Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen
Kinderopvang Kinderopvang

Kinderopvang

Lees ook op

Meer sleutelkinderen door bezuinigingen

Medewerkers van kinderopvangorganisaties zien steeds vaker kinderen van amper 6 jaar alleen op straat. Tot voor kort gingen deze kinderen naar de buitenschoolse opvang, maar omdat deze duurder is geworden voor ouders, besluiten velen hun kinderen van de opvang te halen.
Soms vragen ouders familie of vrienden om op de kinderen te passen. Maar als dat niet lukt, zouden de kinderen, soms onder toezicht van een oudere broer of zus, alleen thuis zijn. De kinderopvangorganisaties geven aan dat dit probleem zich zowel voordoet in de stad als op het platteland..
Wat vinden jullie hiervan?

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Rosase

Rosase

16-03-2012 om 21:58

Wat ik hiervan vind?

Triest natuurlijk.

Maar ik eerlijk gezegd herken ik het ook niet. Zeker niet kinderen van 6 jaar of jonger die alleen op straat rondlopen. En hoeveel van die kinderen hebben dan grote broers en zussen die in staat zijn om op te passen? Of heb je het in dit geval dan over een kind van 9 dat op een kind van 6 past? Mij lijkt dat dit excessen zijn. En ik vraag me sterk af of die kinderen voorheen dan wel naar een kdv gingen.

Tendentieus

"Medewerkers van kinderopvangorganisaties zien steeds vaker kinderen van amper 6 jaar alleen op straat. "
Tendentieus reclamepraatje. Ik geloof er niks van.
Groet,
Miriam Lavell

Rosase

Rosase

17-03-2012 om 13:54

Goed miriam

Jij windt er blijkbaar wat minder doekjes om

Geloof het ook niet

Hoe weet zo'n medewerker van een kinderopvangorganisatie dat nou?

Toevallig ken ik een ouderstel die hun 6 jarige dochter alleen naar huis laten gaan en ook alleen thuis laten zijn (meestal wel met zus van 10). Maar niet door bezuinigingen maar omdat deze ouders ophalen overdreven vinden. Tenminste zo vertelde mijn eigen 6 jarige dochter het. Hoewel deze ouders het natuurlijk zelf moeten weten heeft het wel consequenties. Mijn dochter mag niet meer bij haar spelen. Dat mag namelijk alleen als ik zeker weet dat een van de ouders thuis is en mijn dochter mag nog niet alleen naar huis fietsen.

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

Rosase

Rosase

18-03-2012 om 13:35

Ja 10 jaar

Das wat anders. Drien had het over kinderen die jonger waren dan 6 jaar.

Mijn 10-jarige gaat overigens wel nog steeds. Ik vind haar nog net te jong om heel veel alleen thuis te blijven. Af en toe een half dagje gaat echter best.

Annet

Annet

18-03-2012 om 17:15

Wij gaan stoppen met de bso

Jongste (9 jaar, groep 7) gaat van de bso af per 1/5. De reden is dat de bso verplicht vakantieopvang laat betalen terwijl wij die niet nodig hebben. Wij hadden toen we begonnen op deze bso (vorig schooljaar) geen keus en hebben het toen geaccepteerd. Door de lagere bijdrage van het rijk zijn de kosten nu nog hoger geworden.
Jongste gaat vanaf mei eerst wat hulp krijgen van een oppasmeisje (die we nog moeten zoeken), o.a. voor het zelf naar huis gaan met ov. Vanaf volgend schooljaar verwachten we dat hij het zelf kan.
Hij is dan ongeveer 1 - 1,5 uur alleen thuis, mede afhankelijk van onze werkdag en thuiskomst van oudste.

Roosje Katoen

Roosje Katoen

18-03-2012 om 22:14

Huh?

Hoe zien die medewerkers van de kinderopvang dat dan? Die zijn dan toch zelf aan het werk? Ik geloof niet dat zulke jonge kinderen massaal alleen thuis blijven en zeker niet als het op deze manier wordt gesteld.

