Algemeen Ouderschap Algemeen Ouderschap

Algemeen Ouderschap

Lees ook op

Massaclaim ouders en jongeren jeugdzorg

Een samenwerkingsverband van ouderorganisaties start bij voldoende belangstelling een massaclaim tegen ‘jeugdzorg’ (Veilig Thuis en ‘partners’). 
“Dat samenwerkingsverband van verschillende belanghebbenden legde het idee voor een massaclaim voor aan een advocatenkantoor. Het advies dat volgde was duidelijk: zo’n claim kan kans maken. De Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen geven ‘stelselmatig onzorgvuldig uitvoering’ aan onderzoeken achter uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen en komen zo hun wettelijke verplichtingen niet na, zo kan in de rechtbank worden betoogd. En de staat? Die handelt mogelijk in strijd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, is te lezen in het document dat deze site inzag.”
https://www.massaclaimjeugdzorg.nl
Uit de faq: “Iedereen die als kind of ouder ooit te maken heeft gehad, met: (1) Veilig Thuis (vanwege een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling), en/of (2) een ondertoezichtstelling (“OTS”) of een uithuisplaatsing (“UHP”), kwalificeert als gedupeerde.”

Ik vind dit soort acties gauw erg inhalig overkomen. Maar in dit geval faalt politiek en bestuur al zo lang, zo enorm opzichtig dat het tijd wordt dat er wat anders gebeurt. Misschien dringt op deze manier wel door hoe destructief het Nederlandse jeugdzorgsysteem kan uitpakken. Ik ben zelf overigens gelukkig geen gedupeerde maar ik trek het me erg aan dat onze overheid haar eigen burgers systematisch beschadigt. Vandaar dat ik dit hier onder de aandacht breng. 


Ik heb juist het tegenovergestelde. Long overdue! Er is echt enorm veel leed veroorzaakt door UHP en OTS, naast dan 'de reden' voor deze maatregelen. Als je nagaat dat rondom 80% van de kindereen met UHP misbruikt worden nà UHP, had dit al lang moeten gebeuren. Ik juich het toe. Eindelijk een stem voor deze kinderen (en gezinnen?). En een kansje op een verbetering van de dienst zelf. 

Reden is tussen aanhalingstekens geplaatst omdat Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet en daar ook niet aan gehouden is. Dat zorgt er voor dat als je in hun klauwen zit, de betere optie is stilzitten, uitzitten en slikken want je hele omgeving wordt besmet met je privé, of het nu waar is of niet (denk aan huisarts, alle zorgverleners etc) die dus ook allemaal zielige kinderen willen helpen (wie wil dat nu niet?). Er zijn heel wat leugens in de dossiers van Jeugdzorg, dossiers waar de waarheid niet uit spreekt, feiten en beweringen die niet worden nagegaan (met een telefoontje bijvoorbeeld) want waarheidsvinding is niet belangrijk. Maar het gaat hier wel om kinderen die mogelijk een maatregel krijgen! Ik zou niet willen dat er zo met mijn kinderen omgegaan wordt maar is het dan voor andermans kind goed genoeg?

Voor het gros van de cliënten biedt Jeugdzorg geen helpende hand. Jeugdzorg heeft niets in de aanbieding op een OTS en UHP zo ongeveer. Eh, ja, zoeken op het internet wat er in de omgeving is dat jou zou kunnen helpen. 

Alleen komt er zo weinig naar buiten omdat inmenging van Jeugdzorg zorgt voor dat ouders (en kinderen) niet kunnen praten (schaamte en niet mogen praten (daar komt straf op want je bent uitgeleverd aan jeugdzorg). Er is geen instantie die zo weinig gecontroleerd wordt als Jeugdzorg. En Jeugdzorg hoeft nauwelijks rekenschap te geven. 

Wordt 80% van de kinderen die uit huis wordt geplaatst misbruikt Philou, begrijp ik dat goed?
Denk dat het goed is dat de overheid met de neus op de feiten wordt gedrukt dat ze zich echt aan de regels moeten houden, al vraag je me af of dit de gedupeerden/slachtoffers brengt wat ze wensen. 

