Puberteit Puberteit

Puberteit

Lees ook op

Onderzoek dyscalculie, heeft dat zin?

Mijn zoon van 15 heeft adhd. Vanaf de basisschool ook al flinke problemen met rekenen. Inmiddels zit ie op vmbo kader en heeft ie profiel ZW gekozen zodat ie wiskunde kon laten vallen. Hij heeft nog wel rekenles en dat blijft een bron van stress voor hem. Hij rekent nu op 1F (3e jaar vmbo kader).

Hij maakt zich zorgen over het reken examen, is vandaag naar de rekendocent gegaan om te vragen of hij in aanmerking komt voor een onderzoek naar dyscalculie. Rekendocent mailde ons om dit te overleggen. Volgens hem voegt een dyscalculieverklaring niet veel toe voor onze zoon, omdat hij a) geen wiskunde heeft en b) al extra tijd krijgt bij examens vanwege adhd. En volgens de docent telt de uitkomst van het reken examen niet? Weet iemand of dat klopt?

Is het handig/nodig om op het mbo een dyscalculie verklaring te hebben? Hij gaat ws naar niveau 3, een opleiding binnen zorg en welzijn zoals het er nu uitziet. Of heeft zo’n verklaring ook op het mbo verder weinig toegevoegde waarde?

Absoluut. Op het mbo is sinds september vorig jaar de rekeneis erbij gekomen. Dit betekent dus dat studenten het rekenexamen moeten behalen. Resultaat rekenen telt nu dus wel om te kunnen diplomeren (tot voor kort inderdaad niet). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/rekenexamen-mbo-diploma

Met een dyscalculie verklaring is extra ondersteuning mogelijk bij de voorbereiding en tijdens het examen.

Extra tijd ivm adhd bij examens wordt op het mbo (bij ons in ieder geval) niet gegeven. Alleen met een dyslexie en/of dyscalculie (in dit geval alleen bij rekenen) verklaring. Of ernstige psychische en/of lichamelijke problemen, dan zitten studenten in een speciaal traject Passend Onderwijs. Maar dan moet de problematiek wel heel ernstig zijn.

Wouw bij zorg en welzijn is rekenen volgens mij een heel.belangrijk onderdeel! Ik zou erven heel goed informeren voordat hij gaat starten.

Owjee als dit verplicht is op het mbo wordt het voor mijn dochter nog lastig rekenen 2f een 3,8 op niveau basis.

Ik denk dat de mentor gelijk heeft. Hij krijgt al extra tijd en ook op het MBO krijgt hij niet meer aanpassingen, helaas. Er is ook zonder dyscalculie-diagnose, mogelijkheden om aanpassingen te doen aan examens indien de school hiervoor open staat.... 
Daarbij is een dergelijk onderzoek behoorlijk prijzig en het is de vraag of dyscalculie goed vastgesteld kan worden. Officieel kan het alleen als je kind in groep 5 tm brugklas zit. Daarna krijgen ze te weinig rekenonderwijs om aan te tonen dat er sprake is van hardnekkig probleem. Zoek een GZ psycholoog, Orthopedagoog generalist of een kinder en jeugdpsycholoog/schoolpsycholoog die hierin gespecialiseerd in is, want het is heel lastig om een goede diagnose te stellen. 

Met een dyscalculieverklaring kan hij op het mbo een ER-rekenexamen maken. Zonder zo'n verklaring kan dat lastiger te regelen zijn. In de praktijk zal het qua hulp geen verschil maken, maar dus wel bij examinering.

Voor alle studenten die vanaf dit schooljaar aan het mbo zijn begonnen telt de rekentoets mee voor het examen. 1F is het niveau dat leerlingen eind basisschool moeten hebben. Er lijkt me dus wel degelijk sprake van een behoorlijke achterstand.
Ik zou in ieder geval met de beoogde mbo-instelling contact opnemen over wat er aan begeleiding/mogelijkheden wordt geboden. Dit kan ook per school verschillen.
Twee keer extra tijd (bijvoorbeeld voor adhd en voor dyscalculie) is voor zover ik weet niet gebruikelijk. Wel kan een school meer extra kansen aanbieden dan wettelijk verplicht is.
Zo'n onderzoek is nu voor de middelbare school niet nodig omdat hij geen wiskunde heeft. Ik zou het overwegen als het op het mbo voordelen kan hebben, anders niet.

anomarie schreef op 21-03-2023 om 20:28:

Ik denk dat de mentor gelijk heeft. Hij krijgt al extra tijd en ook op het MBO krijgt hij niet meer aanpassingen, helaas. Er is ook zonder dyscalculie-diagnose, mogelijkheden om aanpassingen te doen aan examens indien de school hiervoor open staat....
Daarbij is een dergelijk onderzoek behoorlijk prijzig en het is de vraag of dyscalculie goed vastgesteld kan worden. Officieel kan het alleen als je kind in groep 5 tm brugklas zit. Daarna krijgen ze te weinig rekenonderwijs om aan te tonen dat er sprake is van hardnekkig probleem. Zoek een GZ psycholoog, Orthopedagoog generalist of een kinder en jeugdpsycholoog/schoolpsycholoog die hierin gespecialiseerd in is, want het is heel lastig om een goede diagnose te stellen.

Ik weet niet zeker of dit nog op de middelbare school geldt. Maar op de basisschool wordt een onderzoek vergoed vanuit de Jeugdwet onder bepaalde voorwaarden. 

Het is wel degelijk zinnig. Want aan een diagnosestelling kan ook een begeleidingstraject zitten waarmee hij handvatten krijgt om met zijn dyscalculie om te gaan. Daarbij hebben kinderen wel degelijk last van meer dingen dan alleen het rekenprobleem. Ook moeite met oriënteren, kamer opruimen, klokkijken en tijd inschatten, slecht auditief geheugen (dat wat mondeling verteld wordt komt niet goed binnen), problemen met betalen, autorijden enz. 
Je kan op het MBO een speciaal rekenexamen doen voor studenten met een rekenprobleem. 

Het is mij niet helemaal duidelijk of hij nu in de examenklas zit of dat hij nu 3-kader zit? 

Martje80 schreef op 22-03-2023 om 13:10:

[..]

Ik weet niet zeker of dit nog op de middelbare school geldt. Maar op de basisschool wordt een onderzoek vergoed vanuit de Jeugdwet onder bepaalde voorwaarden.

In het PO moet je drie keer achter elkaar de laagste score op de rekencito halen.mijn dochter had een flinke rekenachterstand toen ze van school wisselde. Gevraagd of het discalculie kon zijn. Maar omdat ze toen in groep 7 zat was het te laat om helemaal uit te zoeken zeiden ze toen. Want er moest eerst een tijd extra hulp opzitten om te zien of die score zou verbeteren en dat was al te laat. 
Ik zou met school in gesprek gaan over wat er nog mogelijk is. Want het geeft duidelijkheid als je het wel of niet hebt. Bepaalde kwartjes gaan dan wel vallen. En het opent ook deuren naar hulpverlening.

ik heb zelf ook dyscalculie. Maar goed 20 jaar geleden heb ik ook een onderzoek gekregen en toen had je er nog niet zoveel aan. Ik kreeg ook extra tijd bij examens. Maar met dyscalculie blijven de cijfertjes onbegrijpelijk of je er nu nu 5 of 50 minuten naar mag kijken. Toen was er ook wel een rekentoets op het MBO maar die hoefde je toen (gelukkig voor mij) nog niet verplicht te halen.

Tegenwoordig denk ik dat het wel degelijk zin heeft om een verklaring te krijgen en een onderzoek te doen. Althans gebaseerd op wat ik er over lees. Het zou raar zijn als iedereen die niet goed kan rekenen geen MBO mag doen…. Ze hebben nu ook veel meer hulpmiddelen waar je aanspraak op kan maken als je een dyslexie of dyscalculie verklaring hebt. Ik zou het dus zeker officieel laten vastleggen.

succes!

Belangrijker dan alleen het papiertje is dat jij je dan kunt verdiepen in de gevolgen van dyscalculie die levenslang van invloed blijven. En dat je hem daarmee kunt helpen. Het herkennen en erkennen dat bepaalde zaken daarbij horen (en hij dus niet dom is) kan hem enorm helpen!  Het gaat veel verder dan hardnekkige rekenproblemen. Het heeft ook invloed op zaken als begrip van tijd, klokkijken, ruimtelijke ordening, autorijden, afstanden inschatten etc. En al dat soort zaken doet ook wat met zelfvertrouwen en gedrag. 

Het is trouwens een misverstand dan iedereen die slecht kan rekenen dit zou hebben. Soms kan een andere stoornis of wat lager leesniveau ook de oorzaak zijn. 

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.