Home » Forum » Van sbo naar so voorgezet onderwijs

Van Sbo naar SO voorgezet onderwijs

17 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
E.y
Van Sbo naar SO voorgezet onderwijs

Hallo allemaal

Wij als ouders zijn het niet eens met de schoolkeuze van de school.
Onze zoon zit nu op een Sbo groep 8. Dus dit jaar moesten wij een keuze maken voor een voorgezet onderwijs. Wij zijn boj de opendagen geweest en hebben met onze zoon een keuze gemaakt bij een school. Nu kreeg ik een brief van zijn basisscholl dat ze onze zoon mee willen nemen in een comissie en dat zij onze zoon op een So voorgezet onderwijs willen. Waar wij als ouders ons helemaal niet in kunnen vinden. Onze zoon is onderzocht en er zijn testen gedaan uit deze testen is niks gekomen. Ben ik als ouder verplicht om mee te gaan met de school in de keuze die zij maken?
Want mijn zoon huilt al een week dat hij daar aboluut niet heen wilt en wij als ouders niet achter de school staan.
Wij willen dat onze zoon naar een voorgezet onderwijs gaat. En de school geeft duidelijk aan dat het niet aan zijn capiciteiten ligt.

Gesprek met school heeft plaatsgevonden zij blijven hier bij dat ze hem willen opnemen in de comissie!
Wij zeggen nee.

Wat kunnen wij doen als ouders?
En ben ik verplicht mee te gaan met school?

Mijn dank is groot...

Gr

MK
meer info?

Wat is precies de reden dat je zoon naar een VSO school wordt verwezen? En aan wat voor soort school denken ze?

Tegenwoordig kom je niet zomaar op een VSO school dus er moet wel een diagnose of ernstige problematiek aan ten grondslag liggen. Misschien kan je meer toelichting geven?

E.y
.

Zij vinden dat onze zoon een gedragsprobleem heeft.
En dat hij volgens hun niet een voorgezet onderwijs aan kan. Ivm de drukte op school!

Er is geen diagnose gesteld want hij is overal al op getest. Hij zit nu op de Sbo!

Mijntje
plek

Als je kind 'te goed blijkt'op het sbo voorgezet wordt hij vanzelf weer doorverwezen naar het regulier voortgezet. Zoveel plek is er namelijk niet, er is echt een strenge indicatie voor nodig..
Wij kunnen niet van hieraf zien waarom je kind nu op het sbo basisonderwijs is, hij is waarschijnlijk via het regulier basisonderwijs hier terecht gekomen. Thuis kan een kind weinig problemen hebben, in een groep kan dat anders zijn (meer prikkels). Mogelijk dat jullie de problemen niet zien.
Ik zou gewoon nog eens goed praten op school wat hun overwegingen zijn. Het zit em niet alleen in de leerbaarheid maar ook in het gedrag. Eea beinvloed elkaar namelijk.
Je zoon reageert ook zo omdat jullie steigeren. Misschien ook eens een dagje meelopen zodat hij het eens kan zien.

MK
Mijntje

SBO voortgezet bestaat helemaal niet, dat wordt meestal VMBO Basis met of zonder LWOO. In een enkel geval praktijkonderwijs. Dus hoe je daarbij komt?? Maar kennelijk vindt deze SBO de gedragsproblematiek dermate ernstig dat zij een verwijzing naar het VSO nodig achten. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen lijkt me, kennelijk zijn er al jaren problemen met zijn gedrag. Of niet TO? Wat vind je zelf? (eerlijk).

Je kunt hem natuurlijk altijd op een reguliere school proberen te plaatsen, maar dat zal lastig worden ivm de overdracht SBO-VO. Er zijn ook reguliere VMBO scholen die zich richten op kinderen met een bepaalde problematiek. Het zijn officieel 'gewone' scholen, maar de populatie is dat niet. Vaak met LWOO, kleine klassen. Welke regio zoek je? Misschien is er ook wel zoiets in jullie omgeving.

Mijntje
MK

Ik dacht meer aan cluster 3 voortgezet onderwijs, ben meer in de verstandelijk gehandicapten scholen thuis dan in cluster 4 en aan dat dit hetzelfde heet maar dan voorgezet. Excuus voor de verwarring.

