Religie en Spiritualiteit Religie en Spiritualiteit

Religie en Spiritualiteit

mamamikkie

mamamikkie

10-01-2010 om 14:22

Bijbel [als Gods Woord?]

N.a.v. bovenstaande vraag over een bijbeltekst vraag ik mij af wie er op Ouders Online nog meer waarde hecht aan de Bijbel als God's Woord? Hoe en op welke wijze beleef je dat?


Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
tonny

tonny

10-01-2010 om 15:08

De bijbel

als ik maar één boek mocht meenemen op een lange reis of naar de gevangenis of weet ik waarheen, zou dat de bijbel zijn. Een ander boek heb je op gegeven moment uit, maar de bijbel nooit. Er is heel veel in te lezen en veel om te overdenken; het is een boek dat al vele, vele generaties meegaat en nog steeds overal op de wereld wordt gelezen. Steeds opniew zoeken mensen naar toepassing in de tijd van nu.

Gods woord staat in de bijbel. Dat geloof ik. Zo wordt God op menselijke wijze geopenbaard.
Ik denk tevens dat we veel 'mislopen' doordat we de grondtaal niet verstaan, vertalen altijd verliezen is en wij in een compleet andere cultuur leven.

Dan een oneerbiedige vergelijking: de bijbel als een kopje heerlijke capucchino. Je kunt bij consumptie melk en koffie niet onderscheiden, het is het geheel dat telt. En zo denk ik dat ook menselijke en goddelijke factoren meespelen in dit unieke boek.
Een boek dat het waard is om serieus genomen te worden.

Het zal vast enorm schelen of je ermee bent opgevoed of niet, ik heb geen goed beeld van hoe een buitenstaander tegen de bijbel aankijkt en of er dan 'door te komen' is. Het is van belang teksten niet los eruit te plukken, maar de context te blijven zien.

Sinds enige tijd lees ik elke dag een hoofdstuk, dan het ene boek, dan het andere, en het inspireert me echt. Ik heb nog nooit de bijbel van A tot Z gelezen, maar ben dat wel van plan.

Heb me de laatste tijd ook verdiept in de deutero-canonieke boeken, ook dat is heel boeiend.

Kaaskopje

Kaaskopje

10-01-2010 om 15:16

Niet meer

Ik zie het als een geschiedenisboek met mooie en al dan niet waargebeurde verhalen (legendes, sages, ooggetuigenverslagen), die door mensen zijn doorverteld en (uiteindelijk) op schrift zijn gezet.

tonny

tonny

10-01-2010 om 18:24

Prediker? spreuken? psalmen?

Dat zijn legendes, sages noch ooggetuigenverslagen.

En de brieven van Paulus dan?
Van Petrus?

Openbaring? (erg lastig boek, wat mij betreft).

Kaaskopje

Kaaskopje

10-01-2010 om 22:31

Prediker en zo

Ik zeg eerlijk dat ik geen diepgaande kennis van de bijbel heb, dus een verhandeling over wat er precies waar in de bijbel staat gaat mijn petje te boven, maar de brieven zijn niet in maar ná de tijd van Jezus zelf geschreven toch? De inhoud moet je vind ik toeschrijven aan de schrijvers, of van wie gedacht wordt dat ze de schrijvers zijn, zelf. Het is dus een mening, een gezichtspunt van de schrijvers en niet persé van Jezus of God. De psalmen, spreuken... daar kom ik niet aan. Ik weet niet hoe oorspronkelijk die teksten echt zijn. Aan openbaringen waag ik me ook maar niet. Het was misschien handiger geweest als er nooit toespelingen over de eindtijd gedaan zouden zijn, want hoeveel misverstanden zijn daar al niet over geweest en hoeveel mensen hebben tevergeefs toegeleefd naar dat moment omdat ze steeds dachten dat hét stond te gebeuren.
Wie heeft eigenlijk bepaald dat Openbaringen van God afkomt en niet van een persoon met een wel heel erg rijke fantasie?

tonny

tonny

11-01-2010 om 09:14

De tijd van jezus

Alle nieuwtestamentische boeken zijn na de tijd van Jezus geschreven, het zijn geen van alle dagboeken die ter plekke werden bijgehouden en overgeleverd.

