Basisschoolleeftijd Basisschoolleeftijd

Basisschoolleeftijd

Van de (Forum)redactie

Van de (Forum)redactie

09-09-2009 om 12:08

Waarom zijn wij een voorbeeld voor Japan? (oproep)

betaald bericht

Voor de NHK, de Japanse publieke omroep, ben ik op zoek naar een gezin dat het een leuke ervaring zou vinden om mee te werken aan opnames voor een Japans tv programma. Deze opnames zouden plaatsvinden in de laatste week van september en begin oktober.

De opnames zijn voor een programma over kinderen in Japan. Japanse kinderen hebben het niet gemakkelijk
omdat ze op school onder grote prestatiedruk staan en er thuis weinig aandacht en tijd voor hen is. Vaders werken vaak over en komen laat thuis. Daardoor is er geen echt gezinsleven.

In dit programma wil men aandacht besteden aan de situatie in Nederland omdat, volgens een rapport van Unicef (Child poverty in perspective: An overview of Child well-being in rich countries, 2007), Nederlandse kinderen zich gemiddeld in de beste omstandigheden bevinden en van de 21 rijke landen zich relatief het meest gelukkig voelen. Uit dit rapport blijkt op sommige punten dat Japanse kinderen zich juist heel ongelukkig voelen.

Uit verschillende punten van het rapport heeft NHK een aantal keuzes gemaakt om te laten zien waarom Nederlandse kinderen zich relatief zo gelukkig voelen:
- Nederlandse ouders kiezen er voor om beiden parttime te werken. Daarom hebben ze meer tijd voor de kinderen en is veel aandacht voor de kinderen thuis.
- Ouders praten met hun kinderen en doen samen dingen. Er wordt samen gegeten.
- Kinderen kunnen, in vergelijking met Japan, makkelijk buitenspelen en het is relatief veilig op straat.
- Daarnaast spreekt het Nederlandse schoolsysteem NHK aan. School is een van de redenen dat Nederlandse kinderen zich gelukkig voelen. Uit het Unicef onderzoek blijkt Nederlandse kinderen zich in verhouding tot kinderen uit andere landen, school leuk vinden en zich begrepen en geaccepteerd voelen door medeleerlingen. In Japan is het systeem heel schools. De kinderen zitten in rijen, luisteren naar de leraar en doen wat deze zegt. Het feit dat Nederlandse kinderen een eigen inbreng hebben en ook keuzes mogen maken vindt NHK bijzonder.

Om dit te kunnen laten zien, ben ik op zoek naar het volgende gezin:

* beide ouders werken parttime
* 2 of 3 kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar
* wonend op een woonerf of andere autoluw gemaakte omgeving in een grotere plaats, indien mogelijk in de omgeving van Amsterdam (een woonerf ziet men als een goede vinding om kinderen veilig buiten te kunnen laten buitenspelen)

In de laatste week van september zou de ploeg bestaande uit 3 Japanners en een vertaler een paar keer een aantal uur langskomen om de dagelijkse activiteiten te filmen en de gezinsleden te interviewen.

Uiteraard krijgt u later een DVD van het programma.

Mailt u mij?
Maaike van Soest [email protected]

Nogal kort door de bocht

als die mensen een keuze zouden hebben dan gingen ze ook deeltijd werken en wonen op 'een woonerf'.

Het idiootste van je posting vindt ik dit "Ouders praten met hun kinderen en doen samen dingen. Er wordt samen gegeten." Alsof dat alleen voor Nederland geldt !!

Misleidende reportage

Als zo'n gezin zich inderdaad gaat melden en de opnames gedaan worden, het programma uitgezonden wordt, dan moet dus Japan geloven dat het er hier in Nederland altijd zo aan toe gaat. Alsof één zo'n gezin (oké misschien een paar in één reportage) de toon zet voor heel Nederland. Het hele gebeuren komt erg misleidend op mij over.

Misleidend?

