Home » Forum » 15 maart

15 maart

84 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
tsjor
15 maart

Er komt een landelijke stakingsdag aan voor al het onderwijspersoneel van alle vormen van onderwijs. Belangrijkste klacht: het lerarentekort. Oplossing: meer investeringen (meer salaris).

Nu dacht ik bij 'ziektevervanging' altijd aan 'griep'. Maar deze week is mijn zoon, docent wiskunde VMBO, uitgevallen, burn out, helemaal op, niet slapen, niet eten etc. Hij is niet de eerste, er zijn al 9 leerkrachten vertrokken of uitgevallen. Zij moeten allemaal vervangen worden. De laatste vervanging was iemand die al gepensioneerd was.

Al zou mijn zoon het dubbele aan salaris krijgen, dan nog zou hij nu niet de klas in gaan. Let wel, hij is echt zeer gemotiveerd begonnen, heeft heel veel doorstaan, bewuste keuzes gemaakt, (te) lang gestudeerd en een te grote studieschuld overgehouden, allemaal investeringen om dit vak te mogen doen. Maar het is niet vol te houden. Zijn collega's zijn heel aardig en hij vindt het verschrikkelijk, vooral omdat de eindexamenleerlingen er toch al heel slecht voor stonden, door lesuitval vorig jaar. En nu weer krijgen zij te maken met lesuitval. Maar het gaat niet.

Het lerarentekort heeft een andere oorzaak dan ziekte of te weinig salaris. Om een of andere reden, waar ik nog geen goede analyses voor lees, is het vak gewoon niet vol te houden. Ook niet voor de gemotiveerden.

Denken jullie dat een staking zin heeft? Dat extra investeringen zin hebben? Is het onderwijs nog te redden? Wat is er aan de hand?

Tsjor

Yanea
een heleboel kleine redenen

'Denken jullie dat een staking zin heeft? Dat extra investeringen zin hebben? Is het onderwijs nog te redden? Wat is er aan de hand?'

Ik denk dat er niet één grote oorzaak aan te wijzen is, maar dat het een opeenstapeling van kleine dingen zijn die voor grote problemen zorgen. Het passend onderwijs, waardoor meer kinderen die extra zorg nodig hebben, toegevoegd zijn aan basisschoolklassen die al te vol zaten. Volgens het ministerie zijn er genoeg handvatten voor scholen om extra begeleiding te regelen, maar in de praktijk staat de juf of meester die er al jaren staat, nu voor een grotere klas met meer zorgkinderen. Zonder extra hulp, zonder extra training. Er is te weinig kennis en deskundigheid om kinderen met complexe problemen te helpen.
Verder zie ik scholen die met langdurig ziekteverzuim kampen, een beroep doen op de aanwezige docenten om de gaten op te vullen. En dat duurt dan zo lang, dat die docenten zelf ook afhaken. De regels voor tijdelijke contracten en freelancers zijn zodanig gewijzigd dat scholen geen vaste pool met invalkrachten meer durven te hebben. Dat helpt dus ook niet.
Op veel scholen is de werkdruk zo hoog, dat er geen tijd is om stagiaires (goed) te begeleiden. Dus zien scholen af van het opleiden van stagiaires, of komen de stagiaires van school met een slechte stageperiode.

En dan is er nog het salaris. Dat is niet hoog. In ieder geval niet zo hoog dat mensen uit het bedrijfsleven makkelijk zullen overstappen. Er is dus alleen instroom van onervaren mensen (vers van de opleiding) en weinig zijinstromers. Wel veel uitstroom.

Of staken nu zin heeft, weet ik niet. De huidige regering blijft vinden dat het gewoon een kwestie is van dingen beter organiseren.

Renata
Nee

het ligt niet aan de toestroom uit het speciaal onderwijs. Er zijn nu 2000 kinderen minder op het speciaal onderwijs dan voor de Wet passend onderwijs. Dat is een derde kind per school.

Yanea
Nee Renata

Bijna 10 % van de leerlingen heeft speciale begeleiding nodig.
https://www.ncoj.nl/factsfigures/onderwijs/2016/fc2016_onderwijsbehoefte...

