Algemeen Ouderschap Algemeen Ouderschap

Algemeen Ouderschap

Lees ook op
Yvon Meijer

Yvon Meijer

23-08-2011 om 22:48

Kind fietsen op de stoep

Vandaag is mijn kind op de stoep door twee politieagenten aangesproken omdat ze op de stoep fietste; ze moest afstappen en verder lopen want fietsen op de stoep is verboden. Mijn kind is 7 jaar en fietst uiteraard op een kinderfiets. Opa en oma waren erbij en hebben er maar niks van gezegd want ze wisten niet wat ze er van moesten denken.
Ik dacht dat kinderen wel op de stoep mochten fietsen maar kan niet een éenduidig antwoord hierop vinden op internet. Wie weet hoe de regels m.b.t. fietsende kinderen op de stoep zijn?


Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Serwe

Serwe

26-08-2011 om 16:48

Yvon

Ik heb je berichtje wel gelezen en in dit specifieke geval (heel rustig fietsend kind) was het misschien niet gevaarlijk maar dat kan de politie ook niet zien. Die zien gewoon een kind wat op de stoep fietsen en spreken haar dus op aan. Ze geven geen boete maar laten alleen even weten dat het niet de bedoeling is. Niks aan de hand dus. Dat vind ik terecht. De politie kan tenslotte niet weten dat het alleen maar even voor de gezelligheid was. Overigens had je dochter natuurlijk ook de fiets aan de hand kunnen nemen en naast oma/opa kunnen lopen. Ik had het wel raar gevonden als ze opa en oma of haarzelf een boete hadden gegeven of heel boos waren geworden maar een kind er op wijzen dat op de stoep fietsen niet mag vind ik niet meer dan logisch. Dit ook zonder de intentie van het kind op de stoep te kennen.

Yvon Meijer

Yvon Meijer

26-08-2011 om 17:05

Precies daarom

Ja, precies daarom wou ik weten wat de regels hiervoor zijn Mijn kind hield zich daar namelijk aan, braaf als ze is. Ze mocht in dit geval, volgens de regels, wél op de stoep fietsen. Het enige wat ze misschien niet hadden kunnen weten is dat mijn dochter 7 is en zijn dachten misschien dat ze ouder was.

Serwe

Serwe

26-08-2011 om 18:38

Yvon

Ik heb nog helemaal nergens gelezen dat het officieel tot 9 jaar mag. Alleen een link die Asa heeft gestuurd. Dat is echter een link van een website en daar staat ook geen bronvermelding op. In de RVV 1990 vind ik helemaal niks over dat kinderen tot 9 jaar op de stoep mogen fietsen. Dat kan zijn omdat ik niet goed genoeg lees dus als iemand anders het wel kan vinden dan graag.

De fietsjes in de link van Bibi van de ANWB zijn fietjes die als speelgoed zijn bedoeld. Dat is dus meer driewielers, loopfietsjes, peuterfietsjes maar niet echte fietsen. Althans dat denk ik. De ANWB legt ook niet uit wat ze ermee bedoelen maar aangezien ze schrijven over fietsjes die niet bedoeld zijn om deel te nemen aan het verkeer ga ik er vanuit dat ze het niet over echte fietsen hebben. In elk geval tot dat de ANWB met een betere uitleg komt.

In elk geval heb ik nog geen enkel wettelijk bewijs voorbij zien komen dat het tot 9 jaar wel mag. Zolang ik het tegendeel niet heb gelezen ga ik er vanuit dat het niet mag.

Yvon Meijer

Yvon Meijer

26-08-2011 om 21:00

Wie kan met keiharde bewijzen komen?

Ik zoek me suf maar kan niks sluitends vinden. Om nou de politie hiervoor te bellen vind ik wat te ver gaan. Ik ga er vooralsnog vanuit dat kleine kinderen, mits ze geen hinder veroorzaken, op de stoep mogen fietsen tot ik het tegendeel heb gelezen. Of tot de volgende gelegenheid zich voordoet als mijn kinderen op de stoep fietsen en ze weer door politie aangesproken worden. Wat zal ik dan doen: hen om 'bewijs' vragen? (want ik denk niet dat alle politieagenten alle regels zo goed weten, 't zijn ook maar mensen ) Tot die tijd: is er niemand hier die weet hoe het zit?
Overigens (enigszins off topic) kwam ik nog wel een interessant onderzoek tegen, over verkeerseducatie aan kinderen;
http://www.swov.nl/rapport/Factsheets/NL/Factsheet_Verkeerseducatie_aan_kinderen.pdf

cqcq

cqcq

26-08-2011 om 21:15

Wil het wel even opzoeken:

Een fietser hoort als hij fietst op de weg of het fietspad, nooit op de stoep. (en leeftijd heeft daar dus niets mee te maken). Als je de fiets aan de hand meevoert dan ben je een voetganger en moet je op de stoep.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Artikel 2

2.De regels van dit besluit betreffende voetgangers zijn voorts mede van toepassing op personen die te voet een motorfiets, bromfiets of fiets aan de hand meevoeren, alsmede op personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen.
3.De regels van dit besluit betreffende wagens zijn mede van toepassing op door voetgangers gevormde kolonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen.

Artikel 4

1.Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
2.Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
3.Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
4.In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.
Artikel 5

1. Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.
2. Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
3. Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken. Bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.
4. Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen en fietsen met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter, mogen de rijbaan gebruiken.
5. Bestuurders vanaf 16 jaar van snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet die beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart of een bij ministeriële regeling aangewezen kaart ten behoeve van het vervoer van gehandicapten mogen het trottoir en het voetpad gebruiken.
6. Bestuurders jonger dan 16 jaar van snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet die beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart of een bij ministeriële regeling aangewezen kaart ten behoeve van het vervoer van gehandicapten gebruiken het trottoir of het voetpad.
7. Het eerste lid, het tweede lid en het vierde lid gelden niet voor bestuurders als bedoeld in het zesde lid.

mirreke

mirreke

27-08-2011 om 05:50

Hier (dld) moeten kinderen tot 8 jaar op de stoep

Tussen 8 en 10 mogen ze kiezen, en vanaf 10 op straat. Ik ben hier toen we er pas woonden regelmatig aangesproken dat jongste op straat fietste, ook door politie.

Zelf vind ik het eerlijk gezegd heel onhandig op die stoep, en vind ik het totaal niet bijdragen aan fiets- en verkeersvaardigheden. Het werkt eerder andersom, gewiebel als ze een voetganger inhalen, ook weer gewiebel als er een auto op de stoep geparkeerd is. Enige voordeel: geen boze voetgangers.

mirjam

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.