Kinderopvang Kinderopvang

Kinderopvang

Lees ook op

Gescheiden ouders: vader wil moeder inhuren als "opvang", kan dat?

Dit is een vraag voor een vriendin van mij. Ze is bezig de scheidingsformaliteiten af te wikkelen en ook de financiën moeten nu op de rails gezet worden. Ze hebben een regeling waarbij de kinderen ongeveer 60% van de tijd bij hun moeder zijn en 40% van de tijd bij hun vader. Een vorm van co-ouderschap dus.
Nu blijkt dat de vader eens in de 14 dagen opvang nodig heeft, omdat de kinderen volgens afspraak bij hem zijn, maar hij moet werken. Eén van de mogelijkheden is, dat de kinderen die dag naar de moeder gaan. Zij werkt die dag niet, ze wil het wel doen en organisatorisch is het ook wel te regelen. De kinderen komen dan een dag eerder dan de normale afspraak terug naar moeder.
Maar nu de formaliteiten: Mag de vader wettelijk bezien de moeder voor die ene dag per 14 dagen inhuren als opvang voor zijn kinderen tegen normaal "gastoudertarief"? Kan hij daarvoor een toeslag/tegemoetkoming krijgen? Worden aan de moeder dan plotseling bizarre eisen gesteld, zoals diploma's en/of controle op de inrichting van het huis? Of is het praktischer dat wordt vastgelegd dat de kinderen op die dag bij hun moeder verblijven en dit feit van invloed laten zijn op de hoogte van de kinderalimentatie?
Wat is wijsheid?

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Minet

Minet

10-06-2009 om 16:06

Formeel

Formeel is het mogelijk dat moeder gastouder wordt voor haar eigen kinderen op het moment dat vader opvang nodig heeft op zijn 'kinddagen'
Echter, om gastouder te zijn moet moeder zich wel aansluiten bij een erkend gastouderburo (ook via internet te regelen), waarmee vader recht krijgt op kinderopvangtoeslag.
Bij die aansluiting hoort dat automatisch controle van je huis op kindveiligheid, evaluatiegesprekken tussen buro/gastouder/vraagouder en de verplichting om een kinderEHBO-cursus te volgen.

Brianna F

Brianna F

10-06-2009 om 16:16

Tja

Te belachelijk voor woorden, betaald worden voor de opvang van je eigen kinderen en daarvoor ook nog eens toeslag krijgen.
Dit is dus 1 van de redenen dat er zo gekort wordt op gastoudertoeslag.
De goeden lijden onder de kwaden.

Vic

Vic

10-06-2009 om 16:18

Nee, kan niet

Je kunt (gelukkig) niet als gastouder fungeren (+ de bijbehorende faciliteiten genieten) voor je eigen kinderen. In dat soort gevallen lijkt het me handiger om een andere ouderschapsverdeling af te spreken of e.e.a. te regelen met de kinderalimentatie.

Vic

Vic

10-06-2009 om 16:25

Vraag is al eens geweest

http://www.ouders.nl/cgi-bin/TMMforum/NFshowpost.cgi?template=4&actueel=0&usrkey=16871123862943473956&archief=1&zoek=alimentatie&thread=141067&forumsel=29&forum=29&post=2255924
In dit draadje staat ook een bericht met tekst uit de Wet Kinderopvang waarin staat dat je geen gastouder kunt zijn voor je eigen kind.

joer

joer

10-06-2009 om 19:36

Nee,kan niet

Vic geeft het al aan. Zo'n zelfde vraag is kortgeleden nog gesteld in de rubriek kinderopvang.

Ze zullen toch echt iets anders moeten verzinnen.

Genista

Genista

10-06-2009 om 21:55 Topicstarter

Dank voor de reacties!

Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen te reageren en speciaal Vic voor de link.
Overigens wil ik wel benadrukken dat het niet altijd belachelijk/absurd is. In dat geval zou ik namelijk niet helemaal niet de moeite hebben genomen de vraag hier te stellen. De situatie is natuurlijk gewoon, dat er een bedrag aan kinderalimentatie moet worden vastgesteld en dat de verdeling van kinddagen van invloed is op de hoogte van de kinderalimentatie. als de moeder als "gastouder" zou fungeren (er komt ook een hele nacht bij in dit geval) zou de kinddag natuurlijk wel bij vader staan. En er moet toch opvang betaald worden? Bovendien gaat het in dit geval niet alleen om NSO, maar ook om dagopvang voor kinderen van nog geen vier jaar.
Ik quote uit de aangehaalde draad: "De overheid geeft geld aan ouders die een ander op zijn kind wil laten passen, maar gaat er vanuit dat de ouder dit zelf kosteloos doet." => Dat vind ik niet zo logisch. Kennelijk moeten bij structureel opvangen de kosten dan op een andere manier worden geregeld, bij voorbeeld via kinderalimentatie. Maar dat een moeder in zo'n geval altijd maar gratis zou moeten opvangen, vind *ik* nu weer absurd.
Ik ga mijn vriendin in elk geval melden dat ze het anders zal moet oplossen. Nogmaals dank voor de reacties.