" Als je nagaat dat rondom 80% van de kindereen met UHP misbruikt worden nà UHP"

Dan bedoel je neem ik aan tijdens de periode van uithuisplaatsing? Maar los daarvan: wat is de bron waaraan je dit extreem hoge percentage ontleent? 

Ik dacht, ik zoek na het posten wel het artikel erbij maar ik blijf zoeken.. 🙈

Dat moet ik voorlopig schuldig blijven. Ik blijf zoeken natuurlijk ...

Mija

Mija

02-03-2023 om 14:38 Topicstarter

Philou schreef op 02-03-2023 om 11:48:

Ik heb juist het tegenovergestelde. Long overdue! Er is echt enorm veel leed veroorzaakt door UHP en OTS, naast dan 'de reden' voor deze maatregelen. Als je nagaat dat rondom 80% van de kindereen met UHP misbruikt worden nà UHP, had dit al lang moeten gebeuren. Ik juich het toe. Eindelijk een stem voor deze kinderen (en gezinnen?). En een kansje op een verbetering van de dienst zelf.

Reden is tussen aanhalingstekens geplaatst omdat Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet en daar ook niet aan gehouden is. Dat zorgt er voor dat als je in hun klauwen zit, de betere optie is stilzitten, uitzitten en slikken want je hele omgeving wordt besmet met je privé, of het nu waar is of niet (denk aan huisarts, alle zorgverleners etc) die dus ook allemaal zielige kinderen willen helpen (wie wil dat nu niet?). Er zijn heel wat leugens in de dossiers van Jeugdzorg, dossiers waar de waarheid niet uit spreekt, feiten en beweringen die niet worden nagegaan (met een telefoontje bijvoorbeeld) want waarheidsvinding is niet belangrijk. Maar het gaat hier wel om kinderen die mogelijk een maatregel krijgen! Ik zou niet willen dat er zo met mijn kinderen omgegaan wordt maar is het dan voor andermans kind goed genoeg?

Voor het gros van de cliënten biedt Jeugdzorg geen helpende hand. Jeugdzorg heeft niets in de aanbieding op een OTS en UHP zo ongeveer. Eh, ja, zoeken op het internet wat er in de omgeving is dat jou zou kunnen helpen.

Alleen komt er zo weinig naar buiten omdat inmenging van Jeugdzorg zorgt voor dat ouders (en kinderen) niet kunnen praten (schaamte en niet mogen praten (daar komt straf op want je bent uitgeleverd aan jeugdzorg). Er is geen instantie die zo weinig gecontroleerd wordt als Jeugdzorg. En Jeugdzorg hoeft nauwelijks rekenschap te geven.

Dat cijfer lijkt me niet te kloppen. Een onderzoek van Micha de Winter naar geweld in de jeugdzorg kwam op 10% die zei (fysiek, seksueel en/of psychisch) geweld te hebben meegemaakt. Het onderzoek besloeg de periode vanaf 1945. Het fysieke geweld nam volgens dat onderzoek in de loop van die periode af. Het psychische geweld niet: 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2288728-onderzoekscommissie-veel-geweld-in-de-jeugdzorg-en-het-is-nog-steeds-niet-voorbij

Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met 'Ik heb juist het tegenovergestelde'. Het tegenovergestelde van wat? Ik vind dit ook een heel goed initiatief. Het gekke is dat iedereen allang weet dat dit systeem slecht functioneert en onterecht kinderen, ouders en gezinnen kapot maakt maar dat er geen actie op wordt ondernomen door de verantwoordelijken. Het blijft bij praten, zuchten en steunen hoe moeilijk het is en hoeveel het kost. De boel zit helemaal vast. En intussen blijven mensen vermalen worden: beschamend! Het is absurd dat burgers de overheid via de rechter moeten dwingen de eigen vastgestelde wetgeving uit te voeren maar kennelijk moet dat tegenwoordig. 


