Home » Forum » Biologisch of niet

Biologisch of niet?

79 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Guinevere
Biologisch of niet?

Naar aanleiding van de discussie hierboven in de draad van Emma B open ik een nieuwe draad over al dan niet biologisch eten/boeren.
Ik heb in die draad gesteld dat biologisch niet altijd beter voor het milieu hoeft te zijn. Dit naar aanleiding van een artikel in Natuurwetenschap & Techniek van maart 2009 waarin gesteld werd dat de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen rondom biologische bedrijven hoger is dan in andere regio's. De totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in die streek komt daardoor zelfs hoger uit dan in vergelijkbare regio's zónder bioboeren. Het gaat hier wel over een bepaalde aardappelschimmel. Ik weet niet of deze conclusie door te trekken zijn naar andere gewassen en biologische veeteelt.
Dit artikel in NWT was voor mij in elk geval aanleiding om mijn vraagtekens te zetten bij biologisch. Het kan dus drommels goed zijn dat mijn niet-bio aardappeltje extra met gif is behandeld doordat de aardappel van mijn buurvrouw biologisch is geteeld.
Het artikel is niet online te raadplegen. Wel staat er hier een verwijzing naar: http://www.nederlandbloeit.nl/nl/25222754-%5Blinkpage_thema's%5D.html?opage_id=25222725&location=-1989966982890704,10101699,true

En hier is de link naar NWT (alleen een aankondiging): http://www.nwtonline.nl/00/nt/nl/47/artikel/25056/De_verborgen_kosten_va...

Ik ben benieuwd of iemand nog ergens wat wetenschappelijke onderzoeken of andere stellingen heeft zodat we kunnen kijken of biologisch nu echt wel verantwoorder is dan niet-biologisch.

Julie
Reactie

Guinevere, ik heb al twee keer gereageerd in de draad hierboven.
Je kunt toch zelf wel bedenken, dat als er totaal geen vraag meer was naar niet-biologisch voedsel, het gifprobleem opgelost zou zijn? Dan kun je de verantwoordelijkheid niet bij de biologische eters neerleggen.

Guinevere
Overigens

Overigens heb ik het artikel uit NWT inmiddels uit de keurig geordende boekenkast van mijn man gevist. Er wordt zelfs in gesteld: "Als de akkerbouw 100% biologisch zou zijn, dan zouden er geen aardappels meer geteeld worden in Nederland." (Hr. Kloos van LTO). En "Biologische aardappeltelers kunnen alleen maar bestaan omdat ze maar met zo weinig in een gebied aanwezig zijn. Als in een gebied alle aardappelen biologisch zouden zijn, vormden ze vaker één grote haard (van ziekte). Dan hebben ze veel meer last van elkaar dan dat ze in een schoon gebied zitten en zouden ze maar heel moeilijk aardappels kunnen telen."

Guinevere
Nee julie

Nee Julie, dan zou de biologische oogst mogelijk grotendeels door ziekten verwoest worden, zie mijn citaten hierboven. We leven nu eenmaal niet meer in een land waar her en der een tuinderijtje is, maar alle landbouwarealen zitten zéér dicht op elkaar.

Katrien
Guinevere

Maar is dat zo, dat de oogst mogelijk grotendeels door ziekten verwoest is?

In het stuk dat ik online gelezen heb, stond oa dat de aardappelrassen die door de reguliere landbouw gekweekt worden heel gevoelig zijn voor schimmels waardoor ze dus meer spuiten. Maar de bioboeren kweken aardappelrassen die veel minder gevoelig zijn voor die schimmels waardoor ze er ook minder last van hebben.

Als je daar verder over nadenkt, kan je ook stellen dat de reguliere landbouwer misschien eens verder moet nadenken over welke rassen hij kweekt en misschien moet overgaan naar meer resistente rassen om zo de kans te verminderen dat de schimmel toeslaat en dus ook minder gif nodig heeft want er valt minder te bestrijden.

