Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!
Kinderopvang Kinderopvang

Kinderopvang

Lees ook op
Sunja

Sunja

16-02-2013 om 16:18

Onverwacht bezoek van de ggd - bij mij thuis!

Afgelopen dinsdag is iemand van de GGD onaangekondigd langs geweest, gewoon hier in ons huis toen de oppas er was. Ik vraag me af of dat überhaupt wel mag eigenlijk. Maar de dame in kwestie heeft wel een aantal overtredingen geconstateerd (overtredingen!) En nu kan ik aan de slag zonder te weten waar we eigenlijk aan moeten voldoen (een blusdeken, ja - ik heb een keer zo'n ding meegegrist bij Ikea, maar het is toch niet verplicht er eentje in je huis te hebben? Volgens mij hebben ze hem zien liggen en nu kan ik gaten gaan boren in de keukenmuur)
Ik ben intussen dus wel aan de slag omdat ik anders bang ben dat we binnen de kortste keren overal gemeld worden. MAAR IK BEN ER NATUURLIJK WEL ONT-ZET-TEND PISSIG OVER, wat denkt dat wijf eigenlijk wel (als ik het zo nog eens doorlees), een beetje mijn oppas twee uur van haar werk afhouden, terwijl ze hier is om met mijn kinderen boekjes te lezen. Hier bekruipt mij wel het gevoel dat er nog wat bezuinigingen in de zorg gemist zijn ('als we geen probleemgezinnen hebben, zoeken we er wel een paar').
Er staat bijvoorbeeld dat we een achterwacht moeten regelen voor als er een vriendje zou komen spelen bij mijn oudste?! Wat een kul zeg, alsof we een oppas daarmee zouden opzadelen, met nog een extra kind - 3 is echt wel genoeg hoor als je aan het oppassen bent… Dan staat er dat de kelderdeur op slot moet en de sleutel aan een haakje moeten hangen (echt waar). Hoe lang zou het duren voordat die sleutel kwijt is en ik om half zes wanhopig de deur forceer met een schroevendraaier omdat ik niet kan koken, iedereen huilt en ik doodop ben? De kinderen weten gewoon dat ze niet in de kelder mogen komen en niet eentje is er ooit ingevallen. Sommige dingen mag je toch wel gewoon met opvoeding doen lijkt mij. Dit is trouwens precies gebeurd bij het raampje in de slaapkamer van mijn twee oudsten: daar heb ik een keer een schroevendraaier tussen gezet omdat ik gek werd van dat beveiligde ding dat niet openging en het was 35 graden… Nu staat het in het rijtje dat we het moeten beveiligen. En de brandmelder in de keuken haat ik omdat hij steeds afgaat (bij elke pannenkoek die ik bak), ze heeft naar een lampje staan staren maar niet de duimafdruk gezien waar je op moet drukken om te controleren of hij werkt. Nu moet hij vervangen worden, staat ook in de brief.
En echt, ik doe het allemaal maar ik het is de manier waarop waar ik mij erg aan stoor. Alsof onze kinderen in groot gevaar zijn, ik bedoel: uit onderzoek blijkt dat de meeste rookmelders gewoon in de la liggen.
Sunja


judiths mama

judiths mama

16-02-2013 om 17:46

Huisregels?

Hoi Sunja,

Ik begrijp dat je je ergert aan de manier van doen van de GGD en aan het feit dat je nu een hoop werk hebt. Ik werk zelf op een BSO en weet dat er aardig wat in orde moet zijn. Hoe oud zijn je kinderen? Je kan ook regels in de huisregels omschrijven, bijvoorbeeld dat er geen kinderen extra komen spelen als de oppas er is. En als de kinderen er oud genoeg voor zijn, misschien ook wel dat ze niet in de kelder mogen komen.
Als punten in de huisregels ondervangen zijn, scheelt dat soms in voorzorgsmaatregelen.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben dat de GGD komt controleren. Aan de ene kant worden de praktijken soms steeds Amerikaanser, moeten er steeds meer voorzorgsmaatregelen genomen worden; aan de andere kant zijn het wel kinderen van anderen waar ik en jou oppas voor moeten zorgen, de verantwoordelijkheid ligt hoger.

Saskia

Ginny Twijfelvuur

Ginny Twijfelvuur

16-02-2013 om 23:47

Dat is toch echt bezopen

Mag de GGD dit doen? Overigens hoef je niet alles te doen, niet meteen ten minste. Als het goed is staat er een termijn in de brief en kun je in die termijn een briefwisseling opstarten. Mijn eerste vraag zou dan zijn: waar ze zich op menen te baseren om het recht te mogen hebben om in jouw eigen huis de veiligheid van jouw kinderen te komen controleren. Die duimafdruk van de brandmelder zou ik ook zeker vermelden. Kunt toch wel een beetje tegensputteren

Ik denk dat je wel gelijk hebt dat ze nog wat bezuiniginsopties gemist hebben. En ik vraag me af wie er nat gaat als een en ander bij een hercontrole niet goed blijkt te zijn...

