Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform
Echtscheiding en erna Echtscheiding en erna

Echtscheiding en erna

Scheiding zonder dialogen, dreigingen en manipulatie


Temet schreef op 03-04-2024 om 15:57:

" Er zijn enkele beginselen , ook in de tremanormen, waar ik het niet helemaal mee eens ben. Bijvoorbeeld de gedachte dat het welvaartsniveau voor een kind gelijk moet zijn aan wat er voor de scheiding was."

Volgens mij ligt het zelfs nog anders en is het uitgangspunt dat idealiter het kind door de scheiding niet slechter af moet zijn dan het zonder de scheiding was geweest, wat meebrengt dat inkomensstijgingen na de scheiding kunnen leiden tot een verhoging van de behoefte van het kind en de eventuele daarmee samenhangende alimentatie.

Klopt, maar alleen tov het moment van scheiden, inkomens veranderingen hebben geen invloed, tenzij daar afspraken over gemaakt zijn bv als 1 van de ouders nog studeert en na afronden van de opleiding meer gaat verdienen.

Dus de verviervoudiging van het salaris van mijn ex (grote stappen, heel laag begonnen en lange alimentatie periode want kind <1) had geen invloed op de kinderalimentatie. Alleen de jaarlijkse indexering.

Ysenda, heb je dat aan de rechter voorgelegd? Want ik weet niet beter of een inkomensstijging bij een van de ouders leidt in de tremanormen tot een verhoging van de behoefte van het kind en daarmee vaak ook tot verhoging van de alimentatie.

Al moet ik eerlijk zijn en zeggen dat ik de tremanormen al een tijdje niet meer bijhoud, dus ik kan een wijziging (of meer) gemist hebben. 

Helaas lijkt dat toch niet helemaal te kloppen. Ik lees in het tremarapport van 2023:

'Latere stijging van inkomen van één van de ouders
Stijging van het inkomen van een ouder behoort, voor zover dit inkomen door die
stijging hoger wordt dan het (gezins)inkomen tijdens het huwelijk/de samenleving,
in beginsel wel invloed uit te oef enen op de vaststelling van de behoef te: indien het
gezinsverband zou hebben voortgeduurd, zou die verhoging immers ook een
positieve invloed hebben uitgeoefend op het bedrag dat ten behoeve van de
kinderen zou zijn uitgegeven. Voor het geval het inkomen van één van de ouders
het voormalige gezinsinkomen overschrijdt, is daarom dat hogere inkomen van die
ouder de maatstaf voor de bepaling van de kosten van de kinderen.'

Geen slimme regeling, je houdt zo in stand dat exen elkaar blijven volgen in de uitgaven en er een voortdurend conflict kan blijven bestaan over de hoogte van iemands bijdrage. Als iemand meer verdient is er een grote kans dat iemand toch uit zichzelf wellicht meer uitgeeft voor de kinderen; en als iemand dat niet wil doen uit zichzelf staat je een leven lang rechtszaken te wachten om iemand via de rechter te dwingen.

Als je gescheiden bent moet je je niet meer gedragen alsof je nog getrouwd bent, zei mijn advocaat/mediator. Een heel wijze raad.

Tsjor

Ik bedoelde dat wat Ysenda zegt niet helemaal klopt. Maar ik prijs mezelf gelukkig dat ik nooit zo geleefd heb. Niet toen mijn inkomen achteruit kelderde en wat zijn inkomen betreft heb ik het nooit geweten. Het is geen gezond uitgangspunt.

Tsjor

Bij ons werkte een simpel lijstje met inkomsten en uitgaven per ouder het beste. 
Uitgaande van nieuwe situatie qua wonen (we zouden allebei verhuizen en kozen voor co-ouderschap) hebben we gekeken wat er onderaan de streep per ouder over zou blijven. 
Op basis daarvan was duidelijk dat de toeslagen naar mijn ex moesten gaan. 
Daarna  hadden we allebei een bedrag dat we moesten betalen aan de algemene onkosten voor het kind, zoals schoolgeld, kleding, fiets, sportcontributie, etc. In ons geval betaalde ik wat meer dan ex, zodat onderaan ongeveer hetzelfde overbleef. 

