Met tegenzin naar school: wat kun je doen om jouw kind te helpen?

De meeste kinderen op de basisschool gaan met plezier naar school. Ze kunnen fijn met hun vriendjes en vriendinnetjes spelen, lekker gymmen en nieuws leren. Elke dag is een avontuur. Helaas zijn er ook kinderen voor wie dit niet de realiteit is. Als jouw kind dagelijks met tegenzin naar school gaat, kun jij je als ouder flink machteloos voelen. In dit artikel leggen we uit hoe jij jouw kind kunt ondersteunen als hij of zij met tegenzin naar school gaat en eigenlijk niet naar school wil.

Hoe herken je tegenzin om naar school te gaan?

Ik wil niet naar school, zal zeker elk kind wel eens zeggen. Ieder kind heeft wel eens een minder goede dag. Soms heeft jouw kind gewoon geen zin om zijn of haar bed uit te komen of geen zin om te leren. Dat is heel normaal en dat gaat meestal vanzelf weer over. Wanneer jouw kind echter nagenoeg elke dag tegen school op ziet, is er meer aan de hand. Maar hoe maak je als ouder onderscheid tussen een offday en echte tegenzin om naar school te gaan? 

Kinderen die met tegenzin naar school gaan laten dat misschien niet altijd duidelijk merken. Sommige kinderen uiten hun gevoelens nu eenmaal makkelijker dan andere kinderen. Toch kun je vaak aan jouw kind merken dat er iets aan de hand is. Als je kind niet naar school wil, kun je letten op deze signalen.

  • Je kind is op schooldagen aanzienlijk slechter gehumeurd dan op andere dagen.
  • Je kind heeft veel last van buikpijn, hoofdpijn of andere ‘vage’ klachten.
  • Je kind is emotioneel als hij of zij afscheid neemt op school.
  • Je kind is vaak moe, hangerig en lusteloos.
  • Je kind heeft niets positiefs te vertellen over de schooldag.
  • Je kind is somberder, agressiever of emotioneler dan gebruikelijk.

Ga in gesprek met jouw kind

Als jouw kind met tegenzin naar school gaat, kan dat diverse redenen hebben. Het is belangrijk om te ontdekken waarom jouw kind geen zin (meer) heeft in school en niet naar school wil. Is de lesstof misschien te moeilijk of juist te makkelijk? Wordt hij of zij gepest op school? Of botert het niet goed met de juf of meester? Al deze oorzaken kunnen bijdragen aan de tegenzin om naar school te gaan.

Het is belangrijk om met jouw kind in gesprek te gaan over school. School is tenslotte een groot deel van het dagelijks leven en heeft een enorme impact op jouw kind. Als dit initiatief tot een gesprek niet vanuit jouw kind zelf komt, zul je als ouder het gesprek moeten openen. Dat kan lastig zijn, vooral als jouw zoon of dochter er doorgaans maar weinig over kwijt wil.

Ga het gesprek aan op een rustig moment. Zorg dat jouw zoon of dochter goed uitgerust is en dat er genoeg tijd en rust is om een goed gesprek te voeren. Informeer naar de gang van zaken op school en neem de tijd om te luisteren naar jouw kind. Voor nu is het belangrijker om interesse en begrip te tonen dan om de situatie direct op te lossen. Probeer dan ook vooral om niet boos, gefrustreerd of emotioneel te reageren. Ook opmerkingen als ‘niet alles in het leven hoeft leuk te zijn’ of ‘school hoort er gewoon bij’ zijn niet helpend. Het is tijdens dit gesprek belangrijk om tot de kern van het probleem te komen. Pas dan kun je als ouder echt iets doen aan de situatie.

Wil je kind niet naar school? Ga in gesprek met de leerkracht

Als je weet wat er speelt en waarom jouw kind niet naar school wil, kun je werken aan een oplossing. Maar ook als jouw kind er niet echt duidelijk over is, kun je vervolgstappen nemen. In veel gevallen zul je hiervoor in contact moeten komen met de leerkracht van jouw kind of een intern begeleider van de school. Gepest, moeite op school, te weinig uitdagingen, niet op de juiste plek: het zijn allemaal zaken die in overleg met de school kunnen worden aangepakt.

Als je kind vaak niet naar school wil, is het belangrijk dit bespreekbaar te maken op school. Het eerste contact zal waarschijnlijk met de juf of meester van jouw kind zijn. Hij of zij heeft goed zicht op het functioneren van jouw kind in de klas en kan waardevolle inzichten bieden. Samen komen jullie misschien tot een plan van aanpak om het plezier in school te vergroten. De leerkracht kan jouw kind extra ondersteunen tijdens moeilijke taken of juiste een grotere uitdaging geven. Ook kan de leerkracht eventueel pestgedrag in de klas aanpakken.

Soms is het nodig om een intern begeleider of een orthopedagoog in te schakelen om jouw kind verder te helpen als hij echt niet naar school wil of vaak met tegenzin gaat. Dit kan uitkomst bieden wanneer er mogelijk meer aan de hand is. Is er een vermoeden van hoogbegaafdheid? Kan er sprake zijn van een leerstoornis? Of heeft jouw kind misschien last van faalangst? Dan kan de intern begeleider of de orthopedagoog van school de juiste middelen bieden en een gepaste oplossing aandragen. In overleg is er veel mogelijk.

Een andere school als oplossing

Soms komen jullie er samen met de school gewoonweg niet uit of lijkt geen enkele oplossing jouw kind gelukkiger te maken. De overstap naar een andere school is vaak ook een mogelijkheid. Een andere omgeving kan mogelijk de oorzaak van de tegenzin wegnemen. Wellicht dat een ander onderwijssysteem beter bij jouw kind past? Of dat jouw kind op een andere school wel vriendjes en vriendinnetjes maakt. Een overstap naar een andere basisschool is echter wel een ingrijpende stap. Laat je goed informeren en blijf communiceren met jouw kind. Je wilt tenslotte dat jouw kind gelukkig is en in een veilige en passende omgeving de best mogelijke opleiding krijgt.

Neem de gevoelens van je kind altijd serieus als hij vaak met tegenzin naar school lijkt te gaan. Blijf in gesprek en probeer aan te voelen wat je kind van je nodig heeft.