Jongvolwassen Jongvolwassen

Jongvolwassen

Karin

Karin

10-07-2019 om 22:10

Bijdragen aan studie

Wij hebben drie kinderen (net 17, bijna 16 en 11). De verwachting is dat ze alle drie gaan studeren (uni) en daarvoor op kamers moeten. Kinderen hebben geen recht op tegemoetkoming. We hebben 14.000 euro apart gezet en daar komt de kinderbijslag (die dus ook gaat stoppen als ze 18 zijn) bij. Daarnaast hebben we nog wel een redelijk spaarbedrag (die we deels daarvoor kunnen gebruiken?)
Ik wil mijn kinderen graag een financieel makkelijker studietijd geven dan ikzelf heb gehad. Maar dat wordt financieel wel een uitdaging omdat ik ook zelf nog een beetje leuk wil blijven leven. Aan de andere kant: ze kosten nu ook geld al valt dat wat minder op.

Hoe doen jullie dat?
Hoeveel zou je willen meebetalen aan de studie?
Wat betaal je mee aan de studie en andere kosten?
Welke kosten wel en welke niet?
Hoe draag je bij (per maand, bepaalde kosten voor je rekening nemen, achteraf kwijtschelden studie)?
Hoe stuur je op studieprestaties / zelfstandigheid irt meebetalen aan studie? Ik wil niet bijdragen en dat kinderen volledig gaan lenen om studiereisjes gaan betalen.

Van studiepotje wil ik graag collegegeld betalen en bijdrage boeken. Daar kom ik een heel eind mee als ik kinderbijslag blijf sparen.

Ziektekostenverzekering minus zorgtoeslag zelf betalen (hoeveel is dat?), maar eigen risico voor ons (ik vind een eigen risico 385 euro voor alle mensen met een smallere portemonnee van de zotte).

De kosten die ik nu aan ze kwijt ben kan ik straks ook zonder problemen dragen (ook omdat ik kinderbijslag niet nu gebruik). Zo krijgen ze nu 100 euro zak/kleed/kappergeld en zal boodschappen budget iets dalen. Dus de 100 euro kan ik 'zonder extra kosten/pijn' verhogen naar 180-200 euro? (ik verwacht dat ze weekenden en vakanties hier zijn).

Opa en oma betalen rijles en ik denk dat we ook een bedrag geven/samen shoppen voor inrichting kamer. Ik vind het vast tzt leuk om ze af en toe iets kleins toe te stoppen (boodschappen, kledingbon, etc).

Dan blijft de kamerhuur over. Zeg 350 euro per kind per maand. Dat moet dus voort komen uit ouderbijdrage of een beperkte lening.

Uitgaan, vakantie, etc: daar mogen ze zelf voor werken (al wil ik zeker het eerste studiejaar niet teveel druk om te werken omdat voor allebei de overgang naar studentenleven en overal verantwoordelijk voor zijn, vast fors is).

Zie ik nu iets over het hoofd? Ervaringen van andere ouders met studerende kinderen? Alvast bedankt.

Bicyclette

'Je komt zo strijdlustig over, je lijkt anderen zo de maat te willen nemen. Ik begrijp dat niet zo goed.'

Ik kan er slecht tegen als mensen (in het algemeen, niet jij persoonlijk) zich als slachtoffer opstellen. Klagen over Rutte, masr zelf niet gaan stemmen. Het zielig vinden dat studenten moeten lenen omdat hun ouders niet willen bijdragen (maar wel van alle andere ouders als belastingbetalers verwachten dat die het financieren). Er zijn vaak oplossingen mogelijk, maar die willen mensen dan perse niet zien omdat ze dan ineens zelf verantwoordelijk worden.

Het is inderdaad een allergie van me.

Studenten hoeven niet perse Engels te studeren in Groningen als ze in de buurt van Leiden wonen. Wil je dat wel, dan kost dat geld. En kun je dat geld niet krijgen of verdienen, dan zul je moeten lenen of toch in Leiden gaan studeren. Het is niet anders. Laten we alsjeblieft niet doen alsof we daarmee de student ernstig tekort doen.

