Gezondheid Gezondheid

Gezondheid

Lynna

Lynna

19-10-2008 om 22:53

Zembla gezien? over baarmoederhalskanker?

Ik heb zojuist naar Zembla zitten kijken. Ik heb een dochter die volgend jaar 12 is en dus ingeent zou kunnen worden tegen baarmoederhalskanker. Nu ik deze uitzending gezien heb, heb ik daar toch mijn twijfels over. Ik ben bang dat het net zo gaat als met dat DES-medicijn, dat het op dat moment een heleboel voordelen lijkt te hebben, maar dat het achteraf een heleboel narigheid kan veroorzaken.

Hoe denken jullie erover?

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.

Onduidelijk

ik heb de indruk dat er te weinig onderzoek is gedaan en dat de (walgelijk commerciële) farmaceutische-lobby de overheid beïnvloed heeft.

Ik huiver over termen als "experiment". Experimenteren moeten ze doen in het lab en niet op jonge vrouwen.

Als mijn dochter nu 12 zou zijn dan zou ik niet laten inenten. Mede ook omdat het niet duidelijk is wat de bijwerkingen zijn.

juno

juno

20-10-2008 om 14:50

Niet doen

Het is een nieuw medicijn, de kids die het nu krijgen zijn een soort proefkonijnen. Men weet nog niet de gevolgen op de langere termijn.
Niet doen dus!

Tango

Tango

20-10-2008 om 16:04

Zou het ook niet doen

Ik heb de uitzending ook niet gezien en zei na afloop tegen mijn partner dat ik blij ben dat onze dochter pas 7 is. Als ik nu een dochter van 12 zou hebben zou ik het ook niet doen, pas als er meer duidelijk is over de bijwerkingen etc.
Ik vind het wel heel zorgelijk dat zoveel medici het inenten zo promoten, terwijl er nog zo weinig over de gevolgen bekend is. Als je niet beter weet, zou je er zo intrappen met alle gevolgen.....

Niet doen

Onze dochter is 10 en dus binnen 2 jaar hiervoor ingeent mogen worden. Ik zou zoals het nu is haar niet laten inenten. Het gaat om 200 doden per jaar. Met de inentingen kunnen dat misschien 100 doden minder worden. Maar ook dan moet ze nog vanaf haar 30e uitstrijkjes laten maken. Volgens mij zit ze ook niet echt in een risico groep. (allochtonen, sex zonder condoom). Ik vind het allemaal nog veel te vaag om haar zomaar te laten inenten.
Groeten Lieuwkje.

Condooms

Condooms beschermen niet tegen baarmoederhalskanker omdat het virus ook overgebracht kan worden via je handen, volgens mijn gynaecoloog.

Ik wel

ik heb mijn dochter wel in laten enten. Ik schrok in eerste instantie van Zembla, maar waar het daar feitelijk om draait is het feit dat de lange termijn bescherming niet gegarandeerd is en dat de farmaceuten teveel reclame maken.
Prof. van Leeuwen is tegen, maar volgens mij vooral tegen invoering in het vaccinatieprogramma omdat het inderdaad te weinig oplevert voor teveel kosten. Dat wil niet zeggen dat het op individuele basis niet een goed plan zou zijn.
De vergelijking met DES is fout - dat is een hormoon, geen vaccin. Voor zover ik het begrijp is dit een vaccinatie als alle andere, tegen een virus. Kan me niet zoveel nadelige gevolgen voorstellen. Wie wel (gefundeerd)?

Chelonia

Jose van Polanen

Jose van Polanen

21-10-2008 om 12:56

Gefundeerde nadelen

Het enige wat ik me zou kunnen voorstellen is valse geruststelling. Wordt deze kanker veroorzaakt door 1 soort virus? En zo ja, muteert dat ding misschien? Vergelijk het met het kinkhoestvaccin dat ook aangepast moest worden of beter misschien, het griepvirus. Je zou je het volgende scenario kunnen voorstellen: je bent gevaccineerd en dus neem je vanaf 35 jaar geen uitstrijk.......Terwijl het vaccin misschien niet of niet meer tegen alle ziekteverwekkers bescherming biedt.
Ander gefundeerd nadeel lijkt mij het geld. Vaccinatie op grote schaal kost een lieve cent. Dat kun je maar 1 keer uitgeven. Als het vaccin dan eigenlijk niet voldoet is dat wel erg jammer.
groet,

Allochtonen?

hoezo vallen allochtonen in een risicogroep ? Over welke etniciteit hebben we het dan en waarom zijn daar meer gevallen van baarmoederhalskanker ??

