Home » Forum » Nog een rondje thuisbevallen vs ziekenhuisbevalling

Nog een rondje 'thuisbevallen vs ziekenhuisbevalling'

4 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
AnneJ
Nog een rondje 'thuisbevallen vs ziekenhuisbevalling'

http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4295527/2016/05...

Relatieve buitenstaanders, want geen vroedvrouw of gynaecoloog, beweren nog maar eens een keer dat de thuisbevalling onveiliger zou zijn dan de ziekenhuisbevalling.

"Het is hoog tijd om in het belang van zwangeren de juridisch dubieuze overheidslegitimatie van verloskundige betutteling te beëindigen. Maximalisatie van de veiligheid voor de aanstaande moeder en haar kind hoort centraal te staan en niet verloskundige ideologie of de (gedwongen) thuisbevalling."

De discussie is natuurlijk weer open omdat gynaecologen en vroedvrouwen er niet uit zijn gekomen hoe een goede samenwerking er uit zou moeten zien. Gynaecologen en ziekenhuizen dreigen de risicoselectie naar zich toe te trekken terwijl vroedvrouwen daar net zo goed voor staan. Kwetsbaar is dat we nog steeds hoger scoren in babysterfte zonder dat daar duidelijk aanwijsbare redenen voor zijn, niet alleen bij de thuisbevalling maar ook in ziekenhuizen.

http://www.medischcontact.nl/Nieuws/Laatste-nieuws/Nieuwsbericht/142536/...

"Een maand na de bijeenkomst bij VWS is de NVOG teleurgesteld over hoe het college haar taak verder heeft opgepakt: ‘Ondanks de belofte in het overleg met VWS stelt het bestuur van de NVOG vast dat de KNOV haar leden oproept vooral de zelfstandige rol van de verloskundige te blijven behouden en de rol van de poortwachter te bevechten.’

De financiële prikkels in het huidige zorgsysteem zijn ook nog niet van de baan, volgens de brief van de NVOG. ‘Het is duidelijk dat er geen lijnen zullen blijven bestaan, geen schot in de zorg, niet inhoudelijk, maar ook niet financieel.’

De verloskundigenvereniging benadrukt in een reactie dat een eerste lijn met zelfstandige en autonome verloskundigen cruciaal is voor de keuzevrijheid van vrouwen om te bevallen waar zij willen, ook thuis. ‘Risicoselectie behoort tot het deskundigheidsgebied van de verloskundige, bereikbare klinische zorg is daarbij belangrijk’, aldus de KNOV."

Voor aanstaande moeders is het belangrijk dat de keuze blijft bestaan. Het zou uiteraard wel goed zijn als men zelf kan besluiten, bij gelijkblijvende financiële gevolgen, waar men wil bevallen. Maar ook dan ben ik benieuwd of de thuisbevalling, blijft bestaan.

Ik heb het idee waar andere landen, onder andere in Belgie en Amerika, juist een toename zien in professionele thuisbevalling wij in Nederland eerst nog even de put in moeten van de ziekenhuisbevalling tot het aantal keizersnedes en complicaties ook hier de pan uitrijst, evenals de kosten van bevallen in het ziekenhuis waar de goedkopere, en net zo veilige, thuisbevalling uit het oog verloren is. Maar het is blijkbaar moeilijk, ego's?, om dit te doen in een goede samenwerking.

AnneJ
Overigens daalt de babysterfte

http://www.skipr.nl/actueel/id23058-babysterfte-in-nederland-daalt-verde...

"Babysterfte in Nederland daalt verder
9 juli 2015
De babysterfte in Nederland neemt nog steeds af. In vergelijking met andere Europese landen is een verdere daling van de sterfte onder Nederlandse baby's nog mogelijk, vooral als het gaat om de sterfte in de eerste 28 dagen na de geboorte.

Dat heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid op 8 juli 2015 aan de Tweede Kamer laten weten.

Afname babysterfte afgelopen jaren
In Nederland stierven in 2013 gemiddeld 8,4 per duizend geboren kinderen. Dat is 29 procent minder dan de gemiddelde 11,9 baby's die per duizend geborenen nog stierven in het jaar 2000. Bij het grootste deel van de baby's die overlijden, gebeurt dat tijdens de zwangerschap of bevalling.
De babysterfte is het hoogst onder baby's geboren na een zwangerschap van 22 - 27 weken. De babysterfte na een zwangerschap van >= 37 weken is 1,8 per 1000 geborenen."

Li
ziekenhuis

Wat ik het liefst had gewild, was een bevalling geleid door de vroedvrouw in het ziekenhuis. Daar zou in mijn geval uiteindelijk toch de gynaecoloog aan te pas zijn gekomen, maar dan ben je tenminste al ter plaatse. Nu ben ik dus maar meteen begonnen bij de gynaecoloog, omdat ik geen risico wilde lopen en dat was uiteindelijk maar goed ook. Maar ook in het ziekenhuis word je vooral begeleid door een verpleegkundige en pas op het laatst door de gynaecoloog zelf. Dus het lijkt me geen probleem om een vroedvrouw in de plaats van die verpleegkundige in te zetten, en als het gaat zoals gepland blijft die het ook doen. Dat lijkt me een prettig idee. Nou zat ik wel in een landelijk gebied, dus een roteind van het ziekenhuis af, dat scheelt ook denk ik.

AnneJ
Thuisbevalling net zo veilig als ziekenhuisbevalling

http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4299563/2016/05...

Artikel geschreven door Ank de Jonge, verloskundige en universitair hoofddocent, VUmc, Amsterdam Jeroen van Dillen, gynaecoloog, Radboud UMC, Nijmegen

Je ziet graag dat gynaecologen en verloskundigen hierin goed samenwerken en ondanks de breuk onlangs in een platform dat daar afspraken over zou maken zou het in Nederland wel steeds beter lukken om gynaecologen en verloskundigen te laten samenwerken.

Een commentaar op het bovenstaande artikel van Kottenhagen en Watson (juristen).

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.