Een studie kost ruim 7.000 per jaar. Daarvan betaalt de student 2.000 aan collegegeld en nog ongeveer 500 aan boeken. De rest wordt al gesubsidieerd door de overheid.
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/02/een-jaar-studeren-op-de-universiteit-kost-15000-euro-12349335-a764901

tsjor

Jij ziet alles wel heel somber in. Dat de lage rente "zo kan omslaan" is iets dat vrijwel geen enkele econoom ziet gebeuren, maar ja de kans zal er wel zijn. Dus laten we vooral daar vanuit gaan.
In mei 2019 stelde CBS nog vast dat aantal vaste contracten voor het eerst weer harder groeit dan het aantal flexcontracten. Dus wie weet is jouw stelling dat contacten vooral heel flexibel zijn niet helemaal waar. Zelfs de lonen stijgen weer. Weliswaar nog langzaam, maar de gemiddelde loonstijging van 3% bij de meest recente cao's is wel hoger dan na de crisis het geval is geweest.
Ik wijs ook graag op risico's, maar ik geloof niet dat (in economische zin in ieder geval) alles alleen maar slechter wordt.
(Maar ja ik ben ook van de generatie die ging studeren in de tijd dat "de donkere wolken boven het paradijs" hingen. Eerste jaar na mijn afstuderen heb ik wisselende uitzendbanen gehad. Daarna een baan waarvoor je havo/vwo nodig had en daarna een volgende stap gemaakt. )

Triva

Triva

15-07-2019 om 10:17

Tsjor

" de lening is rentedragend geworden (nu lage rente, maar dat kan zo omslaan, zie afgelopen periode);'

Hoe kom je er bij dat het nu een lage rente is? Op dit moment is het gewoon 0

https://duo.nl/apps/rentepercentage/index.html

Lening/prestatiebeurs.

En laten we reëel blijven, als je binnen 10 jaar je diploma haalt dan worden reisprodukt en aanvullende beurs omgezet in een gift. Dus wat je uiteindelijk moet terugbetalen is niet het gehele geleende bedrag. Was dit niet in het leven geroepen om geen eeuwige studenten te kweken? En dat het doel van een opleiding een diploma moet zijn? Waarvoor je dan ruim te tijd krijgt.
En ja, als je kind gaat lenen voor vakantie en andere luxe is dat een keuze die later vervelend kan uitpakken. Maar dat telt voor iedere onnodige lening. Wel een goedkope lening overigens tegen 0% rente.

Dendy Pearson

Dendy Pearson

15-07-2019 om 10:37

Niet zo somber

Wij gaan heus wel wat bijdragen aan de studie van onze kinderen, maar voor nu is het wel hun eigen verantwoordelijkheid. En we zien aan dochter dat ze het daarom ook serieus bekijkt.
Ze doet volgend jaar examen vwo en is echt bezig met waar en welke studie ze wil gaan doen. Dus een studie die ze leuk lijkt, maar waar ze ook wat mee kan later. Vanuit huis te bereizen, maar ze wil voor de leuk ook graag op kamers en hoeveel gaat dat dan kosten etc. En hoe zit dat dan met een lening?

Ik vind het leenstelsel helemaal niet zo erg. De bedragen zijn ook best te overzien. Ik zie het ook als investering in ‘later’. Ook op kamers gaan zie ik als ‘oefenen’ voor later. We stimuleren het ook, ik vind rond je 18e/19e jaar de deur uitgaan een hele gezonde gang van zaken.

Maatschappelijk belang

' Klagen over Rutte, masr zelf niet gaan stemmen. Het zielig vinden dat studenten moeten lenen omdat hun ouders niet willen bijdragen (maar wel van alle andere ouders als belastingbetalers verwachten dat die het financieren). '

Ik ga wel stemmen. en niet op Rutte. En ik betaal graag belastingen, zelfs voor de studie van jouw kind. Ik vind studeren geen prive-onderneming, maar een maatschappelijk iets: als we en bepaald niveau willen houden als kennisland en een bepaald niveau van professionaliteit op alle niveaus van werk, dan heb je goed onderwijs nodig. Ik kijk meer naar het maatschappelijk belang.
Maar wel belasting betalen en vervolgens alles naar de eigen verantwoordelijkheid toegeschoven krijgen, daar baal ik dan weer van.

Tsjor

juf Ank

juf Ank

15-07-2019 om 13:40

wil 40

Ik snap wat je bedoelt! 'Je bent al blij als hij de paaltjes niet raakt.' ...Voor veel mensen is het allemaal zo vanzelfsprekend dat het allemaal goed gaat. Als ouder van een kind met beperking leer je blij zijn met piepkleine stapjes. Ik ga hier niet de oude zure moeder uithangen.
Maar het is af en toe wel even slikken als je bedenkt dat jouw kind dat allemaal nooit gaat bereiken in het leven.
Maar het belangrijkste is dat ze gelukkig worden. Cliche, maar oh zo waar. Maar die van mij is dat nog lang niet. helaas. En die van jou?