Dat woord 'allochtoon' moet echt geschrapt worden, brengt alleen maar verwarring.

Jose

Precies, valse geruststelling is een factor - je bent niet tegen alle virussen beschermd en moet dus gewoon nog steeds een uitstrijkje laten maken. Ontsnappen aan het vaccin door mutatie is ook altijd mogelijk.
En geld, ja dat heb ik dan maar zelf besloten dat ik het dat waard vind.

Maar ik schrok van alle heisa: heb ik nu mijn kind iets laten geven dat mogelijk schadelijk is. Maar dat denk ik dus van niet.

Chelonia

Mirjam

Mirjam

22-10-2008 om 22:05

Niet doen dus

Ik heb de uitzending ook gezien. En ik heb een dochter van 12. Maar ik laat haar dus echt niet vaccineren. Er is zo weinig bekend van de effecten op langere termijn, avn de bijwerkingen en de kinderen worden dus gewoon als proefkonijn gebruikt!
Daarbij komt dat er in Nederland dus het beste onderzoek al plaatsvindt op baarmoederhalskanker. Er wordt dus eigenlijk heel gemeen ingespeeld op je moedergevoel en dat je altijd het beste voor je kind wil. Maar niet op deze manier dus.

Kari1

Kari1

24-10-2008 om 11:12

Voor en tegen

Er zijn onder deskundigen voor- en tegenstanders wat betreft invoering van het vaccin in het RVP. Zowel voor-als tegenstanders hebben dezelfde informatie maar hebben deze anders gewogen. Waar de tegenstanders besluiten tot hun “nee” betreft dat de financiële kant, men is er (nog) niet van overtuigd dat programmatische invoering kosteneffectief zal zijn. De tegenstanders zijn dus geen tegenstanders van het vaccin op zich, ze twijfelen aan het kosten-nut van de invoering daarvan in een vaccinatieprogramma. (Is het goedkoper om mensen ziek te laten worden.) Van afwegingen mbt nog niet bekende bijwerkingen, experiment, kinderen geruiken als proefkonijn e.d., is absoluut geen sprake! Als de tegenstanders het hebben over “lange termijn” dan hebben ze het over de kosten van het vaccin tegenover de kostenbesparing door de werkzaamheid.

De gezondheidsraad bestaat uit een gemeleerd gezelschap van deskundigen uit verschillende hoeken; er zal daar stevig gediscussieerd zijn met als uitkomst: wel invoeren, we schatten de kosten/baten afweging nu positief in. En daarbij staat natuurlijk de werkzaamheid en veiligheid buiten kijf, als die niet deugen wordt er niet eens aan een kostenberekening begonnen. Detail: de pneumokokkenvaccinatie die nu in het RVP zit was er al lang. Echter de GR beoordeelde de kosten/baten afweging lange tijd niet als positief. Pas toen daar verschuivingen in kwamen (vooral de vaccinprijs) kwam er een positief advies van de GR. Ze kijken dus breed, zowel naar werkzaamheid, veiligheid als naar kosten.

Het klopt dat nog niet zeker bekend is wat de beschermende termijn van het vaccin zal zijn. Men weet dat de antistoftiters een aantal jaren na de vaccinatie nog steeds hoog zijn, en er ontstaat immunologisch geheugen. Dat doet vermoeden dat de bescherming lang zal aanhouden. Maar idd, dat is nog niet wetenschappelijk keihard. Daarvoor is nog 20-30-40 jaar onderzoek nodig. De tegenstanders vinden dit een argument. De voorstanders zeggen: voor zover we nu hebben gezien werkt het iig een flink aantal jaren. Daarmee kun je beginnende sexers door hun turbulente jaren helpen, en tegen de tijd dat het vaccin niet meer werkt (10-15-50 jaar, levenslang?) is de kans alweer groter dat ze in een monogame relatie zitten met een lager besmettingsrisico, en daarmee een hoop BHK-leed voorkomen. Wachten tot we helemaal zeker zijn van hoelang de precieze werkingsduur is weegt niet op tegen wat we nu al kunnen voorkomen. De optie van een hervaccinatie na 10-15? jaar staat nog open, er zal nog blijken of dit komt.