Wat een onzin om dit misleidend te noemen. Ik krijg bij dit bericht veel meer het idee dat men een reportage wil maken welke is gebaseerd op onderzoek om aan Japan te laten zien hoe het ook kan.
Wij voldoen niet aan de voorwaarden, maar anders waren ze welkom geweest

Maaike van Soest

Maaike van Soest

09-09-2009 om 16:07

Keuze op basis van unicef rapport

Inderdaad heeft de NHK voor Nederland gekozen omdat de Nederlandse kinderen op de eerste plaats staan in dit onderzoek van Unicef. Uiteraard
zijn er meer landen om ons heen waar ouders op dezelfde manier omgaan met hun kinderen als in Nederland. En uiteraard leven niet alle Nederlandse kinderen in dezelfde omstandigheden. Het klopt ook dat de meeste vaders in Nederland gewoon fulltime werken. Maar de mogelijkheden om parttime te werken in een gewone baan zijn er wel in ons land (het is zelfs wettelijk geregeld) en er zijn ook vaders die er gebruik van maken.

Maar zoals u schrijft (Lies S.) wil NHK graag aan de Japanse kijkers laten zien hoe ouders ook met hun kinderen kunnen omgaan en daarvoor moeten ze een voorbeeld kiezen. En dan is voor dit programma Nederland geworden.

Ik weet dat het niet makkelijk is om gezin te vinden dat aan de voorwaarden voldoet, maar ik hoop toch dat er een gezin is dat het leuk vindt om mee te werken!

Maaike

Lies

Lies

09-09-2009 om 16:35

Tsja

het is dat mijn meiden nog maar 5 en 7 zijn maar anders hadden we zo mee kunnen doen.

ik vraag me juist af of het gaat helpen. De japanners hebben een cultuur waar alleen het beste goed genoeg is, waar je respect krijgt als je heel hard (lees lang) werkt. en dan daarnaast nog de vraag of het financieel voor de mensen wel haalbaar is om parttime te werken.
Het veranderen van een cultuur red je niet door het maken van een filmpje over 'hoe het ook kan'. neemt niet weg dat het geen kwaad kan...

Lies

Tineke

Tineke

09-09-2009 om 18:03

Ja pelle!

Geef je op! Kunnen wij straks mooi zien hoe het gaat bij jullie thuis. ;)
Zo'n twee jaar geleden voldeden wij best wel, nou ja, zo ongeveer dan.

mirreke

mirreke

09-09-2009 om 18:17

Manda, praten met de kinderen (in de zin van overleggen) is hier

Hier is in dit geval Duitsland. Hier spreken ouders wel met hun kinderen, maar er wordt vrij zelden écht overlegd, in de zin dat de opvattingen van de kinderen er echt toe doen, en misschien plannen van de ouders kunnen doen veranderen.
De pubervrienden van mijn dochter bespreken zelfs vrijwel niets met hun ouders en zijn hoogst verbaasd dat wij dat wel doen en dat wij nergens boos over worden.
Ik heb al gemaild dat die uitzending dan ook in Duitsland getoond moet worden, woonerven hebben ze hier wel, maar part-time banen zijn er nauwelijks, zeker niet voor mannen, en de school hier is vergeleken met Nederland verschrikkelijk. Nee, een uitzending kan geen hele cultuur veranderen, maar je moet toch ergens beginnen!

ijsvogeltje

ijsvogeltje

09-09-2009 om 21:00

Leuk

Het had mij wel leuk geleken om mee te werken! We passen ook precies in het plaatje (alleen de jongste is jaartje te jong).
Heb het hier even overlegd, maar manlief en oudste zoon lijkt het helemaal niets om een dag de camera's op zich te hebben, dus helaas pindakaas.
Maar hoezo misleidende reportage? Ik zie om mij heen (oke, we wonen in een autoluwe wijk in een grotere stad, en ook niet al te ver bij Amsterdam vandaan, dat scheelt al) vooral gezinnen waar man en vrouw beide parttime werken. Voor mij is het dus echt een heel normaal beeld, dus verre van misleidend. Bovendien: wat voor gezin zou je dan moeten kiezen om 'model' te staan voor Nederland? Zo'n gezin bestaat toch helemaal niet? En dat hoeft toch ook niet?