Tsjor

'Ik vind studeren geen prive-onderneming, maar een maatschappelijk iets'

Daarom wordt 75 % van de kosten ook door de overheid betaald. Nog steeds.

Aanvullend

... en dat er een voorziening moet zijn voor levensonderhoud van volwassenen, die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zoals dat bij iedereen gebeurt, behalve bij studenten sinds de afschaffing van de basisbeurs.
Bovendien vind ik dat studenten niet het financieren van de onderwijsbegroting in de toekomst nu al op hun bordje moeten krijgen. Dat doen ze wel als ze straks werken en belasting betalen. Ondertussen kunnen wij, de volwassenen die werken, dat betalen door de belastingopbrengsten. Rijke ouders betalen dan al meer, alleen niet uitsluitend voor hun eigen kinderen. Dat hoeft toch geen probleem te zijn?

Tsjor

Jeetje Tsjor

'en dat er een voorziening moet zijn voor levensonderhoud van volwassenen, die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. '

Die is er. Dat heet bijstand.

'Rijke ouders betalen dan al meer, alleen niet uitsluitend voor hun eigen kinderen. Dat hoeft toch geen probleem te zijn?'

Dat doen rijke ouders al. Waarom doe je alsof je iets revolutionairs bedenkt terwijl je met bestaande voorzieningen komt?

knurf

Tsjor doet geen revolutionair voorstel maar stelt een verdergaande solidariteit (inkomensverdeling) voor. Daar kun je het mee oneens of eens zijn (zoals ik ben), maar ik begrijp jouw "jeetje"niet. Dat wil trouwens niet zeggen dat ik voor onverkorte herinvoering van de basisbeurs ben. Want in tegenstelling tot tsjor vind ik het niet nodig dat kinderen van ouders zoals ik een inkomensvoorziening hoeven te krijgen zolang ze studeren.
In theorie is het misschien nog wel een goed plan, maar in de realiteit zijn dit voorstellen die zelden direct uit belastingverhogingen worden betaald, een vorm van herverdeling (denivellering) die ik niet nodig vind.

Alkes

Dat snap ik wel, maar die solidariteit werkt altijd maar 1 kant op. En hoewel ik zelf waarschijnlijk in aanmerking zou komen voor studie-subsidie (of beter gezegd mijn dochter) vind ik dat mensen met lage inkomens wel erg gemakkelijk uitdelen van andermans geld. Dat stoort me.

'Die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. '
Studenten kunnen wel in hun levensonderhoud voorzien, maar kiezen ervoor om dat nog niet te doen (want studie). Terecht dat je daar geen geld voor krijgt.

Oke

Studenten moeten werken, maar kiezen ervoor om dat niet te doen (want studie). Zo simpel kan het zijn.

Tsjor

Karin

Karin

17-07-2019 om 10:01

Knurf - Tsjor

Ik ben een nieuwbakken ouder-van-drie-studerende-kinderen-met-leuk-inkomen. Maar niet geredeneerd vanuit mijzelf, maar over het algemeen:

Er zitten heel veel dimensies aan een simpel probleem:
Ja, ik vind het prima dat mensen met een studie bijdragen aan hun eigen studie.

Ja, ik denk dat het huidige stelsel ervoor zorgt dat kinderen uit een gezin met een lager inkomen minder snel gaan studeren. Ik ben geboren in een geen-schulden-arbeidersgezin; ik was never nooit niet naar uni gaan studeren/op kamers gegaan onder het huidige stelsel. Ik woon nu in een gebied waar alleen een technische uni is; voor alle andere universiteiten moet je 3 uur treinen.

Ja, geklooi met studies en langstuderen moet worden beperkt. Daar was het vorige systeem wel debet aan. Want ook ik had mijn studie grotendeels afgerond in de tijd die ervoor stond maar ging extra werken, extra vakken volgen en een extra buitenlandse stage doen en hield gewoon mijn stufi (sorry).

