Echtscheiding en erna Echtscheiding en erna

Echtscheiding en erna

Problemen met ex


Philou schreef op 03-02-2023 om 12:57:

[..]

Heel jammer dat de vader zo moeilijk doet want hij snijdt daar iedereen mee in zijn vingers (hemzelf, kind en TO ook). En fijne vaders zijn zo welkom in deze maatschappij! Maar als vader dan toch zo moeilijk doet (of last het beter om te zeggen 'moeilijk is'?) dan is het maar beter dat iedereen het te zien krijgt. Kennelijk vinden ze bij de Bor dat te moeilijk voor hùn. Ik zou eisen, ook via de advocaat naar zijn advocaat, dat iedereen de Bor serieus neemt. Je zit dan niet in de discussie welles-nietes over gedrag van vader en Bor valt onder een instantie en die zijn niet persoonlijk betrokken. Hun beoordeling in twijfel trekken is veel lastiger.

Hopelijk komt de andere partij zelf achter wat de Bor TO heeft laten weten. Dan kan TO ook niet verweten worden dat ze slecht nieuws brengt of dat ze nieuws brengt omdat het zogenaamd in haar voordeel zou zijn. Zoals het op mij overkomt wil TO een fijne vader voor kind.

Blijft de vraag of er wel professionele hulp hier voor is en als die er is hoelang die hulp in gezet kan worden.

Ik begrijp niet goed wie die ‘iedereen’ is? Ik zou heel behoedzaam gaan opereren als zelfs professionele organisaties er hun handen vanaf trekken. Die instanties worden ertussen geschoven om de veiligheid van kind te waarborgen. Als die vervolgens afhaken omdat ze vader niet veilig vinden, moet dat in mijn ogen automatisch betekenen dat je zelf ook een stap naar achteren doet. Ik kan me heel slecht voorstellen dat een rechter zegt: de professionals beoordelen dat zij het niet veilig kunnen begeleiden maar u moet toch uw baby aan vader meegeven.

Als de bor afhaakt, moet veilig thuis met een alternatief komen en anders kan er geen (veilige) omgang plaatsvinden. Dat lijkt mij overduidelijk. Laat je in dat geval niet met vaagheden door VT wegsturen, bijvoorbeeld dat je het zelf maar moet beoordelen, bla bla bla. Ik zou dit echt heel goed documenteren. En doorspreken met de advocaat. Dit stevent op een juridische confrontatie af en dan wil (moet!) je laten zien dat je uiterst zorgvuldig hebt gehandeld om niet als wraakzuchtige ex te worden weggezet. 

Catwoman schreef op 02-02-2023 om 18:17:

Mijn advocaat heeft een 4 gesprek voorgesteld. Ik ben heel benieuwd of mijn ex daarmee akkoord gaat of niet. Ik heb vandaag van de coördinator van het bor traject te horen gekregen dat ze niet weet of wij wel kunnen starten bij hun omdat ze twijfels hebben of de bor wel geschikt is voor ons vanwege het gedrag van mijn ex. Hij heeft ruzie gemaakt met de mensen van veilig thuis omdat hij het niet eens is met hun bevindingen en advies. Veilig thuis gaat nu in beraad over onze zaak en dan hoor ik daar nog van. Dus dat is nog even afwachten

Ergens hoop je dat je ex er niet mee akkoord gaat, dat laat voor een eventuele rechtsgang zien dat jij echt alle mogelijke handvaten gegeven hebt aan ex om een fatsoenlijke omgang te regelen en dat hij alleen maar loopt te eikelen. 

Catwoman

Catwoman

03-02-2023 om 14:46 Topicstarter

Ik heb reactie van de advocaat van mijn ex. Ze hebben het nogal druk op het kantoor bij hun dus ze hebben op korte termijn geen tijd voor een gesprek. Mijn ex wil dat gesprek zo snel mogelijk omdat hij de kleine wil zien dus nu stellen ze voor dat er een vriend bij is. Hier hoef ik toch niet mee akkoord te gaan? Het is niet mijn probleem dat hun geen tijd hebben. Ze willen voor dinsdag een akkoord hierop of een ander voorstel, anders gaan ze het kort geding opstarten 

Mija schreef op 03-02-2023 om 13:23:

[..]

