Home » Columns » Infonl steunt ouders online

Info.nl steunt Ouders Online

Door:

Henk Boeke

Nieuws van het sponsor-front: door een genereus gebaar van Info.nl kunt u nog tot 27 juni gebruik maken van onze Vraagbaak-service.

Van de redactie

Goed nieuws: het internet-bedrijf Info.nl, dat onze techniek verzorgt (waaronder hosting, onderhoud, en software-ontwikkeling), heeft onze maandlasten voor dit jaar teruggebracht tot nul. We zijn hen hiervoor zeer dankbaar, aangezien het – vanwege onze omvang – om forse bedragen gaat.

Eerder had Info.nl de kosten al sterk gereduceerd, maar gezien onze aanhoudende financiële zorgen, en het feit dat Info.nl het maatschappelijk belang van Ouders Online zeer hoog acht, heeft men besloten om nog een stap verder te gaan dan voorheen.

Dit genereuze gebaar van Info.nl heeft meteen al een heel praktische (en prettige) consequentie voor onze bezoekers. Want door het weggevallen van de hosting-kosten zijn we nu in staat om de Vraagbaken open te houden tot 27 juni, de dag waarop onze zomervakantie begint. Anders zouden we deze service al per 1 juni hebben moeten beëindigen, omdat het geld van de Stichting Kinderpostzegels slechts toereikend is tot die datum.

Henk Boeke

was eindredacteur van Ouders Online tot 1 september 2018.

Alle columns in de serie Van de redactie