Katrien

Tihama
Vaccinaties

Ik ken de achtergrond niet, maar ik moet in een keer denken aan groepsimmuniteit bij vaccinaties. Kinderen die geen vaccinaties krijgen, maar leven in een omgeving met veel gevaccineerden, hebben een veel lagere kans de ziekte te krijgen. Ze genieten de bescherming van de gevaccineerden in hun omgeving.
Zodra ze leven in een omgeving van zeer lage vaccinatie dan stijgen hun risico's enorm.

Dit fenomeen is al heel lang bekend rondom vaccinaties. Het lijkt me heel verklaarbaar dat dit ook ontstaat bij biologisch telen.

Tihama

IngridT
Gezonde argwaan

...da's meestal mijn normale houding in dit soort dingen.

Bio-boontjes uit verweggistan zijn milieutechnisch natuurlijk niet zo jofel wegens de overvliegkosten. Maar kasgroente schijnt meer energie te kosten dan ingevlogen buiten geteeld spul. Plastic verpakingsafval inzamelen levert nada noppes op als je je botervlootjes eerst thuis omspoelt, of je xzak afval met de auto naar het inzamelpunt rijdt. baby's mochten 40 jaar geleden niet op hun rug liggen, en nu niet op hun buik. En zo zitten er her en der nog veel meer addertjes onder het gras.

Ik geloof niet zo snel iets. Ik probeer in zoveel mogelijk dingen matig en gevarieerd te zijn. En mijn gezonde verstand te gebruiken. Ik koop dus geen kiloknaller-bagger-zooi, en heb een lichte aversie tegen voedsel dat is opgeleukt met teveel additieven of niet van nature aanwezige vitaminen of mineralen. ik eet liever minder van iets in de 'pure' versie, dan dat ik royaal bunker van een uitgeklede 'light' variant. Ik eet wel vlees, maar niet te veel. Ik eet elke dag groente en fruit, maar ook rustig eens patat of pizza. Ik koop biologische aardbeien omdat die heerlijk zijn, maar vertrouw ook de lokale koeien van mijn eigen echte buurtkeurslager als verantwoord eten.

Enzovoorts.

Ingrid

Katrien
Maar

Waarom aanvaarden we dan wel dat er vergif wordt gespoten, maar niet dat er nu eenmaal bepaalde ziektes ronddwalen tussen de groenten en het fruit?

Ik snap die redenering niet. Echt niet.

Als je als aardappelkweker wéét dat een bepaald ras zeer gevoelig is voor schimmels, waarom dan niet overschakelen op een ander ras dat minder gevoelig is voor schimmels? Waarom dan automatisch naar de oplossing van het "meer gif spuiten" grijpen?

Katrien

Guinevere
Resistentie

Dat zou prachtig zijn, als alle soorten resistent zouden zijn tegen alle ziekten. Het artikel heeft het daar ook over. BIntjes en Eigenheimers zijn veel minder resistent dan Santé, Toluca en Bionica (ken ik niet trouwens). Het schijnt wel dat die schimmelsoorten gezellig mee-evolueren met de resistentie. Nieuwe aardappelsoort, bijbehorende schimmel, stelt Jeroen Kloos van LTO.
De reguliere landbouw probeert resistentie tegen deze schimmels (fytoftora) te realiseren door genetische modificatie.

Guinevere
Katrien

Omdat de klant Bintjes en Eigenheimers wil kopen?

Katrien
Tihama

Volgens mij klopt die vergelijking met vaccinaties niet helemaal.

Het klopt inderdaad dat niet-gevaccineerden mee genieten met de gevaccineerden.

Maar volgens mij, correct me if I'm wrong, is het niet zo dat niet-gevaccineerden er voor zorgen dat er meer en straffer moet gevaccineerd worden bij de gevaccineerden.

Terwijl hier het probleem zou zijn dat reguliere landbouwers meer gif moeten gebruiken omdat zij meer last hebben van schimmels dan wanneer hun buren ook reguliere landbouwers zouden zijn.

Ergens klopt dan die vergelijking toch niet? Of zie ik dat helemaal verkeerd?