Ja, ik vind solidariteit belangrijk. Maar dat komt van twee kanten. Ik stem links, maar het kan niet zo zijn dat mensen met een hoog inkomen zoveel meer euro's per jaar aan belasting mogen afdragen maar daar veel minder voor terug krijgen. Stel: ons gezin betaalt 40.000 euro belasting; daarvoor ontvangen wij - naast allerlei algemene voorzieningen - prive voor terug: kinderbijslag. Geen huurtoeslag, geen zorgtoeslag, geen kindgebondenbudget en nee: ook geen hypotheekrenteaftrek. Een ander gezin betaalt < 10.000 euro belasting en krijgt tig aan toeslagen etc. De netto-inkomensverschillen (reken ik de 'auto die je nodig hebt voor het werk' nog niet eens mee) slinken daarmee fors.
Dus nee, ik vind 'solidariteit' een heel arbitrair begrip. Drie studerende kinderen x ouderlijke bijdrage fors; ook voor mensen met een hoger inkomen zonder toeslagen en de hele mikmak. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de netto-inkomensverschillen op dat moment.

Ja, ik vind het best bijzonder dat er wel een vangnet is voor mensen in de bijstand (met of zonder sociale participatie zoals studeren) maar niet voor studenten. 18+ studenten (wil die grens ook nog wel naar 21+ optrekken) zijn toch zelfstandig? Het is toch raar dat je voor volwassen personen gaat kijken naar het inkomen van de ouders? Je gaat bij mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering toch ook niet kijken of het netwerk bij kan springen?
Betalen mensen in de bijstand hun 'ontvangen uitkering' of 'reintegratiebudget' terug op het moment dat ze weer aan het werk zijn of een groot geldbedrag ontvangen (erfenis)? En nee, ik wil niet beknibbelen aan onze welvaartsstaat en onze vangnetten.

bieb63

bieb63

17-07-2019 om 10:12

Karin

"Stel: ons gezin betaalt 40.000 euro belasting; daarvoor ontvangen wij - naast allerlei algemene voorzieningen - prive voor terug: kinderbijslag. Geen huurtoeslag, geen zorgtoeslag, geen kindgebondenbudget en nee: ook geen hypotheekrenteaftrek. Een ander gezin betaalt < 10.000 euro belasting en krijgt tig aan toeslagen etc. De netto-inkomensverschillen (reken ik de 'auto die je nodig hebt voor het werk' nog niet eens mee) slinken daarmee fors."

Dat vind ik een beetje kort door de bocht. De door ons allen opgehoeste belasting wordt niet alleen en grotendeels terugbetaald in toeslagen e.d. De algehele belasting wordt uiteindelijk besteedt om ons land 'draairende' te houden in alle facetten. En ja, daar horen ook toeslagen bij om te zorgen dat minder verdienenden de maand rond kunnen komen. Maar ik zie het niet zo simpel als: ik betaal belasting dus dat moet ik in pegels terugkrijgen, terwijl ik zonder die pegels ook gewoon de maand rond kan komen.
W.b.t. het netto verschil: ik denk dat dat vrij laag is bij inkomens net boven toeslagen grenzen. Maar voor meer verdienenden ligt dat m.i. toch echt anders. Al is het alleen maar de keuzes die je hebt als meer verdienende: je hóeft niet in een duur huis te wonen, of een dure nieuwe auto enz. Je hebt keuzes.

Karin

Karin

17-07-2019 om 11:44

Maar...

"Maar ik zie het niet zo simpel als: ik betaal belasting dus dat moet ik in pegels terugkrijgen, terwijl ik zonder die pegels ook gewoon de maand rond kan komen."

Ik zeg ook duidelijk dat het prima is dat mensen die meer verdienen meer bijdragen (ik zeg zelfs dat ik links stem). Zowel aan algemene voorzieningen als ook aan regelingen specifiek voor mensen die minder verdienen.
Maar... als mensen die meer verdienen veel mogen meebetalen aan algemene voorzieningen (voor iedereen inclusief henzelf) maar nergens in aanmerking komen voor een specifieke regeling (zoals tegemoetkomingen die voor iedereen gelden, zoals kinderbijslag en vroeger de stufi dan gaat dat zich wreken. Ik denk dat daar de grote aanhang van PVV en FVD uit voort komt...

"En ja, daar horen ook toeslagen bij om te zorgen dat minder verdienenden de maand rond kunnen komen."
Mmm, en welke toeslagen ontvangen mensen die studeren. Hoe komen zij de maand rond? Welke andere inkomensgroepen moeten bij hun netwerk aankloppen voor ondersteuning? We draaien het om: vanaf nu gaan we vragen om AOW grotendeels af te schaffen. Alleen als AOW-ers geen kinderen hebben of kinderen die wat minder verdienen krijgen een stukje AOW. De rest moeten de AOW-ers zelf maar bij gaan verdienen (werken kan tenslotte tot je 99ste). AOW-ers met goed verdienende kinderen: jammer dan, jullie krijgen niets.