Ginny Twijfelvuur

Ginny Twijfelvuur

16-02-2013 om 23:49

Niet weten waar je aan moet voldoen

Dat kun je dus opvragen. Ze moeten jou kunnen vertellen waar ze zich op baseren. Wettekst en al.

Sunja

Sunja

17-02-2013 om 15:14

Inderdaad bezopen

het mag dus gewoon echt niet, ik ben er intussen achter dat we het als 'huisvredebreuk' mogen zien. Iemand (van de stichting of de oppas zelf of wij) had op de hoogte moeten zijn en diegene had ons op de hoogte moeten brengen omdat wij de bewoners van het huis zijn. We zijn gewoon geen instelling, we hebben een gastouder aan huis die alleen op onze eigen kinderen (4 jaar, 2 jaar en 6 maanden) past. Het zou ook echt te gek zijn als dit zomaar kon ja.
En die termijn om in orde te maken is precies 7 dagen (waar er nu nog maar 5 van over zijn) dus ik heb geen tijd een briefwisseling op te starten. Ik ga mee in de 'overtredingen' en ga daarna een klacht indienen over de procedure.
Prima dat we onze stopcontacten moeten beveiligen maar zomaar binnenvallen, nergens een lijstje achterlaten en twee uur blijven hangen zonder mijn man of ik ergens van weten kan dus niet! En dat is maar goed ook, volgens mij is hier niemand bij gebaat.
Nu moet ik er alleen nog achter zien te komen hoe het zit met die spijkers en of dat nou echt moet )

Inspecteur

Inspecteur

17-02-2013 om 17:43

Heel normaal sunja

In de wet kinderopvang staat geschreven in art. 1.61 lid 2:
Voor zover een kindercentrum een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau in een woning is gevestigd, zijn de toezichthouders ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, bevoegd zonder toestemming van de bewoners in die woning binnen te treden.

Zowel voor 2012 als voor 2013 is bepaald dat steekproefsgewijs inspecties plaatsvinden bij gastouders, in hun eigen huis, of bij de vraagouder als de opvang daar plaats vind. Elke gastouder staat in het landelijk register kinderopvang met daarbij het adres waar zij/hij kinderopvangt. Als dit de woning van de vraagouder is zal dus daar onaangekondigd een inspectie plaats vinden als de gemeente dit adres bij de GGD heeft aangeleverd om in dit kalenderjaar een inspectie te doen.
In mijn werkgebied is het zo dat elke gemeente ca. 5% van alle gastouders selecteert op basis van willekeurigheid, soms op basis van een signaal.

Worden er tekortkomingen/overtredingen (zo heet het nu eenmaal omdat je een wet overtreedt) geconstateerd dan krijgen de gastouder en het gastouderburo waarbij deze gastouder is aangesloten een conceptrapport/brief waarbij zij een wettelijk bepaalde termijn de tijd krijgen om deze tekortkomingen op te heffen. Daarnaast kan het gastouderburo i.o.m. de gastouder een zienswijze aanleveren waarin zij kunnen aangeven waarom een bepaalde tekortkoming niet zal worden opgeheven.
Deze zienswijze wordt opgenomen in het uiteindelijke rapport. Het is dan uiteindelijk aan de gemeente, in wiens opdracht de inspecteur/toezichthouder werkt, om te bepalen of het advies tot handhaving wordt overgenomen. De gemeente kan dan 3 dingen doen:
-De gastouder met het adres waar de tekortkomingen werden geconstateerd verwijderen uit het landelijke register waardoor zij/hij niet meer mag opvangen
-Het gastouderburo en de gastouder een bepaalde tijd geven om alsnog de tekortkomingen op te heffen
-Meegaan in de zienswijze van de gastouder/het gastouderburo en de tekortkomingen niet als zodanig te zien.

De inspecteur hoeft geen lijstje achter te laten voor jou als vraagouder, dat lijstje staat in het rapport dat je eerst in concept ontvangt.
En of hier iemand bij gebaat is? Jazeker, jouw adres staat in een officieel register als adres waar kinderopvang volgens de Wet Kinderopvang plaats heeft. Je zult dan aan de wet moeten voldoen.
In die wet staat ook dat er bij de opvang van meer dan 3 kinderen tegelijk een achterwacht geregeld moet zijn. In jouw geval heb je 4 kinderen waar de gastouder voor moet zorgen, het moet dus gewoon geregeld zijn.