Phryne Fisher
Tsjor

Jouw zoon is toch pas vorig jaar begonnen in het onderwijs? Dat is hem dan wel heel erg tegengevallen, zuur.
Ik denk dat het heel erg je droombaan moet zijn. Als je het eigenlijk niet leuk vindt valt het allemaal veel zwaarder. De meeste pubers gaan nu eenmaal niet voor hun plezier naar school.

Triva
Tsjor

Mijn zoon heeft een vriendin die derdejaars wiskundeleerkracht is, wat denkt jouw zoon dat er moet veranderen?

Guera
Ondersteuning

Ik vind dat docenten veel zelf moeten doen en dat er incompetente bestuurders en ondersteuning zit. Als je alle ditjes en datjes weghaalt bij leerkrachten hebben ze ruimte om hun vak uit te dragen.
Op scholen bij besturen is echt wel financ regelruimte om iets met salarissen te doen maar een directeur op een basisschool die ook financiën moet doen en hr is vragen om problemen.
Is niet overal zp maar dit soort scholen zijn er. Daarnaast is het superdom geregeld om in te kunnen stromen als docent.
Ik wilde dat doen maar vanwege de niet juiste vooropleiding 30 jaar geleden (wel 25 jaar ervaring in bedrijfsleven in het vak) moest ik volledige lerarenopl toestand doen en niet alleen didactische vaardigheden. Los van hoogte van salaris ...je kunt eerste tijd niet eens werken want je moet nog fulltime opleiding doen.
Regelgeving is echt drama.

Renata
Maar

er zijn geen leerlingen toegevoegd aan basisschoolklassen die toch al te vol zaten.

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/tr...

https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/po/instellingen/aantallen-...

Er zitten nu (iets minder dan) 2000 kinderen minder op een school voor speciaal onderwijs. Er zijn (iets meer dan) 6000 basisscholen. Dat is dus nog geen derde kind per school, gemiddeld. En het leerlingenaantal neemt terug, dus misschien komt de terugloop van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs daardoor. In ieder geval ten dele.

Die 10% was er dus al. Misschien dat de eisen die worden gesteld aan de zorg voor zorgleerlingen zijn toegenomen?

tsjor
eerder al

Nee, zoon is al eerder begonnen. Vorig jaar op nieuwe school. Daarvoor 2 jaar op andere school, maar daar vielen de aanmeldingen zo erg tegen, dat elke docent zonder vast contract ook geen contract meer kreeg. Dat was nogal pijnlijk, zo vlak voor de vakantie.
Daarvoor een jaar op een andere school, daar kwamen uren vrij, maar binnen de hele organisatie was er iemand die een vast contract had, ergens niet goed functioneerde, maar die moest dus herplaatst worden.
Alles bij elkaar is dit nu het vierde jaar en de derde school. wel allemaal VMBO.

Wat zoon zegt is vooral de organisatie van school, met name dat er op alle regels voor allerlei kinderen om allerlei redenen uitzonderingen worden gemaakt. Hij knapt af als een kind alle ruimte krijgt om zich brutaal etc. te gedragen, naar de mentor rent en de mentor vervolgens bij hem komt om uit te leggen dat het konijn net deze week overleden is (bij wijze van spreken dan, maar wel iets in die orde). De ruimte om niet goed te functioneren voor leerlingen en voor de organisatie is heel groot. De brutaliteit is onwerkelijk groot. Dreigen, openlijk aangeven: wij gaan ervoor zorgen dat u ontslagen wordt etc.

Oh ja, voordat je denkt dat hij niet goed functioneert, dat is dus niet zo. Hij functioneert goed, klassen ogen rustig, heeft oog voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben, is daar creatief in etc. etc. etc Dat is ok wat iederreen tegen hem zegt: laat je niet wijsmaken dat je geen goede docent bent, want dat ben je wel. Waarvoor dank.

Het beste advies is: je moet het van je af laten glijden. Met andere woorden: het moet je niets uitmaken. En dat lukt hem niet. Daarom zal hij een andere weg inslaan. zoals wel meer mensen. En zal het lerarentekort blijven, maakt niet uit hoeveel je investeert. Er zou al 2 miljard bijkomen, de staking gaat nu over 1 miljard meer, dus 3 miljard.

