Home » Forum » Noodwet

Noodwet

42 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Mo
Noodwet

wat vinden jullie van het eventueel invoeren van de noodwet?
Ik heb zelf nog geen standpunt bepaald maar ben benieuwd naar de verschillende meningen.

Hier wat achtergronden:
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/noodwet-moet-corona-chaos-regelen-n...

https://www.privacyfirst.nl/over-ons/columns/item/1191-het-nieuwe-abnorm...

https://www.gemeente.nu/coronavirus/spoedwet-loopt-mogelijk-vertraging-o...

Jan
Pro-noodwet

Het is juridisch gewoon noodzakelijk om een aantal maatregelen een wettelijke basis te geven.

Maar deze wet moet wel op wat punten worden bijgeschaafd wat mij betreft, en dan denk ik met name aan de regeling omtrent verlenging. En aan ingrijpen achter de voordeur, alhoewel daar ook wel goede argumenten voor te geven zijn. Ik zou dat met iets meer waarborgen omkleden.

No way
Dus

No way. Einde van de democratie en ons zelfbeschikkingsrecht. Corona kan dodelijk zijn ja, maar het grootste deel is oud en heeft al klachten. En dood gaan hoort bij het leven. Net zoals (huid)contact bij het leven hoort. Een wet die ons verbied om écht te leven zodat we maar niet doodgaan....

Mo
Jan

Waarom is het juridisch noodzakelijk dat een aantal zaken vastgelegd worden?
Welke argumenten zijn er te geven voor het ingrijpen achter de voordeur? Ik vind dat best eng

Mo
no way

"en dood gaan hoort bij het leven" . Ja maar toch voelt het heel onbehoorlijk en bedreigend als mensen onder dat mom op straat gewoon in mijn gezicht staan te hoesten. Ik behoor tot een risico groep en sta verbaasd over de botte zelfzuchtigheid van sommige mensen. Dat zijn vaak mensen die ook zeggen 'ja doodgaan hoort bij het leven hoor'. Ik ben benieuwd of ze dat ook zouden zeggen als iemand hun staat te besmetten met ebola of zo.
Waarbij ik niet zeg dat dat door een noodwet opgelost kan worden.

ElenaH
Mo

'Ja maar toch voelt het heel onbehoorlijk en bedreigend als mensen onder dat mom op straat gewoon in mijn gezicht staan te hoesten. I'

Maar dat heeft niets met corona te maken. In iemands gezicht hoesten (geen idee hoe iemand dat voor elkaar krijgt trouwens, maar dat terzijde) is altijd onbeleefd.

AnneJ
Noodwet voor alle burgers

Ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die menen dat deze wet niet voor henzelf bedoeld is? Maar voor de anderen die zich niet aan de regels houden? Tot ze er achter komen dat zij zelf er het meeste last van hebben.

Ik denk dat er mogelijk wel wat nodig is om zonodig een boete te kunnen uitdelen. Maar de wens tot het uitdelen van boetes kun je beter beperken. Daar gaat het niet om. Het gaat vooral om draagvlak in de samenleving voor de beschermende maatregelen.
En een boetebeleid kan dat juist in de weg gaan staan.

Verder vraag ik me ook af of men er niet mee in zal stemmen vanuit de wens: ik een boete als ik de regels niet volg, dat jij ook een boete omdat je de regels niet volgt! Zoals je zag bij het damprotest.

Ik ben voor beperkte maar duidelijke regelgeving. Maar mogelijk hebben we helemaal geen nieuwe regelgeving nodig? Tot nu toe gaat het goed met het terugdringen van het virus. Daar hoef je dan toch geen stringenter beleid op te maken?

Hooguit wat maatregelen hier en daar beter onderbouwen en inbedden. Zoals de rechtmatigheid van het opvolgen van openbare orde richtlijnen in de gemeente. Of zoiets.

Mo
ElenaH

Ja natuurlijk het is altijd onbeleefd maar het is toch extra provocerend als je weet dat corona door niezen en hoesten wordt overgedragen?