En over wat er in de bijbel thuishoort en wat niet, dat proces heeft lang geduurd, en over verscheidene bijbelboeken was verschil van mening. Uiteindelijk is een bepaalde consensus ontstaan.
Maar die verschilt. De RK kerk heeft een dikkere bijbel dan de protestantse kerk.

Sassie

Sassie

11-01-2010 om 11:54

Boeken

Daar zit ik dus ook over na te denken. Er zijn een aantal Boeken niet opgenomen in de Bijbel omdat ze toch een ander beeld geven van de persoon Jezus; Jezus als een mens met ook zijn verleidingen en fouten. Dat kon en mocht niet van bepaalde lieden (lees: Kerken) in de Bijbel opgenomen worden. Dat vind ik nou weer zo jammer. Waarom niet?!

Ik zie...

ik zie de Bijbel als het Woord van God, geschreven door gewone mensen, maar geleid door de Heilige Geest. Hij heeft hen ingegee wat zij moesten schrijven, zodat de Bijbel het Woord van God is.
Ik lees de bijbel elke dag, dus ook op vakantie. Ik ben opgevoed met het idee dat de Bijbel een mooi en leerzaam geschiedenisboek is , geschreven door mensen, dus dat je niet aan kan op de waarheid ervan.Ondertussen zie ik dus veel meer in de Bijbel; het is mijn steun, mijn leidraad. Ik volg Bijbelstudies, om zo de Bijbel (God) beter te leren kennen en te begrijpen. Door de Bijbel te lezen, onderzoeken merk ik dat ik groei in mijn geloof.

Kaaskopje

Kaaskopje

11-01-2010 om 13:54

Precies

En omdat niets ter plekke is vastgelegd maar later is het risico heel groot dat het een en ander flink gekleurd door eigen opvattingen door de schrijver in beeld is gebracht.
Ik bedoel het niet respectloos, maar wie zegt dat de voorspellingen in Openbaringen niet met een flinke dosis geestverruimende middelen zijn ingegeven? Indianen hadden volgens de verhalen ook de meest fantastische visioenen in hun tipi onder invloed van het een en ander.

Geloven is vertrouwen

ik ga ervan uit dat de woorden ingegeven zijn door de Heilige Geest. Dan kunnen er dus geen fouten ingeslopen zijn. Al zouden de schrijvers stoned zijn geweest, dan vertrouw ik er nog op dat de Heilige Geest ervoor gezorgd heeft dat de juiste woorden geschreven werden. Maar dat raakt oor mij oom precies de kern van mijn geloof: ik vertrouw, ik geloof...ik heb geen bewijzen.Maar mijn vertrouwen en mijn geloof geven mij een zeer sterke overtuiging, dat voor mij verder gaat dan bewijzen.(klinkt mss. erg vaag, maar oke).
Ik las vroeger de Bijbel als een mooi boek, maar sinds ik de Bijbel lees als Waarheid, is mijn leven veranderd.

Nee

Ik lees de bijbel zoals ik Griekse mythen en sagen lees; leuke verhalen, soms saaie stukken maar het zijn verhalen. Natuurlijk zitten er vast wel waarnemingen tussen. Dat merk je als je oudere mythen over de zondvloed en zo gaat lezen. Dat verhaal is zo wijdverbreid dat je mag aannemen dat er wel ooit flinke overstromingen zijn geweest. Maar zelfs het nieuwe testament zit zo tjokvol verwijzingen naar oudere mythen dat je moeilijk kan spreken van een historisch verslag. De geofferde god die herrijst is een veel ouder verhaal bv. Ik denk wel dat er ooit een historische Jezus kan geweest zijn maar het grootste deel van de verhalen over hem zijn duidelijk gefabriceerd om te passen in de overlevering.

tonny

tonny

11-01-2010 om 23:35

Nou, kerken...

Die waren er nog niet ten tijde dat de canon van de bijbel ontstond. Vanuit verschillende kanten van het toenmalige wereldrijk kwamen groepen gelovigen met suggesties die dezelfde kant op gingen. Er waren boeken waarover getwijfeld werd, maar dat waren er niet zo enorm veel hoor.
De staat wilde graag de boel bij elkaar houden (tja, dat wil elke machthebber) en ik meen dat het keizer Constantijn was die een grote vergadering bijeen liet roepen om over de canon van de bijbel te besluiten. Hij had daar zelf niet zoveel verstand van, maar liet dat aan de toenmalige leidende gelovigen over.