Deze methode was simpel en duidelijk. De trema-berekening is ook wel gedaan en nog een type berekening. Maar de simpele versie vonden we veel prettiger.

Wij hebben gekozen voor een kindrekening omdat we daar vertrouwen in hadden en omdat kind al 15 jaar was. 
In jullie geval kun je ook kiezen dat één ouder alles regelt en een bijdrage krijgt van de ander. Of je stuurt elkaar een tikkie per uitgave.  
Gezien jullie communicatie nu, zou ik dit goed vastleggen en zeker geen kindrekening nemen. 

Tikkies zou ik niet doen. Alimentatie kan vastgesteld worden door een rechter en ook afgedwongen worden. Dingen als 'we delen kosten voor kleding' en dan stuur jij een tikkie voor schoenen of een jas en kan ex bepalen dat hij niet betaalt omdat hij het niet nodig vond of te duur. 

Sas-OO schreef op 05-04-2024 om 15:36:

Bij ons werkte een simpel lijstje met inkomsten en uitgaven per ouder het beste.
Uitgaande van nieuwe situatie qua wonen (we zouden allebei verhuizen en kozen voor co-ouderschap) hebben we gekeken wat er onderaan de streep per ouder over zou blijven.
Op basis daarvan was duidelijk dat de toeslagen naar mijn ex moesten gaan.
Daarna hadden we allebei een bedrag dat we moesten betalen aan de algemene onkosten voor het kind, zoals schoolgeld, kleding, fiets, sportcontributie, etc. In ons geval betaalde ik wat meer dan ex, zodat onderaan ongeveer hetzelfde overbleef.

Deze methode was simpel en duidelijk. De trema-berekening is ook wel gedaan en nog een type berekening. Maar de simpele versie vonden we veel prettiger.

Wij hebben gekozen voor een kindrekening omdat we daar vertrouwen in hadden en omdat kind al 15 jaar was.
In jullie geval kun je ook kiezen dat één ouder alles regelt en een bijdrage krijgt van de ander. Of je stuurt elkaar een tikkie per uitgave.
Gezien jullie communicatie nu, zou ik dit goed vastleggen en zeker geen kindrekening nemen.

Wij hebben ook de trema berekening niet gebruikt. Wij zijn uitgegaan van het nibud onderzoek waaruit blijkt dat ouders ongeacht het inkomen ongeveer 17% van het gezinsinkomen aan 1 kind besteden, 25% bij 2 kinderen en 33% bij drie kinderen.

Inkomens opgeteld, 17 van genomen en naar rato verdeeld en binnen 10 minuten was onze ka berekening klaar, en die doet nu al bijna 18 jaar ongewijzigd dienst. Alleen de jaarlijkse indexatie er over.


MamaE schreef op 05-04-2024 om 15:43:

Tikkies zou ik niet doen. Alimentatie kan vastgesteld worden door een rechter en ook afgedwongen worden. Dingen als 'we delen kosten voor kleding' en dan stuur jij een tikkie voor schoenen of een jas en kan ex bepalen dat hij niet betaalt omdat hij het niet nodig vond of te duur.

Daar heb je helemaal gelijk in. Gewoon een vast maandelijks bedrag en verder (in principe) geen discussies meer. Alleen de jaarlijkse indexatie. Scheelt een hoop gedoe 

Wat als beide ouders evenveel verdienen en de verdeling 50/50 is als het gaat om de zorg voor de kinderen? Beiden ouders hebben ten aanzien van de kinderen dan toch dezelfde behoeftes (huis, verwarming, water, eten etc). Een van de twee heeft extra inkomsten voor de kinderen (KA, kindgebonden budget en fiscale voordelen) en die zou dan de extra kosten zoals kleding etc. kunnen betalen. Verder staat het beide ouders vrij om iets te doen als ze dat willen. Dan heb je geen gedoe over KA.
Maar als er wel sprake van is zou ik het zeker vast laten leggen door de rechter, zodat je het kunt bekrachtigen.