Vroeger voelde het onbeleefd nu voelt het bedreigend.
Hoe je het doet? Gewoon geen hand voor je mond houden of in je elleboog hoesten.

Mo
AnneJ

"Maar mogelijk hebben we helemaal geen nieuwe regelgeving nodig? Tot nu toe gaat het goed met het terugdringen van het virus. Daar hoef je dan toch geen stringenter beleid op te maken?"

Ja inderdaad dat is mijn vraag aan Jan ook: waarom is het nou eigenlijk nodig om het zo vast te leggen?

Cora
Laat maar komen

Ik weet niet wat er precies in die wet staat. Maar ik heb geen enkel probleem met de huidige richtlijnen. Buiten mijn gezin heb ik totaal geen behoefte aan anderen die binnen een afstand van 1,5 meter van me komen. Een goed gesprek kan ik ook prima op 1,5 afstand voeren.
Nu is het wel zo dat mijn ouders nog zelfstandig wonen en ik daar zo maar op bezoek kan gaan.

Iris
Nodig

Het is juridisch nodig, omdat er nu in strijd met de Grondwet wordt gehandeld. Daarbij komt dat de noodverordeningen geen democratische legitimatie hebben (net zo minals de ministeriele regelingen die de noodwet mogelijk maakt overigens). Het middel van een wet lijkt me dus goed. Wat daar in moet staan, is een tweede.

Jan
Mo

Omdat noodverordeningen nogal wat beperkingen kennen en nooit voor dit doel bedoeld zijn.

Wat betreft ingrijpen achter de voordeur. Dat soort uitzonderingen zijn nogal gevoelig voor misbruik. Het is denk ik goed om in extreme gevallen te kunnen ingrijpen. Denk aan evenementen met een paar honderd man en dergelijke.

Latmoeder
Evenementen?

"Denk aan evenementen met een paar honderd man en dergelijke."

Laat ze daar maar een andere oplossing voor bedenken dan het binnenvallen in je huis. Als ik met mijn (lat-)vriend op de bank zit is dat geen evenement waar ik een boete voor zou moeten krijgen. Wie bepaalt wat extreem is? Volgens die wet mag het niet!
Stel je wordt verliefd op iemand, ben je zeker ook strafbaar als je in elkaars nabijheid komt. Komop zeg!

AnneJ
Draagvlak

Je hebt ook draagvlak nodig. Er staan, volgens de berichtgeving, op dit moment een paar duizend mensen toch te demonstreren op het Malieveld.

Gewone mensen, nou ja, inmiddels ook wat voetbalclubs waardoor je denkt: houden die het wel vredelievend?

Met wetgeving kun je het leger er op afsturen en het Malieveld ontruimen, maar wil je dat?

Wat heeft dat weer voor gevolgen.

Ik denk dat je de kritiek van deze mensen serieus moet nemen en je niet moet laten afleiden door het geruis er omheen.

En ja, dat kan betekenen dat we meer besmettingen en doden krijgen. Maar dan moet de wal het schip maar keren. Ik erger me er ook dood aan, als kwetsbare, maar ik snap ook heel goed dat het heel moeilijk is te handhaven als je er niet meer in gelooft.

Ik vind nog steeds dat je verstandig moet zijn in een pandemie. Hoewel ik heus wel enige discussie over de te nemen maatregelen kan verdragen, vind ik de acties van deze gasten, demonstreren en je niet meer aan de richtlijnen houden, begrijpelijk maar onverstandig.

We gaan even meemaken wat de Trumprally in Tulsa over ongeveer 5 dagen betekent voor het aantal besmettingen en doden in Amerika.

Verder denk ik dat je pas echt weer serieuze compliance in Nederland krijgt als de 2e golf komt in het late najaar.

Tot die tijd wordt het blijkbaar harrewarren. In de samenleving, de te huizen en op de scholen.

Pas maar goed op jezelf denk ik dan.