Die kosten: de tegenstanders zijn geneigd naar het aantal doden te kijken. De voorstanders kijken daarbij ook naar de ziektelast. Want tussen niets mankeren en ergens aan doodgaan ligt nog aardig wat. Het begint al met een afwijkend uitstrijkje: schrik, ongerustheid, verdere onderzoeken (angstig, belastend, en kost geld), inderdaad een afwijking gevonden (behandeling, nacontroles, belastend en kost geld), of een ernstige afwijking gevonden (operatie, nabestraling, zeer belastend, kostbaar, onvruchtbaarheid). Dit alles betreft een veelvoud van de 200 vrouwen die uiteindelijk jaarlijks desondanks echt doodgaan aan BHK, en zijn zaken die je ook niet wenst voor je dochter!

Ook ziektelast kent een prijs. Niet alleen het echte geld dat betaald moet worden voor behandelingen etc., maar ook levens-kwaliteitsverlies. Daarvoor is in de public health het begrip QUALY uit gevonden (quality adjusted life years) dat niet alleen levend of dood meet, maar ook de kwaliteit van het leven. Daar zijn hele ingewikkelde berekeningen voor, en die zijn door de GR meegenomen in de kosteneffectiviteitsberekeningen.
En ja, uitstrijkjes moeten blijven. Het vaccin werkt niet tegen álle virustypen die BHK veroorzaken, maar wel tegen de meerderheid. De GR vond dat geen reden om te zeggen: laat dan maar zitten.

Ik ben het dus eens met Chelonia: “maar waar het daar feitelijk om draait is het feit dat de lange termijn bescherming niet gegarandeerd is en dat de farmaceuten teveel reclame maken. Prof. van Leeuwen is tegen, maar volgens mij vooral tegen invoering in het vaccinatieprogramma omdat het inderdaad te weinig oplevert voor teveel kosten. Dat wil niet zeggen dat het op individuele basis niet een goed plan zou zijn.”

Als mijn dochter nog in de leeftijdscategorie zou vallen dan zou ik dankbaar bebruik maken van de vaccinatie.

Kari

Vaccin

het vaccin is niet voldoende bewezen, 5jaar follow up data is echt niet veel! Er zijn gevallen bekend van jeugd reuma en er stond in de Britse krant dat er al 4 doden zijn gevallen, alhoewel het causale verband niet aan te tonen is. Ik geloof niet dat het vaccin echt heel schadelijk is. Alleen, wat is het nut op langere termijn - dat zal bewezen moeten worden. De verwachting is dat de plaats in de virusstam zal worden ingenomen door een ander virustype, gelijk aan het vaccin tegen kinkhoest (ook dat kwam weer massaal opzetten toen de plaats in de virusstam werd overgenomen en het virus dus weer actief werd, ondanks vaccinaties).
Feit is dat baarmoederhalskanker relatief goed voorkomen kan worden dmv een uitstrijkje. Als jij je regelmatig laat uitstrijken is baarmoederhalskanker de enige vorm van kanker die voorkomen kan worden. In Nederland kennen we een goed bevolkingsonderzoek. Per jaar zijn er ongeveer 700 nieuwe gevallen, waarvan 250 vrouwen helaas komen te overlijden. De helft hiervan komt niet opdagen voor het bevolkingsonderzoek!

Ik wacht op meer data voor ik besluit mijn kind in te enten. Gelukkig is ze nog maar 5jaar, dus ik heb nog even. Mocht ze nu op die leeftijd zijn zou ik haar niet laten inenten. Ik vind het risico van de vaccinatie moeilijker in te schatten en niet opwegen tegen het eventuele risico van een afwijkend uitstrijkje.
Daarnaast heb ik sterk de indruk dat de druk van de farmacie veel te hoog is geweest en dat daarom ook die vaccinaties er door heen zijn gedrukt, maar dat is weer een andere discussie.