Ik begrijp niet goed wie die ‘iedereen’ is? Ik zou heel behoedzaam gaan opereren als zelfs professionele organisaties er hun handen vanaf trekken. Die instanties worden ertussen geschoven om de veiligheid van kind te waarborgen. Als die vervolgens afhaken omdat ze vader niet veilig vinden, moet dat in mijn ogen automatisch betekenen dat je zelf ook een stap naar achteren doet. Ik kan me heel slecht voorstellen dat een rechter zegt: de professionals beoordelen dat zij het niet veilig kunnen begeleiden maar u moet toch uw baby aan vader meegeven.

Als de bor afhaakt, moet veilig thuis met een alternatief komen en anders kan er geen (veilige) omgang plaatsvinden. Dat lijkt mij overduidelijk. Laat je in dat geval niet met vaagheden door VT wegsturen, bijvoorbeeld dat je het zelf maar moet beoordelen, bla bla bla. Ik zou dit echt heel goed documenteren. En doorspreken met de advocaat. Dit stevent op een juridische confrontatie af en dan wil (moet!) je laten zien dat je uiterst zorgvuldig hebt gehandeld om niet als wraakzuchtige ex te worden weggezet.

Wat ik bedoel te zeggen met Ik zou eisen, ook via de advocaat naar zijn advocaat, dat iedereen de Bor serieus neemt  is dat als TO wordt aangesproken (zoals nu door hem en zijn advocaat, maar om het eender wie (of het nu een instantie is of een nieuwe advocaat of zijn vrienden) om een regeling waarbij TO en vader alleen zijn, TO niet zelf in discussie gaat waarom dit niet mogelijk/niet prettig/gevaarlijk is maar verwijst naar het standpunt van Bor. Dan haal jij jezelf als onderwerp uit de discussie (wat vaak een ja/nee discussie wordt). Het standpunt van de Bor, als instantie, is geen persoon dus kan ook persoonlijk geen belang hebben bij welke uitkomst dan ook.. kan ook op dat gebied niets verweten worden.

Dus, als ex, zijn advocaat of een andere instantie komt met argumenten dat een omgangsregeling zoals ex het voorstelt, moet kunnen en dus TO schuldig is aan een gebrek aan contact, verwijs naar het standpunt van de Bor. Als dat wat weggemoffeld, eis dat het standpunt van de Bor serieus genomen wordt. De Bor komt niet zomaar tot zo'n standpunt, de Bor heeft het standpunt gebaseerd op hun ervaringen met ex en als een groep mensen al aangeeft dat zij dit niet kunnen, hoezo zou TO het in haar eentje dan wel kunnen. Als men in deze zienswijze volhardt, zeg dan gewoon dat bevindingen van de Bor onterecht niet op waarde worden geschat. 

Catwoman schreef op 03-02-2023 om 14:46:

Ik heb reactie van de advocaat van mijn ex. Ze hebben het nogal druk op het kantoor bij hun dus ze hebben op korte termijn geen tijd voor een gesprek. Mijn ex wil dat gesprek zo snel mogelijk omdat hij de kleine wil zien dus nu stellen ze voor dat er een vriend bij is. Hier hoef ik toch niet mee akkoord te gaan? Het is niet mijn probleem dat hun geen tijd hebben. Ze willen voor dinsdag een akkoord hierop of een ander voorstel, anders gaan ze het kort geding opstarten

Ik zou nee zeggen. Als zij het te druk hebben dan stellen ze het een week uit. Als ze dan nog te druk zijn, de week er op. Als ze dan opnieuw te druk zijn, moet hij misschien maar bedenken of zijn advocaat wel tijd genoeg heeft voor een client als ex. Jouw ex is hun client dus de oplossing van hun probleem halen ze maar uit hun client en niet uit jou. 

Als ik zijn advocaat was zou ik verre willen blijven van alles wat kan ruiken of wijst naar begeleiding in contact. Dat is wat ze blijven proberen en waar ze jou toe aan het overhalen zijn. Hopelijk komt de conclusie van Bor snel en dan kan je verwijzen naar Bor: kijk, het is niet zozeer mijn idee het is ook de ervaring van Bor ... En dan kan je een kentering zien, want hoe zou dat nu komen? Heeft meneer niet zozeer een probleem met de omgangsregeling maar is het meer dat meneer overal problemen maakt, oa ook over een omgangsregeling? Kortom een man die voor problemen zorgt ipv niet weet hoe hij met een probleem moet omgaan.  