AnneJ
Hommeles

Inmiddels is het hommeles tussen voetbalsupporters, demonstranten en ME, bij het station Den Haag en staat er een waterkanon op het Malieveld. Er waren al heel veel agenten en handhavers.

Jan
Latmoeder

Heb je het concept ook gelezen of roeptoeter je maar wat aan de hand van social media? De afstandseis en hygiënemaatregelen gelden niet in een woning. Dus met je lief op de bank zitten is geen probleem.

Evenzo
Mmmmm

Ik lees veel geroep op sociale media en niemand die zich er echt in verdiept heeft. Toevallig ken ik iemand die wel de moeite nam om kritisch te zijn op de kritiek.
Enige nuance vind ik altijd prettig. Hier een samenvatting

een wet die ingaat tegen onze grondrechten en maar liefst een jaar (!) geldig is. Een jaar is erg lang voor een tijd waarin heel veel heel snel verandert. Als we de punten onder dit statement geloven wordt het een rot jaar waarin we braaf binnen de lijntjes moeten blijven staan. Máár, en nu wordt het interessant, de punten eronder kloppen (gelukkig) maar in beperkte mate. Ik neem ze met je door:

- Het recht op vereniging, samenscholen en het organiseren en bezoeken van evenement wordt verboden. Dit klinkt heel heftig, maar de nieuwe wet verbiedt dit niet. Het zorgt ervoor dat er kaders gesteld kunnen worden. Op dit moment zijn samenkomsten toegestaan tot 30 personen, op 1 juli wordt dit aantal verhoogd naar 100. Met anderhalve meter afstand in acht genomen mogen dit soort bijeenkomsten dus wel degelijk plaatsvinden.

- Het recht op demonstratie. Demonstreren is een grondrecht en dat weet de overheid ook, daarom staat er ook in deze spoedwet dat betogingen als bedoeld in Wet openbare manifestaties gewoon plaats mogen vinden, mits op anderhalve meter afstand.

- Geen eerste hulp bieden. Afgelopen week heb ik toevallig mijn BHV herhaling gehad op werk. Volgens de richtlijnen van het rode kruis mag er wél EHBO verleend worden. Er zijn nieuwe corona richtlijnen om dit te doen. Bij reanimatie mag beademen bijvoorbeeld niet, maar mogen borstcompressies wél gegeven worden als het hoofd van het slachtoffer weggedraaid wordt.

- Ook thuis ben je niet meer vrij. Dit is voor mij het meest beangstigende punt op deze poster. Thuis is je veilige plek, de plek waar je tóch familie en vrienden kan zien. In de spoedwet wordt veel gesproken over besloten plaatsen, maar in bijna alle gevallen wordt hieraan toegevoegd ¨niet zijnde een woning¨. Een groot deel van de regels is dus helemaal niet toepasbaar op de thuissituatie! Gelukkig maar, want dat zou alle grenzen overschrijden. In één artikel wordt er gesproken over de woning (artikel 58n), hierin staat dat wanneer er door een gedraging of activiteit in of vanuit een besloten plaats een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van covid-19 ontstaat de burgemeester kan bevelen om de activiteit te staken en de aanwezige personen te verwijderen. Bij herhaling kan er een verbod worden opgelegd op het ontvangen van personen die niet tot het huishouden behoren. Dat is best beangstigend. Gelukkig mag er pas actie worden ondernomen als duidelijk is dat er een activiteit of gedraging plaatsvindt die ernstig risico veroorzaakt. Daarvoor moet er eerst een vermoeden ontstaan van het overtreden van de regels. Dus als we het netjes houden is er sowieso niks aan de hand. Dan nog het volgende, het huiszoekingsbevel is wél nodig, als de politie aan je deur staat mag je gewoon ¨nee¨ zeggen op de vraag of ze binnen mogen kijken. In deze nieuwe wet wordt alleen gestraft bij overtredingen en bij overtredingen moet je altijd op heterdaad gepakt worden. Tegen de tijd dat ze een bevel hebben geregeld kunnen ze jou niet meer op heterdaad betrappen.
Goed, dat betekent dus dat we thuis onze vrijheid gelukkig niet kwijt zijn, zolang we de muziek maar niet te hard zetten.

