1 juni 1996

Ons commentaar op de eerste reacties

Welkom bij aflevering 2 van Ouders Online.

De eerste aflevering heeft gelukkig veel stof doen opwaaien: recensies en besprekingen her en der. In de gedrukte media, op radio en tv, en op het Net. En – eveneens gelukkig – allemaal positief tot zeer positief. Met als hoogtepunt: onze verkiezing tot "Meest verrassende site van de dag" (SSOTD) op 14 mei.

Nog veel belangrijker dan de "professionele" reacties, vinden we echter de reacties van onze lezers (of gebruikers, of hoe u zichzelf ook wilt noemen). Bergen e-mail ontvingen we. Ook nu grotendeels positief, maar met hier en daar een kritische noot. Een uitgebreide selectie vindt u bij Reacties van lezers; hieronder willen we graag ingaan op een aantal vragen en opmerkingen die telkens terugkeren. De rode draden, zeg maar.

Waarom die leeftijdsgrens van 12 jaar?

Een aantal lezers maakte zich boos over de grens die we getrokken hebben bij 12 jaar. "Wij hebben kinderen die de leeftijd van 12 al zijn gepasseerd. Zijn wij daarom geen ouders?" Natuurlijk bent u ook ouders. Alleen: we moeten nu eenmaal érgens een grens trekken. Wie de hele wereld van dienst wil zijn, is uiteindelijk niemand van dienst.

Waarom die oriëntatie op mannelijke lezers?

In aflevering 1 stond dat we ons vooral op mannen richten. Qua onderwerpskeuze, qua toonzetting, en met hier en daar wat extra toelichting. Waarom? Omdat alle statistieken ons vertellen dat het Internet voor 75% of meer door mannen wordt bevolkt. (Althans in Nederland. In Amerika ligt het percentage vrouwelijke gebruikers hoger.)

Opvallend was echter de enorme hoeveelheid reacties van vrouwelijke lezers. Het aantal vrouwelijke Internet-gebruikers, of in ieder geval het aantal vrouwelijke lezers van Ouders Online, is dus veel groter dan we verwacht hadden. Het leuke is echter dat al die vrouwen ons juist prezen om onze aanpak. Kortom: we gaan door op de ingeslagen weg, alleen zullen we nooit meer zeggen waaróm we het zo doen.

"Elektrisch" tijdschrift?

De ondertitel van Ouders Online, "Het eerste elektrische blad voor ouders en toekomstige ouders", heeft nogal wat verwarring gezaaid. Het is toch een elektronisch blad? Nee. Elektronisch is ons te kil en te high-tech, en de associatie met draden en stekkers is bedoeld als hint naar de pioniersfase waarin we verkeren.

Mag ik meedoen?

Verschillende lezers boden ons aan om teksten te leveren. Wij danken iedereen oprecht voor de grote betrokkenheid, maar zijn voorlopig zeer terughoudend in het accepteren van externe medewerking. We vinden namelijk dat "werk" fatsoenlijk betaald moet worden, en voorlopig zit betaling er niet in. (Zoals u ziet, is de winkelstraat nog steeds akelig leeg.) Overigens, voor al diegenen die tóch graag een bijdrage willen leveren: bouw mee aan het Ouders Online Woordenboek!