Triva, ik zou heel erg kijken naar het klimaat op school. Maar ja, eigenlijk weet je dat pas als je er bent. Eigenlijk ben ik wel door mijn adviezen heen, alles uitgeprobeerd, ik zou het niet weten.

Tsjor

tsjor
contraproductief

Ik denk dat veel geld gaat zitten in dingen die met goede bedoelingen beginnen, maar uiteindelijk contraproductief blijken te zijn.
Bijvoorbeeld de vele gelden voor extra begeleiding van leerlingen: dat geeft verwachtingen: met een goede begeleiding kan Pietje alles. En als dat niet lukt ligt het aan de school.
Of begeleiding van beginnende leerkrachten: dat is ook de boodschap dat je het nog niet kunt.
Of alle begeleiders die zo'n goed kontakt hebben met de leerlingen en voor die ene leerling daarom heel veel aandacht eisen.
Magister, leuk, als ouders mee kunnen kijken, maar het geeft ook de mogelijkheid om te managen op micro-niveau.
Nou ja, ik weet het ook niet.

Tsjor

skik
In de eigen voet schieten

Telkens op het Malieveld een in de media roeien hoe zwaar én onderbetaald het beroep van leraar is en dan verbaasd zijn dat er te weinig leraren zijn omdat de Pabo daarmee niet echt aantrekkelijk wordt. Niet handig.

skik

Juffie
Geld

Laat het geld weer bij de scholen zelf terecht komen in plaats van bij de schoolbesturen. Als scholen zelf de regie hebben bij het inkopen van ondersteuning bij die besturen, is extra geld volgens mij niet nodig: geld dat dan bespaard wordt op onnodige overhead, kan gestoken worden in het primair proces. In de eerste plaats zou ik investeren in kleinere klassen.

skik
Juffie

En hoe zou het zelf inkopen van ondersteuning bij het bestuur goedkoper zijn dan de huidige situatie?

skik

Juffie
Skik

Omdat er dan veel minder geld bij de besturen zal blijven plakken. Geld dat bedoeld is voor het primaire proces, moet je zoveel mogelijk daar laten waar het proces wordt uitgevoerd. Scholen moeten nu verantwoording afleggen aan schoolbesturen over de manier waarop ze geld besteden in plaats van andersom. Terwijl die verantwoording in mijn ideale wereld in een MR thuishoort en het schoolbestuur voor de uitgave van algemene middelen op haar beurt verantwoording verschuldigd is aan de scholen. Als je alleen al het geld direct naar de scholen laat gaan en de besturen niet langer de verdeling van de middelen laat doen, heb je per gemiddeld bestuur al zo’n 2 fte bezuinigd.

Flavia
2fte

Per bestuur 2fte, dat is zo'n €10.000 per school = een halve dag ondersteuning extra per school even snel berekend.
Die dan ook deels weer in administratie en inkoop gaat zitten want nu moet de school alles weer zelf uitzoeken. Schaalvergroting is juist gebeurd om scholen zich weer te laten concentreren op core business lesgeven en om goedkoper te kunnen inkopen.
1ft rt docent die kan rouleren binnen alle scholen van het bestuur bijvoorbeeld.

Yanea
skik

'Telkens op het Malieveld een in de media roepen hoe zwaar én onderbetaald het beroep van leraar is en dan verbaasd zijn dat er te weinig leraren zijn omdat de Pabo daarmee niet echt aantrekkelijk wordt'

Volgens mij zijn het de laatste jaren vooral de ouders die in de media roepen dat er te veel lesuitval is, dat de docenten zelf amper kunnen schrijven (spellingfouten op de rapporten), dat er te veel tijd op gaat aan 'leukigheden' (waar vervolgens ook weer ouders bij nodig zijn voor de begeleiding) en dat de kinderen weer eens gewoon inhoudelijk les moeten krijgen. Overigens waarschijnlijk dezelfde ouders die vervolgens woedend op de mentor af stappen omdat Jantje-lief de klas uit gestuurd is en echt nooit iets fout gedaan kan hebben ;-)