Boeken over Jezus die niet in de canon belandden, waren aanmerkelijk jonger dan de evangelieën die er nu in staan.
Het oudste wat over Jezus geschreven is, komt van de apostel Paulus. En dat was niet zo lang na Jezus' dood.

tonny

tonny

11-01-2010 om 23:38

Geloven is vertrouwen

dat ervaar ik ook zo.

Maar hoe de bijbel te lezen, da's nog niet zo simpel... Wij Nederlanders zitten net als alle andere sprekers van moderne talen met de handicap van een vertaling van de grondtekst én het gegeven dat sommige Hebreeuwse woorden zeer lastig te vertalen zijn.

Ik ben trouwens benieuwd hoe je dat concreet bedoelt Rugby, dat het lezen van de bijbel als waarheid je leven heeft veranderd. Kun je daar wat concrete voorbeelden van geven?

tonny

tonny

11-01-2010 om 23:39

Stukken die voor ons saai zijn

zijn gedeelten waarvan wij de waarde niet direct kunnen vatten. Ten tijde dat de bijbelboeken geschreven werden, was papier schaars. Men schreef niet 'zomaar wat' zoals we nu met internet zo nijver doen.
Gedeelten die saai overkomen, worden met meer studie soms toch interessant. Heb ik ontdekt.

tonny

tonny

11-01-2010 om 23:40

Als je iets opschrijft...

... doe je dat altijd vanuit een persoonlijke kleur. Volslagen objectief verslag doen is vrijwel onmogelijk.

De bijbel is ook niet bedoeld als objectief verslag. Het is een geloofsboek.

tonny

tonny

11-01-2010 om 23:42

Openbaring

vind ik een erg lastig boek. In het boek Daniel staan ook raadselachtige verhalen over 'ooit'. Maar om nou te beweren dat de auteur stoned was, hm, dat gaat me te ver. Als ik droom, gebeuren er ook dingen die volslagen onlogisch zijn als ik ze probeer na te vertellen.

Er bestaan meer van dat soort boeken, Henoch bijvoorbeeld. Het schijnt dat dat boek veel gelezen werd in de tijd waarin Jezus leefde. Apart dat een boek dat hij waarschijnlijk kende, niet in de bijbel terecht is gekomen.

Kaaskopje

Kaaskopje

12-01-2010 om 01:33

Auteur stoned

Ik zei op zich hetzelfde, maar bij het beeld van een auteur die stoned is schoot ik spontaan in de lach)

Kaaskopje

Kaaskopje

12-01-2010 om 01:44

Inderdaad margraat

Je omschrijft het zoals ik het bedoel.

mamamikkie

mamamikkie

13-01-2010 om 12:26

Even

Even een snelle korte reactie van mij, want ik heb nu nog geen tijd om uitgebreid te reageren, maar Rugby zoals jij het beschrijft zo ervaar ik het precies! Ik schrijf later meer. Misschien zitten we weleens bij dezelfde bijbelstudies

Roos Vicee

Roos Vicee

13-01-2010 om 19:48

Ik ook

Ik ervaar het ook precies zo zoals Rugby beschrijft.
Via via kwam ik op http://www.verborgenschattenindebijbel.nl/ terecht. Ik vond het wel toepasselijk om de link (even doorklikken) hier neer te zetten en tegelijkertijd ben ik benieuwd wat jullie hiervan vinden.

De bijbel als waarheid lezen

ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel, tonny. Ik lees nu de Bijbel ,met van te voren het idee dat het Waar is wat er staat, dat God mij daarmee iets te zeggen heeft. Ik twijfel niet aan wat er instaat, ik geloof dat Jezus over het water kon lopen. Ik geloof dat Hij na de dood is opgestaan,ik geloof dat Hij is gestorven voor mij!Dus ik neem ook de wetten veel serieuzer. Ik heb eerst samengewoond voor mijn trouwen,ook al was het samen gaan wonen voor ons hetzelfde als trouwen. Nu zou ik toch eerst trouwen en dan dus pas samenwonen.
Ik vloekte vroeger soms wel, ik dacht :ach God weet wel dat ik er niets lelijks tegen Hem mee bedoel. Maar nu ik veel meer (intensiever) leef naar mijn geloof, als christen, vloek ik niet meer. Nu denk ik dat God er echt verdriet van heeft, als ik Zijn naam zo lelijk gebruik.Ik volg dus veel meer Zijn wet. Ik ga niet meer winkelen op zondag, ik wil die dag echt een dag van de Heer laten zijn.In de Bijbel staat beschreven hoe christenen met elkaar om dienen te gaan, dat probeer ik echt (letterlijk) na te leven.Veel meer dan vroeger.

