Home » Forum » Ouders en school » Kanjertraining registratie in kanvas weigeren

Kanjertraining registratie in KanVas weigeren ?

46 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
antje
Kanjertraining registratie in KanVas weigeren ?

Helaas, plots kanjertraining op de basisschool van mijn 3 kinderen, als bliksem bij heldere hemel, na de schoolvakantie.
Totaal niet zien aankomen. Ook gaat school in de nabije toekomst gebruik maken van het volgsysteem KanVas.( onderdeel van stichting kanjertraining)
Zijn er forummers, die dit geweigerd hebben, zonder de kinderen van school te halen? Ben nogal principieel en met bepaalde onderdelen heb ik grote moeite.
Vul ook nooit die lijstjes in van de GGD enz. Maar nu krijgen we dus gedragsvragenlijsten via kanjertraining, die leerkracht, kind en ouders moeten invullen en die in het KanVas worden geregistreerd. Alles in mij schreeuwt , “Ho, STOP, dit wil ik niet” , maar hoe pak ik dit netjes aan als ouder? Graag tips en ervaring.

AnneJ
Weigeren

https://www.kanjertraining.nl/kenniscentrum/kanvas/

Je kunt de directie van de school informeren, aangetekende brief, dat je niet wil dat er registratie in KanVas plaatsvind.

https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/pri...

"De school mag het leerlingdossier delen met schoolmedewerkers die betrokken zijn bij de leerling. Wanneer de school met anderen het dossier wil delen, mag dat alleen wanneer de ouder of de leerling hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft. "

School moet dus toestemming vragen aan de ouders. Ben benieuwd of ze dat ook doen.

Mrmoeder
Brief

Stuur een aangetekende brief naar de mr of deelraad van de school (is er een oudergeleding?) refereer naar de wet voor privacy. Vermeld erbij dat je geen toestemming geeft gegevens te delen. Ik zou niet wachten tot de directie klaar is. Zijn ze nou helemaal bel........:-( 😡

antje
Andere organisatie

AnneJ , heb link gezien, maar daar lijkt juist te staan , dat het mag ?

Onder noemer samenwerking met andere organisaties. Mits daar verder goede afspraken over zijn gemaakt in een verwerkersovereenkomst? Daar lijkt dit ook wel een beetje op, de info die het KanVas verzamelt zal vast aan andere partijen versleuteld worden aangeboden. Ga er wel vanuit dat tenminste hier goed overna gedacht is.
Wel vind ik , dat een stichting zoals kanjertraining niet als dusdanig gezien zou moeten worden, daarbij denk ik zelf meer aan partijen zoals Cito enz.

Blijf het geen taak van school vinden om dossiers over gedrag/ karakter van leerlingen aan te leggen. Er wordt al zo veel digitaal opgeslagen, ook via parnassys enz.
Vind het daarnaast ook zonde van de tijd, die het de leerkrachten gaat kosten. De druk is al zo hoog, de didactische aspecten krijgen steeds meer een ondergeschikte rol in het basisonderwijs. Pedagogisch heeft de leerkracht zeker ook een belangrijke taak, maar het zijn geen behandelende psychologen.

Ga overigens nog wel een brief schrijven. Weet nog niet of die naar de directie gaat of de OR. Hoop dat het meer duidelijkheid geeft, bedankt voor jullie reactie.

AnneJ
O, en ook

Geef een afschrift van je brief aan de betreffende leekracht en vraag of die degene is die de rapportage in het KanVAS systeem zet, anders moet je nog iemand anders inseinen dat je geen toestemming geeft.

antje
Wie heeft geen toestemming gegeven

Ben ook vooral benieuwd of er forummers zijn, die zelf in deze situatie zaten en geen toestemming hebben gegeven aan school. Hoe is dat verlopen? Was dit mogelijk?

M Lavell
Bewijslast

Geen toestemming geven is heel eenvoudig. Het punt is namelijk dat de school om toestemming moet vragen. Doet men dat niet, dan is er geen toestemming. De bewijslast voor de toestemming ligt bij de school.
Als je bang bent dat de school aan de haal gaat zonder toestemming te vragen, dan moet je natuurlijk wel actie ondernemen, gewoon met een kort briefje.
En ja, zoiets heb ik al eens gedaan. Dat leverde een beetje gezeur op maar omdat het de school was die iets van mij wilde (die toestemming) kon ik makkelijk niks doen.
Mocht er een reactie komen waarin de school stelt geen toestemming nodig te hebben, dan moet je wel doorzetten.
Klacht bij de het schoolbestuur en evt daarna bij de autoriteit persoonsgegevens.