Je kunt dus een klacht indienen, waar dan ook, maar in dit geval is er niets gebeurd wat niet mag, er is gewoon volgens de Wet Kinderopvang gewerkt.

Waar ik, als inspecteur, wel mijn vraagtekens bij zet zijn de tekortkomingen die geconstateerd zijn op het gebied van veiligheid. Het is de taak van de inspecteur om te controleren of het gastouderburo samen met de gastouder jaarlijks een risico-inventarisatie opmaakt. Aan de hand van de leeftijd van de kinderen zullen bepaalde risico-s in een actieplan gezet worden en uitgevoerd dienen te worden door, in dit geval de vraagouder omdat de opvang in haar huis is.
De inspecteur kijkt vervolgens of de acties in dit actieplan zijn uitgevoerd. Daarnaast mag de inspecteur risico's signaleren en controleren of deze in de risico-inventarisatie als dusdanig zijn aangemerkt, en wat daarop de actie is, en of deze is uitgevoerd.

Dan nog even de tijd waarover je schrijft, de inspecteur is 2 uur in jouw huis geweest? Dit lijkt me bijna onmogelijk. Voor een dergelijke inspectie staat nl. 3 uur in totaal, dit is incl. reistijd en de tijd die nodig is om het concept- en het definitieve rapport te schrijven. Daarnaast is het niet zo dat de inspecteur al die tijd de gastouder van haar werk houdt. Een deel van de tijd wordt besteedt aan de observatie van de pedagogisch praktijk. De gastouder doet dus vooral dat waar ze voor is, de kinderen opvangen. Daarnaast zal de inspecteur vragen naar de map met documenten die elke gastouder moet hebben. Zodra zij deze map aan de inspecteur heeft gegeven is er niet veel tijd nodig om wat vragen te beantwoorden. De gastouder is er nl. voor de kinderen, niet voor de inspecteur, dus deze zal zo min mogelijk tijd van haar vragen.

Inspecteur

Inspecteur

17-02-2013 om 18:13

Ginny

Zodra je jouw adres laat registeren als locatie waar kinderen worden opgevangen volgens de Wet Kinderopvang mag je er vanuit gaan dat de bewoner van dit adres weet waar ze mee bezig is. Het gastouderburo is daarbij de instantie die de gastouder en de vraagouder begeleidt bij een en ander, zij hebben ook een aantal taken die bij wet zijn vastgelegd. Eén daarvan is het informeren van de gastouder en de vraagouder over de zaken die hen te wachten staan, waaronder de inspectie door de GGD, en de items waarop die inspectie zal plaatsvinden.
Ik weet uit ervaring dat veel gastouderburo's dit op een prima wijze doen. De informatie hierover is dan terug te vinden op papier, in de map die door het gastouderburo wordt verstrekt aan de gastouder die ten allen tijde ervoor dient te zorgen dat deze map aanwezig is op het geregistreerde opvangadres zodra de gastouder daar werkzaam is.

Ginny Twijfelvuur

Ginny Twijfelvuur

17-02-2013 om 19:19

Prima inspecteur

Maar mag ik het een beetje overtrokken vinden dat een vraagouder in zijn eigen huis gecontroleerd wordt? Regels moeten er zijn, en er zullen vast wel wat locaties te vinden zijn waar de inspectie nuttig werk kan verrichten. Toch vind ik dit echt een gevalletje "paarse krokodil". Ik snap dat jij alleen maar de wet volgt, en dat dat je werk is, maar hoe gek gaan we het maken hier in Nederland? Als dit bij mij zou gebeuren, zou ik echt eerlijk waar des duivels zijn. Alleen al het idee dat een vreemde in mijn huis rondloopt en mijn kinderen observeert zonder dat ik daar bij ben en er iets over te zeggen heb. Dit is echt een totaal andere situatie dan een gastouder die kinderen in haar eigen huis opvangt en in mijn ogen zou daar ook naar gehandeld moeten worden. Dat de wet deze beide situaties over de zelfde kam scheert vind ik echt een misser. En zoals Sunja al terecht opmerkt, in deze tijd van bezuinigingen zouden dit soort controles wat mij betreft echt per direct afgeschaft mogen worden.

Inspecteur

Inspecteur

17-02-2013 om 19:31

Ginny

Een vraagouder wordt niet in zijn eigen huis gecontroleerd, hoe kom je daar nu bij?
Het huis staat als kinderopvanglocatie geregistreerd en is daarbij het werkadres van de gastouder.
Om die twee redenen hebben we in nederland nou eenmaal bepaalde wetten die eisen stellen, zowel aan een kinderopvanglocatie als aan de werkomgeving.