Anderhalf jaar na bovenstaand onderzoek, in '21:

"De Winter: 'Scenario toeslagenaffaire dreigt ook bij jeugdzorg'

(...)
"Instellingen die wijzen naar de gemeenten, gemeenten die wijzen naar het Rijk omdat ze te weinig geld krijgen en het Rijk dat zegt: "Jullie zijn verantwoordelijk, wij hebben gedecentraliseerd." Iedereen kijkt naar een ander", stelt De Winter. "Dus de situatie dat men de bal naar elkaar toe kan blijven spelen, denk aan de toeslagenaffaire, dreigt zich te herhalen. Waar ik bezorgd over ben, is dat we over twee jaar constateren: er waren allerlei goede ideeën, maar ze zijn toch niet op voldoende schaal gerealiseerd."


https://nos.nl/artikel/2363076-de-winter-scenario-toeslagenaffaire-dreigt-ook-bij-jeugdzorg


Weer twee jaar verder is het hele systeem vastgelopen:

November '22 https://nos.nl/artikel/2453658-jeugdbescherming-in-crisis-weken-zoeken-naar-plek-voor-kwetsbaar-kind

"Snelle maatregelen nodig"

Februari '23 https://nos.nl/artikel/2464727-hervorming-jeugdhulp-vastgelopen-gemeenten-zien-kosten-alleen-maar-oplopen

Men ruziet onbekommerd door over geld. 


Die massaclaim richt zich op een stukje van het functioneren van Jeugdbescherming (waarheidsvinding) en tegelijkertijd denk ik dat je de totale impasse en ellende waarin de jeugdzorg zich bevindt niet los kan zien van het eindeloos uitblijven van het serieus nemen en aanpakken van deze misstand. Men lijkt gewoon te accepteren dat er geen oplossing is, dat er mensen kapot gaan. En dat al járen. 

Je schrijft "Ik vind dit soort acties gauw erg inhalig overkomen" waarop ik zeg dat het wat mij betreft ik juist het tegenovergestelde heb: long overdue. Eindelijk een massaclaim. Ik denk dat dit alleen maar een positieve uitwerking kan hebben op uiteindelijk alle OTS en UHP die er nog gaan komen. In de hoop dat een massaclaim zorgt dat de instantie professioneler wordt omdat ze op een dag wel afgerekend wordt op hun werkwijze.

Dat cijfer kan ik niet staven met een artikel (kan het artikel niet terugvinden) maar het beargumenteerde en liet zien dat misbruik en mishandeling vele malen hoger ligt dan de hoeveelheid aangiftes doen vermoeden. Dus vergeet svp het percentage dat ik noem.

Mija

Mija

02-03-2023 om 15:04 Topicstarter

Philou schreef op 02-03-2023 om 14:55:

Je schrijft "Ik vind dit soort acties gauw erg inhalig overkomen" waarop ik zeg dat het wat mij betreft ik juist het tegenovergestelde heb: long overdue. Eindelijk een massaclaim. Ik denk dat dit alleen maar een positieve uitwerking kan hebben op uiteindelijk alle OTS en UHP die er nog gaan komen. In de hoop dat een massaclaim zorgt dat de instantie professioneler wordt omdat ze op een dag wel afgerekend wordt op hun werkwijze.

Dat cijfer kan ik niet staven met een artikel (kan het artikel niet terugvinden) maar het beargumenteerde en liet zien dat misbruik en mishandeling vele malen hoger ligt dan de hoeveelheid aangiftes doen vermoeden. Dus vergeet svp het percentage dat ik noem.

Oh zo, misverstand dan. Wat ik bedoel is: zo'n class action komt nogal Amerikaans over, alsof alles in geld te vangen is. Maar evengoed ben ik het dus van harte met jou eens dat het heel hoog tijd wordt dat er veel druk wordt uitgeoefend. Als de overheid kennelijk nergens anders gevoelig voor is, en het gewoon verdomt om ernstige misstanden aan te pakken, ze ziende blind al jarenlang laat voortsudderen, dan moet het maar zo. 

Wat fout gaat moet zeker onderzocht worden. 
Tegelijkertijd mag ook beseft worden dat alle professionals niet met zaken naar buiten mogen komen. Dus niet zelf naar de krant stappen maar ook niet inhoudelijk mogen reageren op aantijgingen. 
Daarmee kan het dus gebeuren dat ouders van alles roepen (en wat dan ook echt in hun ogen zo is), maar dat professionals met andere ogen kijken en niet anders kunnen dan maatregelen nemen. Dat ouders niet altijd kunnen doorzien wat hun acties voor consequenties hebben voor hun kinderen, maakt niet dat professionals niet in moeten grijpen. 
Ik vind het dus dubbel. Enerzijds MOETEN we allemaal zo goed als mogelijk voor onze kinderen zorgen. Anderzijds kunnen professionals zich niet 'verdedigen' waardoor er een eenzijdig beeld op kan treden bij bepaalde casussen. 

