Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Advies en centrale eindtoets straks weer samen

https://www.tijdschriftdepsycholoog.nl/wetenschap/wie-weet-het-beter-de-docent-of-de-centrale-eindtoets/

Sinds 2015 is het basisschooladvies leidend voor de plaatsing van een kind op het voortgezet onderwijs. Er is sindsdien veel discussie en kritiek geweest, met als hoogtepunt de vaststelling van de Onderwijsinspectie in 2017 dat er een groeiende ongelijkheid is, nu leerlingen met laagopgeleide ouders met dezelfde resultaten een lager niveau geadviseerd krijgen.

Met behulp van gegevens van het CBS stellen de onderzoekers dat niet één van de twee altijd superieur is aan de ander (zie de link). Het CPB vindt dat kinderen op de basisschool de eindtoets weer vóór het schooladvies moeten maken om kinderen meer gelijke kansen te geven op een passend advies.

Regeringspartijen lieten al eerder weten dat leerlingen van groep 8 hun schooladvies pas zouden moeten krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. In het regeerakkoord staat dat "de eindtoets in het primair onderwijs te vervroegen en/of het eindadvies later uit te brengen". In mei komt de minister met een definitief besluit over de eindtoets.

Wat vinden jullie ervan dat het advies en de centrale toets weer zullen samenvallen? Hebben jullie kinderen nadeel of juist voordeel gehad van het leidende advies van de juf ondervonden? Hier matchte het advies van de juf en de score op Cito toets steeds, maar ik ken wel de voorbeelden van onderadvisering.

Verandert niks aan de ingeslagen weg

In reactie op het scheiden van het advies en de eindt-toets hebben veel vo scholen het jaaradvies ingevoerd. Dat betekent dat leerlingen die zijn toegelaten, elk jaar opnieuw worden herbeoordeeld of ze wel mogen blijven op dat niveau.
Die ingeslagen weg zal niet verlaten worden.
We gaan dus weer naar advies + toets, maar nu ook + daarvan niet de garantie dat je ook mag blijven op het toegelaten niveau.

Dees

Dees

20-04-2019 om 16:18

Goed

Heel goed bij twijfel kan dit de doorslag geven voor docenten.

Bermbrand

Bermbrand

20-04-2019 om 16:18 Topicstarter

Ken ik niet

Mijn kinderen zitten allemaal op een andere middelbare school, maar geen van de scholen kent een zgn. ‘jaaradvies’. Niets over te vinden ook in de schoolgids. Dus ook nooit met een ‘herbeoordeling’ te maken gehad.

Wie kent een jaaradvies op de middelbare school en heeft ermee te maken gehad? Is dit misschien specifiek voor brede scholen omdat daar ‘afstromen’ makkelijker is?

Jaaradvies ?

Dat jaaradvies snap ik niet helemaal. Je hebt toch nooit de garantie, dat je op het niveau mag blijven ? Als je het niveau niet red, blijf je zitten of stroom je af. Wat is er anders met het jaaradvies ?

vlinder72

vlinder72

20-04-2019 om 16:35

Jaaradvies

Ken ik ook niet. Wij hebben twee kinderen op een brede school. 1 op de Havo en 1 op het VWO.

Als ze overgaan, gaan ze over. Normen staan in de schoolgids. sinds een paar jaar doen ze niet meer aan bespreekgevallen. G a je niet over dan bestaat er de zomerschool. In twee weken volgen kinderen dan maximaal 2 vakken om twee cijfers op te halen. Redden ze dat dan gaan ze alsnog over. Zo niet dan blijven ze zitten of stromen ze af

Zitten blijven is ook heel gebruikelijk. Afstromen kan eventueel ook. Opstromen gebeurt ook veel.

Jammer

Op zich is het huidig systeem (eerst advies leerkracht, daarna eindtoets) prima, mits goed nageleefd en wat aangepast. Want volgens de huidige regels zou een goede score op de eindtoets betekenen dat het advies naar boven bijgesteld mág worden. En daar gaat het vaak mis, het advies wordt te vaak niet naar boven bijgesteld omdat leerkracht vindt dat Delano toch geen havo materiaal is. Ik vind het niet oke dat een leerkracht objectieve testgegevens op deze manier naast zich neer kan leggen. Dus wat mij betreft moet het bijstellen van de score naar boven een verplichting worden, en niet een gunst van de leerkracht.
Ik vind wel dat een leerkracht een matige toetsscore kan overrulen, omdat hij het kind kent en weet wat hij in zijn mars heeft. Bovendien kan een kind door de zenuwen onderpresteren. Per ongeluk overpresteren is minder waarschijnlijk.
Dus stelregel zou moeten zijn: leerkracht mag met zijn advies een slechte eindscore overrulen, maar moet een goede eindscore honoreren.