Catwoman schreef op 03-02-2023 om 14:46:

Ik heb reactie van de advocaat van mijn ex. Ze hebben het nogal druk op het kantoor bij hun dus ze hebben op korte termijn geen tijd voor een gesprek. Mijn ex wil dat gesprek zo snel mogelijk omdat hij de kleine wil zien dus nu stellen ze voor dat er een vriend bij is. Hier hoef ik toch niet mee akkoord te gaan? Het is niet mijn probleem dat hun geen tijd hebben. Ze willen voor dinsdag een akkoord hierop of een ander voorstel, anders gaan ze het kort geding opstarten

Ik zou het niet doen, dat gesprek in aanwezigheid van een vriend. Jouw advocaat kan hem nog een uitnodiging sturen om bij hem op kantoor langs te komen, al zal dat ook niet op korte termijn zijn. En anders maar een kort geding. Laat hem daar dan maar zijn glazen ingooien. Mij lijkt het van doorslaggevend belang dat hij naar VT zo uit de bocht is gevlogen dat de bor nu niet door dreigt te gaan. Mij lijkt dat signaal meer dan genoeg reden om onderling overleg met hem van de hand te wijze . Als hij zich naar professionals misdraagt, hoe zou jij dan constructief overleg met hem moeten hebben. Dat is toch volkomen kansloos! Maar uiteraard moet je dit wel overleggen met je advocaat. Die moet het wel kunnen brengen. 

Catwoman schreef op 03-02-2023 om 14:46:

Ik heb reactie van de advocaat van mijn ex. Ze hebben het nogal druk op het kantoor bij hun dus ze hebben op korte termijn geen tijd voor een gesprek. Mijn ex wil dat gesprek zo snel mogelijk omdat hij de kleine wil zien dus nu stellen ze voor dat er een vriend bij is. Hier hoef ik toch niet mee akkoord te gaan? Het is niet mijn probleem dat hun geen tijd hebben. Ze willen voor dinsdag een akkoord hierop of een ander voorstel, anders gaan ze het kort geding opstarten

Dat is inderdaad niet jouw probleem. Hij heeft laten zien in het verleden dat een gesprek zonder professionals er bij geen doen is, omdat meneer dan probeert om je een bepaalde hoek in te drukken. Nu zou je nog kunnen voorstellen om dan zelf je advocaat mee te nemen en dat hij niemand mee neemt, dan sta je voor jezelf nog sterker.


Maar je zou kunnen reageren in de trend van: Gelet op het feit dat er gedurende meerdere gesprekken in de afgelopen maanden verbaal door ex is uitgehaald en het feit dat diverse instanties hun handen al van ons afgetrokken hebben d.m.v. het gedrag van ex, zie ik geen enkele andere mogelijkheid dan een gesprek met onze advocaten er bij. 


Dan kan die het daar mee doen. En als die dat dan weer weigert en het wel voor komt, is het andermaal een zwaktebod voor de rechter dat meneer kennelijk alleen maar wil wat hij belangrijk vind en de rest er niet toe doet.

Nou, een gesprek waarbij jij je advocaat meeneemt en hij zijn vriend ipv zijn advocaat (die het immers te druk heeft) kan je natuurlijk ook voorstellen. Laat jouw advocaat dat dan voorstellen aan zijn advocaat. Het is absoluut not done om als advocaat rechtstreeks met je wederpartij contact te hebben als die wederpartij een advocaat heeft. Maar als je ex en zijn advocaat hiermee akkoord gaan, dan mag het. 
Dus ik zou zeggen: ik wil een normaal viergesprek, maar als ex zoveel haast heeft mag hij ook zijn advocaat thuislaten, als ik de mijne maar mag meenemen.

Jouw advocaat zal hier alleen aan mee willen werken als de advocaat van ex uitdrukkelijk instemt, anders handelt jouw advocaat in strijd met de gedragsregels. Maar ik zou het proberen, kijken wat je ex doet. De kans bestaat dat zijn advocaat helemaal geen zin heeft in dat gesprek en deze oplossing wel ziet zitten

Catwoman

Catwoman

03-02-2023 om 18:14 Topicstarter

Ik heb die vriend gevraagd die mijn ex voorstelde en die weet helemaal van niets dus mijn ex stelt het voor maar neemt niet de moeite eerst even aan hem te vragen of hij het überhaupt wil. 