Katrien

Margriet*
Volgens

mij gaat het niet alleen om de schimmels/ziekten maar ook om het 'conserveren'. Mijn biologische aardappels lopen veel sneller uit dan de niet biologische aardappels. Snel opeten dus zou ik denken, maar tegenwoordig moet alles lang houdbaar zijn.

Katrien
Guinevere

En de klantjes die bio willen kopen?

Kijk, jij zegt; klantjes willen de zwakkere rassen kopen, dus de boer moet die kweken, dus de boer met een bioboer als buur moet meer spuiten. Meer gif is dus de schuld van de bioboer en zijn klantjes. Ze moeten maar geen bio willen.

Ik zeg: klantjes willen meer bio kopen, dus de bioboer kweekt meer resistente rassen, de reguliere boer gaat zijn zwakkere rassen hierdoor meer bespuiten. Meer gif is dus de schuld van de reguliere boer en zijn klantjes. Ze moeten die zwakkere rassen maar niet willen.

(even kort door de bocht gesteld, ik weet het)

Katrien

Guinevere
Hmm

Nu wordt het echt ingewikkeld. De waarheid zal vast wel ergens in het midden liggen (zoals wel vaker). Maar nog wel even over je stelling: "Ik zeg: klantjes willen meer bio kopen, dus de bioboer kweekt meer resistente rassen, de reguliere boer gaat zijn zwakkere rassen hierdoor meer bespuiten. Meer gif is dus de schuld van de reguliere boer en zijn klantjes. Ze moeten die zwakkere rassen maar niet willen.".
Bij die resistente bio-rassen is het natuurlijk de bedoeling dat die schimmel niet meer voorkomt. Dus dan kan ie ook niet verspreid worden naar de buren!
Het probleem met deze schimmel is, dat de bladeren van aangedane plante verwijderd moeten worden, óf je moet spuiten. Verwijder je de bladeren (bioboeren branden ze weg) dan groeit de plant niet verder en de aardappelen dus ook niet. En de bioboer reageert dus door de bladeren te verwijderen, de schimmel is dan al aanwezig met risico op verspreiding. Reguliere boeren bespuiten hun gewassen preventief.

Katrien
Waarom

Ik wil wel even uitleggen waarom ik liever bio kies en dan bio van in de buurt.

Ik vind het geen fijn idee dat er gif wordt gespoten, ook al zou dat niet meer of toch in veilige hoeveelheden op de plant zitten bij consumptie. Ik vind het geen fijn idee te weten dat al dat gif in de grond spoelt. Dat kan toch niet gezond zijn voor het milieu?

Ik zie ook mijn schoonouders, die fruittelers waren, héél zorgvuldig hun appelen en peren schillen. Niet met de dunschiller, maar lekker dik schillen owv het gif dat ze wisten dat er op gespoten was.

Het gaat mij niet om de smaak, het gaat ook niet om de voedingswaarde, het gaat mij puur om het gif dat moet gebruikt worden.

Als dat als gevolg heeft dat er geen of slechts één of twee rassen aardappelen worden gekweekt en dus worden aangeboden in de winkel, dan is dat maar zo. Ik hoef geen héél grote varieteit in aanbod.

In die zin vind ik het niet zo schokkend om dat artikel te lezen. Ik vind ook niet dat het gevolg zou moeten zijn dat de biolandbouw dan maar verdwijnt, maar dat het gevolg zou moeten zijn dat de reguliere landbouw misschien eens verder moet kijken naar andere oplossingen.

Of dat allemaal mogelijk is, weet ik niet. Daarvoor ken ik té weinig van landbouw.

Katrien

Triple
Veeteelt

Ik probeer de discussie nog wat te verbreden naar veeteelt. Op een aantal punten geldt dat de intensieve veehouderij minder milieubelastend is dan de biologische veehouderij. Dit komt doordat er bij stallen met vrije uitloop (voor kippen en varkens bijvoorbeeld) minder maatregelen kunnen worden genomen om emissies naar de atmosfeer te voorkomen. Bij dichte stallen kan de stallucht worden afgezogen en via gaswassers worden gereinigd van fijn stof en ammoniak.