M Lavell
Kanjertraing niet effectief

Iets heel anders. In mei 2018 is het resultaat van effectiviteitsonderzoek naar anti pestprogramma’s gepubliceerd.
Kanjertrainig is niet effectief gebleken
https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/effecten-anti-pestenprogrammas/
Waarom heeft de school voor dit programma gekozen?

mirreke
Over KanVas

Ik kende het niet, dus ben even gaan googelen. En dan vind ik iets interessants...:

'Scholen die gebruik maken van de Kanjertraining kunnen gratis van het KanVAS gebruik maken,
op voorwaarde dat de Stichting Kanjertraining de data mag gebruiken voor het doen van onderzoek.'

Met natuurlijk de hele riedel van privacybescherming en zo:

'Uiteraard hanteert Stichting Kanjertraining hierbij hoge maatstaven op het gebied van de privacybescherming. Wij publiceren nooit data die zijn te herleiden tot namen van kinderen of individuele scholen. De Onderwijsinspectie gebruikt vanaf 1 augustus 2014 de Kanjervragenlijst voor het beoordelen van de sociale competenties van leerlingen (indicator 1.5). Indien een machtiging wordt ingediend kan de Sociale Veiligheidslijst van de Kanjertraining gebruikt worden om te voldoen aan de wet Sociale Veiligheid.'

En dan een pdf met voorbeelden van dit programma...

https://www.scholenopdekaart.nl/vensters/public/41481-27NN-001/poind20_l...

Ik zou echt weigeren.

antje
Pdf over KanVas

Bedankt voor de reacties.
Mirreke de pdf had ik nog niet gevonden, ben er eerlijk gezegd nogal van geschrokken. Ben nu helemaal overtuigd, dat ik dit niet wil. Wat een nare lijstjes, bevestigd mijn gevoel hierover.
Dat ze geen gegevens zouden plubliceren,die te herleiden zijn tot namen en scholen had ik gezien, daaruit had ik de conclusie getrokken, dat ze wel over die gegevens beschikken? Of lees ik dit verkeerd.?
Ben benieuwd hoe het gaat lopen. Hou jullie op de hoogte.

Flanagan
Tip

Mogelijk dat er meer ouders niet gediend zijn van deze gang van zaken. Samen sta je sterker in het bezwaar tegen de registratie.

Op school kind was kanjertraining een onderdeel van lesprogramma, maar het had een algemeen karakter; niemand hoefde geregistreerd te worden. Een pedagogisch opgeleide is nu eenmaal geen geaccrediteerd psycholoog.
Schoenmaker, blijf bij je leest..

Sarah-Sarah
Flanagan, niet nodig toch?

Het is toch niet nodig om andere ouders te rekruteren zodat je sterk staat? AnneJ legt het heel duidelijk uit, je zegt dat je het niet wil en bovendien moet KanVas eerst toestemming vragen, dus eigenlijk zou het zeggen dat je het niet wil niet nodig hoeven zijn, maar zou je alleen het toestemmingsformulier niet hoeven inleveren en dan mogen ze jouw kind niet lastig vallen met dit geneuzel.

antje
Niet van plan

Ga (nog) geen andere ouders rekruteren, wacht even af. Wil eerst weten of school met toestemmingsformulier gaat komen. Maar mijn punt is groter dan het registreren : ik wil die lijstjes helemaal niet, ook niet in het laatje van de juf/meester, als je begrijpt wat ik bedoel.

mirreke
Niet doen

Het zjin nogal geen lijstjes zeg...

bv. of de docent je kind ongelukkig/somber vindt, of agressief of slecht aanspreekbaar op gedrag en dan met aanbevelingen voor wat te doen...

En dat komt dan in een dossier, want ik vermoed zomaar dat het in het kinddossier van school komt...

Er wordt gesproken over opvoedingsproblemen. Trend van deze tijd: alles is persoonlijk en iemands schuld, en als het over kinderen gaat is het natuurlijk altijd de schuld van de ouders...

mirreke
Voorbeeldje van hoe het mis kan gaan

Toen 1 van onze kinderen in groep 3 zat, was kind niet blij op school. Wij vermoedden onderpresteren, de school dacht aan depressief... Want: ons kind was geïnteresseerd in de dood. Daaruit concludeerde school dat kind dood wilde, en dus doodongelukkig en depressief was.