Hangkous
Inderdaad les geven graag

Dochter gaat al sinds de start van het VO moeite met Engels.
Ondanks allerlei beloftes lukt het school niet om het op te lossen. Extra ondersteuning, extra werk het mag niet baten.
Sinds vorig jaar hebben we zelf bijles voor haar geregeld. Langzaam klimmen de cijfers uit het diepe dal omhoog.
De dame waar ze bijles geeft boert goed, ze is van zzper inmiddels een echt bedrijf geworden met personeel op de loonlijst.
Voor de bijles moet ik af en toe met de docent mailen om de lesstof duidelijk te krijgen. Valt mij op dat die docent niet eens foutloos de boektitels kan typen, net als de aanduidingen van de tijden.

Zij moet dan mijn kind beoordelen of ze voldoende niveau heeft.

Er moet iets gebeuren in het onderwijs, want dat de scholen de leerlingen niet voldoende kunnen leren on de examens te kunnen maken maar dat ouders daar bijles voor moeten regelen dat klopt natuurlijk niet.

Of staken nou het meest effectief is dat weet ik niet.

Berend
Hangkous

Dus als jouw dochter moeite heeft met Engels vind je dat het aan de school ligt en het komt niet bij je op dat jouw dochter minder slim is dan je denkt?

Juffie
Flavia

Zoals ik al zei, is het prima dat scholen centraal bepaalde zaken, zoals salarisadministratie, kunnen regelen. Maar het is natuurlijk niet prima dat besturen aan onnodige overhead zoveel geld zijn gaan uitgeven dat het primaire proces in de knel komt. Dat is namelijk structureel het geval. Er is voldoende geld bijvoorbeeld voor de hogere schalen in het basisonderwijs, maar ja, dan moet je het geld daar wel aan uitgeven en niet aan een leuk experimentje of een studiereis naar China. Laat besturen de diensten leveren die de scholen (die op hun beurt verantwoording afleggen aan leraren, leerlingen en ouders) nodig hebben voor het geven van goed onderwijs. De scholen zijn prima in staat zelf te beoordelen wat ze nodig hebben. De besturen moeten in dienst staan van de scholen, in plaats van andersom. Experimenten kunnen natuurlijk nuttig zijn. Maar laat besturen voor de bekostiging daarvan maar om een potje bij de minister vragen en het geld dat elke leerling met zich meeneemt ook zoveel mogelijk ten goede komen aan het onderwijs dat betreffende leerling geboden wordt.

tsjor
Aankomende leerkrachten

De belangstelling voor PABO neemt overigens toe. Niet voor de lerarenopleidingen (HBO)

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/hbo/nieuws/45766-weer-meer-hbo-stu...

"Meer belangstelling voor Pabo
Het aantal inschrijvingen bij de pabo ligt ruim 10 procent hoger dan vorig jaar. De groei is het grootst bij de duale variant maar in absolute aantallen gaat het nog altijd om een kleine groep (128 inschrijvingen). Bij de voltijd- en deeltijd variant van de pabo is de groei respectievelijk 7,6 procent en 11,5 procent. Bovendien neemt het aantal zij-instromers in de pabo toe tot ruim 400 tot nu toe.

Aanmeldingen lerarenopleidingen gedaald
Het aantal inschrijvingen bij de tweedegraads lerarenopleidingen is daarentegen gedaald ten opzichte van vorig jaar (-6,5 procent), waarbij overigens de verschillen tussen opleidingen groot zijn. Het aantal inschrijvingen bij de tekortvakken Duits, Scheikunde en Techniek is nagenoeg hetzelfde gebleven."

Tsjor

tsjor
Middelbare school

In mijn tijd (ahum) konden mensen met een kandidaatsdiploma (nu bachelor) een didaktische aantekening halen, als ze lessen onderwijskunde volgden en een stage op school. Dan had je 2e graads leraren, en mensen hadden dus in elk geval een onderwijsbevoegdheid. De meesten gingen verder voor een eerstegraads bevoegdheid (master). Maar het potentieel aan 2e graads leraren en de inhoudelijke kwaliteit was in elk geval beter dan nu.
Die weg voor universiteitsstudenten is nu veel lastiger geworden. Daarmee blijft veel potentieel onbenut.