Ik heb mijn advocaat gesproken en gezegd dat ik wil voorstellen met hem en mijn ex alleen. Hij zegt dat ze daar waarschijnlijk niet mee akkoord gaan. Mijn advocaat stelt voor om te gaan bellen met mijn ex.

Ik heb gezegd dat ik daar even over na wil denken. Mijn advocaat vroeg waarom. Ik heb gezegd dat ik nogal geneigd ben om te snel toe te geven en daar dan later spijt van krijg.

Catwoman schreef op 03-02-2023 om 18:14:

Ik heb die vriend gevraagd die mijn ex voorstelde en die weet helemaal van niets dus mijn ex stelt het voor maar neemt niet de moeite eerst even aan hem te vragen of hij het überhaupt wil.

Ik heb mijn advocaat gesproken en gezegd dat ik wil voorstellen met hem en mijn ex alleen. Hij zegt dat ze daar waarschijnlijk niet mee akkoord gaan. Mijn advocaat stelt voor om te gaan bellen met mijn ex.

Ik heb gezegd dat ik daar even over na wil denken. Mijn advocaat vroeg waarom. Ik heb gezegd dat ik nogal geneigd ben om te snel toe te geven en daar dan later spijt van krijg.

Wat is het probleem nu precies? Waar ben je bang voor? Wat denk je dat hij jullie kind aan gaat doen? Wat heeft ie tot nu toe al gedaan wat jou deed denken dat hij een slechte vader is die mogelijk 112 waardig gedrag laat zien? Ik denk dat ex heel goede kansen heeft in de rechtbank. Buiten dat veranderen er steeds kleine details, eerst was er geen reden voor veilig thuis voor verder onderzoek maar nu opeens wel want ex deed lelijk. Succes ermee.

Catwoman schreef op 03-02-2023 om 14:46:

Ik heb reactie van de advocaat van mijn ex. Ze hebben het nogal druk op het kantoor bij hun dus ze hebben op korte termijn geen tijd voor een gesprek. Mijn ex wil dat gesprek zo snel mogelijk omdat hij de kleine wil zien dus nu stellen ze voor dat er een vriend bij is. Hier hoef ik toch niet mee akkoord te gaan? Het is niet mijn probleem dat hun geen tijd hebben. Ze willen voor dinsdag een akkoord hierop of een ander voorstel, anders gaan ze het kort geding opstarten

Hahahah, ze hebben het zo druk dat ze geen tijd hebben voor een gesprek van een uur, maar ze hebben wel de tijd om een kort geding op te starten?. 

Alsof dat geen tijd kost.

Moest jouw advocaat niet heel hard lachen om deze mail?

Catwoman

Catwoman

03-02-2023 om 18:37 Topicstarter

ArianneH schreef op 03-02-2023 om 18:27:

[..]

Hahahah, ze hebben het zo druk dat ze geen tijd hebben voor een gesprek van een uur, maar ze hebben wel de tijd om een kort geding op te starten?.

Alsof dat geen tijd kost.

Moest jouw advocaat niet heel hard lachen om deze mail?

Ja haha, inderdaad! Ik zei tegen mijn advocaat: ze hebben geen tijd voor een gesprek maar wel tijd om zoveel mails te schrijven steeds. Ik denk dat mijn ex er gewoon geen professional bij wil omdat hij mij wil manipuleren.

Temet schreef op 03-02-2023 om 16:08:

Nou, een gesprek waarbij jij je advocaat meeneemt en hij zijn vriend ipv zijn advocaat (die het immers te druk heeft) kan je natuurlijk ook voorstellen. Laat jouw advocaat dat dan voorstellen aan zijn advocaat. Het is absoluut not done om als advocaat rechtstreeks met je wederpartij contact te hebben als die wederpartij een advocaat heeft. Maar als je ex en zijn advocaat hiermee akkoord gaan, dan mag het.
Dus ik zou zeggen: ik wil een normaal viergesprek, maar als ex zoveel haast heeft mag hij ook zijn advocaat thuislaten, als ik de mijne maar mag meenemen.