Kind laten testen, bleek bovengemiddeld intelligent. Daarna ging het meteen beter.

Over interesse in de dood: kind weet het nog precies, wilde weten wat dat is, dood zijn, zou wel eens even dood willen zijn, niet uit ellende maar uit nieuwsgierigheid. Ik heb toen een boek gekocht over filosoferen met kinderen, en praten over zaken als religie ed. Dat heeft goed geholpen, en dus ook dat onderzoek met cijfers dat kind slim was.

Overigens, ik wist dit van kind, we hadden het er toen ook samen over, kind kon er met ons openlijk over praten en hoefde niets te verbergen, we namen zaken serieus en zo. Ik vertelde dit ook aan school, die dat totaal niet accepteerde of geloofde. Pas na onderzoek wel.

Stel dat er toen dit soort lijstjes waren geweest, en dit soort programma's en stel dat er toen een meldcode was enz. enz. dan was het verhaal wellicht heel anders afgelopen...

En ook toen zei de onderzoekster al dat we moesten uitkijken met het delen van onderzoeksresultaten met de school. Ik zou hier zeer huiverig voor zijn, straks krijgt je kind door een overbelaste docent een of ander stempel opgeplakt en zit je er aan vast...

Ben wel benieuwd wat ze gaan doen als je weigert in te stemmen. Mag je kind dan de klas uit en iets anders doen?

Ik zou overigens proactief zijn en nu al komen met de vraag of er toestemmingsformulieren komen. Dan kunnen ze daar rekening mee houden en die aan de ouders gaan overhandigen.

antje
Ervaringdeskundige

Ben niet voor niets allergisch voor deze lijsten. Been there, done that. Kan er boek overschrijven. ( misdiagnostiek bij slim,dyslectisch kind, met als ondertitel: waarom de professional wel moet luisteren naar ouders.) Hier is het erg fout gegaan. Na een gevecht van jaren, hebben we eindelijk rust . Betreffende kind, zit op middelbare en andere kids op andere basisschool. En tja , dyslexie is erfelijk , we hebben nog zo’n exemplaar. ( dus voelt het zich niet altijd fijn op school, is het best weleens jaloers enz ) Daar gaan we weer.....Ook de kanjerlijsten missen context, de adviezen rollen uit de computer enz....... Heb zo’n hartgrondige hekel aan dit soort gepsychologiseer, het maakt de samenleving ziek.

Tango
Lijsten

Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom juffen/meesters dit soort lijsten nodig hebben. Een beetje leerkracht kan zo toch wel zien welk kind veel of weinig aansluiting vindt in de klas, gepest wordt of juist een pester is. En een kind dat ongelukkig is zou je er als leerkracht ook uit moeten kunnen halen zonder lijstje.
Ik zou geloof ik helemaal bezwaar maken tegen de Kanjertraining. Niet alleen tegen de registratie maar inderdaad ook tegen lijstjes in de la van de leerkracht en mijn kind op de kanjertrainingsdag gewoon thuis houden als school geen begrip toont.

antje
Onderwijsinspectie

School/ kanjertraining zegt, dat onderwijsinspectie hierom vraagt. Dat een school sociale competentie opbrengsten moet verantwoorden richting inspectie, doormiddel van lijstjes.
Of de inhoud van die lijstjes ook gedeeld moet worden met de overheid weet ik niet.
Wel weet ik dat een sociale veiligheidslijst verplicht is, maar dat is wat anders dan een sociale competentie score. Heb onderwijsinspectie hierover vragen gesteld, wacht nog op antwoord.

Ben ook helemaal klaar met kanjertraining. De oefeningen wekken reacties op, initieren problemen. Bv de oefening heeft als doel ,dat er uiteindelijk een kind blundert faalt - dat kind wordt uitgelachen- leerkracht bespreekt dan, dat uitlachen niet mag enz. Dit uitlokken heet sensitivity training geloof ik.

Nu moeten de kinderen een tekening voor een klasgenoot maken, door lootjes te trekken. Kan me voorstellen, dat een kind een tekening krijgt en het maar helemaal niets vindt en dit ook laat merken. “Stomme tekening wie heeft dit gemaakt ? Die kan ook niet tekenen zeg .” Daar staat verlegen Marietje dan, ze mag niet zielig doen, geen bang konijntje zijn, niet inslachtoffer rol kruipen. Verlegen Marietje wordt wel gekwetst. Stel je voor dat ze bij de vorige opdracht ook al het kind was dat faalde? Bah...........Hoezo veilig schoolklimaat. Hoop op veel extreem sociale nette kindjes in de klas van mijn kids, want het zijn geen van allen tekenwondertjes.