Knurf

" vind ik dat mensen met lage inkomens wel erg gemakkelijk uitdelen van andermans geld. Dat stoort me."
In mijn geval is sprake van een goede verdienend iemand die geld uitdeelt. Deels mijn eigen geld. Dus ik mag het wel zeggen?

karin en bieb

De beruchte armoedeval bestaat nog steeds, dat is waar. En het lijkt ook lastig daar een oplossing voor te verzinnen.
Overigens genieten gemiddeld genomen meerverdieners wel meer hra dan minderverdieners. Zelfde geldt voor de aftrek van pensioenpremies.
Maar het zal vast waar zijn dat als je alles tegen elkaar afzet en optelt dat je negatief uitkomt. Het fijne is als je veel verdient dat je minder noodzaak hebt om alles tegen elkaar af te zetten. Het is best makkelijk solidair te zijn met een goed inkomen. Vind ik tenminste

bieb63

bieb63

17-07-2019 om 12:25

Karin

"Maar... als mensen die meer verdienen veel mogen meebetalen aan algemene voorzieningen (voor iedereen inclusief henzelf) maar nergens in aanmerking komen voor een specifieke regeling (zoals tegemoetkomingen die voor iedereen gelden, zoals kinderbijslag en vroeger de stufi dan gaat dat zich wreken"

Die begrijp ik niet helemaal. Waarom zou je ergens voor in aanmerking moeten komen, als je het niet, feitelijk, nodig hebt? Overigens krijgt iedereen kinderbijslag, dus ook de hele rijken.

"Mmm, en welke toeslagen ontvangen mensen die studeren. Hoe komen zij de maand rond?"
Nou, mensen die studeren krijgen zorgtoeslag en huurtoeslag (indien uit huis wonend). Het zijn gewoon volwassenen, dus vallen in dezelfde rechten als iedere andere volwassene die weinig verdient.

Pluis

Pluis

17-07-2019 om 13:14

Bieb

om huurtoeslag te kunnen ontvangen, moet je een zelfstandige woonruimte huren. Studenten komen daar zo ongeveer per definitie niet voor in aanmerking, want geen inkomen. Dus ook geen huursubsidie. Blijft over de zorgtoeslag. Die niet eens dekkend is voor de premie.

Alkes en pluis

'In mijn geval is sprake van een goede verdienend iemand die geld uitdeelt. Deels mijn eigen geld. Dus ik mag het wel zeggen?'

Niet over mijn geld ☺. Ik heb niet jarenlang hard gespaard voor de studie van mijn dochter omdat aan de kinderen van geldverkwistende buurman uit te geven 😈

'Blijft over de zorgtoeslag. Die niet eens dekkend is voor de premie.'

Dit bedoel ik. Het scheelt 10 euro per maand. En zelfs die 10 euro vind je blijkbaar al te veel. Hoe hebzuchtig kun je zijn.

Karin

Karin

17-07-2019 om 14:16

Bieb

"Die begrijp ik niet helemaal. Waarom zou je ergens voor in aanmerking moeten komen, als je het niet, feitelijk, nodig hebt? Overigens krijgt iedereen kinderbijslag, dus ook de hele rijken"

Omdat je dan het gevoel oproept dat 'rijken' wel mogen betalen maar nooit eens mogen meedelen. Dat gaat zich wreken. Daarom vind ik het ook belangrijk dat kinderbijslag voor iedereen blijft bestaan. Ook al hebben 'rijken' het niet nodig (wie gaat dat trouwens bepalen?).

"Nou, mensen die studeren krijgen zorgtoeslag en huurtoeslag (indien uit huis wonend). Het zijn gewoon volwassenen, dus vallen in dezelfde rechten als iedere andere volwassene die weinig verdient."

Uhm, studerenden hebben geen recht op iets als een uitkering om 'in leven te bijven'. Daarnaast ook niet op allerlei gemeentelijke armoederegelingen e/o kwijtscheldingen. Daarnaast krijgen ze geen huurtoeslag want geen inkomen en geen huurwoningen. Blijft over: zorgtoeslag. Waarvan ik denk: bouw niet zo'n enorm duur bureaucratisch stelsel en zorg ervoor dat iedereen met inkomen < 15.000 euro bruto pj (bv) (dus studerenden, minima, etc) gratis verzekerd zijn. Oh, dat klinkt als een soort van ziekenfondsconstructie.

