Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

18 oktober 2021

Onderzoek: ouders honderden euro’s kwijt aan schoolkosten

Het is ongetwijfeld ooit met de beste intenties begonnen. School wil wat leuks doen met de kinderen en vraagt de ouders hiervoor iets kleins bij te dragen. Zo kunnen ze naast het reguliere lesprogramma ook eens een leuk uitje organiseren, of een cadeautje geven met Sinterklaas. Ouders & Onderwijs deed onderzoek naar deze schoolkosten die ouders betalen en de ervaringen blijken nogal te verschillen.

Ouders betalen een paar tientjes per jaar en als dat niet lukt, dan is er echt wel ergens een potje op school. En het moet gezegd worden, uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs blijkt dat dit op veel basisscholen nog steeds zo gaat. De meeste ouders betalen daar niet meer dan 50 euro en dan gaat iedereen gewoon mee op schoolreis. Dit blijkt op de middelbare school ineens heel anders te zijn. 

Middelbare school

Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs zijn flinke bedragen kwijt aan school. Zo betaalt ruim een derde meer dan 500 euro aan vrijwillige schoolkosten. Vrijwillig? Er zijn maar weinig ouders die dat ook echt zo ervaren. Uit het onderzoek kwamen schrijnende verhalen. Ouders die alleen de schoolboeken kunnen bestellen als ze eerst de ouderbijdrage hebben overgemaakt. Incassobureaus die de vrijwillige bijdrage voor de school innen. Brieven die ouders erop wijzen dat als zij de bijdrage niet betalen, het best eens kan zijn dat door hun schuld de hele klas niet op Romereis kan. De School voor Persoonlijk Onderwijs die ondanks de nieuwe wet doodleuk aan ouders laat weten dat hun kind wordt uitgesloten als ze de ouderbijdrage niet betalen.

Ouders kunnen het niet altijd betalen

Veel ouders hebben moeite om het bedrag te betalen of geven aan er andere zaken voor te moeten laten. 11% kan het niet betalen of heeft er moeite mee. En 24% kan het bekostigen, maar moet er iets voor laten. Ouders voelen zich ook onder druk gezet door scholen om te betalen. Een kwart van de ouders is bang dat hun kind uitgesloten wordt van activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald. Een nog veel groter deel heeft geen idee wat de consequenties zijn.

Niet op de hoogte van de nieuwe wet

Dit is opvallend aangezien deze zomer een wet is ingegaan die scholen verbiedt om kinderen uit te sluiten van activiteiten. Ouders zijn hiervan niet op de hoogte: slechts 18% van de ouders geeft aan hier door school over geïnformeerd te zijn.

Uit representatief onderzoek onder ouders blijkt dat zij, hoewel groot voorstander van de nieuwe wet, in grote meerderheid gewoon bereid zijn wat bij te dragen. Uit solidariteit met de school, of omdat ze het hun kinderen gunnen dat ze wat leuke extra dingen doen. Zelfs ouders die het geld niet makkelijk kunnen missen geven dit in meerderheid aan. Dat schoolbesturen in het VO dit moeilijk te geloven vinden, legt een heel ander probleem bloot. Wil je meer lezen over het onderzoek? Dat kan hier.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ouders in het Landelijk Ouderpanel. Aan het onderzoek deden 1.388 ouders mee; de resultaten zijn representatief voor alle ouders in Nederland. Wil jij ook je mening geven over het onderwijs van je kind? Lees meer over het ouderpanel en meld je vooral aan!