Door het lezen van de Bijbel heb ik God beter leren kennen.Ik geloof dat wat God in de tijd van de Bijbel van de mensen wilde,ook nu nog geldt. Het is voor mij geen geschiedenisboek, maar een Boek dat voor alle tijden zal gelden.God roeg toen dat de mensen elkaar zouden vergeven, nu vraagt Hij dat ook aan mij, dat wik dan ook echt proberen.Wat ik nu doe, doe ik voor God.

Als ik iets niet snap in de Bijbel,ook niet na studie, denk ik nu dat ik het kennelijk niet hoef te snappen, of dat het bedoelt is om juist met elkaar te gaan brainstormen, om zo over God te praten met elkaar.Vroeger dacht ik sneller dat als ik het niet snapte, de (hele) Bijbel niet klopte.(bv. of de wereld echt in 6 dagen is gemaakt, hoelang bestaat de aarde )
Nouja zo iets...beetje moeilijk om te beantwoorden, om dat zo iets ook geleidelijk gaat en ook voor mij n gevoelskwestie is. Mijn man zegt wel dat ik veranderd ben, sinds ik intensief met mijn geloof bezig ben. (in positieve zin hoor, hahah)

Mamamikkie, dat zou leuk zijn, als we elkaar zouden kennen van Bijbelstude, maar ik denk t niet..?

Moooooooie link!

mooooooie link, Roos Vicee...bedankt. Leerzaam ook. Zo begrijp ik de contaxt van een Bijbeltekst beter.Ik ga nu meteen wer verder rondkijken op de site

tonny

tonny

19-01-2010 om 20:09

Anoniempje - wat reacties

Je beschrijft de bijbel alsof het een boek uit één stuk is. Het zijn echter 66 boeken die in een zeer lange periode en door de hand van heel uiteenlopende (gelovige) schrijvers en redacteurs tot stand zijn gekomen, die daarin hun geloof en hun visie verwoordden.

Het Nieuwe Testamant is het kleinste deel van de bijbel. De bijbel is er niet om 'het christendom te promoten' - da's wel erg kort door de bocht.
Want hoe kijk je dan aan tegen de relatie tussen Joden en de Hebreeuwse bijbel? Joden bestaan al veel langer dan christenen en zonder hun religie was er nooit een bijbel geweest.

Natuurlijk zijn bepaalde overleveringen gekleurd opgeschreven. Dat gaat altijd zo met overleveringen. Het is een geloofsboek, geen geschiedenisboek.

De bijbel flink updaten?? Nou ja, daar kan ik alleen maar mijn schouders over ophalen. Dat is gewoon onzin. Zou je dat ook doen met klassieke werken van de Grieken, om maar wat te noemen? Laat de bijbel gewoon de bijbel zijn.

De kwestie geweld en geloof - daarover is veel te zeggen, als je je er nader in verdiept. Bijvoorbeeld boeken van prof. Smelik in 'een tijd van oorlog, een tijd van vrede' en Dr. S. Janse - De tegenstem van Jezus
Over geweld in het Nieuwe Testament.

Ellen Wouters

Ellen Wouters

19-01-2010 om 20:21

Goh

"Religie zoals wij die nu kennen, en zoals deze in de bijbel geschreven staat, is in mijn optiek iets volkomen anders dan wat Jezus bedoeld heeft"

Hoe weet je dat zo precies?

tonny

tonny

19-01-2010 om 22:46

Wie 'we', anoniempje?

Wie bedoel je met 'we'??

We Nederlanders?
We de nederlandse versie van de RK kerk?
We gelovigen in het algemeen (en hoe algemeen dan?)
We Protestantse Kerk Nederland?
We mensen in de eenenetwintigste eeuw?
We wie?

Ik snap je gemopper wel, maar verklaar je nader!