De gedragsvragenlijsten moeten binnenkort al ingevuld worden, werd alle ouders meegedeeld via algemene nieuwsbrief. De leerkrachten krijgen pas over 3 maanden een cursus , hoe ze te interpreteren. Er wordt kennelijk geen toestemming gevraagd. Mijn weg via OR gaat dus te lang duren. Ga afspraak met directeur maken. Eerst wacht ik op nog wat info van instanties, over onze rechten. Zucht... zit niet te wachten op een principe strijd met school, gaat wel om meerdere kinderen, die je niet bij vriendjes wilt weghalen, je staat met 1-0 achter.
Wist dat ik niet blij zou zijn met de kanjertraining, maar wilde dit nog even aankijken, de positieve dingen meenemen en alleen KanVas weigeren. Nu dus hele programma stoppen. Heb hier zo geen zin in.

Flanagan
Niet te geloven..

Als je de link leest, het hele proces gedurende de basisschool, lijkt dit wel een verkapte big brother watching you. Onder de noemer van wettelijk verplicht in belang van wet veiligheid ( 2015).En geen woord over de rechten van de ouders.

Ze kunnen ook een melding doen volgens de meldcode. Dat kon voorheen ook, maar er wordt zo meer op gelet. Er is op het PO, in korte tijd, wel veel veranderd. Wet van bescherming persoonlijke gegevens kan net zo goed opgeheven worden.

https://www.scholenopdekaart.nl/vensters/public/41407-09WT-000/poind16_l...

M Lavell
School liegt

Het is niet verplicht en bovendien werkt Kanjertraining niet.
Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/24/anti-pestprogrammas-werken-vaak-nie...
en het rapport “wat werkt tegen pesten”
https://www.scribd.com/document/380037046/Rapport-Wat-Werkt-Tegen-Pesten...
Het is bovendien verboden om aan gegevensverzameling te doen zoals dat doet kanjertraining gedaan wordt, tenzij daarvoor toestemming van de ouders is.
Geen toestemming, geen dossier.

antje
school liegt niet.

School liegt helaas niet. De sociale competenties van een kind moeten wel worden verantwoord/ doorgegeven aan de overheid.
Als een school dit niet doet via een instituut als kanjertraining, dan scoort de school onvoldoende. Zie onderstaande link ,gedeelte over index 1.5 :

https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten...

We zijn al erg ver van huis in Nederland en wij als ouders worden niet op de hoogte gehouden. We zijn compleet onwetend , wat er gebeurt op school. Mijn laatste beetje vertrouwen in school en overheid is helemaal weg.

antje
Cito voor sociale competenties op klasniveau.

Je moet dit kennelijk zien als Cito-toets voor sociale competenties. Alleen is een sociale competentie meer subjectief en heeft altijd een context nodig. Lijkt me moeilijk te meten. Juist de zware weging van die leerlingvragenlijst vind ik daarbij tricky. Wat begrijpt een leerling nu van het doel van de lijstjes, ze vullen dit zonder hulp/ouders in. Hun interpretatie is kinderlijk , ze missen overzicht.

De overheid krijgt de resultaten te zien op klasniveau, dus niet van individuele leerlingen. Op klasniveau moeten de opbrengsten voldoende zijn.
Toch vind ik dit een gevaarlijke tendens. Waar ligt een grens?
De overheid, die een instituut als kanjertraining met een interventieprogramma dat bewezen niet effectief is , dit soort onderzoek laat uitvoeren.
Waar gaat dit naar toe? Vind het zorgelijk.

antje
Index 1.5

Nu blijft de vraag over of een school index 1.5 mag of moet laten beoordelen door de onderwijsinspectie.
In inspectie verslagen van basisscholen kom ik tegen index 1.5 niet beoordeeld.
Heeft M Lavell gelijk en mag een school dit gedeelte onbeoordeeld laten? Zonder enige consequentie? Hoe wordt index 1.5 meegenomen in oordeel inspectie ? ( kan een zwakkere school door een goede score op sociale competenties de algemene score omhoog bijstellen bijvoorbeeld. )
Nog steeds vragen, maar ze worden steeds gerichter. Wie weet hier meer over?