MK
Mijntje: ik ook

Excuses niet nodig hoor :-)
Maar SBO en SO zijn niet hetzelfde. Mijn zoon heeft op SO cluster 3 gezeten en ik heb jarenlang moeten uitleggen dat dat niet voor moeilijk lerende kinderen was maar voor lichamelijk gehandicapte / landurig zieke kinderen. Hij mankeerde wel wat, maar niet aan zijn verstand. Al had je ook cl 3 ZMLK.. lekker duidelijk ook. Not.

Hoe dan ook, de clusters bestaan niet meer en SBO is speciaal BASIS onderwijs en heeft geen middelbare variant. Als ze zoon van TO naar SO willen sturen zullen ze dit goed moeten onderbouwen, maar wellicht kunnen ze dat ook.

Diederik
Diagnose

Voor het speciaal onderwijs is toch een diagnose nodig?
Of wordt er nu lwoo of een opdc bedoeld?

Diederik
Toelating

Als uit de teksten "niks" voortkomt zal er ook te weinig zijn voor een plaatsing.

M Lavell
Zonder diagnose

Speciaal onderwijs bestaat eigenlijk helemaal niet meer. Behalve voor dove, blinde en ernstig gehandicapt/zieke kinderen. Voor die drie schoolsoorten is een diagnose nodig, voor ander onderwijs niet.
De SO scholen van vroeger die nu nog steeds dezelfde naam dragen, zijn scholen van het samenwerkingsverband (samenwerking tussen basisscholen en vo scholen). De criteria voor toelating worden door het samenwerkingsverband bepaald.
Diagnoses horen daar niet bij (mag niet).
Het is een samenhang van meningen van de school over de leerling en onderwijsdoelen van de school die wordt aangewezen.
Dat betekent dat er tegenwoordig kinderen in de schoolgebouwen van het vroegere speciaal onderwijs belanden, die er vroeger niet in zouden komen. (Itt de klaagzang van leerkrachten gaan er nog steeds juist steeds meer kinderen niet naar een gewone school, of zelfs helemaal niet meer naar school).
Ik vind de gang van zaken met deze basisschool vreemd. Als de school zo zeker van zijn zaak is, waarom komt men er dan nu pas mee? Waarom niet al in november, ver voor de open dagen en selectie procedure?
Ik zou contact openemen met https://onderwijsconsulenten.nl/

MK
en ook dan

De oude cluster 3 LG/LZ school van mijn zoon accepteert tegenwoordig ook 'gewone' kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Omdat ze anders niet meer aan de aantallen komen die nodig zijn om de school in stand te houden. Ouders geven de voorkeur aan een reguliere school en dat is nu makkelijker geworden. Dankzij passend onderwijs hebben wij destijds ook de overstap kunnen maken (terwijl hij op 4 jarige leeftijd nog als ongewenst werd beschouwd).

Alleen de oude cluster 1&2 vallen nog buiten het samenwerkingsverband.

@TO: herken je je kind hierin?

Cluster 4 Verwijzingen naar cluster 4 onderwijs vanuit het reguliere basisonderwijs / SBO komen geregeld voor. Dit zijn veelal de leerlingen die in het basisonderwijs extra ondersteuning vanuit PPO Delflanden hebben gekregen, gericht op sociaal emotionele problematiek. Het wegvallen van een vaste docent in een vast lokaal in een verhoudingsgewijs kleine basisschool is vaak een te grote stap voor deze leerlingen. Er blijft een kleine, gestructureerde omgeving nodig met gespecialiseerde kennis.
Leerlingen die de overstap maken van het reguliere basisonderwijs/ SBO naar het cluster 4 hebben het volgende profiel;
- Er is sprake van ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek, waarbij mogelijk de veiligheid van het kind of diens omgeving in gevaar wordt gebracht.
- Extra onderwijs- en zorgbehoeften op de volgende vlakken;
o Emoties en persoonskenmerken; grote ondersteuningsbehoefte op het gebied van emotieregulatie en persoonskenmerken, voortdurende individuele aandacht behoevend op het gebied van gedrag, behoefte aan specialistische begeleiding.
o Omgaan met anderen; de leerling vraagt om voortdurende ondersteuning in de omgang met anderen.
o Voorwaarden om te kunnen leren; de leerling vraagt voortdurend individuele aandacht van de docent, de leerling heeft structureel behoefte aan een prikkelarme omgeving met veel veiligheid, structuur en consequent handelen van de omgeving.
o Didactische begeleiding; structurele behoefte aan aangepast lesmateriaal/ aangepaste lesstof.
o Integrale onderwijs- en zorgbehoeften; zowel in het onderwijs als in de thuissituatie/vrijetijdsbesteding een duidelijke ondersteuningsbehoefte ten aanzien van zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling en/of gedrag.