- Boetes van 435 tot 4000 euro of 1 maand tot 6 maanden gevangenisstraf. Zoals ik net schreef worden overtredingen gestraft. Dit gebeurt inderdaad met een geldboete of hechtenis. De boetes vanaf 435 gelden bijna alleen maar bij overtredingen die alleen door bedrijven gemaakt kunnen worden en bij artikel 58n, waar we dus zoals ik net betoogde makkelijk onderuit kunnen komen. Als particulier kun je dus maximaal een boete van 435 euro ontvangen of één maand hechtenis. Dat is alsnog heel veel geld, dat geef ik toe, maar het is dus iets minder zwaar dan op de poster vermeld wordt.

- De minister kan als deze wet aangenomen is ook deze wet weer aanpassen met nieuwe regels zonder daarover toestemming nodig te hebben van de 2e kamer. Deze wet geeft de minister en burgemeesters heel veel macht binnen de regels die al opgesteld zijn, zo kan er bijvoorbeeld zonder inspraak van de kamers bepaald worden of een publieke plaats open mag zijn en volgens welke voorwaarden. Dat is best ingrijpend. De minister mag nieuwe regels toevoegen, maar dit gaat met spoed naar de Eerste en Tweede kamer. Als het voorstel verworpen wordt, wordt de wet direct weer ingetrokken. Zo behouden we toch de democratie binnen deze wet.

M.a.w lees het concept en vorm je eigen mening. Op sociale media wordt teveel ongenuanceerd geroepen en dat vergroot de media dan ook weer uit.

ElenaH
Omgekeerde wereld

'Het is juridisch nodig, omdat er nu in strijd met de Grondwet wordt gehandeld. '

Dan is het dus nodig om de verordeningen in overeenstemming te brengen met de Grondwet. Niet (!) om de Grondwet aan te passen of overrulen.

Jan
Beperkingssytematiek

De beperkingssytematiek van de grondwet werkt nu eenmaal zo dat er bij formele wet meer mogelijk is dan bij lagere regelingen.
Er wordt niks aangepast of overruled maar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn.

ElenaH
Mo

'Hoe je het doet? Gewoon geen hand voor je mond houden of in je elleboog hoesten.'

Maar dan hoesten ze toch nog niet in je gezicht? Daarvoor moet iemand bijna op je tenen gaan staan, en dat doet niemsnd. Overdrijf je niet?

Mo
ElenaH

"overdrijf je niet?"

"Vorige week verscheen er ook een MIT-onderzoek over de verspreiding van virussen. Volgens de onderzoekers kan de snelheid waarmee we uitademen, hoesten of niezen variëren van 36 tot 110 kilometer per uur en de gasvormige wolkjes met minuscule waterdruppeltjes kunnen volgens deze studie zo'n 8,2 meter ver komen. "

http://news.mit.edu/2014/coughs-and-sneezes-float-farther-you-think

vingerhoedje
nieuwe wet en demonstranten

Ik begreep dat een van de kritiekpunten op de wet is dat hij voor een jaar bepaald is en dat veranderingen niet voorgelegd hoeven worden aan de tweede en eerste kamer. Ik kan me voorstellen dat dit een goed idee is.

Ik heb veel mensen die tegen de wet zijn op sociale media. Ik vind dit een griezelige groep als ik eerlijk ben. Veel antivaxxers, viruswaanzinfans met een totaal eigen werkelijkheid. Valt ook niet mee te discussiëren. Wij hadden al lang in de gaten dat er toch mensen zouden gaan vandaag en ze zijn tegen de 1.5 meter maatregelen. Ik heb afgelopen dagen de heftigheid zien toenemen in de berichten en ook als ik mensen sprak. Corona is volgens hun niet meer als een simpel griepje. En anders heb je nog chloroquine, dat gebruik je preventief of als je net ziek bent. Dan is het zo over. Zie het verhaal van de beroemde huisarts Rob Elens. Ik weet ook niet wat ik als overheid zou doen. Maar ik heb de indruk dat het een aanzienlijke groep is. En dat steeds meer verschillende mensen bij elkaar komen. Ik denk dat het steeds moeilijker wordt om afstand te houden omdat mensen in onze omgeving dat niet willen. Dat hoor ik ook van mijn kinderen terug.
Wij zorgen ook voor mijn thuiswonende dementerende moeder. Daarom is zorgvuldigheid erg belangrijk.

