Weet jij wat je baby nodig heeft? Minder stress met dé ouderschapscursus

1 oktober 1996

Dank en meer

Welkom bij het oktobernummer van Ouders Online. Over de afloop van ons eerste kort geding.

U ziet: we bestaan nog steeds. Dankzij de tomeloze inzet van onze advocaten en het vlijmscherpe oordeel van de rechter is de aanval van Spaarnestad/VNU (Ouders van Nu) voorlopig afgeslagen. Hoe het verder zal gaan is vooralsnog niet duidelijk, maar het kort geding is in ieder geval gewonnen. We kunnen er weer met frisse moed tegenaan.

Dank, dank, dank

Hoewel we alle lezers die ons per e-mail moed inspraken en feliciteerden al persoonlijk bericht stuurden, willen we van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen nogmaals te bedanken. Uw reacties waren hartverwarmend, en sterkten ons in de overtuiging dat ons pionierswerk niet voor niets is.

Meer, meer, meer

Wat overigens ook een belangrijke aansporing is om door te gaan op de ingeslagen weg, is de sterke toename van het aantal bezoekers. We zitten inmiddels al op 13.000 hits (2500 à 3000 bezoekers) per dag en dat aantal groeit gestaag. Die populariteit heeft overigens ook zijn keerzijde: op topdagen ontvangen we meer dan 50 e-mail berichten, wat een enorme aanslag vormt op de redactionele capaciteit. Maar ja - eigen schuld, dikke bult, zullen we maar denken. En blijft u ons vooral bestoken met reacties en bijdragen, want interactiviteit is en blijft voor ons hét uitgangspunt.

Hello, goodbye

Tot slot van dit redactionele voorwoord een hartelijk welkom voor het bedrijf Fortis, dat ons financieel steunt met een verwijzing naar het ABC-Spaarplan. Anderzijds moesten wij helaas afscheid nemen van de importeur van Chicco (autozitjes, etc.), die nét iets te veeleisend was. Mocht u nog een Chicco-pagina tegenkomen, dan maakt uw browser gebruik van zijn voorraadje oude pagina's (de zogenaamde cache). Verzoeken om het Chicco-informatiepakket worden niet meer in behandeling genomen.