Home » Forum » Ouders en school » Kanjertraining registratie in kanvas weigeren

Kanjertraining registratie in KanVas weigeren ?

46 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Kenfan
Toppie kanjer

Alles waar het woord kanjer in voorkomt wil je toch ver van blijven. Echt zo'n SBSwoord. Ik ben als vrijwilliger nog wat voordeeltjes misgelopen omdat ik er niet over peinsde met een kanjerpas in mijn portemonnee rond te lopen. Stel je voor dat je een ongeluk krijgt, dat is nog erger dan een vieze onderbroek,

Meer on topic, hoewel het appels met peren vergelijken is en inmiddels weer een paar geleden is. Maar misschien toch ook een hart onder de riem. Toen jongste in groep 8 zat werd er op de tafeltjesavond een pilot met een nieuwe iq test naast de citotoets aangekondigd. Die resultaten zouden ook een externe partij worden doorgegeven. Ik heb daar bezwaar tegen geuit, en op zo'n avond ben je idd de enige, terwijl je de rest je dan wat wezenloos aankijkt en een enkeling zich hardop afvraagt waar je je in hemelsnaam druk om maakt. School was ook niet blij, want ze kregen een premie per deelnemer.

antje
Wel raakvlakken

Zie zeker raakvlakken met de alternatieven voor Cito eindtoetsen.
Deze meer op iq gebaseerde toetsen bevatten steeds vaker ook een persoonlijkheidstest. Hoe het hier met de privacy is geregeld weet ik niet.
Er zijn zo langzamerhand veel van die bedrijfjes. Hoe worden ze gescreend,enz?

M Lavell
Daar zit de controle

Antje, maak je nou niet druk om alles want dan kun je niks.
Er is helemaal geen controle op dit soort bedrijfjes en zelfs niet op scholen waar het gaat over de privacy van leerlingen. De stelling is werkelijk dat als de ouders niet klagen dat het dan wel goed zal zijn. Bovendien bemoeit de Inspectie zich nadrukkelijk en expres niet met individuele gevallen.
Maak je niet druk om principes achter de werkelijkheid, hou het bij het dagelijkse. Dat is lastig genoeg en daarmee heb je genoeg in handen.
Je moet wel actie ondernemen.
Zeg tegen de school dat je niet wil dat je kind aan Kanvas deelneemt.
Zeg tegen de school dat "moet van de Inspectie" een onvoldoende grond is voor het verzamelen van de gegevens van jouw kind binnen Kanvas.
Als de school weigert, dien dan een klacht in. Als dat niks oplevert of te lang duurt, ga dan naar de Autoriteit Persoonsgegevens (dat kan online),
Dat is de partij die in dit soort gevallen onderzoek doet en boetes uitdeelt.
Men doet dat op basis van onderzoek dat voortvloeit uit klachten.
Daar zit de controle. Jij bent degeen die dat "aan" kan zetten.

Kenfan
Antje

Ik ben na die avond waar ik geen medestanders kreeg naar de directeur en de leerkracht gestapt, en heb mijn kind goed geinstrueerd. Dat was niet nodig, want hij heeft op de testdag die test niet aangeboden gekregen.

Sommige directeuren bluffen al snel met dat het moet van de inspectie, of zelfs van de minister Gewoon antwoorden dat jij uit betrouwbare bron andere informatie hebt is vaak al afdoende.

Ik deel je bezorgdheid en ergernis wel. Al dat gespit in het priveleven van onze kinderen (en daarmee indirect ons) terwijl de kwaliteit van de kennisoverdracht achteruit holt. En die vage bedrijfjes die meevreten uit de ruif van de lumpsum. Hopelijk keert ooit het tij.

antje
Ontwikkelingen

Contact met directeur gehad , deze hield zich enorm van de domme.
Een verwerkersovereenkomst is er niet. Ook wist de directeur niet of de mr had ingestemd met de methode ? Verder wist hij ook niet of de mr überhaupt een stem in deze heeft ? Het aan gaan van een nieuwe methode sociale veiligheid.

Directeur snapte wel dat er een verwerkersovereenkomst moet komen. Gaat hij voor zorgen. Ook het mr gebeuren zoekt hij uit ?
We hebben afgesproken, dat zolang ik geen verwerkersovereenkomst heb kunnen inzien, mijn kinderen niet in KanVas zullen worden geregistreerd.

mirreke
Kanjertraining zou toch effectief zijn?

https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erk...

(wat je motivatie om niet mee te doen zou ondergraven).

Ik zou gewoon weigeren, met als opgave van redenen dat je niet wilt dat dit soort (subjectieve) gegevens over jouw kind digitaal of anderszins worden vergaard.