Yura

Yura

20-03-2012 om 10:51

Haha

Wij wonen naast een speeltuin en daar spelen vaak kinderen hier uit de straat of van een straat verder, ook van ongeveer 6. Van de week is mijn neefje van 6 naar ons toe gestept, hij woont ook een straat verder en dat mocht van zijn moeder, die op dat moment thuis was. Hoe zie je dan aan zo'n kind of die ouders wel of niet thuis zijn en of het met medeweten van die ouders in die speeltuin is of dat er niemand thuis is? Hebben ze briefjes op hun voorhoofd? Dat is me nog nooit opgevallen in onze speeltuin in ieder geval. En hoe weet je dan of zo'n kind 6 is? Mijn brugklasdochter van 12,5 kan ook makkelijk voor 9 of 10 door gaan en die fietst dus helemaal alleen naar school een dorp verder of naar de stad. Hebben die bso-medewerkers vast ook een oordeel over.

mirreke

mirreke

23-03-2012 om 09:02

Blijkbaar gaan er meer stoppen met de opvang, zie link

http://www.nationaleonderwijsgids.nl/ANP/kov/9893/Vraag-naar-kinderopvang-neemt-af
En dan ook de tekst:
UTRECHT - Uit een recente enquête van Brancheorganisatie Kinderopvang onder 1.100 leden blijkt dat 75 procent van de ondernemers in de dagopvang en buitenschoolse opvang in het eerste kwartaal van 2012 te maken heeft met vraaguitval. Dit is 9 procent meer dan eind 2011.

Grootste uitschieter is de vraaguitval bij gastouders: vorig jaar had 14 procent met uitval te maken, nu is dit gestegen naar 56 procent. Bij 8 procent van de ondernemers in de kinderopvang is de vraaguitval opgelopen tot meer dan 20 procent.

'Wel degelijk effect bezuinigingen'
Door de bezuinigingen op de kindertoeslag nemen veel ouders minder of geen kinderopvang meer af. Het merendeel van de ondernemers ziet de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag dan ook als belangrijkste oorzaak voor de teruglopende vraag.

Ook in de wachtlijsten is een afname te bespeuren: had in december nog 13 procent van de ondernemers een wachtlijst, dit is nu afgenomen tot 8 procent.

De vraaguitval uit zich met name in het feit dat ouders minder uren af gaan nemen. In de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang stoppen ouders vaker helemaal met opvang.

Directeur Lex Staal van Brancheorganisatie Kinderopvang zegt op de website van de brancheorganisatie: "dit toont wel aan dat de bezuinigingen wel degelijk hun effect hebben op de vraag naar kinderopvang. Daar kan het kabinet nu niet meer aan voorbij gaan".

© Nationale Onderwijsgids / Arend Jan Wonink

mirreke

mirreke

23-03-2012 om 09:07

Nog een link met de conclusies van het rapport

Verder staat er hier (http://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsId=f4deb5fd-834e-484d-8831-0adfeca7e342) een link naar een pdf.document met de conclusies en cijfers van het onderzoek onder de branche. Er is duidelijk een verminderde vraag waarvan een substantieel direct gerelateerd is aan de hogere kosten.
overigens gaat het hier niet om de leeftijden van de kinderen, maar om de percentages mindere vraag.
Ik ga er eerlijk gezegd ook van uit dat een quote door een journalist verkeerd is geciteerd. Vervolgens gaat de discussie alleen over zesjarigen, terwijl het natuurlijk om het fenomeen mindere vraaag zou moeten gaan.

Dat is de bedoeling, toch?