Ellen Wouters

Ellen Wouters

19-01-2010 om 22:52

Anoniempje

Je hebt een bepaalde opvatting van wat religie is: de katholieke kerk en zwaar en zwart gepredik. Dat is dan "de religie" en niet wat Jezus had gewild.
Ik snap je punt wel een beetje, maar ik kan niet zoveel met die manier van redeneren. Er is nog heel veel meer te vinden op religieus gebied voor wie het wil zien.

Voor mij hoeft een preek trouwens geen feest te zijn om toch enorm te kunnen inspireren.

Maylise

Maylise

20-01-2010 om 00:19

Woord van god

Voor mij is de bijbel het woord van het God. Alleen dat is soms wel moeilijk.

Het oude testament ligt mij het zwaarst eigenlijk. Het is het gedeelte van de bijbel wat ik het minst goed ken en waar ik het ook het moeilijks mee heb. Het is moeilijk voor mij om het OT letterlijk te nemen. Er staan te veel dingen in die mijn logica tarten (schepping in 7 dagen, alleen Adam en Eva als stamouders van alle mensen, zondvloed en zo meer) en dat vind ik erg moeilijk. Die 7 dagen kan ik nog wel symbolisch zien. Bijvoorbeeld dat het voor 7 periodes staat. Zo kan ik me ook voorstellen dat iets zo moeilijks als de schepping symbolisch wordt voorgesteld omdat het echte verhaal te lastig te vatten is. Verder maak ik nergens uit op dat het OT symbolisch gezien moet worden. Dus het OT moet als "waar" worden aangenomen. Dat is wat ik vaak lastig vind. Ik heb moeite met het Godsbeeld in het OT en sowieso met veel stukken. Dat betekend niet dat er geen waardevolle dingen in het OT staan. Helemaal niet zelf. Het is echter wel een boek waar ik vaak mee worstel omdat veel van de inhoud tegen mijn logica, verstand en gevoel indruist. Het Godsbeeld uit het OT is niet het Godsbeeld wat ik heb en dat maakt tot een soms wat moeilijke tegenstelling.

Het Nieuwe Testament vind ik makkelijker. Het is rechtlijniger, beter te volgen en het komt veel meer overeen met mijn Godsbeeld en geloof. Het NT ken ik ook beter dan het OT dus dat scheelt misschien ook wel.

Voor mij is de bijbel heel waardevol. Het is het boek wat mij mijn hele leven begeleidt, wat mij steeds weer terugwerpt op mijzelf en waar ik elke keer wel weer een nieuw inzicht uit krijg.

Maylise

Maylise

Maylise

20-01-2010 om 00:37

Anoniempje

Een aantal punten:

- Hoe weet jij welke rol Maria Magdalena speelde in het leven van Jezus? Welke betrouwbare bron kan je daarvoor geven? Welke historische bron verhaalt dusdanig diepzinnig van het leven van Maria Magdalena en/of van Jezus dat het aannemelijk is dat Maria Magdalena de vrouw was van Jezus?
-Hoe zou het feit dat Jezus wel of geen vrouw had zijn lessen beïnvloeden? Jezus heeft weinig gezegd over vrouwen en over het huwelijk behalve dat men geen ontucht moet plegen en geen echtbreuk. Verder heeft hij zich nog negatief nog positief veel over vrouwen uitgelaten.

-Amerikanen gebruiken dezelfde bijbel als wij. Amerika is een heel groot land met heel veel mensen en daar binnen vind je alle mogelijke stromingen in het Christendom van zeer liberaal tot zeer conservatief. Een preek die een groot feest is zal je daar vast wel vinden, hier ook trouwens. Daarnaast heb je ook in Amerika genoeg hel en verdoemenis predikers.

Vergis je bovendien niet in dat vorm en inhoud hetzelfde zijn. Ook hier in Nederland en in andere landen heerst bij Evangelische gemeentes en Pinkstergemeentes vaak een Halleluja sfeer. De inhoud van de prediking is daar vaak echter net zo behoudend als bij de gereformeerden. De vorm is misschien wat vlotter maar de inhoud is even serieus als die bij wat minder vlotte kerken.