M Lavell
Vermoeden

Nee Mirreke.
Dat is de uitslag van een beperkt onderzoek. De uitslag is dat het vermoedelijk werkt.
Onlangs is van een diepgaander onderzoek de resultaten bekend geworden. Daaruit blijkt dat het niet werkt.
Er zijn maar 4 programma's effectief https://nos.nl/artikel/2233271-wetenschappers-vier-anti-pestprogramma-s-...
"De populaire methode Kanjertraining heeft volgens de onderzoekers geen aantoonbaar effect op pesten in het algemeen, maar lijkt op basis van huidig en eerder onderzoek een effect te kunnen hebben in klassen met veel conflicten."
Ergo: voor zover onderzocht is er geen effect.
Er is nog steeds een vermoeden van een klein bijeffect.
Werkzaamheid is dus niet aangetoond.

mirreke
Ok prima!

Maar wel vals dat het nji deze pagina dus gewoon laat staan...

antje
Versleuteld privacy

Telefonisch contact gehad met kanjertraining, aardige meneer, goed gesprek.
Met de versleuteling van gegevens lijkt het wel goed te zitten.
De lijsten worden gecodeerd verwerkt. De zin op hun site (we publiceren nooit data die zijn te herleiden tot namen van kinderen en individuele scholen) moet je niet zo lezen dat ze kennelijk over deze gegevens beschikken. Ze kunnen het niet eens herleidbaar naar namen van leerlingen publiceren.

Tja blijft over, dat school wel met die lijsten gaat werken. Dit zijn ontwikkelingen in onderwijsland, waar ik geen voorstander van ben. De onderwijsinspectie/ overheid speelt hier wel degelijk een grote rol. Misschien is het allemaal goed bedoelt, maar blijf er kriebels van houden. Het bijhouden van sociale competentie opbrengsten. Wie bepaalt de norm?

Volgens kanjertraining mag indicator 1.5 van de onderwijsinspectie niet meer onbeoordeeld blijven. De scholen zijn dus verplicht een COTAN goedgekeurde lijst te gebruiken, anders geen beoordeling. Goedgekeurde lijsten zijn er nog maar een paar. Mwah , blijf het vreemde handel vinden, waar gaat het naar toe?

Antipest/ sova programma’s die zo’n groot deel van de dagelijkse lesprogramma’s uitmaken, in terminologie , tijd en aanpak en dit schoolbreed.
Heel anders dan de aanschaf van een nieuwe rekenmethode of iets dergelijks.
Lesmethoden voor taal en rekenenden enz, bekijk ik ook altijd even globaal. Krijg je al snel een algemene indruk van. Zo’n antipestmethode met oefeningen en vragenlijsten over sociaal functioneren vind ik nog belangrijker om goed aandacht aan te schenken. Vergt toch wat meer verdieping. Wat is de achtergrond, doel enz.... Ben er nog niet klaar mee.

antje
onderwijsinspectie

Ben er nog niet uit hoe het zit met indicator 1.5 van de onderwijsinspectie.
Telefonisch kan men hier geen antwoord op geven. Telefoniste weet hier niets van.
Op de site van de onderwijsinspectie kom ik pdf 'onderzoekskader primair onderwijs 2018' tegen.

Hierin staat "geen wettelijke eisen" onder onderwijsresultaten OR2 over sociale en maatschappelijke competenties. Helemaal niets over cotan lijsten enz.

In pdf document 'analyse en waarderingen van opbrengsten 2016', wordt hier nadrukkelijk wel over gesproken. Alle cotan goedgekeurde lijsten worden behandeld.

Weet niet of 'onderzoekskader primair onderwijs 2018' de opvolger is van 'analyse en waarderingen van opbrengsten 2016 ', of dat dit twee verschillende dingen zijn.

Vooralsnog lees ik het wel als vervanging. Dan zou de meneer van kanjertraining geen gelijk hebben. (hij zou dan zelfs gewoon liegen ) Ga dit toch nog even verder uitspitten.
Als laatste het geval is, dan kan school geen verwerkersovereenkomst opstellen, omdat er geen noodzakelijkheid is lijkt me ? En moet er toestemming worden gevraagd.

Ingewikkeld inmiddels en het is lastig om aan antwoorden te komen, maar ga nog even door.

antje
onwetend ?

Het blijkt heel moeilijk om antwoord te krijgen op de vraag: of een cotan goedgekeurde leerlingvragenlijst wel of niet verplicht is door de onderwijsinspectie/overheid. ( om sociale competentie opbrengsten van een school te meten)

Krijg vage ontwijkende antwoorden op mijn mails naar onderwijsinspectie en postbus 1400:
En een heel geblaat over de sociale veiligheidslijst. (terwijl ik nb in de mail uitdrukkelijk had gesteld, dat het hier niet om ging! )
Mail verwijst terug naar school en antipest/sova methode aanbieder en ik werd verwezen naar de wet ?

Zou er bijna paranoia van worden, maar ga er toch maar vanuit, dat er gewoon slecht geschoold personeel rond loopt.