Daarnaast worden kinderen niet geobserveerd maar het pedagogisch handelen van de gastouder. De gastouder is nl. het doel van de inspectie, niet de kinderen. Geen andere situatie dus dan die van de gastouder die in haar eigen huis kinderen opvangt. De gastouder zal in beide gevallen moeten handelen naar het pedagogisch beleid en andere protocollen van het gastouderburo waar zij voor werkt.

Sunja

Sunja

17-02-2013 om 21:53

Nou nee hoor

Dit hele verhaal geldt alleen als de bewoner toestemming heeft gegeven tot het toelaten van vreemden (ook al zijn ze van de GGD) in haar/zijn eigen huis. Dit is verplicht, moet ergens verzorgd zijn, door het gastouderbureau, bij registratie bij de gemeente of wat dan ook. Maar niemand mag zomaar mijn huis in, twee uur blijven (het was zelfs ietsje langer) en wel degelijk de gastouder van haar werk afhouden (mijn peuter is een uur later naar bed gegaan) en mijn kinderen bekijken. Of je dan moeilijk gaat doen over twee stopcontacten achter een kast op mijn ooghoogte of een hoog raam - wat natuurlijk het werk van de gastouder ontzettend belemmert (hallo, waar hebben we het over?!) - maakt niet uit, je moet het mij eerst vertellen dat je komt. En we hebben helemaal geen vier kinderen, maar drie. Die achterwacht moeten we regelen voor het geval dat er een vriendje komt spelen bij de oudste. Dat noem ik dus spijkers zoeken op laag water, want er komt NOOIT een vriendje spelen bij mijn oudste als de oppas er is. Bovendien haal ik 9 van de 10 keer mijn oudste uit school en ziet hij de oppas alleen als we samen thuiskomen. 95% van de tijd zorgt de oppas alleen voor de jongste twee.
En ja, ik vind het ook de paarse krokodil, het lijkt mij dat er wel wat beters te doen valt dan hier een half uur onder een rookmelder te gaan staan kijken of er een lampje brandt als er een grote zwarte duim op staat... Om dan een rapport op te stellen met daarin twee stopcontacten, een schroefje bij een hoog raam, en een kind dat er niet is.

zuster

zuster

18-02-2013 om 15:51

Ingeschreven bij gob?

Als je oppas officieel ingeschreven is bij een gastouderbureau mag de GGD inderdaad inspectie doen op het adres waar de opvang plaats vindt, dit kan bij gastouder of vraagouder zijn, er zijn inderdaad regeltjes (maar die vindt de GGD serieus niet uit) hoe veilig of onveilig een huis of KDV mag zijn.
Je kan vragen stellen bij de gemeente.

Indien deze persoon zwart oppast krijg je ook geen controle...

Inspecteur

Inspecteur

18-02-2013 om 17:29

Sunja

Dit staat toch echt in de wet, jij kunt wel vanalles vinden, maar het is helaas niet anders dan dat hier staat geschreven:

In de wet kinderopvang staat geschreven in art. 1.61 lid 2:

Voor zover een kindercentrum een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau in een woning is gevestigd, zijn de toezichthouders ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, bevoegd zonder toestemming van de bewoners in die woning binnen te treden.

Zodra jij jouw adres laat registreren als formeel opvangadres waardoor jij recht hebt op kinderopvangtoeslag geldt voor jou deze wettekst. Je kunt het niet leuk vinden, maar je bent deze verplichting vrijwillig aangegaan met alle rechten en plichten die daarbij horen.
En als je het niet eens bent met de handelswijze van de inspecteur, dan kun je een klacht indienen bij de GGD.

Ginny Twijfelvuur

Ginny Twijfelvuur

18-02-2013 om 18:01

Dit is dus echt weer nederlands op z'n smalst

Dit soort controles schiet toch echt zijn doel voorbij. Waarom moeten de kinderen van Sunja wel tijdens opvang beschermt worden tegen "onveilige" situaties en vervalt deze plicht zodra moeder thuis is. Ik snap dat inspecteur ook maar gewoon haar werk doet en geen onderscheid mag maken. Maar ik persoonlijk vind het absoluut absurd dat een kinderopvangcentrum, gastouderopvang bij een gastouder en gastouderopvang bij een vraagouder over een kam geschoren worden. Dat zijn toch totaal verschillende situaties! Bovendien vind ik de wettekst ook niet eenduidig. Ik kan me zo voorstellen dat de wetgever niet eens bedacht heeft dat de opvang ook bij een vraagouder thuis zou kunnen plaatsvinden en wat dat dan voor consequenties heeft voor een vraagouder. Typisch Nederlands om daar dan toch weer vol op te gaan controleren.