Probleem met huidige systeem

Ik vind het een goed plan overigens !

Stel dat met het huidige systeem het advies naar boven bijgesteld wordt, ben he al ingeschreven op een VO school. En in mijn stad zitten de meeste scholen dan ook sl vol, dus naar hoger niveau switchen wordt dan heel lastig.

Limi

Limi

20-04-2019 om 21:01

hoe

"Ik vind wel dat een leerkracht een matige toetsscore kan overrulen, omdat hij het kind kent en weet wat hij in zijn mars heeft."

Dat weet de leerkracht toch ook bij een toetsscore die iets beter uitvalt dan verwacht?

Maar hoe werkt dat naar boven aanpassen dan? Bij aanvankelijk vmbo/havo-advies bijstellen tot havo bij een goede eindtoets? Ik neem aan dat niemand er dan vwo van zou maken.

Limi

“Dat weet de leerkracht toch ook bij een toetsscore die beter uitvalt dan verwacht”
Ik bedoel niet alleen een eenmalige uitschieter naar boven bij de eindcito. Ik ken een voorbeeld van een kind met vwo scores op de middencito’s, maar die vanwege werkhouding een lager advies heeft gekregen. Moet niet kunnen, vind ik.

Limi

Limi

21-04-2019 om 07:55

Traintje

Nee, soms niet. Maar het is wel afhankelijk van de situatie.

Als de werkhouding alleen gaat over groep 8, en het komt vanuit het niets, is het raar.

Als de werkhouding al in groep 6 slecht was, dan weet je dat als ouder en kon je al rekening houden met dat het advies deze kant op zou gaan. Dus je kon al eerder wat gesprekken met je kind voeren en als bleek dat dat geen enkel effect had, dan is een lager advies niet zo vreemd. Zeker als bijvoorbeeld de scores lage I'en waren en geen hoge I+'en

Als de stof te makkelijk was waardoor kind niet goed werkte, had je daar ook al eerder iets aan kunnen doen.

En nee, ik ben geen leerkracht. Ik zou alleen al veel eerder geïnformeerd hebben of een slechte werkhouding een vwo-advies in de weg zat, ervan uitgaande dat ik in mijn kind een vwo'er zag, en ervan uitgaande dat de slechte werkhouding al langer bekend was.

vlinder72

vlinder72

21-04-2019 om 08:12

Limi

Mwah. Ik zou juist een kind met een "slechte" werkhouding en toch 1 scores een VWO advies geven.

Werkhouding op de basisschool zegt helemaal niets over de prestaties op de middelbare school.

Ik ben nog altijd onze basisschool en de middelbare school hier in de stad dankbaar dat ze hier niet moeilijk doen. Zo kreeg mijn dochter met een 1 score op begrijpend lezen, een 4 score op rekenen en een eindcito op 528 (oeps) toch een vwo advies omdat haar juf vond dat zij dat kon en het maar gewoon moest dfoen. Zij prikte feilloos door mijn dochter heen. En hoewel wij als ouders onze twijfels hadden (wij dachten eerder aan havo) had de school gelijk. Onze dochter zit nu in 2 vwo en doet het uitstekend. Ze gaat over naar 3 vwo. Wij hoeven haar nergens mee te helpen, ze doet het helemaal zelf.

Soms klopt ook een boterzacht advies.

Dees

Dees

21-04-2019 om 08:24

Tja

Mijn neefje was sinds groep 7 ineens flink gaan groeien qua leren. De knop leek om. Dus toen de docent op basis van oude toetsen een mavo advies gaf en zei die kan naar havo als hij beter scoort was mijn tante redelijk tevreden. Toen kwam de score van de cito met een vol vwo score. Toch hebben ze flink moeten werken om dag havo advies te krijgen.

Limi

Limi

21-04-2019 om 08:25

ja, kan

Ik ben alleen wat allergisch voor al die mensen en kinderen die wel 'vwo hadden kunnen doen, als...' dus die mogelijkheid komt vaak eerder bij me op ;-)

Ligt aan mij, vooral als ik recent wat voorbeelden heb gehoord.

vlinder72

vlinder72

21-04-2019 om 08:39

Limi

Ik ben daar veel makkelijker in. Als oiders ervan overtuigd zijn dat een kind iets kan, laat ze het dan maar proberen.

Ik vind het juist naar als scholen moeilijk gaan doen. Zo heeft een dochter van eeen vriendin van mij een kader advies gekregen. Het meisje wil dolgraag naar school A maar die hebben geen kader. Cito's fluctueren tussen kader en vmbo t. Schooltoetsen zijn wel goed. Maar school blijft weigeren. Nu gaat ze naar een school buiten de stad omdat dat de enige school is waar ze zowel kader als vmbo t hebben. Zoiets begrijp ik niet. Geef zo'n meisje dat smbo t advies.