Maaike van Soest

Maaike van Soest

09-09-2009 om 22:14

Japanse situatie is schrijnend

Japanners zijn vaak verbaasd als ze in Nederland komen. Japanners leven om te werken, en Nederlanders werken om te leven, zeggen ze dan.
En als ze dan zien dat er vaders zijn die 's ochtends hun kinderen naar school brengen of ophalen, dan zijn ze al helemaal verbaasd.

De situatie voor kinderen in Japan is echt heel schrijnend. Vanaf de kleuterschool moeten zij constant op school presteren om later te kunnen slagen voor het toelatingsexamen van de universiteit. Haal je dat niet, dan ben je gedoemd om te mislukken.

Al meer dan 30 jaar zijn er in Japan grote problemen met kinderen die gepest worden en depressief zijn. Het aantal zelfmoorden, zelfs bij jonge kinderen, is heel hoog. Ouders weten niet hoe ze hun kinderen moeten opvoeden en bijstaan, en er zijn zelfs moeders die met hun kinderen zelfmoord plegen omdat ze niet weten hoe ze de problemen moeten oplossen.
Vaders zijn nooit thuis en in het weekend slapen ze: de opvoeding van de kinderen komt op de moeders neer. Kinderen kennen hun vader niet (wie is toch die man die...).
Er zijn creches, maar die zijn er alleen om de moeders te faciliteren die willen/moeten werken. Er wordt daarbij niet speciaal een omgeving geschapen waar de kinderen zich gelukkig voelen. De overheid denkt bij hun beleid niet na over hoe ze mee kunnen werken aan het geluk van kinderen, maar meer hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ouders meer kinderen krijgen omdat ze met een enorme vergrijzing kampen.

NHK is al geruime tijd bezig met een campagne om ouders en kinderen te helpen bij hun problemen. Ze hebben daarvoor ook een website: www.nhk.or.jp/heart-net/kodomo
In het programma dat ze nu willen maken laten ze niet alleen Nederland zien (mijn excuses dat had ik beter moeten vermelden) maar ook de situatie in Finland, Frankrijk en Engeland. Van elk land laten ze iets zien van hoe dat land met zijn kinderen omgaat. Omdat, zoals al eerder gezegd, de Nederlandse kinderen als gelukkigste kinderen gelden in de ontwikkelde landen volgens het Unicef onderzoek (de kinderen geven dat ook zelf aan) wil men laten zien wat daar de reden van zou kunnen zijn.
NHK denkt dan dat het gezin daar een belangrijke factor voor is.
Gelukkig is in Nederland in de meeste gevallen de gezinssituatie heel anders dan in Japan.

Men wil graag een gezin laten zien, waar ook de vader de kinderen na schooltijd opvangt, voor ze kookt en met ze speelt. Het idee van het woonerf is om te laten zien dat er een veilige omgeving kan zijn waar kinderen alleen met vriendjes buitenspelen.
Natuurlijk kan er geen cultuur worden veranderd door 1 documentaire, maar NHK kan wel laten zien hoe het anders kan en ideeën geven.

Overigens zoeken we een gezin met kinderen tussen de 8 , 9 ~ 12 jaar oud. De reden is dat kinderen van deze leeftijd beter kunnen verwoorden wat ze denken. Als er in het gezin ook oudere of jongere kinderen zijn dan is dat geen probleem. Men wil alleen graag ook kinderen van de lagere school.

Maaike van Soest

Ja duh!

nogmaals: als die mensen KONDEN kiezen dan hadden ze ook wel in een vinexwijk willen wonen en parttime willen werken.

Je hoeft mij er niet van te overtuigen door je eigen tekst te herhalen. DAAR ging het mij niet om.

Als je daadwerkelijk iets wil doen tegen 'de cultuur' (waar heb je het trouwens over, je bent maar een simpele assistent-journalist schat ik zo in) dan moet de NHK dit soort dingen aan de Japanse overheid en vakbonden duidelijk maken.

Verder zijn 'ze' in Japan zelf ook op de hoogte van de uitslagen van het Unicef rapport.

Ik vind dit net zo onzinnig als een documentaire uitzenden op een tv'tje in hongerig Afrika en daar de Nederlandse boterbergen aanprijzen. ALS mensen KONDEN kiezen dan weten ze doorgaans ZELF heel goed wat ze dan anders zouden willen, mensen kennen hun eigen wensen wel daar hoeft een Maaike van Soest ze niet over voor te lichten.