Cindy
M Lavell

Wat jij schrijft over dat steeds meer kinderen niet naar een "gewone" school gaan herken ik. Het SBO krimpt dan wel (of heeft gekrompen), maar de speciale scholen hier, en in de vorige gemeente waar we woonden, hebben wachtlijsten en wachten al jaren op uitbreidingen van het schoolgebouw.

Er zijn hier trouwens wel scholen waar kinderen alleen worden toegelaten met een diagnose autisme. Mag dat dan wel? Of valt dat onder ernstig gehandicapt?

Cindy
Latere doorstroming?

Overigens valt mij op, van de klassen van mijn eigen kinderen, dat veel kinderen op oudere leeftijd (alsnog) naar het speciaal onderwijs gaan.
Dat zijn (hier) veelal kinderen met gedragsproblemen die nog vrij lang op het regulier onderwijs blijven, soms met leerproblemen.
Van mijn oudste zaten vorig jaar in groep 6 lang niet alle kinderen die daar ook in groep 3 hebben gezeten nog in, omdat ze toen nog niet op het speciaal onderwijs zaten.
Mijn dochter was de enige van de vorig jaar vertrekkende leerlingen (3) die niet naar een speciale school ging. Eerder waren er ook vanaf groep 3 steeds 1 of 2 leerlingen per jaar die op een speciale school zijn geplaatst.
De jongste zit in groep 4 waar enkele weken terug een jongen van school is gewisseld.
Is er wellicht sprake van een verschuiving van wanneer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan, en is dat wellicht een verklaring voor wat de topicstarter schrijft?

M Lavell
Nee

« Er zijn hier trouwens wel scholen waar kinderen alleen worden toegelaten met een diagnose autisme.« 
Dat zou nieuws zijn. Over welke school heb je het precies?
Kinderen met autisme verschillen zo énorm elkaar dat autisme zelf geen criterium is. Wel de mate van fonctionnèrent.
Er is al sinds het begin van dit millenium sprake van een stelselmatige verschuiving: elk jaar weer meer kinderen naar het speciaal onderwijs, elk jaar weer meer kinderen zonder onderwijs thuis.
Ondertussen leeft onder leerkrachten nog steeds en steeds hardnekkiger de gedachte dat men juist in het régulier onderwijs steeds meer moeilijke kinderen heeft.
Is niet zo. Maar wie problèmes wil sien zal ze vinden natuurlijk

Lente
Een beetje verfransd Miriam? :-)

Wat betekent de mate van fonctionnèrent?

Anoniem
Vreemd

Vreemd om hier in #10 te lezen dat SO/VSO niet meer zou bestaan en dat d scholen die we zou noemen van de samenwerkingsverbanden zouden zijn. Dat klopt niet. So en Vso bestaat nog steeds en die scholen zijn zeker niet van de samenwerkingsverbanden. In tegenstelling tot vroeger hebben de samenwerkingsverband namelijk geen scholen meer. De so en vso scholen vallen meestal net als alle andere scholen onder een eigen stichting, alleen de bekostiging loopt via de samenwerkingsverbanden.

Topicstarter, zou het kunnen dat jullie zoon misschien juist meer aan zou kunnen dan vmbo als hij naar het vso gaat? Ik zou me kunnen voorstellen dat het voor een kind met gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie met mogelijke gedragsproblemen lastiger is om eruit te halen wat er in zit op een reguliere school in een drukke klas, dan in een aangepaste omgeving op het vso...

Anoniem
TLV

Allereerst mogen VSO-scholen wel degelijk eisen dat aspirant-leerlingen een specifieke diagnose hebben voor de toelating. Het is wel opmerkelijk, omdat voor zover ik weet er geen scholen bestaan waar alleen kinderen met bijvoorbeeld ADD of NLD toegelaten worden.
Die scholen voor alleen autisten zitten tegenwoordig overal. Den Haag, Eindhoven, Amsterdam, Leiden, Groningen, Bussum, noem maar op. Er staat ook regelmatig een artikel in een krant als het AD over hoe een dag op zo'n school eruit ziet, vooral op een havo/vwo vestiging.
Hier een voorbeeld van zo'n school van het internet
https://www.leokanner.nl/Locaties/Leo-Kannercollege-VSO/Voor-nieuwe-leer...
Toelatingsvoorwaarden
Bij alle aspirant-leerlingen op de interesselijst onderzoeken we na ontvangst van het interesseformulier en de bijbehorende documentatie of zij voldoen aan de vijf toelatingsvoorwaarden van de school. De toelatingsvoorwaarden zijn:
de aspirant-leerling rondt de basisschool met succes af;
---> de aspirant-leerling heeft een diagnose binnen het autismespectrum;
de basisschool geeft het advies voor vmbo-tl of havo of vwo in het voortgezet speciaal onderwijs;