Ginny Twijfelvuur

Ginny Twijfelvuur

17-07-2019 om 15:20

10 euro????

Ja misschien bij de kaalste van de kaalste verzekering.
Het scheelt hier zeker minstens 40 euro. En mee. Want hij mag de zorgverzekering naar eigen inzicht besteden aan zak-, kleed- en telefoongeld.

Ik kan dat inderdaad best missen, maar ik vind het ook nogal wat dat een 20+ kind nog zo afhankelijk is van zijn ouders. Dat was vroeger echt wel beter geregeld.

Ik vind het vrij bizar dat die knop bij 18 zo hard om gaat. Je schiet als ouder zo 400 euro per maand achteruit.

zebra

zebra

17-07-2019 om 15:26

Ginny

dat vind ik dus ook, je kind wordt 18 en dan moet hij/zij zelf de zorgverzekering regelen, krijgt uiteraard wel zorgtoeslag. En als ouder krijg je geen kinderbijslag meer.

bieb63

bieb63

17-07-2019 om 15:45

Karin

"Omdat je dan het gevoel oproept dat 'rijken' wel mogen betalen maar nooit eens mogen meedelen."

Maar waarom moeten ze ergens in mogen meedelen? De bedoeling is dat iedere volwassene, even los van studenten, in z'n eigen onderhoud moet kunnen voorzien (werk). En als dat niet kan en/of niet toereikend is om te kunnen leven, zijn er voorzieningen. Dat is wat het is. Meer niet.

Ginny.

"Het scheelt hier zeker minstens 40 euro. En mee. Want hij mag de zorgverzekering naar eigen inzicht besteden aan zak-, kleed- en telefoongeld."

Dat is een keuze die jullie gemaakt hebben. Hier kost de zorgpremie voor zoon ook rond een tientje na aftrek zorgtoeslag.

Ginny Twijfelvuur

Ginny Twijfelvuur

17-07-2019 om 16:17

Niet alles is een keuze Wil

Dus als je 18 bent heb je geen aanvullende verzekering nodig.
Dat het iemand lukt om zijn kind voor netto 10 euro in de maand te verzekeren van zorg, wil niet zeggen dat dat voor iedereen is weggelegd.

Het ging mij ook om de uitspraak van Knurf: heb je dat niet eens voor je kind over...
Jawel hoor, maar niet als er onjuist geframed wordt.

Ginny Twijfelvuur

Ginny Twijfelvuur

17-07-2019 om 16:22

Inhoudelijk

Zou ik al blij zijn als de kinderbijslag voor studenten wat langer zou blijven doorlopen. Zeker als ze nog geen 18 zijn.

Het lijkt zo eerder een ontmoedigingsmaatregel tegen studeren. Die met name, weeeeeer, de middeninkomens treft.

mutsje

mutsje

17-07-2019 om 17:43

Bieb63

Ha Bieb, je slaat precies de spijker op zijn kop: "Uitgezonderd studenten". En daar gaat dus de hele discussie over. Waarom kan elke 18 jarigen die niet studeert recht hebben op bijstand, huurtoeslag etc, maar ben je op het moment dat je besluit te studeren opeens volledig afhankelijk van je ouders, of moet je lenen. De stufi die nog over is, is echt alleen voor de lage inkommens. DUO rekent gewoon uit wat men vindt dat je als ouders hoort bij te dragen.
Ik vind dat je als maatschappij moet investeren in je toekomst en ben het wat dat betreft met Karin en Tsjor eens. En nee, eeuwig studeren hoeft niet, maar dat kan al jaren niet meer.
Maar de lening is er door gekomen als een soort van investering van de student in zijn eigen toekomst. Daarbij zou het geld dat vrijkwam gebruikt worden voor het onderwijs. Dat laatste is nooit gebeurd. De overheid blijkt bovendien geen betrouwbare partner want wilde nu alweer sleutelen aan de voorwaarden van de lening. Groen links stemde voor met als argument dat de slager niet hoefde bij te dragen aan de opleiding van de advocaat. Vond dat altijd een vreemd argument want wat nu als de zoon van de slager graag rechten wil studeren en ergens in de Achterhoek woont en op kamers moet? Ik hoop dat Groen links en CDA inderdaad hun steun terug trekken voor de lening want ik vind het een wangedrocht.

Reageer op dit bericht

Als je wilt reageren moet je eerst inloggen of je aanmelden.

Aanmelden