Tsjor

tsjor
Kattengejammer

In het basisonderwijs wordt al jaren gesproken over het lerarentekort. en toch lijkt het kattengejammer.
Zo was er het plan om ervaren basisschoolleerkrachten uit Limburg, die daar overtollig waren, omdat het aantal kinderen daalde, tijdelijk over te plaatsen naar Utrecht, waar een groot tekort was aan basisschoolleerkrachten.
De leerkrachten wilden wel. Hoe eenvoudig kan het zijn.
Toch gaat he tplan niet door.
Het bleek eerst moeilijk te zijn om uit te vinden waar de tekorten waren.
Vervolgens vonden de nieuwe scholen, dat de leerkrachten moesten solliciteren. Toen een leerkracht werd afgewezen stopten de scholen uit Limburg daarmee, want ze wilden geen gedemotiveerde collega terugkrijgen.
De leerkrachten zouden in dienst blijven van de oude school, maar tijdelijk worden uitgeleverd, zodat zij weer terug zouden kunnen komen in Limburg alss dat nodig was. en wat wilde Utrecht weer niet.

En daarom staan ze straks toch te demonstreren.

Tsjor

Hangkous
Nee Berend

Engels is het enige vak dat achterblijft, waarvoor we al vele malen naar de tafeltjesavond zijn geweest en waar we dan altijd een docent troffen die het vak zelf niet in de vingers lijkt te hebben.
Een docent op het VWO die de leerlingen een mail stuurt in het Engels over de stof van de komende periode waar mijn dochter al 3 fouten vindt en ik nog 2 die beheerst haar vak niet.

tsjor
Hangkous

Ik ben het eerlijk gezegd wel eens met de vraag van Berend.
Ik heb zelf bijvoorbeeld wel een talenknobbel, behalve voor Duits. Dat werd altijd een 3, hoe hard ik ook leerde. en mijn wiskundecijfer daalde van een 8 begin VWO5, naar een 7, een 6 bij de overang, een 5 bij de eerste schoolexamens, toen een 4 en gelukkig was het laatste cijfer nog net een 4. anders was ik niet geslaagd.
Mijn moeder heeft zich daar nooit mee bemoeid. er is geen plan ge-eist van de school, geen extra begeleiding (die jij blijkbaar wel gekregen hebt), geen emailcorrespondentie tussen moeder en school, geen klacht richting school, dat onze leraar Duits een Amerikaan was, die niet accentloos Nederlands sprak (wat overigens absoluut geen reden was voor mijn 3). De conclusie was dat Duits niet mijn vak was. en dat ik wiskunde onvoldoende beheerste om goed toe te passen.
Nu was het iets gemakkelijker om Duits te laten vallen, bij Engels is dat lastiger. Maar het besef dat de problemen die kinderen soms hebben met een vak ook wel eens aan het kind zouden kunnen liggen, dat besef was toen normaal en dat lijkt nu verdwenen te zijn, waardoor de druk op scholen van ouders gigantisch groot is geworden.
En eerlijk, ik kan best goed Nederlands schrijven, maar met typen maak ik om de haverklap fouten. Als ik geen tijd neem om te corrigeren is het een ramp. In elke zin die ik nu typ staat/stond minstens 1 fout. Hoeveel tijd wil je dat die leraar besteedt aan jouw emails?
En hoe blij ben je als die leerkracht straks uitvalt, omdat hij/zij het niet meer trekt, dat gezeur van die ouders over Marietje. Waarna je kind een invaller krijgt, die tijdelijk is en de draad niet zomaar opgepakt krijgt midden in het jaar, waarna er een andere tussenoplossing gevonden moet worden, waarna er geklaagd kan worden over het tekort aan leerkrachten.
Vallen leerkrachten dan uit om emailtjes zoals die van jou? Ja. Vanwege de inzet die ze al doen om gewoon les te geven, plus de extra inzet die ze doen om extra begeleiding te organiseren, en dan vervolgens afgebrand te worden omdat je de titel van een boek niet goed geschreven hebt in de zoveelste email aan een moeder. Ja, Leerkrachten knappen daarop af, houden ermee op.
Het advies aan dergelijke leerkrachten: je moet het van je af laten glijden. Maar dat redt niet iedereen. Er zijn mensen die het vak serieus nemen, die echt goed les willen geven, die zich echt willen inzetten voor de leerlingen, die daarom ook echt goede extra begeleiding willen organiseren, die ook echt willen communiceren en samenwerken met de ouders. En die leerkrachten lukt het niet om het van zich af te laten glijden. Die trekken het zich aan. En gaan eraan onderdoor.