Vaak hebben ouders best gelijk als ze denken dat een kind wat meer kan. Lang niet alle ouders zijn pushers die hun kind op het vwo willen hebben. Ik ken juist heel veel ouders die juist een stapje lager kiezen omdat hun kind anders misschien te hard moet werken en geen tijd meer heeft voor andere dingen.

Rixt

Rixt

21-04-2019 om 08:48

Als

Als de eindtoets leidend was geweest, dan zat mijn zoon op vmbo kader, terwijl alle reguliere citos uitwezen dat hij naar het vwo kon. Hij zit nu in drie vwo en doet dat op z'n gemak. Ze doen hier op de basisschool de Route 8 toets ipv de normale Cito eindtoets. Ben wel benieuwd hoe dochter op deze toets scoort, dat heeft gelukkig geen invloed meer op het advies.

Niet zo fanatiek meer

Bermbrandt"Mijn kinderen zitten allemaal op een andere middelbare school, maar geen van de scholen kent een zgn. ‘jaaradvies’"
Dat zou natuurlijk kunnen. Formeel hoeft de vo school ook niets te veranderen aan de regels om toch een nieuwe weg in te slaan. Elk jaar opnieuw beoordelen heeft inderdaad altijd al gemogen. Feitelijk is elke school als een Middenschool (drie gemengde brugjaren) alleen gedroeg men zich niet zo.
Maar goed, laat maar. Ik kan het artikel waar het allemaal breed werd uitgelegd door Paul Rosemöller niet meer vinden. Ik heb ook geen zin om me suf te zoeken.

Triva

Triva

21-04-2019 om 09:37

Miriam

"In reactie op het scheiden van het advies en de eindt-toets hebben veel vo scholen het jaaradvies ingevoerd. Dat betekent dat leerlingen die zijn toegelaten, elk jaar opnieuw worden herbeoordeeld of ze wel mogen blijven op dat niveau."

Veel vo scholen? Niemand kent het hier. Heb je een linkje?

Dat zeg ik

Nee Triva. "Maar goed, laat maar. Ik kan het artikel waar het allemaal breed werd uitgelegd door Paul Rosemöller niet meer vinden. Ik heb ook geen zin om me suf te zoeken."

dank

Ja, dat is het.

Maar

Maar Rixt,
Dat is precies wat ik zeg; de mening van de leerkracht moet een slechte eindscore overrulen. Dus je zoon heeft op de middencito’s en door zijn werkhouding etc steeds laten zien dat hij vwo aankan, maar wsl heeft hij door zenuwen of dergelijk een kaderscore behaald op de Volkomen terecht dat hij toch op het vwo is gestart, dus goed dat het oordeel van de docent hier zwaarder meeweegt.
In de omgekeerde situatie heb ik er wel moeite mee als de leerkracht met zijn oordeel hoge en objectieve toetsresultaten gaat negeren.

Bermbrand

Bermbrand

21-04-2019 om 10:15 Topicstarter

Verwachtingen, je gaat ernaar staan

Traintje vindt dat het hoogste van de 2 leidend moet zijn: advies of centrale eindtoets. Een charmante gedachte, want verwachtingen je gaat ernaar staan. De onderwijsinspectie toonde in haar technisch rapport Gelijke Kansen van 2017 aan dat hoge verwachtingen tot betere resultaten in het VO leidt, zie de plaatjes hier https://twitter.com/stichtingvsa/status/1115847690343075841?s=21 en het hele rapport hier https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2017/04/12/technisch-rapport-gelijke-kansen/Technisch%20rapport%20Gelijke%20kansen.pdf

Aan de andere kant, één van de redenen waarom de PO raad het samenvallen van de centrale eindtoets met het advies nu toch weer omarmt is de huidige druk op de leerkracht om een (hoger) advies te geven. De druk om een hoger advies te geven dan de score op de centrale eindtoets blijft bestaan als ‘het hoogste’ telt geldt.

Uit de bekende gegevens uit Amsterdam sinds 2015 (circa 7.500 leerlingen die de overstap maken van groep 8 naar de brugklas) blijkt dat 1/3 van de kinderen een (veel) lagere Cito score heeft dan passend bij dat advies en aan de andere kant dat zo’n 20% een (veel) lager advies heeft dan passend bij de score. Raad maar hoe dat verdeeld is over de wijken. In Amsterdam heeft inmiddels bijna 60% van de kinderen minimaal havo advies, dit is overigens mede gevolg van demografische ontwikkelingen en de kwaliteitsaanpak basisonderwijs. Omdat het aanbod niet meebeweegt, heeft de toename van havo en vwo adviezen geresulteerd in leegstand op vooral vmbo-colleges en te weinig capaciteit op bepaalde lycea’s en categorale scholen. Als het zo zijn zijn dat ‘het hoogste’ (advies of score centrale eindtoets) straks leidend is, dan zal de vraag naar havo en vwo onderwijs verder toenemen.

