Weet jij wat je baby nodig heeft? Minder stress met dé ouderschapscursus

1 november 1997

Ouders Online start experiment met thema-pagina's

Hartelijk welkom bij het november-nummer van Ouders Online.

Een tijdje geleden vertelden we al dat Ouders Online een echte virtuele gemeenschap aan het worden is; onze bezoekers krijgen niet alleen een band met onze site maar ook met elkaar. Men mailt elkaar privé en men gaat subgroepen stichten.

Om die subgroepen een eigen plaats te geven, starten we deze maand met de zogenaamde Thema-pagina's: sub-sites onder Ouders Online, waarin belangengroepen of mensen met een gedeelde interesse een of meer eigen pagina's kunnen vullen. We beginnen met de club "grote gezinnen", die elkaar gevonden hebben op het forum. De rubriek Thema-pagina's neemt de plaats in van de Winkelstraat, die voorlopig gesloten wordt.

Het idee

Het idee achter de Thema-pagina's komt voort uit de vele e-brieven die wij ontvangen met de vraag om structureel aandacht te besteden aan: ... (kinderloosheid, allergieën, hoogbegaafdheid, enzovoorts). De suggesties variëren van aparte rubrieken op het forum tot nog meer columns. Aanvankelijk reageerden we negatief op al die verzoeken, omdat we dachten: je kunt niet aan de gang blijven. Iedereen vindt zijn eigen probleem het belangrijkste probleem op aarde, maar in het licht van "generiek ouderschap" gaat het vaak om erg specifieke zaken die niet iedereen zullen interesseren. Met alle respect overigens, want de problematiek is vaak heel schrijnend.

This is Internet, man!

Maar gaandeweg dachten we: waarom ook niet? This is Internet, man! Het leuke van Internet is nu juist dat er plaats is voor iedereen, en dat lezers zelf kunnen selecteren wat ze interessant vinden. Daaruit ontstonden de Thema-pagina's. Sub-sites buiten verantwoordelijkheid van de redactie, die elke subgroep naar eigen goeddunken kan invullen.