Tsjor

tsjor
Link

Ik vergat de link over Limburg toe te voegen: https://l1.nl/mislukt-uitlenen-van-limburgse-docenten-aan-utrecht-143696/
Ik heb een ander radiobericht daarover gehoord, maar hier staat ook veel informatie.

Tsjor

tsjor
Begrotingen

Het blijft de vraag hoe het kan, dat onderwijs al jaren meer geld krijgt, terwijl dat nauwelijks merkbaar is op de werkvloer.
Arie Slob gaf aan, dat nu teveel salarisgelden naar zieke leerkrachten gaan. Ik zou daarom pleiten voor twee dingen:
- goed onderzoek doen naar de oorzaak van het grote aantal uitvallers door ziekte. Een griepgolf is ook een keer voorbij en daarmee hebben alle sectoren te maken, dus als dat het probleem zou zijn, dan was het een kwestie van twee weken wachten en alles is voorbij. Er is een ander probleem met langdurige uitval van zieke leerkrachten. daar zou zicht op moeten komen.
- zet uitgevallen leerkrachten niet direct alleen voor de klas, maar laat ze een collega assisteren. Dat kan een win-win-situatie opleveren.

Tsjor

Pluk
Mwah

Deels eens met Berend, maar het is soms ook wel heel dubbel. Heb er zelf eentje die bijles heeft voor wiskunde en al na het allereerste uurtje bijles (waarvan een half uur aan kennismaking op ging) haalde hij hoger dan een zes. Dat was hem de anderhalf jaar daarvoor maar 1 keertje gelukt. De tweede toets een 9,5... Volgens de bijleslerares moet hij niet meer luisteren naar de leerkracht op school, want die uitleg past niet bij hem. En volgens haar is hij juist wel erg sterk in wiskunde (ik neem dat met een korreltje zou, eerst maar eens zien hoe de volgende toetsen gaan). Blijkbaar werkt de aanpak van de leraar op school niet voor mijn kind. Maar het is niet zo dat iedereen van de klas onvoldoendes haalt bij wiskunde, kun je de leraar dan kwalijk nemen dat het bij mijn zoon niet werkt?

Yanea
Bijles

Als bijles helpt, kun je toch moeilijk beweren dat het kind dom is. Zeker als het maar om 1 vak gaat, en alle andere vakken op dat niveau zonder bijles goed te doen zijn.

skik
Verkijk je er niet op Juffie

Niet alleen de salarisadministratie, ook de hele financiële administratie, zuekteverzuim, vervanging, onderhoud van gebouwen, nieuwbouw, renovatie en uitbreiding, overleg met gemeentes over ruimteschroot, spreiding, subsidieaanvragen, overleg met andere besturen, werving en selectie van personeel, het maken van beleid, inkoop, nutsvoorzieningen... Veel succes met het je richten op het primaire proces als de school dat allemaal zelf decentraal gaat doen. Kost echt meer geld een mankracht.

Besturen leggen verantwoording af aan de scholen over de bestraffing van het geld, en bestuur heeft namelijk een GMR.

skik

skik
typefouten

Sorry voor alle typefouten, swipetypen op een telefoon schiet niet zo op

skik

Pluk
Vreemd

Nee, dom is hij zeker niet en het kind van Hangkous vast ook niet. Maar het kan natuurlijk dat je in 1 vak niet goed bent. Bijles doe je dan omdat je kind een steuntje in zijn rug nodig heeft. Afstromen voor 1 vak is zonde, zeker als de rest heel makkelijk gaat. Als je kind dan ineens het hoogste cijfer van de klas haalt (en er zijn wat wiskundeknobbels bij hoor), dan is dat best wel vreemd.

Pagina's

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.