Voor mij weegt het milieunadeel van de biologische veehouderij op tegen de (door mij veronderstelde?) betere kwaliteit van leven voor de beesten. Ik probeer niet alle dagen vlees te eten en als ik vlees eet kies ik voornamelijk de biologische/eko-varianten.

maman
Bio?

Ik wist het niet dat dat er een onderzoek geweest was naar het bestrijdingmiddelen verbruik in gebieden waar veel biologische bedrijven voorkomen. De uitslag van het onderzoek verbaast me niks. Zo werkt het nu eenmaal in de landbouw. De ziektes, schimmels en weet ik veel welke plaagen moeten allemaal onder controle gehouden worden. Wordt dat niet gedaan dan kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Zowel financieel als ethisch.
Waar ik me vaak over verwonder is het feit dat de grote massa denkt dat akkerbouwers, in dit geval, bestrijdingsmiddelen te pas en te onpas gebruiken. Dit is absoluut niet waar. De grootste kostenpost binnen een teelt, zijn de bestrijdingsmiddelen. Dus hoe minder je hoeft te gebruiken hoe beter het is voor je saldo. En dus wordt er in de gangbare akkerbouw ook erg veel onderzoek gedaan naar rassen die zeer resistent zijn tegen ziektes en schimmels. Akkerbouwers zijn altijd op zoek naar de balans daarin en moeten altijd de risico's afwegen van wel of niet die extra bespuiting. Want in deze tijden waarin de prijzen voor landbouwprodukten erg laag zijn kunnen zij zich geen misoogst permiteren.
En wat betreft de biologische veehouderij. Het is gewoon bewezen dat een biologisch gehouden melkkoe slechter af is dan haar soortgenoot op een gangbaar bedrijf. Met name op gebied van diergezondheid is de biologische koe stukken slechter af dan een gangbare koe. Ik zal dan ook nooit een liter biologische melk kopen. Ik vind dat zo nep. Bijv. Een biologische koe mag maar 1x tijdens een lactatie periode een behandeling met antibiotica ondergaan. Maar hoe zit dat dan als de koe na het afkalven bijv een baarmoederonsteking oploopt en een paar maanden later een uieronsteking?. Hoe wordt dat opgelost?. Haar gangbare soortgenoot krijgt gewoon die 2e kuur en als het zeer ernstig is, ook vaak iets tegen de pijn. Maar dat mag allemaal niet in de biologische veehouderij. Ook lukt het grootste gedeelte van de bioboeren lukt het niet om aan de kwaliteits eisen van de melkfabrieken de voldoen. Ofwel: ze leveren slechtere kwaltiteit melk, wat minder diervriendelijk is geproduceerd en de consument wil voor dit alles graag wat extra betalen.

amk
Bio is geen demeter

De bio koe, gaat gewoon naar het slachthuis verderop. En de bio-koe wordt vanaf het moment dat ze een poot op de laadklep heeft gezet net zo behandeld als de andere koeien. Alleen staat ze vooraan in de rij bij de slacht omdat bio vlees niet gemengd mag worden met gewoon vlees en andersom is dat geen probleem.

Dit is de conclusie die een medewerker van skal en ik hebben getrokken naar aanleiding van een leuke mail-wisseling over de eventueel afwijkende regels mbt slachten ten opzichte van gewone koeien. (Die zijn er dus niet). Ze worden hetzelfde behandeld omdat stress van negatieve invloed is op de smaak van het vlees. Dus werden gewone koeien al 'goed' behandeld opweg naar het slachthuis.

Demeter gaat nog een paar stappen verder. En daarmee voldoet Demeter wel aan alle bio-eisen.

Tinus_p
Katrien

Katrien:
"Maar volgens mij, correct me if I'm wrong, is het niet zo dat niet-gevaccineerden er voor zorgen dat er meer en straffer moet gevaccineerd worden bij de gevaccineerden. "
Jawel. Door de systematische vaccinatiecampagne zijn de pokken uitgeroeid -als er teveel niet-gevaccineerden waren zou dat niet zijn gelukt. Bij polio speelt hetzelfde probleem.

