Home » Forum » Bijdragen aan studie

Bijdragen aan studie

Winnen! Handboek voor jonge moeders!

Met meer dan 100 onmisbare tips, doe hier mee!

244 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Ad Hombre
Alkes

"Als de overheid het studeren daadwerkelijk zou willen ontmoedigen dan is dit wel een domme manier. Selecteer dan op capaciteiten en motivatie, nie.t op financiële draagkracht."

Voor een politicus is dit waarschijnlijk de weg van de minste weerstand.

MK
WO studies

Bedrijfskundige studies zijn vaak internationaal, dus dat die naam eraan vast hangt is best logisch. ;-)

Verder heb ik nooit kunnen begrijpen waarom een studie tandheelkunde academisch is. Als iets een praktische studie is...
Gelukkig lijkt de overheid nu ook door te hebben dat het meeste werk door mondhygienisten kan worden gedaan. Zij krijgen steeds meer taken en dit scheelt enorm in de kosten. Zou ook prima voor andere medische beroepen kunnen worden toegepast. Wordt hun werk inhoudelijk ook uitdagender.

M.i. zou het verschil tussen WO/HBO sowieso moeten vervallen (net als in de rest van de wereld) en moet je iets pas academisch noemen als het überhaupt iets met onderzoek/wetenschap te maken heeft.

Ik geloof niet dat de overheid studeren wil ontmoedigen. Wel is het zo dat de waarde van een studie enorm aan het devalueren (omdat er zoveel instroom is) is en dat juist praktische specialistische beroepen (denk aan lassers, operators in chemische fabrieken) naar waarde zullen worden ingeschaald.

Triva
MK

Dat zou betekenen dat je met een HBO opleiding medicijnen mag uitschrijven.. Willen we dat?

MK
Triva

Dat gebeurt al. Toevallig heb ik zelf net een pittig medisch traject achter de rug en als ik iets nodig had werd dat door de specialistisch verpleegkundige voorgeschreven. Wel is de arts hoofdverantwoordelijk, maar alles ligt zo vast in protocollen dat dat (binnen protocol) gewoon mogelijk is. Ook daar zie je verschuiving: specialistisch verpleegkundigen (met post-HBO opleiding) die steeds meer taken overnemen. Alleen maar goed.

Wat betreft tandartsen: mijn oude tandarts deed alles zelf. Mijn nieuwe tandarts (sinds 5 jaar) kijkt alleen even snel of alles in orde is en hij geen rare dingen ziet. Vervolgens ga ik door naar de mondhygieniste die de gebitsreiniging doet. Het is toch van de zotte om hier de zo'n dure kracht voor in te zetten? Tandartsen zijn de duurst betaalde medici (zonder specialisme) en zouden hun kennis en kunde beter in moeten zetten.

Op efficieny gebied valt veel te winnen, maar we dwalen af... ;-)

Ad Hombre
Mondhygienist

Aan mijn mondhygienist ben ik meestal meer kwijt dan aan de tandarts...

Pluis
Ad, duh

Duh, die tandarts kijkt 2 minuten en constateert geen grote problemen, de mondhygiënist is vervolgens een kwartier zoet met het reinigen van je gebit...

Hier werkt het nog iets anders, mondhygiënist doet alles, en verwijst alleen als ze iets ernstigs tegenkomt door naar de tandarts. Sealen van de kiezen van mijn kind doet ze zelf, foto's maken en beoordelen ook. Ik zie de tandarts eigenlijk nooit. Ja, vorige maand, toen ik voor het eerst sinds jaren een gaatje had.

MK
idd Pluis

Bijkomend voordeel van meer bevoegdheden voor de mondhygienist is dat de vergoedingen omlaag kunnen en tandheelkunde weer in het basispakket zou kunnen worden opgenomen. Daar heeft iedereen belang bij.

Ad Hombre
Pluis

Zoiets wellicht, maar toch was ik vroeger een stuk minder kwijt dan nu. Dat is ongetwijfeld deels te verklaren met inflatie en een onderhoudgevoeliger gebit, maar ik heb toch het gevoel dat die mondhygienist de boel niet goedkoper heeft gemaakt.