Mija

Mija

02-03-2023 om 17:11 Topicstarter

Apiejapie schreef op 02-03-2023 om 16:19:

Wat fout gaat moet zeker onderzocht worden.
Tegelijkertijd mag ook beseft worden dat alle professionals niet met zaken naar buiten mogen komen. Dus niet zelf naar de krant stappen maar ook niet inhoudelijk mogen reageren op aantijgingen.
Daarmee kan het dus gebeuren dat ouders van alles roepen (en wat dan ook echt in hun ogen zo is), maar dat professionals met andere ogen kijken en niet anders kunnen dan maatregelen nemen. Dat ouders niet altijd kunnen doorzien wat hun acties voor consequenties hebben voor hun kinderen, maakt niet dat professionals niet in moeten grijpen.
Ik vind het dus dubbel. Enerzijds MOETEN we allemaal zo goed als mogelijk voor onze kinderen zorgen. Anderzijds kunnen professionals zich niet 'verdedigen' waardoor er een eenzijdig beeld op kan treden bij bepaalde casussen.

Kan wel wezen maar als je niet aan waarheidsvinding hoeft te doen, analytisch geen groot licht bent en door niemand serieus getoetst wordt of het wel klopt wat je allemaal inschat, richt je dus gewoon enorm grote schade aan.

En verder pas ik jouw zin even een beetje aan: Dat professionals niet doorzien wat hun acties voor consequenties hebben, maakt niet dat niet moet worden ingegrepen. 

Het is helemaal niet evident dat in alle gevallen de situatie voor kinderen verbetert als de 'jeugdbescherming' ingrijpt. Of eigenlijk is vrij duidelijk dat ingrijpen van jeugdbescherming de situatie in veel gevallen helemaal niet verbetert maar zelfs verslechtert. Bij vechtscheidingen met dwingende exen blijven hameren op 'goede communicatie' laat conflicten eindeloos dooretteren. Gezinsvoogden hebben geen tijd en wachtlijsten zijn te lang. Kinderen die uithuisgeplaatst worden gaan er niet per definitie op vooruit. Er is vaak geen passende plek. Behandeling krijgen ze niet. Als je vindt dat je kinderen met alle geweld moet onttrekken aan het ouderlijk gezag moet je wel iets béters in de aanbieding hebben. Als je dat niet hebt, zelfs meer schade aanricht, moet je je erop bezinnen of je je wel zo grensoverschrijdend moet gedragen als overheid. Je kunt als professional wel wijzen naar die slechte ouders maar als je in de spiegel kijkt (onderzoek na onderzoek), word je toch ook niet erg vrolijk van de effecten van je eigen handelen? Op een gegeven moment is dat toch je eer te na? Ik denk echt wel dat de meeste individuen in die sector goede bedoelingen hebben maar het zelfreinigend vermogen ontbreekt toch. Net als bij de belastingdienst. Net als bij de aardbevingsschade in Groningen. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Uiteindelijk worden vele mensenlevens volledig om zeep geholpen. Dat zit in het systeem. Ik ben onderhand wel een beetje klaar met de verzachtende omstandigheden.

Apiejapie schreef op 02-03-2023 om 16:19:

Anderzijds kunnen professionals zich niet 'verdedigen' waardoor er een eenzijdig beeld op kan treden bij bepaalde casussen.

Dat ouders zich bijna nooit konden verdedigen vind ik erger

Mija schreef op 02-03-2023 om 17:11:

[..]

Kan wel wezen maar als je niet aan waarheidsvinding hoeft te doen, analytisch geen groot licht bent en door niemand serieus getoetst wordt of het wel klopt wat je allemaal inschat, richt je dus gewoon enorm grote schade aan.

En verder pas ik jouw zin even een beetje aan: Dat professionals niet doorzien wat hun acties voor consequenties hebben, maakt niet dat niet moet worden ingegrepen.

