1 februari 1998

De macht van het woord

Hartelijk welkom bij het februari-nummer van Ouders Online.

Deze maand heel veel taal in Ouders Online; je zou het bijna een special kunnen noemen, ware het niet dat we ook voor volgende maand nog iets bijzonders in petto hebben op taalgebied. En elke maand een special over hetzelfde onderwerp, dat kan natuurlijk niet. Kortom: gewoon veel taal. Hieronder leest u wat en hoe en waarom.

Vorig jaar kregen we een e-mail bericht van ene mevrouw Verrips, inmiddels al gewoon "Maaike" voor ons, die zich afvroeg waarom we tot dan toe nog helemaal niets aan kindertaal hadden gedaan. Geen gedegen overzicht in de Leeszaal, geen vraagbaak, niets. Dat was toch wel een ernstige ommissie, vond ze, en daar waren we het roerend mee eens. Sterker nog: we zaten er zelf al een tijdje op te broeden en we kwamen er maar niet uit. Weliswaar bestaat de helft van de redactie (twee van de vier redacteuren) uit taalkundigen, maar kindertaal is een bijzonder specialisme, dat niet in hun vakkenpakket zat. Bijspijkering op dit gebied kost veel tijd, en daaraan hebben we altijd een ernstig tekort.

Doorn in het oog

We stuurden een bericht retour dat het gebrek aan taal-onderwerpen ook voor ons een doorn in het oog was, maar dat we er voorlopig weinig aan konden doen. Kon mevrouw Verrips misschien zelf iets inbrengen? Om een lang verhaal kort te maken: Maaike bleek kindertaal-taalkundige te zijn, en was graag bereid om de nodige ondersteuning leveren. Wat we natuurlijk gretig accepteerden.

Het eerste project dat we ter hand namen, bleek al snel het lastigste te zijn: een interactieve mijlpalenkaart waarmee ouders de taalontwikkeling van hun kind kunnen volgen en begrijpen. We zullen u de details besparen, maar het blijkt zoveel haken en ogen te hebben dat we er nog steeds mee bezig zijn. Als het goed is, ziet u volgende maand het eerste resultaat (aflevering 1 van een verhaal in meer delen).

Prijsvraag, vraagbaak en recensie

Wat daarentegen wél gereed is, ziet u in dit nummer:

- een interactief woordenboek (het tweede, inmiddels) voor kinder-Nederlands, dat we met z'n allen gaan vullen, en waarmee u deze maand mooie prijzen kunt winnen;

- een nieuwe vraagbaak, naast de kinderartsen en de psycholoog, voor het beantwoorden van al uw vragen over kindertaal;

- een recensie voor onze rubriek Offline gelezen waarin een boek over de taalontwikkeling van kinderen besproken wordt.

Over woorden en macht gesproken...

"De macht van het woord" zag u boven dit stukje staan. Dat slaat niet alleen op de genoemde taal-onderwerpen, maar ook op die onverkwikkelijke kwestie die wij op 3 februari onder de aandacht brachten ("Laatste nieuws: Dreigbrief sommeert ons het archief te wijzigen").

Mocht u het gemist hebben: Ouders Online ligt opnieuw onder juridisch vuur, deze keer niet van VNU (Ouders van Nu) maar van Hunter Douglas, een fabrikant van horizontale jalouzieën zoals ze zelf zeggen. De bijbehorende merknaam, beginnend met een L en eindigend met flex, mogen we niet meer noemen. Sterker nog: een horde bloeddorstige advocaten sommeerde ons het gewraakte woord, dat ooit door een van onze kinderartsen werd gebruikt, uit ons archief te verwijderen. We schamen ons om het te moeten zeggen, maar we hebben dat inderdaad gedaan (onder protest). We zijn, heel simpel, gezwicht voor de macht van het kapitaal. Onze ervaringen met VNU hebben ons geleerd dat een beetje rechtzaak al gauw iets met vier nullen kost, ook bij winst. Over woorden en macht gesproken...