MK:
"Bijkomend voordeel van meer bevoegdheden voor de mondhygienist is dat de vergoedingen omlaag kunnen en tandheelkunde weer in het basispakket zou kunnen worden opgenomen. Daar heeft iedereen belang bij."

We zullen zien. Ik geloof er alvast niks van.

MK
Ad

Dat gevoel dat jij hebt klopt denk ik wel. Maar dat komt omdat aan tandartstarieven wordt vastgehouden in de vergoedingen. Zo is de vergoeding voor een preventieve controle 21,78 (paar minuten werk) en de vergoeding voor gebitsreiniging 12,85 per 5 minuten. Denk maar niet dat die mondhygienist een dergelijk salaris ontvangt. Die tarieven kunnen best flink omlaag.

Pluis
Tandartstarieven

Hmm, ik was in de veronderstelling dat de tarieven voor zorg door de mondhygiënist lager waren dan die van de tandarts, maar dat kan ik niet terugvinden. Op de site van de NZa worden de tarieven vermeld https://puc.overheid.nl/nza/zorgsectoren/pagina/NZA007/-/gdlv/0/gj/2019/.... Maar daar vind ik alleen de tarieven per handeling, en dus geen differentiatie tussen tandarts en mondhygiënist. Vreemd, dat is dus blijkbaar gelijkgetrokken. Dan kan ik me voorstellen dat je de mondhygiënist duurder vindt geworden Ad. Wel kun je kijken naar een andere tandarts, niet alle praktijken hanteren de maximumtarieven zoals vastgesteld door de NZa...

bieb63
Dát is dus het probleem

Die mondhygieniste is geen WO'er en krijgt daar ook niet alszodanig voor betaald. Maar....... de tarieven die worden berekend zijn gewoon de tarieven van de tandarts. Want wat gebeurt er: de tandarts laat heel veel zaken doen door de mondhygieniste, die dat ook prima kan, maar zo wordt dat natuurlijk niet gedeclareerd.... Dat gebeurt ook zo bij de huisarts. Als de huisarts een assistente heeft die meer kan c.q. gekwalificeerd is, dan alleen een veredelde secretaresse (want die heb je ook), dan laat de huisarts allerlei dingen door de assistent doen (en ook dat kan prima), maar de tarieven zijn de gewone huisarts tarieven. Er is echt geen verschil in de ingediende nota van huisarts A die zelf de griepprik geeft, of huisarts B die het de assistente laat doen. De rekening is hetzelfde. Daar moet dus wat veranderen.

En Ad: het klopt dat je nu duurder uit bent. Om de simpele reden dat X jaar gelden er zelden iets "mondhygienistisch" gedaan werd. Toen werd er alleen gekeken of je een gaat je had, zo niet: klaar. Nu: nog even 'van alles' door de mondhygieniste.

Ad Hombre
bieb

Dat klinkt realistisch. De tandarts deed vroeger even het tandsteen en nu doet de MH het, maar dat levert geen besparing op. Waarschijnlijk wel extra inkomsten voor de tandarts.

Dees
Tarieven

Alleen waren de de tarieven anders omhoog gegaan, tandartsen zijn schaars en het uitbesteden van relatief eenvoudige ingrepen zijn hier een gevolg van.

Dees
Staatsschuld

Overigens is in de jaren 60-2000 nooit de staatsschuld gedaald maar juist explosief gestegen door teveel cadeautjes aan de bevolking.