Ellen Wouters

Ellen Wouters

10-09-2009 om 00:29

Op de man

"waar heb je het trouwens over, je bent maar een simpele assistent-journalist schat ik zo in)"

Is het bij jou ook mogelijk een inhoudelijke discussie te voeren zonder op de man te spelen Manda?

FYI: Maaike van Soest is afgestudeerd japanologe. En aangezien dat de eerste hit bij Google is, had je daar makkelijk zelf achter kunnen komen, dus deze opmerking kan niet anders dan een sneer zonder verdere inhoud zijn.

Coco

Coco

10-09-2009 om 00:33

Ik dacht eigenlijk...

....dat ze momenteel in Nederland ook het liefst naar de situatie toe willen dat zowel mannen als vrouwen full-time werken, omdat we in Nederland vreselijk achter lopen bij de rest van de wereld. Dat is tenminste wat ons van hogerhand onder de neus wordt gewreven.
Trouwens, er is een groot verschil tussen full-time en full-time. In Japan is full-time 60 uur in de week (misschien niet officieel, maar daar komt het vaak wel op neer) en hier noem je het al een full-time baan als je vier dagen van negen uur draait. Dus soms kun je met allebei een full-time baan toch nog een papa- en een mamadag inlassen, zodat het kind maar drie dagen in de week naar de kinderopvang hoeft te gaan.

Bastet

Bastet

10-09-2009 om 07:35

Maar pelle...

Je komt je vinexje toch weleens uit?:))
Bastet

Bastet

Bastet

10-09-2009 om 07:36

Manda

Ik citeer:NHK is al geruime tijd bezig met een campagne om ouders en kinderen te helpen bij hun problemen. Ze hebben daarvoor ook een website: www.nhk.or.jp/heart-net/kodomo
Wordt aan gewerkt,heb ik de indruk...
Bastet

ijsvogeltje

ijsvogeltje

10-09-2009 om 08:44

Manda

Jeetje, wat doe je negatief Manda.

Niemand schrijft toch dat alles moet gaan veranderen door deze reportage? Iedereen doet toch gewoon de dingen in het leven die in zijn vermogen liggen? Een omroep maakt nu eenmaal programma's (en doet niet aan politiek en lobby met vakbonden etc.). En kiest daarvoor bepaalde onderwerpen en verschillende insteken. Stel je nu eens voor Manda, dat jij bij een omroep zou werken. En je je bewust was van een bepaalde problematiek in je land. En je daarnaast een onderzoek in handen krijgt die dat bevestigt en laat zien hoe de situatie met kinderen in andere landen is (nee, natuurlijk gaat het niet om alle kinderen, maar het geeft wel een beeld). Dan is het toch voor de hand liggend om daar een documentaire over te maken? En dan - om een en ander zichtbaar te maken - een gezin te volgen dat zo overduidelijk anders in elkaar steekt dan een doorsnee Japans gezin? Hoezo misleiding? Wie wordt dan misleid? Bovendien: ik mag toch aannemen dat het inmiddels in Nederland behoorlijk gewoon is dat vaders een actieve rol in de opvoeding spelen, hun kids wel eens naar school brengen en zorgen voor een warme hap op tafel. En ook nog in een (nieuwbouw) rijtjeshuis wonen waar de kids leuk kunnen buitenspelen. Natuurlijk past niet ieder gezin in het plaatje, maar het is wel een heel normaal Nederlands beeld.

Puck2

Puck2

10-09-2009 om 08:46

Gut

Ik lees net dat wij ook het bijna modelgezin zijn voor de Jappanners. Geen Vinex, wel een ernstig autoluwe wijk met veel kinderen die allemaal gezellig op straat spelen. Maar ik geloof niet dat ik mee zou doen aan zo'n programma, vind het ook misleidend en voor je het weet heeft Nederland het stempel van utopie voor kinderen, terwijl er in Nederland ook een heleboel kinderen zijn die het niet zo getroffen hebben zoals in het televisieportret geschetst moet gaan worden.

Tineke

Tineke

10-09-2009 om 09:10

Wat nou misleidend?