cqcq

cqcq

11-06-2009 om 14:36

"er moet opvang betaald worden"

Snap er nu eigenlijkn niets meer van: In je laatste post schrijf je dat er toch opvang betaald moet worden. Maar moeder is toch thuis? Opvang is toch helemaal niet nodig? In de huidige situatie krijgt moeder toch ook niet betaald als ze die dag thuis is met de kinderen? Begrijp ook niet goed waarom de ene dag in de veertien dagen dat de kinderen extra bij moeder zijn anders zijn dan de andere dagen dat de kinderen thuis zijn (iedereen vind het logisch dat ouders daar geen kinderopvangtoeslag voor krijgen).

Het is inderdaad logisch om de kindverdeling zo af te spreken dat het haalbaar is voor beide partijen. Vervolgens kan daar de eventuele alimentatie op af worden gestemd.

(overigens kan ik het door mij geschrevene in het vorige draadje nog nuanceren.. mogelijk kan die ouder waar de kinderen niet zijn inschreven bij de burgelijke stand wèl aanspraak maken op betaling als gastouder, maar dan nog vind ik dat belachelijk, lijkt me een maas in de wet die hopelijk gedicht wordt bij het compleet herzien van de wet in het kader van de laatse bezuinigingsronde).

Genista

Genista

11-06-2009 om 21:34 Topicstarter

Cqcq

Het gaat natuurlijk om het feit dat het geen vetpot is - aan beide kanten niet. Uitgaande van de nu afgesproken verdeling moet vader op zijn kinddag voor opvang zorgen. Als hij daar een gastouder of KDV+NSO voor moet inhuren, kost die opvang geld. Waarom dan niet als hij de moeder daarvoor inhuurt? Geen vol tarief, maar een volle dag en nacht extra bij haar en dat moet ze dan maar gratis doen? Dat lijkt me wat onlogisch.
De dagen dat de kinderen volgens de standaardverdeling bij de moeder zijn, daarop is ook de hoogte van de kinderalimentatie deels gebaseerd. Het was één van de overwegingen om het zo op te lossen, maar dat kan blijkbaar niet. Ze zullen het op een andere manier moeten doen.
Maar mijn zinsnede "En er moet toch opvang betaald worden?" gaat er gewoon over dat vader op de een of andere manier opvang moet regelen en dat die geld kost - tenzij hij dus moeder zo gek vindt om het gratis te doen. Maar moeder kan dan die dag niet meer kan gaan werken om geld te verdienen of andere dingen kan doen die ze met kinderen wat lastiger kan. Nee, moeder moet zomaar gratis zorgen, ik vind dat raar.
Ik moet erbij zeggen dat dit hele idee uit mijn koker kwam en niet uit die van mijn vriendin zelf Ik probeerde een en ander wat zakelijk te benaderen, wat allemaal moeilijk genoeg is in deze emotionele tijden.

Brianna F

Brianna F

11-06-2009 om 21:54

Huh

**Nee, moeder moet zomaar gratis zorgen, ik vind dat raar**

Ik totaal niet, vaders en moeders horen gratis voor hun kind te zorgen en dat h e l e m a a l niet raar te vinden.
Het zou pas raar worden als ze er geld voor gaan vragen.

zon

zon

12-06-2009 om 07:11

Inderdaad

het is te belachelijk voor woorden dat een moeder betaald moet worden voor de zorg van haar eigen kind. Vind je het echt raar dat een moeder gratis moet zorgen?
Ik snap best dat het geen vetpot is maar dat is het voor velen mensen niet, ook voor ouders die nog bij elkaar zijn, maar die krijgen toch ook niet betaald voor de zorg voor hun eigen kind?

Het is zijn probleem, niet de hare.