Alkes
Dees

Cadeautjes aan de bevolking? Wat bedoel je precies. De toename van aantal koopwoningen en daarmee toename hra? De behoorlijke uitbreiding van ons wegennet? De invoering van de Mammoetwet waardoor het aantal kinderen dat een vwo opleiding deed toenam en daardoor aantal studenten? Of heb je het over de invoering van de AOW en de bijstandswet? Ik ben echt benieuwd wat jij als cadeautjes ziet. (wellicht ten overlvloede de werknemersverzekeringen waarvan zeker de wao fors toenam in die jaren waren geen cadeautjes, maar verzekeringen waarvoor werknemers (en werkgevers) de premies betaalden)

Angela67
Dees

Drees, de overheid dat zijn wij. Elke euro die uitgegeven wordt is politiek. En jouw politieke opvattingen zijn het zoveel waard als die van mij. Dus je mag het cadeautjes noemen, ik zou het bijvoorbeeld fooien kunnen noemen omdat er veel te weinig geld wordt uitgegeven aan iets wat ik een taak van ons allemaal dus van de overheid vind.
Gr Angela

MK
Dees

.. tandartsen zijn schaars ...

Ja en dat houden ze zelf zo in stand he? Het blijven slimme jongens/meiden.

En nu wil de overheid wat verpleegkundigen betreft de omgekeerde weg bewandelen. Mensen met veel ervaring minder bevoegdheden geven. Terwijl er al een tekort aan verpleegkundigen is en de zorg hierdoor alleen maar duurder wordt. Wie snapt het nog?

AnneJ
Ach ja

Het is heel jammer dat gedoe met de verpleegkundigen. Het is een papieren excercitie.
Het zou handiger zijn als het beleid de praktijk zou volgen maar je ziet steeds weer dat er theoretische ballonnetjes ingeschoten worden.
Academisch opgeleidde verpleegkundigen zouden de kwaliteit moeten verbeteren. Echter er zijn geen functies, bijvoorbeeld aan de universiteit of bij academische ziekenhuizen, beschikbaar. Er zou meer kwaliteit in de verpleeghuizen bij moeten, echter men is niet bereid of in staat om de gevraagde kwaliteit te betalen.
Er is een niveauverschil tussen oorspronkelijk inservice opgeleiden (MBO/HBO niveau op een gekozen richting) met en zonder specifieke bijscholing en de huidige MBO opgeleidden. Daarnaast heb je de HBO-V opgeleidden.
Bij de start van de HBO-V was al de bedoeling dat deze verpleegkundigen de leiding zouden gaan nemen over de inservice opgeleidden. Dat werkte niet zo want de ene was te theoretisch opgeleid, de ander praktisch en in de praktijk blijkt dat naar elkaar toe te groeien. Specialistische opleidingen maken uiteindelijk uit in welke functie men terecht komt.
Allemaal theoretische excercities.
Tegelijk verlaten teveel jonge zorgverleners het vak omdat de bevoegdheden alleen maar achteruit gaan, het werk te bureaucratisch en te geprotocoleert is, en de werkdruk hoog en de salarissen laag zijn. De arbeidsvoorwaarden, vooral de druk vanuit werkgevers, helpt niet erg.
Er is vaak een dubbele moraal. Iedereen kan een bil wassen en een dokter bellen, en wat er echt nodig is kan nauwelijks gefasciliteerd worden op de werkvloer.

Het zogenaamde vak 'regieverpleegkundige' geef ik dan ook nul kans. Behalve waar dit al zo werkt vanwege het specialisme is er geen behoefte aan en men gaat er zeker niet apart voor betalen.

Dees
Cadeautjes

Beste Angela. In die tijd werden bijstandsuitkering met extra's uitgedeeld waarbij een modaal gezin zich arm voelde. Een student met ouders in de bijstand kon al thuiswonend van de studiefinanciering, een flink bedrag kostgeld, de studie en een leuk autootje veroorloven. Daarnaast was bijvoorbeeld mijn moeder op haar 36e in de WIA beland met de belofte dat ze tot haar pensionering een uitkering kreeg.....ze had een lichte psychische klacht.

Studie werd volledig vergoed dus ouders hadden er geen kosten aan. Kinderbijslag was hoog en liep per kind steeds verder op. Mensen leefden soms luxe een bijstandsuitkering incl kinderbijslag.
Daarnaast kon men eeuwig voor een schijntje in een huurwoning blijven wonen, of je nu een 3 keer modaal inkomen had of niet, ik heb collega's gehad met een huurwoning (eengezins) met 3 verdiepingen, 5 slaapkamers en enorme achtertuin en een buurtje van 248 euro (in 2008).