Het gaat er toch om de uitslag van het onderzoek van Unicef visueel te maken? Als dat misleidend zou zijn, dan is ook de uitkomst van het Unicef-onderzoek misleidend.
Als ik hier om me heen kijk, dan voldoet bijna ieder gezin aan de omschrijving, behalve dan de verkeerde kant van het land. En nee, geen woonerf, maar wel overal 30km-zones, dus overal op straat spelende kinderen.
Dat plaatje ziet er misschien uit als Nederland is luilekkerland voor kinderen, maar wat is er mis met dat image? Het is toch ook de werkelijkheid van veel kinderen in ons landje.
En natuurlijk zijn er ook schrijnende gevallen en zijn er veel misstanden, maar dat sluit het luilekkerlandplaatje toch ook helemaal niet uit?
Zelfs in ons specifieke geval, waarin juist ook de kinderen hebben aangegeven dat ze nooit meer gelukkig zullen kunnen zijn, blijft Nederland een paradijsje. Zoveel aandacht, zoveel rouwtherapie-mogelijkheden, dat is wel wat anders dan in andere landen 'niet mauwen, doorgaan'.
Tsja Japan...ik hoop maar dat wij (= Nederland) het voorbeeld mogen zijn voor hen, maar ik vrees dat het omgekeerd ook het geval zal zijn. De prestatiedruk is hier nu toch beduidend hoger dan zo'n 50 jaar geleden. En dat vind ik toch wel erg zorgwekkend.

Het voelt als misleiding bij mij

omdat a) als ik om mij heen kijk er maar een heel klein percentage voldoet aan alle eisen en b) er vanuit de overheid steeds meer geluiden komen dat meer mensen meer uren aan het werk moeten (en tot op hogere leeftijd maar dat is dan weer een ander probleem). Dus we gaan laten zien hoe fantastisch we het voor elkaar hebben (een vrij klein gedeelte van onze bevolking procentueel gezien) terwijl de regering en de hele maatschappij steeds meer druk uit gaat oefenen om het anders te gaan doen.

ijsvogeltje

ijsvogeltje

10-09-2009 om 11:13

Maggietel

"Dus we gaan laten zien hoe fantastisch we het voor elkaar hebben"

Je zou een punt hebben als de Nederlandse regering deze film zou gaan maken. En dan in Japan op alle scholen zou tonen om te laten zien dat Nederland een soort van 'beloofde land' is. Kijk hoe geweldig wij zijn! Kijk eens hoe alle Nederlandse vaders parttime werken en hun kindertjes naar school brengen!

Maar... als ik het goed begrijp is het de Japanse TV die deze reportage gaat maken. Met het idee om Japanners te tonen hoe het er in sommige landen aan toe gaat en welke uitwerking dat op die gezinnen heeft. Wij bekijken hier in Nederland toch ook reportages die in andere landen zijn opgenomen? Die een bepaalde boodschap willen overbrengen? Moet het dan altijd gaan om de enige en absolute waarheid, en zo ja: bestaat die dan? En wie heeft die wijsheid dan in pacht?
Zoals ik al schreef: als man en oudste zoon er niet zo negatief tegenover zouden staan, zou de ploeg van harte welkom zijn bij mij thuis. Om ze te laten zien hoe het er in MIJN gezin aan toegaat en ze te vertellen hoe WIJ ons leven regelen en waarom WIJ hier blij mee zijn.

Maaike van Soest

Maaike van Soest

10-09-2009 om 11:33

Parttime werk

Omdat de Nederlandse overheid wil dat meer vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt is parttime werk een recht geworden in Nederland, voor mannen en vrouwen. Als iemand van fulltime parttime wil gaan werken, dan moet de werkgever daar in principe aan meewerken. De hoop van met name de vakbonden was dat er meer vaders parttime zouden gaan werken en de gedeelde zorg voor de kinderen en het huishouden op zich zouden nemen. Dat is alleen niet echt gelukt: slechts 20% van de mannen werkt parttime. Daar tegenover staat dat 70% van de vrouwen parttime werkt.
Nederland is het enige land in Europa waar parttime werk normaal is.