Kari1

Kari1

28-10-2008 om 11:25

Soppie

Soppie, je argumenten kloppen niet op een aantal fronten.
Zoals de tegenstanders graag opmerken: Er is idd geen sluitend wetenschappelijk bewijs dat het vaccin werkt tegen BHK Want zoals ik al zei, daarvoor is nog 20-30-40 jaar onderzoek nodig; BHK heeft nu eenmaal een lange incubatietijd. Er is wél bewijs dat het vaccin werkt tegen HPV-infectie. (Om dat aan te tonen is een veel minder lange tijd nodig.) En zonder HPV geen BHK. Op grond hiervan wordt met het gezonde verstand beredeneerd (en ik kan me daar prima in vinden) dat het vaccin daarom zal beschermen tegen BHK, en wordt er niet nog jaaaaren gewacht totdat idd het effect op BHK zélf wetenschappelijk is aangetoond.
“De verwachting is dat de plaats in de virusstam zal worden ingenomen door een ander virustype” , nee hoor. Als dat werd verwacht dan begon men er heus niet aan.
“....gelijk aan het vaccin tegen kinkhoest (ook dat kwam weer massaal opzetten toen de plaats in de virusstam werd overgenomen en het virus dus weer actief werd, ondanks vaccinaties). “ Ook dit klopt niet. De kinkhoestbacterie heeft idd waarschijnlijk wat mutaties ondergaan waardoor het vaccin er niet meer helemaal goed bijpaste, maar dat is iets heel anders dan het overnemen door een ander type. Ook speelden hier nog andere epidemiologische factoren. De kinkhoestvaccinatie werkt nog steeds en is een belangrijke pijler in de bescherming van de bevolking tegen kinkhoest.
“Feit is dat baarmoederhalskanker relatief goed voorkomen kan worden dmv een uitstrijkje. Als jij je regelmatig laat uitstrijken is baarmoederhalskanker de enige vorm van kanker die voorkomen kan worden.” Fout!! Een uitstrijkje kan geen kanker voorkomen. Met een uitstrijkje kunnen vroege vormen (als je geluk hebt) worden opgespoord. Vergelijk met het borstkanker-bevolkingsonderzoek. Als het uitstrijkje niet goed is, dan volgt er behandeling. Sommigen hebben het geluk dat een kleine behandeling volstaat. Toch is er ook dan al sprake van ongerustheid, ziektelast, verscherpte controles etc. Voor anderen is al een grotere ingreep nodig. En voor nog anderen blijkt er geen sprake meer te zijn van een vroege vorm en is een uitgebreide behandeling nodig. Niet fijn, ook als je er niét aan dood gaat. En zelfs dat overkomt nog (te) veel vrouwen die altijd keurig hun uitstrijkje lieten maken.
Ingeënte vrouwen hebben een grotere kans dat alles van zich weg houden.
Kari

Kari

Hoi Kari
Ik zou bijna denken dat jij bij zo´n farmaceut in dienst bent

Ik durf dus wel te beweren dat bmhk (zo goed als) voorkomen kan worden door regelmatig uit te strijken. Zoals je zegt, je kunt de voorstadia opsporen. En juist door de voorstadia te behandelen kun je de kanker voorkomen.
Verder is het wel degelijk zo dat het vaccin tegen kinkhoest een paar jaar geleden is aangepast omdat het niet meer werkte. Er brak een massale epidemie uit!
Er is echt nog niet voldoende bewijs dat het HPV vaccin werkt. En ja, tegen een HPV infectie schijnt het te werken. MAar weet jij hoeveel HPV infecties door het lichaam weer worden opgeruimd? Wij zijn bijna allemaal wel eens door HPV geinfecteerd, zonder het zelf te weten.

Het is allemaal een storm in een glas water, en er is bovenal een hoop geld mee gemoeid. Een belang van ongeveer 65 miljoen per jaar voor de farmaceut is natuurlijk niet niks!

Prima als jij je kind laat inenten, ik kies ervoor haar voor te lichten en (later) regelmatig te laten uitstrijken. Mocht het vaccin over een paar jaar echt effectief blijken te zijn dan zien we wel weeer.