Het aanbod van scholen in een regio moet dus wel meebewegen en matchen met de gegeven adviezen. Dit is niet alleen in Amsterdam een probleem, maar ook in Haarlem, Utrecht, Den Haag en andere regio’s.

Allemaal geen redenen om kinderen meer en gelijke kansen te geven, maar werk aan de winkel voor schoolbestuurders.

Bermbrand

Bermbrand

21-04-2019 om 10:20 Topicstarter

Rosenmöller

“Het schooladvies moet iets zeggen over de start van de middelbare school en niet dienen als verwachting van welk diploma je uiteindelijk gaat halen. Het lijkt ons dus logisch om na twee jaar een nieuw moment in te bouwen waarin je met zijn allen bespreekt: waar sta je nu?"
M.a.w.: VO scholen willen er gewoon niet langer op worden afgerekend dat ze een kind dat met een bepaald niveau instroomt in het VO dar diploma niet haalt. Lekker makkelijk, het ligt niet aan het onderwijs maar aan het kind :-(

Inderdaad

Hoogste moet leidend zijn, want daarmee ondervang je het probleem dat kinderen uit “bepaalde milieu’s” ondanks hun goede scores geweerd worden op de hogere niveaus. Dat zou een doorn in het oog moeten zijn van bestuurders en sociaal democraten.
Bij effect is misschien dat de druk op de docent om hoger te adviseren toch nog zal meespelen. Maar ik denk dat je als docent vooral moet kunnen onderbouwen waarom je ondanks matige scores hoger adviseert. Het omgekeerde (onderbouwen waarom je lager dan de hoge scores adviseert) is veel lastiger. Argumenten als “Fatima zal vanuit huis onvoldoende ondersteund worden op het vwo” zullen niet geaccepteerd worden.

Triva

Triva

21-04-2019 om 12:00

Leuk die linken

maar miriam heeft het erover dat het is ingevierd. Die linken hebben het over een plan van twee jaar geleden. Je kunt dat ook niet zomaar ingevoerd hebben omdat je iedere leerling twee jaar lang moet uitdagen op het hoogste niveau haalbaar (voor elk vak)

Ik begrijp je zinnen niet

Triva " Die linken hebben het over een plan van twee jaar geleden"
Nou nee, die linken van twee jaar geleden kondigden twee jaar geleden aan dat voortaan (dus sinds twee jaar geleden) scholen een tweede advies gaan geven.
Ik zou niet weten waarom dat niet is uitgevoerd.

Bermbrand

Bermbrand

21-04-2019 om 12:46 Topicstarter

Voornemens

Nou, het klinkt nog niet als een vastomlijnd plan, meer als beleidsvoornemens die nog wel wat voorwerk vergen:

“Wil het tweede schooladvies echt zinnig zijn voor kinderen dan moeten scholen hun eerste klassen anders organiseren. Dat gaan ze doen, zegt Rosenmöller. Op sommige scholen kan dat vrij makkelijk, op andere kan dat wel een paar jaar duren.”

En: “De scholen die alleen de mavo of alleen een gymnasiumopleiding aanbieden, hoeven niet te verdwijnen. "Maar zij gaan wel meer samenwerken. We hebben met zijn allen afgesproken dat we binnen de regio zorgen dat een leerling het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past." Dat betekent dat een vmbo-leerling straks vakken kan volgen bij de havo om de hoek.”

Cynisch gedacht lijkt het voor de VO raad ook van belang dat zij niet meer worden afgerekend op een slecht resultaat tov het instroom advies van de basisschool:
“Het liefst zou Rosenmöller nog een stapje verder gaan. Eigenlijk vindt hij het hele idee dat leerlingen uiteindelijk ingedeeld kunnen worden in vmbo, havo of vwo-klassen niet meer van deze tijd.” (...) “Neem bijvoorbeeld zittenblijven. Dat is een beladen fenomeen. Maar als een leerling na vijf jaar vmbo beter toegerust is op een mbo-3 opleiding dan na vier jaar, laten we daar dan ontspannen over doen."

Klinkt allemaal heel mooi, maar alleen als het belang van de leerling ook echt centraal staat. Niet dat scholen niet mee afgerekend mogen worden op slechte resultaten.

Berber

Berber

21-04-2019 om 12:48

Daarom

had ik ook meer links gegeven, bij Trouw lijkt veel meer sprake van een voldongen feit dan bij NRC of Volkskrant.

Reageer op dit bericht

Als je wilt reageren moet je eerst inloggen of je aanmelden.

Aanmelden