Het is helemaal niet evident dat in alle gevallen de situatie voor kinderen verbetert als de 'jeugdbescherming' ingrijpt. Of eigenlijk is vrij duidelijk dat ingrijpen van jeugdbescherming de situatie in veel gevallen helemaal niet verbetert maar zelfs verslechtert. Bij vechtscheidingen met dwingende exen blijven hameren op 'goede communicatie' laat conflicten eindeloos dooretteren. Gezinsvoogden hebben geen tijd en wachtlijsten zijn te lang. Kinderen die uithuisgeplaatst worden gaan er niet per definitie op vooruit. Er is vaak geen passende plek. Behandeling krijgen ze niet. Als je vindt dat je kinderen met alle geweld moet onttrekken aan het ouderlijk gezag moet je wel iets béters in de aanbieding hebben. Als je dat niet hebt, zelfs meer schade aanricht, moet je je erop bezinnen of je je wel zo grensoverschrijdend moet gedragen als overheid. Je kunt als professional wel wijzen naar die slechte ouders maar als je in de spiegel kijkt (onderzoek na onderzoek), word je toch ook niet erg vrolijk van de effecten van je eigen handelen? Op een gegeven moment is dat toch je eer te na? Ik denk echt wel dat de meeste individuen in die sector goede bedoelingen hebben maar het zelfreinigend vermogen ontbreekt toch. Net als bij de belastingdienst. Net als bij de aardbevingsschade in Groningen. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Uiteindelijk worden vele mensenlevens volledig om zeep geholpen. Dat zit in het systeem. Ik ben onderhand wel een beetje klaar met de verzachtende omstandigheden.

Dat is helemaal niet wat ik schrijf! 

En ik ben het volledig met je eens. Ik zeg toch ook dat we allemaal moeten zorgen voor deze kinderen. De misstanden moeten onderzocht worden. Dat bestrijd ik toch helemaal niet? 

Thera schreef op 02-03-2023 om 17:12:

[..]

Dat ouders zich bijna nooit konden verdedigen vind ik erger

Zeker! En dat is één van de misstanden die zeker onderzocht en aangepakt moet worden! 

Maar tegelijkertijd moet wel duidelijk zijn dat de verhalen eenzijdig zijn. En daarmee niet minder schokkend of erg. Maar wel dat het slechts 1 kant van het verhaal is. 

Goed idee zo’n claim. Na het Urgenda vonnis is de regering tenslotte ook gelijk in actie gekomen om het probleem op te lossen. Oh wacht…
Als signaalfunctie prima, maar het gaat natuurlijk niet helpen.

Apiejapie schreef op 02-03-2023 om 18:03:

[..]

Zeker! En dat is één van de misstanden die zeker onderzocht en aangepakt moet worden!

Maar tegelijkertijd moet wel duidelijk zijn dat de verhalen eenzijdig zijn. En daarmee niet minder schokkend of erg. Maar wel dat het slechts 1 kant van het verhaal is.

Tegelijkertijd zijn de ouders 'verdacht van het zijn van een slechte ouder'' en dat is ook een hele vervelende positie om überhaupt naar buiten te treden. Iedereen heeft het recht om voor zichzelf op te komen, eenzijdig verhaal of niet. Je bent nergens verplicht om jezelf te beschuldigen voor je opkomt voor jezelf. Ook niet als je bent uitverkoren om onder de loep van Jeugdzorg te vallen. Als je niet aan waarheidsvinding doet, heb je mi heel weinig te zeggen.

Philou schreef op 02-03-2023 om 18:16:

[..]

Tegelijkertijd zijn de ouders 'verdacht van het zijn van een slechte ouder'' en dat is ook een hele vervelende positie om überhaupt naar buiten te treden. Iedereen heeft het recht om voor zichzelf op te komen, eenzijdig verhaal of niet. Je bent nergens verplicht om jezelf te beschuldigen voor je opkomt voor jezelf. Ook niet als je bent uitverkoren om onder de loep van Jeugdzorg te vallen. Als je niet aan waarheidsvinding doet, heb je mi heel weinig te zeggen.

Ik snap denk ik niet helemaal wat je bedoelt. 

Denk dat we er wel beiden over eens zijn dat zaken waarbij gezinnen/ kinderen betrokken zijn, ALTIJD zorgvuldig bekeken dienen te worden? 

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.