Wereldboekendag – Het belang van boeken lezen bij kinderen

Op Wereldboekendag staan we met elkaar stil bij het belang van boeken. We vieren dat we mooie verhalen mogen creëren, doorgeven, maar ook horen en lezen. Verhalen zijn er voor jong en oud in verschillende vormen; boeken zijn een populair middel om een boodschap over te brengen. Door het lezen van boeken kun je geïnformeerd, geïnspireerd, geëmotioneerd en geamuseerd worden. Dat maakt boeken tot een waardevolle bron aan kennis en mogelijkheden om te kunnen ontwikkelen. Voor kinderen een prachtige kans om te groeien in hun taalontwikkeling, maar ook om betere leesvaardigheden op te doen. Dankzij het voorlezen, ontstaat er een mooie verbinding tussen het kind en de ouder. De fantasie van kinderen wordt getriggerd, betere communicatieve vaardigheden worden ontwikkeld en zo zijn er nog veel meer voordelen op te noemen die ontstaan wanneer kinderen boeken lezen. Lees je mee?

Tijdens het lezen van boeken op ontdekkingsreis

Boeken zijn er voor jong en oud, in allerlei formaten en uiteenlopende genres. Het aanbod is gigantisch en dat maakt boeken zo waardevol, divers en mooi. Door kinderen boeken aan te reiken, ontdekken zij nieuwe ervaringen en belevenissen, mogelijkheden om informatie op te doen en komen zij in ‘contact’ met andere omgevingen. Je vergroot hun wereld op een toegankelijke manier en verrijkt je kind met kennis, informatie en inspiratie. Je kunt kleine kinderen plaatjes laten zien en hierbij een verhaal vetellen en genieten van het voorlezen, waardoor baby’s nieuwe woorden leren en op ontdekkingsreis gaan middels passende boekjes voor deze leeftijd. Voor kleuters en peuters kun je boekjes voorlezen over een thema waar zij enthousiast van worden, denk aan dieren, voertuigen, herkenbare situaties thuis of op school. Boeken kunnen voor kinderen een waardevolle ondersteuning vormen bij nieuwe ervaringen en hen helpen bij het beter begrijpen van situaties.

Boeken prikkelen de fantasie en stimuleren taalontwikkeling bij kinderen

Je kunt samen boekjes lezen, mooie vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over de situaties waarover je leest. Het boek prikkelt de fantasie en je stapt met elkaar nieuwe werelden binnen. Maar naarmate je kind ouder wordt, zal het steeds beter letters en woorden gaan herkennen. Je kind leert lezen en boeken stimuleren dit proces. Zeker als je met elkaar regelmatig leesplezier ervaart, doordat je van lezen een feestje maakt. Alleen al het uitje naar de bieb of de plaatselijke boekhandel kan een gezellig moment zijn waardoor de nieuwsgierigheid rondom boeken wordt aangewakkerd.

Leesplezier bij kinderen

Op de basisschool en middelbare school wordt lezen gestimuleerd, omdat kinderen op deze manier actief met taal bezig zijn. De opbouw van zinnen, manier van woorden gebruiken en het verwerken van informatie zijn mooie ontwikkelingen die kinderen daardoor meekrijgen. De woordenschat wordt vergroot en door de verhaallijnen krijgen kinderen meer mee over oorzaak, gevolg, informatie over moeilijke thema’s en nieuwe ervaringen. Boeken zijn schatten vol kansen om te groeien en dat maakt dat het zo belangrijk is dat er regelmatig even wordt gelezen. Met elkaar of lekker zelf; net wat goed voelt om het lezen niet te forceren, maar te zien als een mogelijkheid om te ontwikkelen in de richting die past bij je kind.

De impact van lezen bij jong en oud

Op Wereldboekendag is het een mooi moment om bewust te worden van de impact van lezen bij jong en oud, waarbij boeken een belangrijke rol spelen. Voor kinderen zijn boeken een deur naar nieuwe werelden, maar voor ons als ouder is het ook een prachtige kans om te leren en te ontdekken over onderwerpen waarover we graag meer willen weten. Boeken kunnen ons verrijken en voeden met nieuwe inzichten, tips en ervaringen, maar we kunnen er ook door ontspannen en opladen.

Veel leesplezier op Wereldboekendag

Welk boek pak jij er vandaag bij? En wat kun je vandaag met je kind doen om te genieten van leesplezier tijdens Wereldboekendag? Is het een uitstapje maken naar de bibliotheek of even samen lezen op de bank? Misschien past een mooi gesprek voeren over een boek bij jullie of ga je samen een nieuw boek uitzoeken bij een lokale boekhandel? Misschien wil je je laten verrassen door de boekhandelaar aan de hand van enkele suggesties die je hem/haar geeft? Of doe je een boekenswap met een dierbare? Je kunt leuke top 3 stapeltjes maken met je kind; van spannendste tot leukste en avontuurlijkste boeken die je in je boekenkast hebt staan.

Geniet met elkaar van Wereldboekendag!