Vader en moeder verdelen de kindertijd na de scheiding en daar wordt de kinderallimentatie op berekend. Dan blijkt vader een dag in de problemen te komen met opvang. Dat is zijn probleem, niet die van de moeder, niet nu ze gescheiden zijn. Natuurlijk kan ze helpen ene oplossing te vinden maar het is en blijft zijn verantwoordelijkheid om voor die dag iets te regelen voor de kinderen. Een oplossing is inderdaad dat de moeder voor de kinderen zorgt en de kinderallimentatie iets omhoog gaat.

groeten,Ekeim

Vic

Vic

12-06-2009 om 09:20

Tja

Het is nu eenmaal zo dat ouders geacht worden onbetaald te zorgen voor hun kind, en ook alle kosten te dragen voor het kind. Het is zelfs zo dat als de niet-zorgende ouder (of minst zorgende ouder) een heel laag inkomen heeft, hij/zij dan geen kinderalimentatie hoeft te betalen i.v.m. geen draagkracht. In dat geval is het helemaal niet van belang of de zorgende ouder wellicht ook een laag inkomen heeft. Die moet dan gewoon alle kosten dragen.
Mijn ex en ik hebben afgesproken dat we zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang van de kinderen op 'onze' dagen. We zijn allebei bereid om (gratis) een dagje van de ander over te nemen, maar in voorkomende gevallen huur ik ook wel professionele opvang in (bso).

Genista

Genista

12-06-2009 om 13:25 Topicstarter

Geld vragen

Brianna: "Ik totaal niet, vaders en moeders horen gratis voor hun kind te zorgen en dat h e l e m a a l niet raar te vinden."
Maar voor kinderen zorgen kost nu eenmaal geld - en tijd waarin je geld had kunnen verdienen. In een huishouden waarin je beiden werkt, los je dat samen op. Nu moet er twee huishoudens draaiend gehouden worden en dat kost veel meer geld dan één huishouden. Zie verder ook de posting van Ekeim, die verwoordt aardig wat ik bedoel.
Overigens was het niet mijn bedoeling de discussie uit het draadje van januari over te doen. Had ik die eerder gezien, dan had ik de vraag niet hoeven stellen

Minet

Minet

15-06-2009 om 07:54

Het kan niet?

Ik vraag het me nog steeds af of het echt niet mogelijk is dat in dit geval de moeder als gastouder functioneert.
Vader en moeder wonen op verschillende adressen sinds hun scheiding. Vader schrijft zich in als vraagouder, moeder als gastouder, bv. bij een 'internetgastouderburo'.
Tot zover geen problemen toch?
Nergens wordt bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag gevraagd naar de moeder, er is nl. geen toeslagpartner bij vader in huis. Hij vraagt de toeslag dus alleen aan.
Moeder staat op de 'loonlijst' bij het gastouderburo, en ontvangt haar vergoeding voor de uren die zijn als gastouder werkt voor de opvang van de kinderen op vaders dagen.

Ik wil hiermee aangeven dat het 'technisch' gezien volgens mij echt wel mogelijk is. Hierbij laat ik mijn mening over deze opvangsituatie even buiten beschouwing.

Groetjes, Minet

cqcq

cqcq

15-06-2009 om 09:33

De moeder in elk geval niet

Nogmaals de tekst met de definitie van gastouderopvang:
Uit de wet kinderopvang:
++++++++++
gastouderopvang: kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die als ouder op grond van artikel 5, eerste lid, aanspraak kan maken op een kinderopvangtoeslag onderscheidenlijk een tegemoetkoming of diens partner, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste vier kinderen in de woning waar de ouder of de gastouder zijn hoofdverblijf heeft.
===========

Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag voor een kind kun je dus niet ook gastouder zijn voor datzelfde kind. Dus het kan niet. (Mogelijk kan het wel bij de ouder waar het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft aangezien deze ouder geen recht heeft op kinderopvangtoeslag vermoed ik.. maar in geval van co-ouderschap vermoed ik dat beide ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag, zodat beide ouders niet als gastouder voor elkaar kunnen fungeren).

Natuurlijk is er een nieuwe wet voor kinderopvang in de maat, maar ik neem aan gezien het feit dat de gewijzigde wet voornamelijk een besparing als doel heeft, de definities alleen maar strenger zullen worden.