M Lavell
Waarom wil je het weten?

Het antwoord is nee.
Meer precies: De inspectie wil dat ALS een school zo’n lijst gebruikt dat dat dan COTÁN goedgekeurd is. Overigens gaat het de Inspectie alleen maar om totaalgegevens van de hele klas. Niet van individuele leerlingen.
De Kanjervragenlijst is goedgekeurd voor de informatie over de hele klas. Niet voor het gebruik voor individuele leerlingen. OOk het digitale systeem is niet goedgekeurd.
In de zin van de AGV betekent de goedkeuring niks. Voor het verzamelen van de gegevens over jouw kind in een digitaal dossier dat over jouw kind gaat, is jouw expliciete toestemming nodig.
Ik begrijp je speurtocht niet zo goed.
De school is verantwoordelijk voor het eigen handelen. De school moet aan jou verantwoording afleggen over het verzamelen en gebruiken van gegevens. De antwoorden die je tot nog toe gehad hebt, vind je onvoldoende. Dat is duidelijk.
Je weigert toestemming voor het verzamelen en delen van de gegevens.
Doe de school het toch, dan dien je een klacht in bij de school (schoolbestuur).
Krijg je daar ook alleen maar vage antwoorden, dan stap je naar de autoriteit persoonsgegevens.

antje
onderzoek

Eerste stap is inderdaad toestemming weigeren , dat is inmiddels gedaan.

Ik wil die lijsten en therapeutische behandeling inmiddels helemaal niet meer, maar wat zijn mijn rechten hierin ? Daarom dit onderzoek. Wat vraagt de wet nu eigenlijk van scholen? Mag ik als ouder die hele kanjertraining weigeren ? Kan ik tenminste die lijsten behorend bij KanVas weigeren, ook in de la van de leerkracht ? Wat de onderwijsinspectie al dan niet verplicht, speelt hierbij een cruciale rol.

De directeur van kanjertraining beweert, dat de wet gewijzigd is en het nu voor scholen een harde eis is, zo'n lijst als de kanjervragenlijst te gebruiken, anders een onvoldoende beoordeling op sociale competentie opbrengsten.

Ik denk niet dat dit de waarheid is, omdat ik het niet terug kan vinden in de wet. Integendeel; daar waar de kanjervragenlijst genoemd stond (zonder verplichtend karakter) staat inmiddels helemaal niets meer over dit soort cotan leerlingenlijsten.

Daarom vind ik het prettig om hierin van de vragende instantie duidelijkheid te krijgen.
Heb ik de wet goed geïnterpreteerd ? Heb ik een wet over het hoofd gezien misschien? Best ingewikkelde materie voor een ouder.

Je moet toch ergens de beweringen van instituten als kanjertraining en school kunnen checken. Ik wil me niet van alles wijs laten maken.
Nu het kennelijk erg lastig is duidelijkheid te krijgen via de overheid, zal ik het inderdaad omkeren.
School en kanjertraining moeten maar met bewijzen komen, anders geen toestemming. Ik heb als burger mijn best gedaan om een antwoord te krijgen.

antje
bevestiging

Blijkt inderdaad te kloppen. De cotan lijsten zijn uit de wet verdwenen als het gaat om verantwoorden sociale competentie opbrengsten. Geen enkele verplichting meer.
Kan me niet voorstellen dat de directeur van kanjertraining en eigenaar van zo'n lijst hier niet van op de hoogte is. Zeer ongeloofwaardig allemaal.
Zo beweert de schooldirecteur nu weer, dat het hebben van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling verplicht is. Ook dit lijkt me weer niet waar.
Binnenkort gaat de medezeggenschapsraad zich over de al ingevoerde kanjertraining buigen. Instemmingsrecht is volgens schooldirecteur niet van toepassing, maar moet toch maar even worden verkregen voor de zekerheid.

M Lavell
scholen moeten doen wat ze uitdragen

"Zo beweert de schooldirecteur nu weer, dat het hebben van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling verplicht is."
De genuanceerde waarheid:
ALS een school de pretentie heeft iets te doen met sociaal emotionele ontwikkeling DAN moet de school dat methodisch/systematisch aanpakken.
Met andere woorden: een school kan niet én beweren dat leerlingen "sociaal emotioneel achter zijn" én tegelijkertijd die ontwikkeling op geen enkele manier volgen of stimuleren of wat dan ook.
Want hoezo dan "achter"? Ten opzichte van wat dan? En wat moet er gebeuren om op het juiste niveau te komen dan?

Dit betekent dus dat scholen die helemaal nooit klagen over sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling en dit ook niet als grond voor zittenblijven gebruiken, dat van deze scholen ook geen methode of methodische werkwijze op dit terrein wordt verwacht.

Dus nee, het is niet verplicht.
Scholen zijn verplicht om dat uit te voeren waar ze zelf in geloven.

Pagina's