Achter de bezuiniging kinderopvang ligt de veronderstelling dat er veel opvang gesubsidieerd werd die niet genoten werd vanwege het feit dat de ouders moesten werken.
Als het waar is dat deze bezuiniging leidt tot een daling van 9 of 20% leidt, dan bevestigt dat de stelling. Per slot van rekening wordt er niet bezuinigd op dat deel van de opvang waar de ouders wel aan het werk zijn.
Maar er is iets heel anders aan de hand. Door de crisis neemt het aantal kinderen af. Ook het basisonderwijs heeft te maken met een daling van het aantal leerlingen.
Zie http://www.ed.nl/onderwijs/10714068/%26rsquo%3BAantal-leerlingen-op-basisscholen-neemt-af%26rsquo%3B.ece
Minder kleuters (ze zijn in of vlak voor 2008 geboren). Die daling zal zich ook voortzetten.
Wat werkelijk nijpend is aan de bezuiniging, is dat ouders die ontslagen worden, hun kind uit eigen zak op het kdv moeten houden om weer aan het werk te kunnen komen. Ik vrees dat dat in veel gevallen niet kan, waardoor de spiraal naar zonder werk thuis zitten, versneld wordt.
Groet,
Miriam Lavell

Yura

Yura

23-03-2012 om 11:24

Die cijfers

Die cijfers geloof ik wel, ik geloof alleen niet dat er dan dus meer kinderen alleen over straat zwerven. Ik denk dat de opvang afneemt doordat ouders andere oplossingen zoeken, familie inschakelen, samen met andere ouders regelen en inderdaad ook wel minder werken. En natuurlijk wat Mirjam zegt, dat er gewoon minder kinderen zijn, een tijd lang is het in de mode geweest om 3 of 4 kinderen te krijgen, nu het economisch minder gaat zullen meer mensen het bij 2 houden, dat is een bekend gegeven.
Maar dat er zo beduidend meer 6 jarigen alleen over straat zwerven en dat er dan niemand op ze let, dat geloof ik gewoon niet. Natuurlijk zijn die kinderen er en die zijn er ook altijd geweest maar dat is een problematiek die geheel los staat van de prijs van de kinderopvang.

Ely

Ely

23-03-2012 om 12:48

Wat Miriam dus ook zegt dat er toch een aantal kinderen naar de opvang gingen terwijl de ouders (of 1 ervan) niet aan het werk waren. Ik kwam het toch wel tegen, wilde moeders (want dat was meestal de niet werkende) 'lekker even haar handen vrij' voor 1 of meerdere dagen per week. En dat wordt nu te duur.

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

Vic

Vic

23-03-2012 om 13:36

Gastouderopvang

Ik ken mensen die gestopt zijn met formele gastouderopvang vanwege de belachelijk hoge vergoeding die naar het gastouderbureau ging. Die was in sommige gevallen net zo hoog als de ontvangen toeslag, dus qua kosten kun je dan net zo goed je eigen niet-officiële gastouder regelen.

Sascha2

Sascha2

23-03-2012 om 20:05

Ww en kdv/bso

Ik denk dat een van de grootste oorzaken van de terugloop van opvangvraag is gelegen in het feit, dat zodra een van beide ouders werkloos wordt, er na drie maanden ww geen recht meer is op opvangtoeslag. De opvangcontracten kennen een opzegtermijn van twee maanden, dus na een maand ww moet je al op gaan zeggen, tenzij je de brutoopvangkosten zelf kunt betalen. Die bezuinigingsmaatregel lijkt mij in deze tijden te leiden tot een grote afname in opvangcontracten

Hier

hebben we zoon (bijna 10) 1 dag van de bso gehaald. Hij kan dan gymen bij de gymleraar en ging daardoor maar kort naar de bso (½ uur voor de gym en minimaal ½ uur na de gym.) Veel scheelt het overigens niet want ik heb wel vakantie opvang nodig die dag, en dat uurtarief is beduidend duurder!
Dochter (bijna 8) gaat wel 2 dagen.

Wat ik wel doe is als ik op mijn 3e werkdag, normaal geheel binnen werktijd, uitloopt laat ik de kinderen zelf naar huis lopen. Zoon krijgt dan de sleutel mee en samen drinken ze dan wat met een kleinigheidje erbij en mogen ze tv kijken. Voorheen vroeg ik dan vaak extra opvang op.

Pham

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.