Vic

Vic

15-06-2009 om 09:47

Kinderopvangtoeslag

Ik vraag me toch af hoe je dat zou moeten doen, beide ouders recht op ko-toeslag. Wij hebben een omgangsregeling die lijkt op co-ouderschap, maar financieel gezien niet anders is dan een normale omgangsregeling. Slechts een ouder kan kinderbijslag ontvangen, en we hebben ook maar een contract voor de kinderopvang. Zoals ik het lees zou de moeder dus geen kinderopvang mogen gebruiken (en toeslag ontvangen), maar het is logischer dat bedoeld wordt dat je daartoe niet gerechtigd mag zijn (ongeacht of je het wel of niet hebt aangevraagd).

cqcq

cqcq

15-06-2009 om 10:00

Staat er niet

nee.. gegegeven was de definitie van een gastouder. Degene die recht heeft op kinderopvangtoeslag (dus niet kinderbijslag... heeft hier niets mee te maken) kan niet de gastouder van datzelfde kind zijn.

Heb de bestaande wet kinderopvang even vlug doorgelezen, maar ik vind daar in niet de voorwaarde dat het kind bij je ingeschreven moet staan om recht te hebben op de kinderopvangtoeslag. Dus ik vermoed dat de ouder die de kinderopvang regelt en betaalt, dat die recht heeft op kinderopvangtoeslag (dat kunnen dus beide ouders zijn). Dus dat betekent dat ook beide ouders niet op kunnen treden als gastouder voor hun eigen kind.

Ben inmiddels ook het nieuwe wetsvoorstel op het spoor. Inderdaad wordt daar de definitie van een gastouder verder aangescherpt, en dat is maar goed ook. Dergelijk misbruik schaadt degenen voor wie deze toeslag nodig is.
============
gastouder: de houder van een minicrèche die gastouderopvang biedt, met uitzondering van de
persoon die op hetzelfde woonadres als de ouder of diens partner staat ingeschreven in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
==============

Minet

Minet

15-06-2009 om 12:34

Cqcq

Quote: Degene die recht heeft op kinderopvangtoeslag (dus niet kinderbijslag... heeft hier niets mee te maken) kan niet de gastouder van datzelfde kind zijn.

dit lijkt me logisch. In dit geval heeft echter de vader het recht op kinderopvangtoeslag, en is moeder, op een ander adres woonachtig, want gescheiden, de gastouder.

Quote: Dus ik vermoed dat de ouder die de kinderopvang regelt en betaalt, dat die recht heeft op kinderopvangtoeslag (dat kunnen dus beide ouders zijn). Dus dat betekent dat ook beide ouders niet op kunnen treden als gastouder voor hun eigen kind

De laatst zin hierbij begrijp ik niet. Dus.....eigen kind. Waar heb je dit gevonden?

Ik zie nl. nog steeds niet waar het mis zou lopen als deze vader kinderopvangtoeslag gaat aanvragen voor opvang bij de moeder die bij en GOB staat ingeschreven.

cqcq

cqcq

15-06-2009 om 13:53

Simpel

Het kan niet omdat de moeder óók recht heeft op kinderopvangtoeslag (als ze die nodig heeft tenminste). Daarom is het goed dat de definitie van wie er (niet) gastouder kan zijn in de nieuwe wet het duidelijker geformuleerd word. Ouders èn al hun huisgenoten (bijvoorbeeld nieuwe partners, oudere broers en zussen, stiefbroers etc...) kunnen allemaal niet meer worden aangemerkt als gastouder in de zin van de wet kinderopvang).

cqcq

cqcq

15-06-2009 om 13:55

Als het zou kunnen...

..dan stop ik direct met werken.. Ga ik bij mijn eigen kinderen opvangen. Mag natuurlijk niet op mijn eigen adres, dus kies ik als opvangadres dat van mijn zus..

Minet

Minet

15-06-2009 om 19:32

Moeder geen kinderopvangtoeslag

Stel nou dat moeder zelf geen kinderopvangtoeslag nodig heeft, zij regelt de opvang van haar kinderen op haar dagen op een andere, informele, wijze.
Waar loopt de aanvraag van de kinderopvangtoeslag door vader, die elders woont (want gescheiden) dan vast?
Hoe komt de verstrekken van de toeslag, de belastingdienst, erachter dat de gastouder de moeder is van deze kinderen?

PS Misschien ten overvloede, ik zeg nergens dat ik het ermee eens ben dat dit zo kan, ik wil alleen weten of het nu wel of niet mogelijk is op deze manier, en ik geloof echt dat het nu nog kan.

cqcq

cqcq

15-06-2009 om 23:03

Je kunt geluk hebben...

de belastingdienst controleert steeksproefsgewijs. Maar zeker de moeder heeft er geen recht op. De vader denk ik ook niet. En na ingaan van de nieuwe wet (als ze de planning halen dacht ik op 1 januari), zowel de moeder als de vader niet meer.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.