Jouw advocaat zal hier alleen aan mee willen werken als de advocaat van ex uitdrukkelijk instemt, anders handelt jouw advocaat in strijd met de gedragsregels. Maar ik zou het proberen, kijken wat je ex doet. De kans bestaat dat zijn advocaat helemaal geen zin heeft in dat gesprek en deze oplossing wel ziet zitten

Dit lijkt mij een heel goed voorstel: wat jullie (jij en je advocaat) kan het gesprek gewoon doorgaan en ex kan zijn vriend meenemen (of kan alleen komen als die vriend niet wil of kan), maar jullie vertragen de boel in elk geval niet.

Ik zit te wachten op het moment dat de advocaat van je ex zijn (of haar, was het een vrouwelijke advocaat?)  aftrekt......  het zou me niets verbazen als die op enig moment ook klaar is met ex.

Philou schreef op 03-02-2023 om 15:00:

[..]

Ik zou nee zeggen. Als zij het te druk hebben dan stellen ze het een week uit. Als ze dan nog te druk zijn, de week er op. Als ze dan opnieuw te druk zijn, moet hij misschien maar bedenken of zijn advocaat wel tijd genoeg heeft voor een client als ex. Jouw ex is hun client dus de oplossing van hun probleem halen ze maar uit hun client en niet uit jou.

Als ik zijn advocaat was zou ik verre willen blijven van alles wat kan ruiken of wijst naar begeleiding in contact. Dat is wat ze blijven proberen en waar ze jou toe aan het overhalen zijn. Hopelijk komt de conclusie van Bor snel en dan kan je verwijzen naar Bor: kijk, het is niet zozeer mijn idee het is ook de ervaring van Bor ... En dan kan je een kentering zien, want hoe zou dat nu komen? Heeft meneer niet zozeer een probleem met de omgangsregeling maar is het meer dat meneer overal problemen maakt, oa ook over een omgangsregeling? Kortom een man die voor problemen zorgt ipv niet weet hoe hij met een probleem moet omgaan.

Catwoman, verwacht je dat de Bor het in de mail gaat zetten als ze dat traject niet met je ex in willen gaan en dat ze dan expliciet vermelden dat het aan je ex ligt?

Ik vraag me nl. af of ze dat zo expliciet zullen doen, of dat ze in meer algemene termen (dus zonder expliciet de schuld ervoor bij ex neer te leggen) aangeven dat ze het traject niet zien zitten. Dat gebeurt nl. wel vaker, dat mensen zich op de vlakte houden.

Het lijkt mij handig voor als je bij de rechter komt, om dan op papier te hebben dat zij hun handen ervan af trekken. Zodat je bij de rechter niet alleen kunt zeggen dat allerlei instanties zorgen hebben over je ex, maar dat je ook hiervan bewijs hebt.

Misschien is het een idee een vriendelijke mail naar de Bor-organisatie te sturen en te bevestigen wat ze tegen jou gezegd hebben (dat ze twijfelen of het Bortraject met jouw ex gaat lukken) en dat je dat gezien je eigen ervaringen met zijn agressieve gedrag wek begrijpt, en dat je nog aangeeft dat je graag hun beslissing nog verneemt. Of iets in die trant.

Denken jullie dat dit slim is, bewijs verzamelen, voor het geval de mensen van de Bor je alleen bellen met de mededeling dat het niet door gaat of dat ze het mailen zonder daarin duidelijk de schuld bij je ex te leggen?

Catwoman

Catwoman

03-02-2023 om 20:09 Topicstarter

ArianneH schreef op 03-02-2023 om 19:32:

[..]

Dit lijkt mij een heel goed voorstel: wat jullie (jij en je advocaat) kan het gesprek gewoon doorgaan en ex kan zijn vriend meenemen (of kan alleen komen als die vriend niet wil of kan), maar jullie vertragen de boel in elk geval niet.

Ik zit te wachten op het moment dat de advocaat van je ex zijn (of haar, was het een vrouwelijke advocaat?) aftrekt...... het zou me niets verbazen als die op enig moment ook klaar is met ex.

Mijn ex heeft geen advocaat maar een paralegal. Dat is volgens mij een jurist of een advocaat in opleiding. Het is een jonge vrouw. Ze was vandaag al erg geïrriteerd in haar mail naar mijn advocaat toe. Volgens mij is ze de zaak wel een beetje zat. 

Reageer op dit bericht

Je moet je bericht bevestigen voor publicatie, je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.