Zorgverzekering kostte mijn ouders 25 gulden voor het hele gezin. En dat soort gezeur.

Dat zijn cadeautjes, en daar moeten wij nu aan afbetalen.

Alkes
Dees

"mensen leefden soms luxe een bijstandsuitkering incl kinderbijslag" Kijk met dit soort voorbeelden en die van de neef van mijn buurman kan ik weinig. De bijstandsuitkering is altijd gekoppeld geweest aan het minimumloon. Dus jouw suggestie dat het ooit een luxe uitkering was, is echt flauwekul. Dat laat onverlet dat er een armoedeval bestaat, maar dat heeft niks te maken met cadeautjes uitdelen
Jouw voorbeeld van de WIA (ik neem aan dat je moeder destijds in de WAO kwam maar dat terzijde). De werknemersverzekeringen, zoals de WAO -of WIA- zijn geen voorzieningen uit algemene middelen (in jouw woorden: cadeautjes van de overheid) maar worden betaald uit premies die werkgevers en werknemers betalen. Ook het ziekenfonds waar werknemers tot bepaalde loongrens verplicht aan deel moesten nemen werd (grotendeels) bekostigd op basis van premies van werknemers en werkgevers. Dat jouw ouders goedkoop uit waren was dan deels op rekening van mijn ouders waarbij mijn vader verplicht particulier verzekerd was en mijn moeder verplicht bijdroeg aan het ziekenfonds - zonder dat zij de kinderen mee kon verzekeren omdat die bij de particuliere polis werden bijgeschreven. Dat zijn
geen cadeautjes van de overheid maar onderlinge solidariteit van werknemers.
Studeren is nooit volledig vergoed door de overheid. Ook niet met invoering van de basisbeurs maar zeker daarvoor niet. In de jaren 70 en 80 studeerden mensen ook met een lening.
Ik vind het prima om een discussie over "cadeautjes overheid" aan te gaan (en net als Angela67 noem ik het geen cadeautjes maar tekenen van beschaafde samenleving), maar wel graag zoveel mogelijk op feiten en niet voorbeelden die nergens gestaafd kunnen worden.

Knurf
Soms

'Mensen leefden soms luxe een bijstandsuitkering incl kinderbijslag.'

Dat zal soms best zo geweest zijn. Maar veel vaker was de bijstand gewoon armoede.

Aagje Helderder
Dees

Jouw weergave van de werkelijkheid herken ik zoals wel vaker totaal niet. En ik heb vziw niet onder een steen geleefd.

Studies die volledig betaald werden? Geen idee waarom je denkt dat dat zo was, maar mijn ouders en een heleboel andere ouders die ik ken, hebben aardig bijgelapt voor de studies van hun kinderen. Middelbare schooltijd was toen veel duurder dan nu, want boeken waren niet gratis en ook toen waren er rekeningen van school. Na de middelbare school, kostte het ook een klap geld want de basisbeurs, dekte bij lange na de kosten niet, dus ofwel ouders droegen bij, er werd gewerkt of geleend. Of een combinatie van de drie. Dat van het kunnen veroorloven van een autootje van de beurs (en dus zonder gevolgen), ken ik ook niet. Weet wel van veel mensen die ook toen al lang studieleningen moesten afbetalen. En die hoefden niet te lenen in de mate waarin dat in de huidige situatie moet. Kun je nagaan.

Wat betreft afkeuren heb je in zoverre een punt dat men daar vroeger makkelijker mee was dan nu. Toen vond men namelijk ook parttime werken een lastig ding. Mensen tenminste gedeeltelijk aan het werk houden als dat mogelijk was, werd daarom nogal eens gezien als onwenselijk, dus dan maar liever helemaal afkeuren. En verder waren de criteria volgens mij idd ook minder zwaar dan nu. En werd het gezien als een betere oplossing dan een werkeloosheidsuitkering waardoor er eerder gezocht kon worden naar redenen om af te keuren.
Was dat goed? Met de kennis van later niet, op dat moment dacht men er anders over. Maar dat het leven van mensen in de WAO per definitie luxe was, is ook niet waar. Wel van degenen die zwart bij konden klussen misschien. Maar dat was ook toen al niet de bedoeling al zal ik de laatste zijn die ontkent dat dat op plekken gebeurde en dat er niet goed op gecontroleerd werd.