Tihama
Teksten

Ik zag de kritieken op de social media en ik dacht: hmmm, zou het echt zo erg zijn?

Dus ik ben op zoek gegaan naar betrouwbare bronnen, maar het is helaas echt schokkend.

Het grootste probleem is niet eens of de huidige maatregelen acceptabel zijn: de minister mag zonder democratisch proces deze maatregelen steeds aanpassen. Je zegt dus niet alleen ja tegen wat er nu staat, maar ook tegen alles wat er daarna nog komt te staan en waar je geen invloed meer op hebt.

https://www.advocatenblad.nl/2020/06/18/coronawet-middel-veel-erger-dan-...

"Van een zorgvuldige afweging van de bescherming van de volksgezondheid enerzijds en de grondrechten en sociale en economische belangen anderzijds bij de vastlegging van maatregelen, is in het wetsvoorstel geen enkele sprake. De minister van VWS krijgt carte blanche.

De poging om met dit voorstel de gebrekkige noodverordeningen te voorzien van een degelijke wettelijke basis, is mislukt...Het middel (dit conceptwetsvoorstel) blijkt echter nog veel erger te zijn dan de kwaal (de noodverordeningen). Het vormt een ernstige bedreiging voor onze democratische rechtsstaat."

Willem van der Werf is partner bij Van der Feltz advocaten in Den Haag.

https://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/186483/concept-wetsvoorstel-coro...

"Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans stelt dat hij geschrokken is van het voorstel. De wet maakt het mogelijk dat de ministerraad achter gesloten deuren ingrijpende besluiten neemt. Daarmee kunnen rechten en grondrechten van burgers ernstig beperkt worden, zonder dat de Tweede Kamer daar invloed op heeft. Dat past niet in een democratische rechtsstaat en staat haaks op ons grondwettelijk systeem."

Voor de fijnproevers hier staat de hele wet + de memorie van toelichting: https://www.recht.nl/attachment.html?id=4438x6ce98c44f330e1ffd179f38d83d...

Mo
Tihama

Dankjewel. Ik had hetzelfde: zou het echt zo erg zijn? Maar jij bent er grondiger in gedoken.
Nu ben ik er ook niet blij mee. Ik baal van de mensen die mij vogelvrij laten voelen door buiten niet wat afstand te houden. Tendens zie je ook in deze draad.

Maar ik wil geen politiestaat. pff

Jan
Dat zonder democratisch proces

Is ook relaties natuurlijk. De vertrouwensregel wordt niet opgeschort.

ElenaH
Mo

'Vorige week verscheen er ook een MIT-onderzoek over de verspreiding van virussen. Volgens de onderzoekers kan de snelheid waarmee we uitademen, hoesten of niezen variëren van 36 tot 110 kilometer per uur en de gasvormige wolkjes met minuscule waterdruppeltjes kunnen volgens deze studie zo'n 8,2 meter ver komen. "'

Het gaat er niet om dat virussen zich door de lucht verspreiden. Het gaat er om dat jij beweert dat mensen met opzet in recht in je gezicht hoesten. Dáár geloof ik niks van.

Lou
Onprettige uitstraling

Ik ben tegen de spoedwet maar vind de petitie ook te vreselijk om te tekenen. Hoofdletters en uitroeptekens tegen een rood-wit-blauwe achtergrond. Inhoudsloos geblaat, "WIJ DE BURGERS VAN NEDERLAND ZEGGEN KEIHARD NEE!" De uitstraling is onprettig, dommig, populistisch, hard. Ongeveer het tegenovergestelde van het heldere en gefundeerde overzicht van Tihama.