M Lavell
Ze liegen dat ze barsten

Je moet die tekst helemaal en goed lezen.
Ja, scholen wordt gevraagd om ook gegevens van sociale ontwikkeling bij te houden. Daarbij is het niet verplicht vragenlijsten te gebruiken, maar daar waar ze gebruikt worden beoordeelt de Inspectie alleen die die genormeerd zijn.
De Kanjervragenlijst is een van de vijf genormeerde vragenlijsten.
Als de school de die vrangenlijst gebruikt, dan zal de Inspectie de voortgang beoordelen. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat het verplicht is, laat staan dat er zonder toestemming van de ouders van alles ingevoerd en uitgewisseld kan worden.
Het wil al helemaal niet zeggen dat het gebruik van het digitale systeem gelegitimeerd kan worden door de school met “maar dat moet van de Inspectie”. Want dat is gewoon niet waar. Dat staat nergens.
Vragenlijst oké, maar dat kan ook op een papier.
Bovendien zegt de Inspectie alleen maar iets over die vragenlijst. Over die Kanjertraining als geheel met alle toeters en bellen, zegt de Inspectie niks.
Voor zover er wat gezegd is is dat het onvoldoende werkzaam is (zie resultaten onderzoek)
“In inspectie verslagen van basisscholen kom ik tegen index 1.5 niet beoordeeld.”
Nou, dat klopt dus.
De Inspectie geeft aan geen beoordeling te geven als er gebruik wordt gemaakt van niet beoordeelde vragenlijsten.
Wat nou verplicht?
De school kan het gedeelte onbeoordeeld laten. Of met een ander systeem werken. Maar hoe dan ook kan de school zich beperken tot de SCHRIFTELIJKE vragenlijst die binden de school blijft en waarbij er op geen enkele manier sprake is van digitale uitwisseling met firma’s of derden.

Flanagan
Goed argument

Even gegoogled maar er is amper een bezwaar Kanvas te vinden. Al heel wat scholen
Maken gebruik van een sociaal leerlingvolgsysteem ala Kanvas, met als doel een veilig schoolklimaat te creëeren. Dus wie hier tegen protesteert, protesteert tegen het streven
naar veiligheid. Even kort door de bocht. Het zal dus lastig worden ok iets te vinden of om bezwaar te maken, als je alleen staat.
Wel vond ik een MRverslag, waarin het beoordelingssysteem door je collega’s ter sprake werd gebracht vanwege de scheefheid in dit beoordelingssyteem. Want collega’s die elkaar erg mogen, kunnen elkaar hogere punten geven en dat is niet eerlijk ten opzichte van de andere collega’s.
(Zie pag 1; competitiemeter.)

De leerkrachten spreken hun bezorgdheid uit over dit gevaar van voortrekken.
Nu kan voortrekken ook plaats vinden in een klas; de ‘gemakkelijke’ en leergierige leerlingen krijgen hogere punten en bij onwenselijk gedrag kan die een ‘ideale’ leerling voordeel hebben aan die ‘voorkeursbehandeling’.
Een onwenselijke situatie, zoals de leerkrachten tijdens die MR- vergadering ook aangeven. Het tast het vertrouwen aan en gaat ten nadele van de onderlinge samenwerking. Een goed argument, daar zelfs volwassenen bedenkingen hebben bij een competitiemeter vanwege die voortrekkerij, als het hen zelf betreft.

https://beatrix.rehoboth.nu/data/beatrix.rehoboth.nu/upload/files/mr/sch...

Flanagan
Oeps

Competitiemeter = competentiemeter

M Lavell
Liever direct

Flanagan, je suggestie impliceert een politieke s-bocht om het doel te bereiken.
Het is slimmer om de directe route te kiezen.
Voor het verzamelen van gegevens is toestemming van de ouders nodig. Uitzondering daarop zou kunnen zij dat er een wettelijke verplicht bestaat op precies -die- gegevens de verzamelen.
De school en Kanjertraining voeren dat als excuus aan, maar het klopt niet.
Er is geen wet die verplicht om precies - die - gegevens uit het Kanvas systeem vast te leggen. Er is slechts een richtlijn van de Inspectie die vermeldt dat klassengegevens (van de hele klas dus) volgend uit de Kanjervragenlijst zullen worden beoordeeld.
Maar er mag ook wat anders gebruikt worden.
Ergo: argument faalt.
Antje, stel een klacht op aan de klachtencommissie van de school.
Stel dat je geen toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van gegevens zoals dat ik Kanvas gebeurt.
Stel dat de richtlijn van de Inspectie over sociale ontwikkeling geen wettelijke grondslag in de zin van de AVG biedt.
Stel dat je wil dat deze gegevensverzameling over jouw kind zo snel mogelijk stopt. Zeg dat je voor de herfstvakantie die toezegging wilt hebben.
Zeg dat als je dat niet krijgt, dat je dan zo snel mogelijk contact op zult nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