Jouw verhaal over ziektekostenverzekering is volgens mij ook zeker geen gemeengoed. €25,- voor een heel gezin? Geen idee hoe jouw ouders dat voor elkaar gekregen zouden kunnen hebben. Ik geloof er eerlijk gezegd ook niets van. Dat zou hooguit kunnen gaan op iets dat bovenop de premie die direct van het salaris werd ingehouden en dat was al een fors bedrag volgens mij. Zowel in het oude ziekenfonds als in de oude particuliere verzekeringen ging het volgens mij om echt andere bedragen.

Dees
Aagje

De studiefinanciering was veel hoger als schoolgeld en boekengeld, derhalve werden de studies volledig gefinancierd.

Als je rond het minimum zat qua inkomen werden de kosten voor de middelbare scholen vergoed. De 100 euro huur van de boeken werden dan uit een schoolfonds vergoed.

Mijn klasgenoot op het mbo reed in een auto en was zielig want haar vader had een laag loon, daarom kreeg zij 400 euro studiefinanciering op haar rekening gestort, schoolgeld was daar al vanaf gehaald. Mijn vader verdiende 200 euro meer en ik kreeg 98 euro gestort waar ik mijn schoolgeld en boekengeld nog van moest betalen.

Er waren genoeg mensen die zich bewust lieten afkeuren, en dan zwart lekker aan het bijklussen waren. Het was een soort van hype, afgekeurd vanwege je rug en ondertussen even in het weekend een keuken plaatsen.

Aagje Helderder
Aaah nu snap ik het, Dees

Mijn ouders en al die anderen hebben hun geld jarenlang gewoon door het raam naar buiten gegooid. En al die medestudenten die werkten om in hun levensonderhoud te voorzien en/of leenden om de noodzakelijke dingen te kunnen betalen, hadden dat ook niet hoeven doen, want het was toch al gratis. En die studielening van mijn man waar we jaren aan afbetaald hebben, was in de kern onnodig want de studiefinanciering was hoger dan schoolgeld en boekengeld......

Je stelling is zo bizar dat ik er om moet lachen. Alsof studeren niet meer kost dan studiegeld betalen en boeken kopen.

Aagje Helderder
En er waren genoeg mensen

die niet op het minimum zaten, dus geen tegemoetkomingen kregen voor boeken (wij konden ze niet huren maar moesten gewoon kopen) of wat dan ook. En als je (al dan niet net) boven dat minimum zat, konden die kosten een enorme aanslag zijn in de portemonnee van een gezin. Zeker als er meer kinderen tegelijk naar school gingen of studeren.

Dees
Staatsschuld

In de jaren ervoor was de studiefinanciering hoog zat om je studie mee te betalen dus volledig betaalde studies.

Geld werd weggegeven alsof er geen tekort was en die staatsschuld maar oplopen.

Knurf
Nee Dees

'De studiefinanciering was veel hoger als schoolgeld en boekengeld, derhalve werden de studies volledig gefinancierd.'

Nee, de studiefinanciering was niet hoger DAN collegeld en boekengeld. Je kletst uit je nek.

Dees
Knurf

Nou kijk het maar eens terug.

Phryne Fisher
1990

Omstreeks 1990 kon je van je stufi makkelijk je collegegeld en boeken betalen. De uitwonende beurs was in 1991, na invoering van de OV-kaart, 570 gulden. Collegegeld ca 2500 gulden.

Knurf
Dees

Ik hoef net niet terug te kijken, ik was erbij.

Pagina's

Dit moet je weten over mondkapjes!

Belangrijke informatie over mondkapjes: Lees het hier.