Inspecteur

Inspecteur

18-02-2013 om 18:19

Letter van de wet, geest van de wet

ik ben het met je eens dat er veel te veel geregeld is. Dat is inderdaad Nederland op zijn smalst. Een inspecteur wordt dan ook op het hart gedrukt de letter van de wet te hanteren, maar vooral ook in de geest van de wet te denken. Dat laatste lijkt de inspecteur bij Sunja niet helemaal in haar vingers te hebben.

dc

dc

18-02-2013 om 18:20

Tegengeluid

Ik kan me voorstellen dat het voelt als een overval bijna, maar dit soort controles beschermen ook de gastouder.

Deze is verantwoordelijk voor jouw kinderen als jij er niet bent. Als de omgeving niet veilig is en er gebeurt iets, wie is er dan verantwoordelijk? Sowieso moet je dit soort situaties voorkomen.

De kelderdeur lijkt me bijvoorbeeld wel gevaarlijk. En als jouw kind van de trap af rolt onder jou hoede, dan zul jij er niet professionele gevolgen aan overhouden. Maar wat als er iets gebeurt als je niet thuis bent? Krijgt de oppas er dan van langs omdat ze niet opgelet heeft, of steek je dan je hand in eigen boezem? Je hoeft maar een paar tellen afgeleid te zijn, en een dreumes heeft met een krukje een deur open. Ik spreek uit ervaring, de mijne is een keer ontsnapt.... Bescherm je oppas en doe het gewoon. En maak een reservesleutel en doe die in de keukenla ofzo.

Als de brandmelder steeds afgaat als je kookt, dan zou ik kijken waar je hem wel kunt hangen, iets verder van je fornhuis vandaan. Zo'n ding redt levens, hoe onnozel je het ook vindt.

Ik zou gewoon slikken en de dingen uitvoeren.

100%mama

100%mama

19-02-2013 om 14:56

Tegengeluid 2

In eerste instantie dacht ik "nahja, belachelijk!", maar....eigenlijk gaat het om de veiligheid van je kinderen al dan niet in jouw huis en toevertrouwd aan de oppas...toch? Idd, bij jou zouden ze wellicht niet naar de kelder gaan, maar als ik naar mijn kinderen kijk zou ik mijn hand niet in het vuur durven steken dat ze dan niet zouden proberen als mama er niet is. Door de aanpassingen uit te voeren doe je enkel je oppas beschermen en je kinderen, zulke heftige aanpassingen zijn het nu ook weer niet...

Ik begrijp echter wel je gevoel van inbreuk, maar als ik bovenstaande reacties lees mag het dus wel....

Sunja

Sunja

19-02-2013 om 19:44

In de geest van...

Kijk en dat is dus precies wat ik bedoel: dit is gewoon ons eigen huis en de wet is duidelijk toegesneden op een kinderopvanglocatie in de zin van een kinderdagverblijf of een gastouder die kindjes ontvangt. Ik heb de dame in kwestie gebeld en wat bleek: de blusdeken hoeft niet opgehangen als je hem niet hebt liggen (dus als ik die boven leg is er niets aan de hand), de kelder vond zij eigenlijk zelf ook een beetje onnozel opgeschreven (is maar 1 trede namelijk, helemaal geen gevaar voor de kelder inrollen en er staan ook geen gevaarlijke spullen op grijphoogte), de brandmelder had ze inderdaad niet gezien of hij werkt dus dat weet ze niet (en hij werkt wel), bovendien hoef je maar 1 brandmelder te hebben en wij hebben er 3, dus als er eentje niet werkt, is dit geen probleem. Dat van die achtervang moesten we zien als een advies... En toen ik vroeg of ik dan ergens kon zien waar we aan moesten voldoen (want in onze risico-analyse en actieplan staat gewoon niets), zei ze dat dit 'ervaring' was. Nou sorry hoor, dit heeft helemaal niets met veiligheid te maken, dit gaat niet om mijn kinderen of de gastouder - dit gaat gewoon over een rapportje invullen. En natuurlijk neem ik het mijn gastouder niet kwalijk als een kind valt ofzoiets, zij is juist fantastisch met de kinderen en zij is onnodig geïntimideerd. Hoezo moet zij elke keer als ze hierheen komt haar VOG meenemen, ik vertrouw toch gewoon op het (gerenommeerd) bureau via wie we haar inhuren? Ik laat mijn VOG toch ook niet elke dag aan mijn leerlingen zien. Nee echt, juist 'de veiligheid van de kinderen of de gastouder staat voorop' doet mij steigeren, dit is namelijk helemaal niet het geval zoals het nu wordt uitgevoerd.