Tinus_p
Veeteelt

triple:
"Ik probeer de discussie nog wat te verbreden naar veeteelt."
Minder vlees eten en minder zuivel gebruiken is het meest duurzaam.

Petra Kappers
Maman

Jij lijkt er vanuit dat vee in de reguliere veeteelt alleen antibiotica krijgt wanneer er sprake is van een ernstige infectie. Het probleem is echter dat dat vee preventief antibiotica krijgt toegediend (soms standaard vermengd door het voer). Zo kweek je resistente bacterien en daar is noch het vee uit de reguliere veeteelt, noch het bio-vee noch de mensen mee gediend.

Guinevere
Biovlees

Ik vind het heel interessant, die discussie over het biologische vlees. Als ik de kans krijg koop ik graag een stukje biovlees, vooral omdat ik dan het idee heb dat het diervriendelijker is. Ik ben benieuwd of hier uit de discussie gaat blijken of dat terecht is of niet.
En Tinus, je hebt helemaal gelijk, minder vlees etc eten is de beste manier om het milieu te ontzien (tenzij je je eigen Flappie of Tokje opeet).

Tinus_p
Flappie en tokje

Guinevere:
"En Tinus, je hebt helemaal gelijk, minder vlees etc eten is de beste manier om het milieu te ontzien (tenzij je je eigen Flappie of Tokje opeet)."
Ook dat hangt er van af. Wat hebben Flappie en Tokje gegeten? Ingekocht konijnenvoer is ook milieubelastend.

Genuanceerd: Het nut van kippen en konijnen is van oudsher, dat ze op het erf kunnen leven van gras, wormen, afval, etc. Ze zetten dus zaken die voor mensen oneetbaar zijn, om in eetbaar vlees en eieren. Dat is duurzamer dan wanneer ze leven van voedsel dat van akkers kotm waar je ook aardappels op kunt verbouwen voor menselijke consumptie.

Guinevere
Flappie

Mijn eigen flappies vreten meestal mijn tuin kaal. Vooral het grasveld moet het ontgelden. Zij zijn dus geheel en al biologisch verantwoord. De mest gaat grotendeels weer tussen de planten (waarom zou ik dat tenslotte wegkieperen). "Jammer" dat ik te weekhartig ben om ze op te vreten.

Karoliene
Guinevere: flappie

Mijn tante had ook op die manier kippen en konijnen en ze was ook te gehecht aan haar dieren om ze op te kunnen eten. Ze had een vriendin met hetzelfde. Ze hebben toen afgesproken om dieren uit te wisselen: mijn tante at dus de dieren van vriendin en andersom. Hypocriet? Misschien wel maar voor mijn tante en haar vriendin werkte het. Ze maakten zelfs grapjes dat de kippen op wintersport (lees: ze zitten in de vriezer) waren.

margje van dijk
Discussie breder

Ik vind het wel erg mager om te stellen dat niet-gevaccineerde dieren de oorzaak zijn dat 'gewone' boeren meer gif moeten spuiten. Ja, de directe oorzaak zijn ze wel, maar de diepere oorzaak ligt toch echt ergens anders.

Zoals Petra al zegt is preventief antibiotica gebruiken heel gewoon in de reguliere veehouderij/varkenshouderij etcetera. Dat is vaak ook een gevolg van te intensief willen boeren (te veel dieren bij elkaar in te weinig ruimte). Als je ze minder op elkaar pakt, besmetten ze elkaar ook minder gauwe en hoef je minder ziektebestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Is dus de biologische koe de schuld van dat de reguliere boer meer gif moet gebruiken? Dat is wel erg kort door de bocht geredeneerd. Als we wat minder intensief zouden boeren (inderdaad: allemaal wat minder vlees eten) dan zouden die ziekten ook minder optreden.

De reden dat de boeren dat niet doen ligt keihard bij ons: de consument is domweg niet bereid ervoor te betalen. Consumenten zijn gewend aan lage vleesprijzen en daar stappen ze echt niet graag vanaf. (De burger - citizen - in ons heeft vaak wel een mening over dierenleed en milieu, maar de consument in ons neemt de overhand als we boodschappen moeten doen en die kiest dan niet voor het duurdere maar meer verantwoorde vlees).

