Birgit Amjar-Soubiers

werkt als kindertolk, is getrouwd en heeft een zoon van zestien.