Ginny Twijfelvuur

Ginny Twijfelvuur

20-02-2013 om 00:30

Inspecteur

We zijn het dus eens.

Ik heb vroeger als handhaver wm gewerkt, dus ik snap het best. Ik denk in ieder geval dat je je als inspecteur wel mag realiseren wat het zo'n huisbezoek voor een impact op mensen heeft. En een opvang aan eigen huis is geen kdv en zou in mijn ogen dus ook niet als zodanig beoordeeld moeten worden.

Voor de rest ben ik het wel met dc e.a. eens dat het goed is dat kinderen, gastouders en vraagouders beschermd worden.

Maar ik denk dus wel dat deze inspecteur er een beetje naast zit. Hoezo op ervaring. Dat riekt naar willekeur. Handhaving dient plaats te vinden op basis van regels. En die regels moeten kunnen worden aangehaald en toegelicht worden.

Dus hup Sunja, in de pen

Inspecteur

Inspecteur

20-02-2013 om 11:53

Ginny

In mijn team van inspecteurs, bestaand uit 12 mensen, is er een heel groot besef dat je bij gastouderopvang in iemands huis terecht komt, privédomein waar je dan ook als zodanig mee moet omgaan.
En natuurlijk is een gastouderopvangadres geen kinderdagverblijf, ze vallen beiden onder dezelfde wet, maar een gastouderinspectie is vele malen kleiner dan een inspectie van een kdv/bso of psz.
Het rapport van een gastouderinspectie is ca. 8 pagina's, dat van een kdv/bso/psz kan maar zo ca.35 pagina's bevatten.

De handelswijze van deze inspecteur zou niet de mijne zijn, simpelweg omdat je niet zomaar iets kunt roepen, maar je moet baseren op documenten en feiten waaraan voorwaarden ten grondslag liggen in de wet Kinderopvang.

Een klacht tegen de handelswijze van deze inspecteur is wat mij betreft dus ook op zijn plaats. Niet omdat ze haar werk deed, en dus binnentrad in de woning van de vraagouder en tijd vroeg van de gastouder, maar omdat ze willekeurig beoordeelde en die beoordeling vervolgens ook nog eens wijzigde na gesputter van Sunja.

liora

liora

20-02-2013 om 13:23

Tsja

Je ontvangt kinderopvangtoeslag. Dan zal de opvang waarvoor je die toeslag ontvangt, moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen.
De GGD is de organisatie die dit inspecteert. Niks geks aan. Wil je dat niet, dan betaal je toch gewoon alles zelf?

En overigens, maar dat is besides the point, vind ik de opmerkingen zeer terecht.

Liora

P

P

21-02-2013 om 14:11

Rookmelder

Volgens mij is het algemene advies om een rookmelder NIET op te hangen in een ruimte waar de keuken is. De rookmelder in de hal gaat hier wel eens af als de deur tussen woonkamer (met open keuken er aan vast) en de hal open gaat maar ik kan die deur tenminste dicht doen.

Vic

Vic

22-02-2013 om 14:03

Goh

Ik had altijd begrepen dat je eigen huis zodanig 'beschermd' is dat daar niet zomaar binnengetreden mag worden.

Wet op het binnentreden
"1.Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. De machtiging wordt zo mogelijk getoond.

2.Onze Minister van Justitie stelt het model van deze machtiging vast.

3.Een schriftelijke machtiging als bedoeld in het eerste lid is niet vereist, indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden. "

Hoe kan een GGD dan zulke verregaande bevoegdheden krijgen als er geen sprake is van een situatie als in lid 3?