Dus de vergelijking die hier getrokken wordt ís al het gevolg van een keuze die we als maatschappij hebben gemaakt, en dus kun je daar niet zo sec het vaccineren even uit lichten en daar het hele biologische boeren op afrekenen.

Het gaat om zoveel meer, wat Emma ook al aanroerde: herstel van natuurlijke evenwichten, waarbij ook natuurlijke bestrijdingswijzen weer een kans krijgen.

Tenslotte: uiteraard is alles voortdurend in beweging. De reguliere boeren blijven experimenteren en vernieuwen, ook zij zijn gebaat bij minder bestrijdingsmiddelen. Maar dezelfde beweging de andere kant op zie je ook. In de biologische supermarkt waar ik al bijna 20 jaar elke week kom zag je vroeger echt geen biologische make-up, want dat moest je niet eens willen. Nu wel. Ook zie je in het maatschappelijke debat steeds meer ruimte voor diervriendelijk produceren (de partij van de dieren - dat zou toch 10, 15 jaar geleden ondenkbaar geweest zijn?).

Mijn mening is: je moet niet polariseren. Wij moeten hier met z'n allen als maatschappij uit zien te komen. Geven en nemen, allebei, totdat een betere balans is bereikt. Je komt er niet met roepen dat zij het fout doen en wij niet, of andersom.

Margje

Kaaskopje
De consument is domweg niet bereid ervoor te betalen

Ik weet niet of je dat zo kunt stellen. Ik vind het echt onbetaalbaar. Ik had laatst een prijslijst in huis van biologische kost en ik schrok me het apezuur. Wij zijn vleeseters en ik kan de kosten echt niet ophoesten als ik verder nog een aangenaam leven wil leiden. Ik wil best 1 dag vleesloos door het leven, maar dan is biovlees nog steeds veel geld. Ik weet dus niet of je zomaar over een ander kunt oordelen dat hij domweg niet wil. Daarmee oordeel je meteen over zijn inkoopbeleid. Hij moet het dan maar doen met minder 'luxe' op ander vlak om dat vlees te kunnen bekostigen. Daar komt het op neer.

Ellen Wouters
Kaaskopje ea

Biologisch vlees is alleen onbetaalbaar als je op dezelfde manier biologisch vlees wilt eten als mensen nu goedkoop vlees eten.

Voor je voedingsbehoefte is 50 gram vlees per dag genoeg, inclusief het plakje vlees op brood. Veel mensen eten het dubbele of driedubbele.
Je kunt dus met veel minder toe. Bovendien bevat biologisch vlees minder water en je houdt er dus na bereiding meer van over, dus ook in dat opzicht kun je er met minder van toe.

Maar als mensen wel elke dag een flinke gehaktbal willen eten en ook nog ham op brood en ook nog een biefstuk op zaterdag, dan is het duur.

margje van dijk
Ja maar kaaskopje, daar gaat het toch ook om?

"Daarmee oordeel je meteen over zijn inkoopbeleid".

Natuurlijk! Als je niet meer geld hebt maar wel hetzelfde wilt eten, dan is het uiteraard te duur.

Maar denk nou eens breder. Ik vond die reclameslogan die ik laatst op de radio hoorde wel treffend: "Voor goedkoop vlees betaalt het dier de prijs". Jij betaalt een bedrag voor vlees wat jij betaalbaar vindt. Maar dat zijn absurd lage prijzen als je bedenkt wat er allemaal éigenlijk voor betaald zou moeten worden. Dat zo'n beest een enigszins waardig bestaan heeft bijvoorbeeld. Dat reken jij nu niet mee want je merkt het niet, en 'jouw' vlees ligt immers gewoon in de supermarkt. "Wij zijn nu eenmaal vleeseters" vind ik ook een suf excuus om toch maar gewoon net zo veel vlees te kopen als je vindt dat je nodig hebt en dus maar je ogen te sluiten voor wat je allemaal niet wilt weten.