In Japan bestaat er ook parttime werk, maar het gaat dan om banen in supermarkten en winkels, schoonmaakwerk etc, voornamelijk voor studenten. Het is ondenkbaar dat iemand een parttime kantoorbaan heeft.

Het klopt dat 4 x 9 uur per week ook als een fulltime baan geldt, maar voor NHK is het al interessant dat een vader 1 dag per week thuis is voor de kinderen. Dus als er een gezin is met een vader die 4x9 uur werkt is het ook prima. En het is ook geen probleem als het niet in het westen van Nederland is.

Pelle

Al zo lang geen woonerf meer gezien? Moet je toch 'ns op de koffie komen. (Overigens heb ik een hekel aan woonerven en zie wijken liever anders ingericht)

Bastet

Bastet

10-09-2009 om 12:07

Pelle

Geen idee of het nog gebouwd wordt hoor,maar ze zijn er natuurlijk nog volop!!Zoveel mensen wonen in autoluwe wijken,en ja,dat is best iets wat je veel ziet in dit land,dus zo vreemd is het niet.

Groetjes,Bastet

Ellen

zeur niet.

Ijsvogeltje

ja dat snap ik wel en het is allemaal vast heel sympathiek maar ik vind het stukje hysterisch overkomen, niet realistisch en verkeerd 'in de markt gezet', kortom op zijn minst dan naief te noemen.

Ik vind de postings van Maaike van Soest ook naief en onduidelijk, alsof ze zeehondjes wil gaan redden met een tv programma.

Maar goed, maak er wat moois van zou ik zeggen.

Manda

Misschien heb je niet door hoe vreselijk goed de meeste Nederlandse kinderen en hun ouders het getroffen hebben met het feit in Nederland op te groeien en niet in Japan of India of where ever. Dat blijkt uit het unicef rapoort, dat heeft Maaike niet zelf bedacht.

En natuurlijk zijn er in Nederland ook kinderen die het minder getroffen hebben. Maar zelfs die plegen nog minder zelfmoord dan de gelukkigste kinderen in Japan.

Bastet

Bastet

10-09-2009 om 14:30

Pelle

Tuurlijk,al zijn goede middenwegen ook mogelijk.Ik woon aan een plein,waar auto's mogen rijden,maar het is wel een 30 km. plein.Nouja,dat is de opzet..:(
Ik heb geen idee of woonerven nog gebouwd worden,hier in de stad wel verschillende zgn. hofjes,waar helemaal geen auto's mogen komen.
Groetjes,Bastet

Onzin

Ik vind het ook maar een rare stelling. Alsof het in Nederland zo ideaal geregeld is. Een vriendin van me woont in Frankrijk en daar vind ik het beter geregeld.Kinderen eten er ook warm op school en leren zodoende ook veel smaken waarderen (want het is kwalitatief zeer goed bereid voedsel).

Pauline

Pauline

10-09-2009 om 15:57

Jammer

Wij voldoen aan de voorwaarden, behalve dat we niet aan een woonerf wonen (die zijn inderdaad uit, onze gemeente maakt ze niet meer, zelfs niet op verzoek van de bewoners).
Maar helaas is mijn man rond die tijd net in Japan voor zijn werk, dus geen gezamenlijke maaltijden.

Mach

let nou eens op, eerste even de postings allemaal lezen voordat je tussendoor een losse flodder op iemand afschiet. Ik heb nergens beweerd dat welke kinderen dan ook het beter of slechter hebben getroffen.

Kijk zo worden mij vaker dingen in de mond gelegd en mijn eigen punt compleet om zeep geholpen, zo valt toch ook niet serieus te discussieren.....

Ja natuurlijk ken ik het unicef rapport en dat rapport kennen ze ook in Japan.

Manda

Laat ik nou voor ik de vorige posting plaatste alle eerdere postings gelezen hebben. En ik sta volledig achter wat ik schreef. Jij doet erg negatief. Je hebt het zelfs denigrerend over een beginnend journalistje oid. Een leuk idee over een film hoe het in Nederland in een gezin toe KAN gaan wordt volledig neergehaald door je opmerkingen. Erg flauw.En onnodig. Ik leg je geen dingen in je mond, je zegt ze zelf.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.