Tsjor

Angel88

Angel88

13-04-2024 om 14:13 Topicstarter

Beste mensen, 

Wij hebben een tweede gesprek gehad met mediator over de financiën. Thuis is het onmogelijk met mij ex te communiceren. 

Tijdens dit gesprek vroeg ik de mediator weer wat gebeurt als ex weigert bijdrage te doen aan de kinderrekening. Het werd weer gezegd dat LBIO kan hiermee helpen. Na mijn opmerking dat ik anders heb gelezen dat het juist niet helpt werd er gezegd dat het niet zo is. Op de officiële website staan dat ze alleen kunnen helpen met niet betalen vand de kinderalimentatie. 

Mediator liet berekeningen zien, uitkopen huis, belastingen, kinderalimentatie enz. Ik zie een aantal fouten in de berekeningen, bijvoorbeeld voor de alimentatie de netto salaris was onjuist...

Mijn ex werd heel blij om van de mediator te horen dat alleen hij het huis kan uitkopen (hoewel dat niet zo is).  Nu zegt hij dat hij na de scheiding een termijn gaat opzetten dat ik binnen deze termijn een nieuwe woning moet kopen en in de tijd dat ik met hem woon moet ik helft van de hypotheek bijdragen en helft van de vaste lasten. Ook zei hij tijdens mediation dat het huis minder dan woz waard. Wij gingen ook kort over inboedel- hij wil alles behouden en alleen onnodige dingen aan mij overdragen.

Hoe kan ik me zelf verzekeren dat hij aan het kind gaat bijdragen en ook dat als hij mij uitkoop heb ik voldoende tijd en geld om een nieuwe huis te vinden? Zonder zijn hypotheek af te lossen 

Neem alsjeblieft een eigen advocaat. Een mediator is alleen bruikbaar als je er samen uitkomt. En dat is bij jullie duidelijk niet zo.
Een advocaat kost geld maar zo te zien verdient die zich in dit geval makkelijk terug.

Angel88 schreef op 13-04-2024 om 14:13:

Beste mensen,

Wij hebben een tweede gesprek gehad met mediator over de financiën. Thuis is het onmogelijk met mij ex te communiceren.

Tijdens dit gesprek vroeg ik de mediator weer wat gebeurt als ex weigert bijdrage te doen aan de kinderrekening. Het werd weer gezegd dat LBIO kan hiermee helpen. Na mijn opmerking dat ik anders heb gelezen dat het juist niet helpt werd er gezegd dat het niet zo is. Op de officiële website staan dat ze alleen kunnen helpen met niet betalen vand de kinderalimentatie.

Mediator liet berekeningen zien, uitkopen huis, belastingen, kinderalimentatie enz. Ik zie een aantal fouten in de berekeningen, bijvoorbeeld voor de alimentatie de netto salaris was onjuist...

Mijn ex werd heel blij om van de mediator te horen dat alleen hij het huis kan uitkopen (hoewel dat niet zo is). Nu zegt hij dat hij na de scheiding een termijn gaat opzetten dat ik binnen deze termijn een nieuwe woning moet kopen en in de tijd dat ik met hem woon moet ik helft van de hypotheek bijdragen en helft van de vaste lasten. Ook zei hij tijdens mediation dat het huis minder dan woz waard. Wij gingen ook kort over inboedel- hij wil alles behouden en alleen onnodige dingen aan mij overdragen.

Hoe kan ik me zelf verzekeren dat hij aan het kind gaat bijdragen en ook dat als hij mij uitkoop heb ik voldoende tijd en geld om een nieuwe huis te vinden? Zonder zijn hypotheek af te lossen

Als je dit op de officiële website, ik neem van van LBIO, leest, dan geloof je die mediator toch niet?