antje
Windmolens

Pf , lastig hoor om principes te hebben. Competenties zijn moeilijk meetbaar.
Lijsten neigen snel naar persoonlijkheidsanalyses. Daarom vind ik dit een gevaarlijke ontwikkeling. De overheid zou zich hier dan ook helemaal niet mee moeten bemoeien op deze manier. Het op orde hebben van de basisvoorwaarden voor een goede sociale ontwikkeling, zou voldoende moeten zijn. Jammer dat scholen dit niet zelf oppakken.
Onder ouders leeft dit niet, het is voor ons ook niet direct inzichtelijk, juist omdat er geen toestemming wordt gevraagd voor het delen van dit soort informatie. Het staat nergens expliciet beschreven. Indicator 1.5 , had ik ook geen weet van, tot gisteren enz...
Zou ook niet weten hoe dit op te pakken. Direct kan ik toestemming weigeren en kijken wat er gebeurt.

AnneJ
Stoppen daarmee

https://www.trouw.nl/home/een-functioneringsgesprek-we-hebben-het-al-dec...

En functioneringsgesprekken op het werk staan inmiddels ook ter discussie.

"Wat doet u nog meer als leidinggevende?
“Ik heb intensief contact met mijn mensen. Ik heb zo weer een half uur ingeroosterd om met een medewerker te praten. Het is goed om circa tweewekelijks te vragen hoe het met iemand gaat en ook belangrijk: ‘Wat kan ik voor je doen?’

Ondersteuning helpt namelijk wel voor een hogere productiviteit en dat medewerkers zich prettiger voelen.”

https://www.ad.nl/ad-werkt/achmea-schaft-functioneringsgesprek-voor-alle...

Vraag je MR om deze ontwikkeling op school af te keuren.

antje
Privacy en kinderen

Hier gaat het om kinderen en hun privacy, dat is wat anders dan een functioneringsgesprek.
Het gaat om vastleggen/ digitaliseren/ verzamelen van persoonlijkheidsgegevens van kinderen via school.
Stichtingen als kanjertraining ,die hier zo maar over beschikken zonder ons medeweten.
Zijn de achtergronden van dit soort stichtingen bekend ?

Er lijken hier maar weinig richtlijnen te zijn.
De onderwijsinspectie stelt een COTAN goedgekeurde leerlingenvragenlijst als voorwaarde voor het beoordelen van de indicator 1.5

De kanjervragenlijst van kanjertraining heeft zo’n goedkeuring gekregen.
Nu drijven ze daarmee handel met scholen op een, in mijn ogen, oneigenlijke manier:

“Als u mijn dure antipest programma ( dat aantoonbaar nihil effect heeft) koopt en mij tevens allerlei privacy gevoelige (zonder toestemming van ouders verkregen) leerlinggegevens digitaal aanlevert, krijgt u geheel gratis wat de onderwijsinspectie van u vraagt”

Ik zou het ongelofelijk belachelijk vinden, als dit zou mogen in Nederland.
Daarom ga ik registratie in KanVas weigeren.

Daarnaast sta ik niet achter de didactiek van kanjertraining op zich. Het leerlingvolgsysteem van kanjertraining KanVas gaat verder dan het,in mijn ogen, onrechtmatig verkrijgen van leerlinginformatie. De KanVas computer spuwt ook nog eens een plan van aanpak uit, op zonder context geïnventariseerd gedrag, waar de leerkracht mee moet gaan therapeuten.

braam
pff

Hart onder de riem van mij. Wat een ellende. Dit is precies waarom ik blij ben van de basisschool af te zijn, hoewel middelbare school wel weer andere dingen heeft. Maar niet op deze schaal dit gepsychologiseer door mensen die daar helemaal niet voor opgeleid zijn, en ook helemaal niet voor ingehuurd zijn. Echt, vreselijk. Ik heb inmiddels ook echt het idee dat de werkdruk van docenten veel lager zou liggen als ze zich een beetje zouden verdiepen in wat echt moet van de overheid. Maar ook denk ik dat sommigen het leuk vinden, dat ze juist dit gepsychologiseer als hun belangrijkste taak zien.

Ik herken ook je aarzeling, je zit in een rotpositie tegenover school, maar denk inderdaad dat je er niet aan ontkomt :(

Pagina's