Ik bedoel dit nu trouwens niet persoonlijk hoor (zo klinkt het wel) en ik wil jou heus niet persoonlijk op ander koopgedrag over laten aan. Ik weet ook wel dat mensen met meer geld makkelijk praten hebben. Maar het gaat me om de redenering.

Als iedereen nu voor elk product de 'eerlijke prijs' zou betalen, dan was deze discussie niet nodig. Want wat als er nou geen 'te goedkoop' vlees zou bestaan? Ging je dan minder op vakantie om je vleesconsumptie op peil te kunnen houden? Of zou je de auto weg doen? Ik noem maar wat. Dan zou je inderdaad iets veranderen aan je inkoopbeleid. Dan zou je inderdaad keuzes moeten maken: welke luxe permitteer ik me wel, en welke niet.

Maar nu hoeft dat niet, want het goedkope alternatief is volop verkrijgbaar.

Het product wat nu aangeboden wordt (voor deze goedkope prijs) is geen eerlijk product. Boeren hebben dus geen reële keus, want zelfs als de prijs een paar dubbeltjes omhoog moet haken de consumenten al af, en de concurrentie is moordend. Mensen zéggen dat ze meer geld voor goed vlees over zouden hebben, als je ze er naar vraagt. Maar ze kópen het vervolgens niet. Boeren kunnen dus niet anders dan het maar houden zoals het is, want veranderingen zijn voor hen op dit moment onbetaalbaar.

Hoewel dit dus wel aan het veranderen is, want er wordt meer biologisch vlees verkocht. Het is ook meer aanwezig in supermarkten. Ik denk dat er echt wel een zekere mentaliteitsverandering plaatsvindt op dit moment, ook al is het een tijd van crisis. Dat is heel erg belangrijk. Op het moment dat mensen het echt niet meer willen kopen (het 'te goedkope' vlees) komt er pas ruimte voor verandering.

Ellen Wouters
Percentage inkomen besteed aan voedsel

Terzijde, nav de prijs van biologisch eten.

Laatst las ik een bere-interessant boek over het burgerlijke leven in de eerste helft van de 20e eeuw. Eén van de opmerkelijke verschillen tussen toen en nu is het percentage van het netto inkomen dat aan voedsel besteed werd. Dat was vroeger veel (tientallen procenten) groter.
Arbeid daarentegen was goedkoop. Daar komt de traditie vandaan om allerlei gerechten van kliekjes te maken. Liever een uur extra werk om broodpudding te maken dan een rest brood weg te gooien.

Voedsel is in onze tijd veel goedkoper, ook al schrikken we soms van de prijs van bepaalde voedingsmiddelen. We zijn het gewoon gaan vinden dat eten onbeperkt beschikbaar is, zelfs voor de armen. De beperking zit in de soort voedsel en de kwaliteit ervan, maar niet in de hoeveelheid. Vroeger was je mager als je arm was, nu ben je dik.

Ons inkomen gaat nu op aan andere dingen, zoals wonen is voor veel mensen erg duur geworden. Maar het is best goed om je te realiseren dat het helemaal niet zo normaal is om zo weinig geld aan je eten te besteden. OOk in vergelijking met Frankrijk geven wij weinig uit aan voedsel.
In dat licht is het helemaal niet zo gek om wat meer geld uit te trekken voor kwalitatief goed eten, dan wel eten dat niet al te sadistisch geproduceerd is.

Kaaskopje
Je kunt dus met veel minder toe.

Dat is dus precies een uitspraak waar ik op doel. Ik kán uiteraard met minder toe, maar ik moet echt een beetje lachen om een stukje vlees van 50 gram hoor. Mijn vader had vroeger ook opeens zo'n verstandige periode. De saucijs moest bij wijze van spreken opeens doormidden, de koek gehalveerd, want daar werd je minder dik van. Ja vast, maar bij ons werden die stukjes vlees omschreven als 'muizenhapjes'. Nee, daar zou in ons eigen gezin ook met verbazing op gereageerd worden en of ik maar snel weer normaal wil doen.
Dat biologisch vlees kwalitatief beter is neem ik zonder meer aan. Daar zit 'm mijn bezwaar beslist niet.

Pagina's

Onderwerp gesloten