Sunja

Sunja

23-02-2013 om 13:27

Inderdaad vic

Het is precies zoals jij zegt: de wet is in strijd met andere wetten, als hij op deze manier wordt uitgevoerd. Dit is ook al bevestigd door mijn Rechtsbijstand en door een (bevriende) advocaat. Ik heb het even nagevraagd ja.
En als er dan nog iemand was gekomen die gevraagd had of ze binnen mocht komen en een bij ons bekende checklist had nagelopen om daarna afspraken te maken - was het nog een ander verhaal geweest. Ik heb mij erin verdiept en die lijst bestaat wel, alleen is de onze 100% goedgekeurd, correct ingevuld en zijn er geen acties aan verbonden omdat deze er niet zijn (huis voldoet aan alle normen namelijk) En dan kan het nog zijn dat er intussen (tussen invullen lijst door gastouderbureau en controle) een beschermingsplaatje uit een stopcontact is gevallen ofzoiets, hier kan de controleur dan op wijzen. Maar dit is ook niet het geval. Alle genoemde punten door de ggd-dame waren nieuwe punten en geen van deze punten bleek steekhoudend. Alleen de batterij van de rookmelder in de keuken zou hieronder kunnen vallen, maar deze rookmelder werkt gewoon wel, ze heeft hem niet op de juiste manier gecontroleerd (zie mijn eerste posting) Dan kun je dus nog zo hoog van de toren blazen met je overtredingen, maar dat mag gewoon niet.
En dit dan 'gesputter' noemen vind ik beneden peil, ik sputter niet - ik heb gebeld en gevraagd waarop de dame zich gebaseerd heeft met haar overtredingen. En dan ben ik nog meegegaan met de volkomen bezopen eisen zoals dat onze gastouder haar vog, ehbo-diploma etc bij zich moet hebben elke keer als ze hierheen komt. Wat mij betreft zijn dit duidelijk tekenen dat de wet niet klopt, niet toegepast kan worden op een gezin waar je een gastouder aan huis hebt, gewoon een oppas voor je kinderen - ipv een kinderdagverblijf met kindjes die er niet wonen. Ik wilde het graag officieel regelen, omdat ik voorzichtig ben met oppassen via marktplaats etc. Een ongewenst bijeffect van de situatie nu is dat de gastouder aandringt op zwart betalen inderdaad. Het kost ons niet meer geld want zij hoeft ook minder doordat ze niets aan de belastingdienst gaat afdragen. Dit is echt in niemands belang.

Inspecteur

Inspecteur

24-02-2013 om 10:11

Vic

Door jouw huis te laten registreren als werkadres voor de gastouder die jouw kinderen gaat verzorgen weet je dat je valt onder de Wet Kinderopvang.
Het Gastouderburo bij wie je je aansluit heeft de plicht om jou te laten weten wat jouw rechten en plichten zijn. Eén van de plichten is: het voldoen aan de wet Kinderopvang, en daarin staat, zoals ik al eerder schreef, dat de toezichthouder/inspecteur altijd toegang moet krijgen tot het adres waar kinderopvang volgens de Wet Kinderopvang plaats vindt.

Zo simpel ligt het.

Inspecteur

Inspecteur

24-02-2013 om 10:18

Sunja

Je zegt je verdiept te hebben in een lijst met inspectie-items. Je hebt je echter nog niet voldoende verdiept, de lijst waar jij nu over schrijft is de risico-inventarisatie Veiligheid.
Een inspectie gaat over veel meer items dan alleen deze risico-inventarisatie die door het gastouderburo in aanwezigheid van de gastouder wordt uitgevoerd en opgesteld.
Dan jouw reactie dat jouw gastouder haar VOG, EHBO-certificaat etc. altijd bij zich moet hebben. Nee, in de wet staat dat deze documenten op het opvangadres aanwezig horen te zijn in bv. een map die het gastouderburo verstrekt en waarin ook de risico-inventarisaties, pedagogisch beleidsplan, protocol kindermishandeling etc. bewaard moeten worden. Deze stukken dienen nl. ook altijd op het opvangadres aanwezig te zijn zodat de gastouder altijd op de hoogte kan zijn van de inhoud.

Over het belang van al deze zaken ga ik niet in discussie. Jij gaat een arbeidsrelatie aan met een gastouder, maakt aanspraak op kinderopvangtoeslag, daarmee heb je gewoon, naast rechten ook plichten.

Sancy

Sancy

24-02-2013 om 11:23

Stukje rechtsleer

Vic verwijst naar de Algemene wet op het binnentreden. Een vuistregel in het recht is echter dat specifieke wetgeving boven algemene wetgeving gaat.
In artikel 2 lid 1 van de algemene wet staat: "Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner."
Voor deze casus is dat van belang: in de kinderopvangwet staat immers in art 1.61 lid 1: "Het college van burgemeester en wethouders ziet toe op de naleving.... Het college van burgemeester en wethouders wijst de directeur van de GGD aan als toezichthouder." én: "Voor zover een kindercentrum een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau in een woning is gevestigd, zijn de toezichthouders ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, bevoegd zonder toestemming van de bewoners in die woning binnen te treden.".
Kort gezegd: de algemene wet zegt dat een burgemeester (college van B&W) de bevoegdheid kan krijgen om een woning zonder toestemming binnen te treden als dat ergens in een andere wet geregeld is. En dat staat dus in een andere wet: de Wet kinderopvang. De burgemeester oefent die bevoegdheid uit via de toezichthouder die hij ook op basis van de wet moet aanstellen: de directeur van de GGD. De directeur van de GGD geeft zijn werknemers (de inspecteurs) bij hun aanstelling een doorlopende machtiging tot binnentreden -gebaseerd op de wet- zodat zij uit naam van de toezichthouder op last van de burgemeester dat toezicht kunnen uitoefenen.