Het klopt dat de ene autist de andere niet is. Toch is het op dit soort "auti-scholen" zo dat er veelal vanuit wordt gegaan dat de leerlingpopulatie dezelfde problemen heeft en er niet wordt gekeken naar wat ieder kind voor eigen behoeftes heeft.
Ik heb er zelf helaas ervaring mee. Mijn oudste dochter heeft 1 jaar op zo'n VO-school gezeten en huilde iedere dag o.a. omdat haar klasgenoten allemaal dezelfde interesses hebben zoals gamen en chemie, wat zij niet als interesse heeft, en zij enorm buiten de boot viel. En dat is nog maar een van de punten waarom zij als "gediagnosticeerd autist" een verschrikkelijk jaar heeft gehad op een "auti-school" en zelfs in de eerste klas bleef zitten.
Nu, enkele jaren op een regulier VO met (dure!) begeleiding, is ze helemaal opgebloeid, simpelweg omdat ze hier wel medeleerlingen heeft waar ze leuk contact mee kan hebben en deze school veel meer kijkt naar de individuele ondersteuningsbehoefte.

Ten tweede wordt een tlv VSO niet gegeven op basis van samenhang van meningen van een school. Wellicht dat dat vroeger zo is geweest, tegenwoordig zijn er ook twee deskundigen nodig: https://www.swvutrechtpo.nl/nl/scholen/schoolwisseling/aanvraagprocedure... Een van de deskundigen moet een orthopedagoog of psycholoog zijn van de ontvangende school, de ander moet ook van het SWV zijn maar niet van de ontvangende school.
Het klopt dus niet dat één school een mening vormt en dat dat voldoende is, daar horen ook nog de meningen van twee deskundigen bij waarvan een van de ontvangende school.
Wel is het zo dat het vrij vaag is wanneer geoordeeld wordt door het SWV dat een kind niet op een reguliere school geplaatst kan worden en dus naar een speciale school. Op de website van veel SWV's werkt de pagina met de criteria niet eens.

Daarnaast valt mij aan de OP op dat de basisschool pas nu (januari-februari), aan het eind van de basisschool en de aanmeldperiode VO, komt met dat het beter is als het kind naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat.
Waarom? Wat is de reden dat het de afgelopen jaren op een sbo (wat formeel geen speciaal onderwijs is) wel goed ging, en dan nu op het laatste moment van de aanmeldtermijn het kind beter op het VSO geplaatst kan worden.
Het is wel zo dat scholen zelf leerlingen aanmelden voor het speciaal onderwijs, maar daar moeten eigenlijk de ouders toestemming voor geven. Als dit niet gebeurt kan de school nog steeds een leerling aanmelden voor een VSO, maar dan moet er wel gemotiveerd worden waarom dit toch gebeurt ondanks het ontbreken van instemming van de ouders. Een kind heeft namelijk ook een belang, namelijk dat de ouders het eens zijn met de plaatsing op een (speciale) school.
Er zijn zat leerlingen die door het SWV beoordeeld moeten worden op de TLV, niet alleen nieuwe leerlingen in het speciaal onderwijs, ook de huidige leerlingen moeten eens in de zoveel tijd herbeoordeeld worden. Daarnaast moet er voor een complete aanvraag van alles worden geregeld, zoals de deskundigenverslagen. Het lijkt mij ook niet dat er nu nog voldoende tijd is om het kind na de vakantie op een VSO te kunnen plaatsen, dus als dat werkelijk het beste is voor de zoon van TO is het waarschijnlijk al te laat en gaan de zoon van TO gewoon naar een regulier VO.

Tevens valt mij op dat het kind van TO op een SBO zit, waar dus ooit een TLV voor verleend moet zijn, en dat desondanks de starter niet weet dat dit dus ook voor het VSO benodigd is. Waar gaat het dan mis (in de communicatie met school)?

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.