Groetjes

Kari1

Kari1

29-10-2008 om 18:17

Weer mis soppie

"Ik zou bijna denken dat jij bij zo´n farmaceut in dienst bent" Ik kan je verzekeren dat ik geen enkele band heb met welke farmaceut dan ook.
"Er is echt nog niet voldoende bewijs dat het HPV vaccin werkt. En ja, tegen een HPV infectie schijnt het te werken." Eh? Werken tegen HPV is wat vaccin geácht wordt te doen. En idd, dat doet het dus.
"Wij zijn bijna allemaal wel eens door HPV geinfecteerd, zonder het zelf te weten." Ja. En daardoor krijgen 700 vrouwen per jaar BHK. Met vaccinatie kun je dat aantal aardig verminderen.
"Ik durf dus wel te beweren dat bmhk (zo goed als) voorkomen kan worden door regelmatig uit te strijken." Zoals je zelf al eerder opmerkte komt de helft van de sterfgevallen voor in de groep die zich wél netjes liet uitstrijken. En dan hebben we het alleen nog maar over de sterfgevallen en niet over alle grote operaties, chemokuren etc. Ik heb een ander idee bij het (zo goed als) voorkomen van allerlei ellende.
"Verder is het wel degelijk zo dat het vaccin tegen kinkhoest een paar jaar geleden is aangepast omdat het niet meer werkte. Er brak een massale epidemie uit!"
Je bent verkeerd geïnformeerd. Kinkhoestepidemieën waren er altijd al wel maar namen idd toe. Een van de (!) mogelijke oorzaken was dat het vaccin niet meer goed bij de huidig circulerende bacterieën paste. Er wordt dan ook naarstig gewerkt aan een vaccin dat daarop is aangepast. Wórdt, niet werd. Dat vaccin is nog niet af. De verandering van vaccin was een verandering van whole cell naar acellulair, maar beide vaccins zijn gebaseerd op dezelfde bacteriestammen. In die zin is er dus geen "aanpassing". De GR hoopte dat er mogelijk toch een verbeterde werking zou zijn door iets andere vaccineigenschappen, maar tot op heden is dit nog niet gebleken. Er is nog niet zoveel veranderd wat de kinkhoest betreft.
"Mocht het vaccin over een paar jaar echt effectief blijken te zijn dan zien we wel weeer." Voor het zien van een effect van vaccineren op bhk zul je nog een jaar of 20 geduld moeten hebben. Te laat voor jouw dochter.
"Het is allemaal een storm in een glas water," dat mag je vinden en daarop je keus baseren. Maar kom hier niet aan met feitelijk onjuiste argumenten.
"en er is bovenal een hoop geld mee gemoeid. Een belang van ongeveer 65 miljoen per jaar voor de farmaceut is natuurlijk niet niks!" Ja. Gezondheid kost geld, en farmceuten zijn geen liefdadigheidsinstellingen. (Daarom is het zo mooi dat Nederland, itt veel buitenlanden, een eigen vaccinproducent heeft die in opdracht van de overheid vaccins kan maken.) Toch is hier gewoon sprake van een kosten/batenanalyse. De baten (minder bhk-leed) worden afgezet tegen de kosten van bevolkings-vaccinatie. Die kosten zijn nog niet bekend, evenmin als welke producent gaat leveren: dat is nog in Europese aanbesteding. En als de prijs van de vaccins te hoog blijkt, dan gaat het hele feest niet door en zal de minster negatief beslissen over de invoering (want dat besluit is nog niet definitief).
Kari

Kari, wat maak je je druk!

Laat maar, want deze discussie heeft geen zin.
Jij bent voorstander, ik ben tegenstander van het vaccin
Dat is verder prima. Overigens nog een klein puntje ten aanzien van die GR: hopelijk ben je wel geinformeerd over het feit dat veel consultants op de payroll staan van de farmaceutische industrie.

Tot zover
Groetjes

Puck2

Puck2

30-10-2008 om 10:51

Nou soppie

Waar Kari zich druk om maakt: ik denk om de foute informatie die jij rond spreidt misschien. Dat jij tegenstander bent en Kari voorstander doet dan verder niet ter zake maar jij baseert je mening op foute en onjuiste informatie. Kari geeft alleen aan wat er aan jouw beweringen schort door de juiste informatie te geven.

Juist fijn dat kari dat doet

Zo baseer ik mijn mening tenminste op juiste en volledige informatie.
Kari, dank dus voor het steeds weer weerleggen en aanvullen!

Inderdaad soppie

een discussie heeft alleen maar zin als je naar elkaar luistert, en inhoudelijk reageert. Dat zie ik Kari wel doen, maar jij gooit het bijltje erbij neer.