Vic

Vic

24-02-2013 om 13:04

Sancy

Klopt, ik had het net uitgezocht De inspecteur moet zich bij zijn bezoek dan wel legitimeren én hij moet zijn machtiging kunnen tonen. Overigens geldt in dit geval waarschijnlijk dat de toestemming namens de bewoners is gegeven door de gastouder.

Ginny Twijfelvuur

Ginny Twijfelvuur

24-02-2013 om 13:10

Het blijft

Met een kanon op een mug schieten in mijn ogen.

De vraag is of je hier energie in zou willen steken. Genoemde inspecteur heeft wel wat steken laten vallen. En deze zou je schriftelijk onder de aandacht kunnen brengen. En daar krijg jij dan, als het goed is, weer een mooi schriftelijk antwoord op terug. En dan is het klaar. Exemplaar voor in jouw dossier, en exemplaar in het dossier bij de ggd. Gaat verder niks mee gebeuren, behalve als ze overspoeld worden met dit soort brieven.
De wet staat dit toe, en de handelwijze van een enkele ambtenaar aanpakken is moeilijk. Je gaat dus alleen iets bereiken met een grote groep en met gelobby. En misschien zelfs dan nog niet. Hoe groot is het probleem immers?

Ik zou in ieder geval, als de oppas goed bevalt de zwarte optie overwegen. Zelfde resultaat en een hoop minder gedoe.

Sancy: bedankt voor dit stukje rechtsleer. Ik dacht al dat het inderdaad zo in elkaar zou zitten.

Vic

Vic

24-02-2013 om 13:17

Ik vind het nogal wat

Tijdens het googelen kwam ik veel kritiek tegen op deze regels en de bevoegdheden die gemeente-ambtenaren krijgen. Het is ook nogal wat. Ik mag als opsporingsambtenaar pas zonder toestemming van de bewoners een pand binnen treden bij het vermoeden van een overtreding, en nadat ik een machtiging heb gekregen. En om dan voor alleen het uitoefenen van toezicht een doorlopende machtiging hebben, dat is een heftig middel.

Sunja

Sunja

24-02-2013 om 21:41

Inspecteur

'je hebt je echter nog niet voldoende verdiept' Pardon? Wat ik niet opschrijf, is er niet? En aan genoemde plichten heb ik (hebben wij) gewoon voldaan hoor - zoals ik nu al een paar keer schrijf: de 'overtredingen' zijn helemaal geen overtredingen en ik ben blij dat ik daarop heb kunnen wijzen ja. Want beoordeeld worden 'op ervaring' (willekeur dus) door iemand die hier binnenwandelt als ik er niet ben om een rijtje onzin op te schrijven alsof het om zware delicten gaat - nee echt, dat pik ik niet en het staat ook in geen enkele wet dat ik dat hoef te pikken. Daarbij is het kennelijk nog bij niemand opgekomen dat een oppas misschien meer dan 1 adres heeft waar ze oppast en diploma's, vogs etc. meestal in enkelvoud worden verstrekt - alles hier neerleggen is voor onze oppas dus geen optie. Maar dat maakt niet uit hoor, zoals ik al zei. Veel erger vind ik wat ik hierboven schrijf en dat voor deze onzin ook nog mijn baby een uur op zijn moeizame flesje heeft moeten wachten (dat realiseert kennelijk ook niemand zich, dat als je elke dag dat de oppas er is de goden dankt dat het haar gelukt is je baby uit de fles te laten drinken, je echt behoorlijk uit je hum kunt raken als een vreemde twee uur bovenop diezelfde oppas gaat zitten zodat je baby dus niet uit de fles drinkt, vooral als je daarbij met een dreinende peuter zit die een uur korter heeft geslapen om dezelfde reden)
Ja zwart gaan, dat is wat iedereen zegt. Lijkt mij intussen ook de makkelijkste oplossing (nog goedkoper ook, dus hou maar op met schermen met die toeslag - dat argument doet er voor mij totaal niet toe).

Zwarte opvang

Wat ik er van begrijp is dat het dat niks uit maakt Sunja. Als je je kinderen structureel laat opvangen dan valt dat ook onder de wet kinderopvang, of dit nu zwart of wit is. Als je toevallig een foute buuf hebt die je kan verraden dan hang je ook.

Veel mensen weten dit trouwens niet. Dit geldt dus ook voor opa's en oma's die structureel opvangen.

Trouwens, ik vind wel dat je die inspecteur behoorlijk aanvalt hoor. Ik snap dat je pissed bent maar ook zij heeft de wet niet gemaakt

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.