-Jezus heeft geen oorlogen bevolen maar dat doet de bijbel ook niet. Dat mensen wel oorlogen voeren in naam van het geloof zegt alleen maar iets over de zondigheid van de mens. Het zegt echter niks over Jezus zelf maar ook niet over de bijbel (waar deze discussie toch over ging) want in de bijbel staat ook niets over heilige oorlogen die gevoerd zouden moeten worden. Dat de mens zondig is en dat de kerk zondig is wil niks zeggen over de waarde van de bijbel.

-Wat Jezus van comdooms gevonden zou hebben weet ik niet. Wel geeft Jezus duidelijk aan dat er men geen echtbreuk mag plegen. Paulus geeft duidelijk aan (bijvoorbeeld in 1 Korinthiër) dat ontucht en echtbreuk uit de boze zijn. Kortom seksueel contact is volgens de christelijke traditie alleen toegestaan in het huwelijk. Hier zijn duidelijke Bijbelse gronden voor. Als men alleen seks binnen het huwelijk heeft zijn condooms niet relevant meer want aids en andere soa's zullen zich zo veel minder vlug kunnen verspreiden. Condooms zijn nu overigens volgens de RK leer wel toegestaan binnen een huwelijk als een van de partners HIV heeft. Buiten het huwelijk zijn condooms niet nodig want seks is niet toegestaan. Dit heeft wel duidelijk een bijbelse grond.

Nog even hier over. De Paus deelt zelf geen condooms uit in Afrika en als het goed is zullen katholieke organisaties dat ook niet doen maar onthouding prediken. Dat maakt de Paus echter niet verantwoordelijk voor Aids doden. De Paus predikt immers ook onthouding. Wie dus niet zelf wil nadenken maar alleen naar de boodschap van de Paus wil luisteren doet er goed aan naar de hele boodschap van de Paus te luisteren en niet alleen naar het minst belangrijke deel. Wie vervolgens besluit toch seks te hebben kan ook vervolgens zelf de rest van de boodschap ter zijde werpen en wel een condoom gebruiken. Uiteindelijk heeft iedereen daar zelf zijn verantwoordelijkheid voor.

Maylise

Selectie

Maar dan vraag ik me af, op basis van wat maken jullie de selectie van wat symbolisch is en wat echt? Rugby zei ergens dat ze moeite had met die schepping in zes dagen maar wel geloofde dat Jezus op het water liep. Is het symbolisch dat je een ark volstouwt met dieren (trouwens geen paar van elk, de nuttige dieren waten met meer) maar dan wel een feit dat er herders een ster volgden en een baby in een stal vonden? Op basis van wat kies je dit? Geloof? Rede? Mensen lopen nl. niet op water, op custard kan het wel, dat hebben ze getest, maar water, nee.

Geen moeite met 6 dagen schepping, ik neem de hele bijbel letter

citaat uit eigen werk
.....Als ik iets niet snap in de Bijbel,ook niet na studie, denk ik nu dat ik het kennelijk niet hoef te snappen, of dat het bedoelt is om juist met elkaar te gaan brainstormen, om zo over God te praten met elkaar.Vroeger dacht ik sneller dat als ik het niet snapte, de (hele) Bijbel niet klopte.(bv. of de wereld echt in 6 dagen is gemaakt, hoelang bestaat de aarde )

....ik snapte het niet, kon me er niet veel bij voorstellen, maar ik gelooooof het wel degelijk!
Ik hoef het niet te snappen,ik ben n mens, Hij mijn Maker. ik ben kleingelovig, met mijn menselijkheid kan ik Hem nooit helemaal 'snappen'...

Die ster, daar zijn zeker bewijzen voor, dat ie ook echt zo heeft gestraald, eenmalig, door een speciefieke stand van de sterren. Maar ook zonder die bewijzen, geloof ik het, want het staat zo in de Bijbel.
En het verhaal van noach, neem ik ook letterlijk. Nix symbolisch.

Ik neem de hele Bijbel letterlijk....

Wow

Tja, ik geloof niet in het bestaan van een god dus voor mij is er geen probleem. Maar hoe is dat geloof in bv de schepping dan. Want je wéét dat het niet kan, dat de wereld veel ouder is, dat we geëvolueerd zijn. Staat jouw geloof dan los van die werkelijkheid want het is geloof en dan heb je geen feiten nodig. Of ontken je gewoon die hele werkelijkheid? Ik kan me dat gewoon niet voorstellen, dt soort blinde geloof. Zelfs als kind had ik al zoiets van 'ja, maar...'

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.