Kari, dank je wel voor je duidelijke informatie.

En Soppie, mijn dochter is ingeënt, maar ik ben ook tegen invoering in het vaccinatieprogramma.

Chelonia

Kari1

Kari1

31-10-2008 om 08:35

Glim

Fijn, zulke reacties. Jullie geven precies aan wat idd mijn bedoeling is: iedereen mag zijn eigen mening hebben en zijn eigen afgewogen beslissingen nemen. Maar verkeerde informatie op OOL zetten kan meelezers op het verkeerde been zetten en daardoor hun persoonlijke weging op een onjuiste manier beïnvloeden, dat vind ik dan erg jammer.
Mijn persoonlijke afweging zou zijn dat ik mijn dochter mee zou laten doen aan het vaccinatieprogramma, i.v.m. met een verminderde kans op bhk-ellende (en nee, geen garantie). Of ik voor of tegen een bevolkingsprogramma ben, dat kan ik zo niet zeggen. Ik heb daarvoor naar mijn gevoel niet genoeg kennis. Die macro-economische kosten/batenanalyse, en de (internationale) aannames daarbij hoeveel geld het voorkomen van 1 ziektejaar waard is (die QUALY's), dat laat ik graag over aan de deskundigen op dat gebied. En nee, ik ben niet bang dat die een ernstig vertekend beeld zullen geven ten bate van "de" farmaceutische industrie. Daarvoor zijn er dan weer net te veel mensen die dat zo zouden doorprikken.
Kari

Biene M.

Biene M.

31-10-2008 om 09:47

Kari

Bedankt voor je toelichting. Mijn dochter is denk ik net te oud om deze vaccinatie via het RVP te krijgen, maar ik heb nu toch besloten zelf vaccinatie voor haar te regelen. Ik ga er nu meteen achteraan.

Biene

Kari1

Kari1

31-10-2008 om 19:44

Meer

Ik heb eens gekeken op de site van de nvkp. Kunstig. Wat er staat is voor het grootste deel kloppend (ze waken er voor dat ze te pakken zijn op fouten), maar door de context weten ze het te laten overkomen alsof vaccineren iets is wat je dochter echt niet aan moet doen.
De uitsmijter is: "Recentelijk is een document bekend geworden van de VRBPAC (Vaccine and Related Biological Products Advisory Committee) een commissie van de FDA. Dit document is gedateerd op 18 mei 2006 en geeft achtergrondinformatie over Gardasil. In tabel 17 van dit document wordt gesteld dat vrouwen die op het moment van vaccineren met Gardasil al een HPV-infectie hadden een verhoogde kans hadden van 44,6% op het risico van CIN 2 of 3, de voorstadia van baarmoederhalskanker. Met andere woorden: als je al een HPV-infectie hebt opgelopen en je wordt gevaccineerd met Gardasil, is de kans op het oplopen van baarmoederhalskanker toegenomen met 44,6%!!!"
Wauw. Dat klinkt ernstig. Het document er maar eens bijgezocht, en wat blijkt:
"1. Evaluation of the potential of Gardasil™ to enhance cervical disease in subjects who had evidence of persistent infection with vaccine-relevant HPV types prior to vaccination.
The results of exploratory subgroup analyses for study 013 suggested a concern that subjects who were seropositive and PCR-positive for the vaccine-relevant HPV types had a greater number of CIN 2/3 or worse cases as demonstrated in the following table: (volgt de tabel waarin te zien is dat de kans in de Gardasilgroep 11,1 per 100 persoonsjaren is en de kans in de placebogroep 7,7, een verschil van 44,6%).
CBER further evaluated this subgroup by looking at potential imbalances in the baseline demographic characteristics.
This demonstrated a limitation of the evaluation of small subgroups, where subgroups might have imbalances in baseline demographic characteristics...In study 015, the applicant conducted a subgroup primary efficacy analyses for HPV 16/18. Here, the evaluation of this subgroup did not raise a concern about enhancement of cervical disease due to HPV: (tabel met cijfers 6,0 en 6,3)
The baseline demographic data appeared to be more balanced in this subgroup in study 015. Furthermore, evaluation of the subgroups of subjects who were PCR positive and seropositive for relevant HPV type at day 1 across studies and for HPV 6, 11, 16 and 18 types tempered evidence of disease enhancement...Furthermore, when the subgroups from three studies (studie 13, 15 en nog een andere) are combined, these groups appear to be more similar. Finally, there is compelling evidence that the vaccine lacks therapeutic efficacy among women who have had prior exposure to HPV and have not cleared previous infection (PCR positive and seropositive), which represented approximately 6% of the overall study populations."
Kortom, het vaccin werkt niet meer beschermend als er al een infectie is (wat natuurlijk niet onverwacht is), maar "als je al een HPV-infectie hebt opgelopen en je wordt gevaccineerd met Gardasil, is de kans op het oplopen van baarmoederhalskanker toegenomen met 44,6%!!!"....nou nee. Hoezo halve en tendentieuze informatie?
Kari