Dit is dus geen goede mediator, ook gezien de fout in de berekening.

Wegwezen bij die mediator.

Je hebt een eigen advocaat nodig die jou goed adviseert. Je gaat het niet goed geregeld krijgen met je ex en deze mediator die en niet goed is en kennelijk je ex niet doorheeft.

Echt, kansloos traject.

En doe geen kindrekening met zo’n ex. Dat gaat heel veel ellende geven. Dat zien wij allemaal hier al van een afstand aankomen. Denk je echt dat dit gaat werken, TO?

Neem een eigen advocaat. Er klopt vrij weinig van wat deze mediator zegt. Je kan vrijblijvend kennismaken met een advocaat en die kan ook de kosten met je bespreken. Mogelijk hoef je maar een kleine bijdrage te betalen. 

Zoals ik het lees klopt het wel wat de mediator zegt over de kinderalimentatie: je moet een afspraak hebben die door de rechter is bekrachtigd. Aks hij dan niet betaalt kun je naar het LBIO stappen. Zij gaan dat dan regelen door druk te zetten op je ex-man, dat kan gaan tot aan de deurwaarder en beslag leggen op. Ik las onlangs in de krant dat het zelfs zo ver kan gaan dat hij geen nieuw paspoort krijgt bijvoorbeeld, als er schulden zijn bij het LBIO.
Dus ik begrijp niet waarom je die vraag herhaalt. Wat kun je doen om te zorgen dat hij kinderalimentatie betaalt? Zorg dat er een regeling op papier staat die door de rechter is bekrachtigd, en schakel het LBIO in als hij niet betaalt.

Dan, dat de mediator iets zegt over de vraag wie de woning kan overkopen, dat lijkt mij vreemd, want een mediator is de bank niet en alleen de bank kan beslissen om de hypotheek over te zetten op één naam. Eerder zei je dat jullie allebei evenveel verdienden, dus als hij het kan overkopen kun jij het ook. Ga naar de bank en vraag het na. De waarde van de woning kan bepaald worden door een taxatie. Ik weet niet of dat persé moet voor de scheiding, maar het kan zijn dat het voor de bank wel moet. Die taxatie kun je alvast laten uitvoeren, je hebt hem toch nodig, ook als jij de woning wil overnemen. De waarde van de woning is dan de taxatiewaarde, dus daar kom je niet onderuit. Hij ook niet.

De boedel zal verdeeld moeten worden, dus als hij in de woning blijft en alles wil houden zal de boedel omgezet moeten worden in een bedrag. Je kunt alvast gaan inventariseren en daar een bedrag bij zetten. Helaas, de waarde van de boedel is niet de nieuwwaarde.

'Nu zegt hij dat hij na de scheiding een termijn gaat opzetten dat ik binnen deze termijn een nieuwe woning moet kopen en in de tijd dat ik met hem woon moet ik helft van de hypotheek bijdragen en helft van de vaste lasten.' Ik neem aan dat je dat nu ook al doet, toch? Jullie verdienen evenveel, ik neem aan dat jij nu ook de helft van de hypotheek en de helft van de vaste lasten betaalt.  Die termijn voor het kopen van een nieuwe woning, dat is lastig, want het zal afhangen van de vraag wie de woning overneemt, hoeveel de overwaarde is en hoeveel woningen er te koop zijn. Het helpt in elk geval als je al de woning getaxeerd hebt en hebt gesproken met de bank over een eventuele hypotheek.

Ik denk dat je nu meer baat hebt bij zelf actie ondernemen, een makelaar bellen voor een taxatie en een afspraak maken met de bank. Ik denk dat je dat meer helpt dan een advocaat gaan zoeken (en betalen). Als je al die gegevens hebt wil dat niet zeggen dat je ook uit de woning moet gaan, maar je weet dan beter hoe het werkt, wat jij wel of niet kan en hoe jouw toekomst eruit gaat zien.

Tsjor

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.