Josien
lat relatie (jan #16)

Maar met een lat-relatie ben je in de nieuwe noodwet dan toch in overtreding? Je moet dan 1,5 meter van elkaar af blijven zitten, want je bent niet 'één huishouding'. Dus ik ben met mijn partner (we zijn 6 jaar bij elkaar) al constant in overtreding. Mogen officieel ook niet samen in één auto zitten, dat soort dingen.
Ik snap dat er wel wat regels moeten komen, maar dat mensen ook zelf nog wel wat verantwoordelijkheid mogen krijgen, ik ben verder heel secuur, maar mijn partner blijf ik uiteraard wel zien, we logeren ook bij elkaar.

Mo
Nee Elena

pff Het wordt zielig nu

Ik schrijf : 'Hoe je het doet? Gewoon geen hand voor je mond houden of in je elleboog hoesten.'

Dan schrijf jij: "Maar dan hoesten ze toch nog niet in je gezicht? Daarvoor moet iemand bijna op je tenen gaan staan, en dat doet niemsnd. Overdrijf je niet?"

dan schrijf ik: " 'Vorige week verscheen er ook een MIT-onderzoek over de verspreiding van virussen. Volgens de onderzoekers kan de snelheid waarmee we uitademen, hoesten of niezen variëren van 36 tot 110 kilometer per uur en de gasvormige wolkjes met minuscule waterdruppeltjes kunnen volgens deze studie zo'n 8,2 meter ver komen. "'

Jij hebt het dus helemaal mis met "daarvoor je moet je bijna op je tenen gaan staan Overdrijf je niet?"
Het zou je sieren naar aanleiding van verkregen wetenschappelijke informatie als antwoord op je 'natte vinger in de lucht- bewering' je ongelijk te erkennen en je standpunt hieromtrent te herzien.

Maar dan ga jij weer schrijven dat ik zou beweren dat mensen met opzet in je gezicht hoesten. Kijk naar de eerste zin hierboven. Dat zeg ik niet. Ik zeg en bedoel dat door mensen laks met de adviezen omgaan in je gezicht hoesten. En dat dat als je tot een risicogroep hoort bedreigend is

Eigenlijk precies de hele houding die jij uitstraalt als je zegt "Maar dan hoesten ze toch nog niet in je gezicht? Daarvoor moet iemand bijna op je tenen gaan staan, en dat doet niemsnd. Overdrijf je niet?"

Je attitude is me duidelijk en ik heb er al genoeg energie aan verspild dus ik reageer niet meer op je

Mo
Lou

Ja dat had ik precies zo: dat schreeuwerige populistische. Daarom ben ik ook dit draadje begonnen. Maar als ik Tihama lees vrees ik dat ik het toch met ze eens moet zijn. Er schijnen evenwel verschillende petities te zijn hoorde ik

Alkes
Mo en Lou

Dat is een groot nadeel als je ernstige bezwaren hebt tegen deze noodwet, je loopt dikke kans in het populistisch smaldeel geduwd te worden.
Het is zoals Tihama beschrijft.
De Raad van State was overigens ook zeer kritisch. Nu is het advies van de RvS op dit moment niet openbaar, maar ik denk deze tekst van nos het wel goed samenvat
"De Raad van State is zeer kritisch over de coronaspoedwet van het kabinet. Volgens Haagse bronnen heeft de Raad het kabinet geadviseerd het wetsvoorstel aan te passen voordat het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het kabinet zal zich er in elk geval nog eens over moeten buigen.

Het advies van de Raad van State is nog niet openbaar, maar de belangrijkste adviseur van het kabinet zet vraagtekens bij de manier waarop in de wet de democratische controle van de coronamaatregelen is geregeld. De Raad vraagt zich ook af of niet te makkelijk vrijheden ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van de volksgezondheid."

Pagina's

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.