Kari1

Kari1

01-11-2008 om 22:22

Nog een leuke

De mythe dat vaccineren als er al een HPV-infectie is de kankerkans met 44,6% doet toenemen is boven al ontzenuwd. Ik heb nog een leuke gevonden. (Ik begin te snappen waarom Anne Marie van Osch en Erik van Hannen destijds die vaccinatiemythes aan het doorprikken zijn geweest, best leuk
Volgens de nvkp is "de concentratie van het aluminium in Gardasil 18.000 maal hoger dan de Amerikaanse FDA veilig acht voor vloeistoffen die worden geïnjecteerd."
Wauw. Dat klinkt ernstig. (Ga je je natuurlijk gelijk afvragen hoe het dan mogelijk is dat de FDA dit vaccin heeft goedgekeurd?!)
Gelukkig geven ze er een literatuurverwijzing bij, artikel: "Aluminum in large and small volume parenterals used in total parenteral nutrition." Dat gaat al niet over injectievloeistoffen maar over parenterale voeding (dus voeding buiten het maagdarmkanaal om, zoals een voedingsinfuus). Daarin staat dat de FDA uitgaat van een maximum van 25 mcg/liter voor "large volume parenteral nutrition". De 225 mcg aluminium die er in 0,5 ml vaccin zit is idd precies 18.000 x meer.
Je hoeft maar iets meer dan kleuterschool te hebben gedaan om te kunnen bedenken dat er aan groot-volume voeding (mogelijk maanden of jarenlang een liter ofzo per dag) andere concentratie-eisen worden gesteld dan aan 3x in je leven 0,5 ml.
In andere artikelen vond ik dat de FDA het liefst zou zien dat de parenterale aluminium-exposure onder de 5 mcg/kg/dag blijft, en dat dat dan vooral belangrijk is bij prematuren met een slechte nierfunctie. Dokters geven daarbij overigens aan dat dat een utopische aanbeveling is; in de praktijk komen de kinderen daar heel vaak bovenuit.
Een enkele vaccinatie die 225 mcg aluminium bevat is voor iemand van 45 kg (gemiddelde 12-jarige) niet zo’n probleem. Die zou je desnoods iedere dag mogen hebben .
Kari

Harmy

Harmy

01-11-2008 om 22:45

Uitstrijkje

Heb de uitzending helaas niet gezien. Jammer, want hier in Duitsland is er bijna geen discussie over deze inenting. Als er ergens een vaccin tegen is, is het bijna vanzelfsprekend dat je jezelf en je kinderen laat inenten. Schrik wel van de berichten die ik hier lees.

Maar even over dat uitstrijkje. Hier laat elke vrouw jaarlijks een uitstrijkje maken. Deed ik dus ook. Maar de laatste jaren werd ik wat luchtiger. Ik had twee jaar geleden een goed uitstrijkje gehad en dacht, oké als ik nog in Nederland had gewoond, had ik ook nog een paar jaar gewacht. Vraag me niet waarom want ik had geen klachten, maar ik ben toch gegaan en binnen een week had ik de diagnose baarmoederhalskanker. In een vroeg stadium, maar er was al een echte kleine doch aggressieve tumor aanwezig. Mijn gyn sprak van een engeltje op mijn schouder, want het is na diverse operaties helemaal goed gekomen.

Voor mij was het niet meer dan normaal om mijn dochter te laten vaccineren. Maar nu ga ik toch maar even de uitzendig bekijken.

Harmy

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.