Religie en Spiritualiteit Religie en Spiritualiteit

Religie en Spiritualiteit

Roos Vicee

Roos Vicee

21-02-2012 om 13:16

De tien geboden, nog wel van deze tijd?

In veel kerken wordt elke zondag nog de wet (de tien geboden) voorgelezen. Past dat eigenlijk wel in een nieuwtestamentische gemeente?
Romeinen 7:6 "We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest."
En zo zijn er nog een heel aantal andere teksten te noemen waarin volgens mij duidelijk staat dat de wet tijdelijk was en na Christus' komst geen functie meer heeft. Waarom dan toch nog steeds voorlezen?

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
tonny

tonny

22-02-2012 om 00:21

Richtinggevend

staat niet in minstens een van de evangeliën te lezen hoe Jezus zegt dat geen 'tittel of jota' van de wet zal vergaan?

'De nieuwe orde van de Geest' haal je aan. Zeker, de Geest speelt een grote rol in het leven van gelovigen - al komt het voor dat mensen hun gevoel verwarren met de Geest.
De Tien Woorden geven richting voor het leven, en ze gaan zeker niet tegen de Geest in. Waarom zou je die Tien Woorden als 'uit de tijd' verklaren?

Maylise

Maylise

22-02-2012 om 10:19

Ot vs nt

Een van de meest verwarrende dingen van het Christendom vind ik altijd de verhouding tussen het oude en nieuwe testament. Immers welke regels wel te volgen en welke niet? Jezus zegt dat hij de wet niet wil afschaffen maar juist vervullen. Goed, maar Christenen houden zich niet aan die hele wet. Hoewel er ook christenen zijn die zich wel deels aan de voorschriften betreffende onreine dieren, welke soorten kleding en alle andere regels houden. De naam is me even ontschoten van die groepering maar dat is maar een minderheid. De meeste christenen houden zich in elk geval niet aan de wet en wijzen hiervoor naar de brieven van Paulus. Jezus zelf heeft hier veel minder over gezegd. Maar dan wordt het gecompliceerd want tegelijk verwijzen christenen ook heel vaak wel naar het OT als leefregels (spreuken, de 10 geboden of andere regels). Maar welke regels dan wel en welke niet? Waar hecht je wel of geen waarde aan? Hoe stel je dat vast? Moeilijk. Ik ben er zelf nooit echt uitgekomen.

tonny

tonny

22-02-2012 om 11:03

Joden en heidenen

Is ook best lastig ja.

Jezus was een Jood en nergens is te vinden dat hij van zijn identiteit afstand doet of mensen aanmoedigt dat te doen.

De volgelingen van Jezus zijn eerst vooral Joden, daarna overwegend heidenen - dat zijn wij Nederlanders dus ook.

In de bijbel te is lezen over de ontstane discussie over wat heidenen moeten doen en laten in het dagelijks leven. De apostelen vergaderen daarover zoals in het boek Handelingen h. 15 is te lezen.
Heidenen die tot geloof komen krijgen de opdracht zich te onthouden van ontucht, van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit. (en dat zegt volgens mij niets over bloedtransfusie, dat was toen volslagen onbekend en niet aan de orde. Het gaat puur om eten.)

Eerder in dat hoofdstuk wordt aan Petrus verklaard dat voortaan alle dieren rein zijn om gegeten te worden - in tegenstelling tot de Joodse voedingsvoorschriften. Hij krijgt die informatie als hij een heidens centurio zal gaan bezoeken.

Roos Vicee

Roos Vicee

22-02-2012 om 13:41

Tonny

Klopt Tonny, ik heb de titel wat ongelukkig gekozen, maar ik bedoel eigenlijk of het nog wel van deze tijd is om ze élke week in de kerk voor te lezen. Of de plek en functie die veel kerken vandaag (en in de traditie) de wet geven eigenlijk wel past in een nieuwtestamentische kerk.
Je zegt dat de tien geboden richtinggevend zijn. Vaak wordt de lezing van de wet idd vergezeld met de opmerking dat God ons deze heeft gegeven als richtlijn. Maar God heeft Zijn wet aan Israël gegeven, niet aan ons. God wil ons geloofsleven niet stimuleren en bekrachtigen door Zijn wet, maar door relatie. Wie als zoon/ dochter wandelt met Vader, wie als broer/zus/leerling/vriend Jezus volgt, wie zich wendt tot de Geest zal vanuit relatie God kennen en volgen. In deze lijn staat ook Jeremia 7:22,23, waar God zegt: “Toen Ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb Ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers. Wat Ik hun geboden heb is dit: ‘Wees Mij gehoorzaam, dan zal Ik jullie God zijn en zullen jullie Mijn volk zijn. Volg steeds de weg die Ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen’”. God heeft nooit bedoeld dat Zijn kinderen richtlijnen, voorschriften of wetten zouden opvolgen. God wilde gehoorzaamheid vanuit relatie, vanuit het hart. Zo is God begonnen met de mensheid en zo wil Hij het nog steeds. Daarbij zeggen de Tien Geboden iets over hoe God is. Maar deze mogen niet (vanwege het systematische gebruik) de relatie met God en de positie in Hem in de weg staan. Helemaal niet wanneer God Zelf aangeeft dat ze de functie waarvoor ze zijn ingesteld hebben verloren.
De manier waarop de wet in veel kerken gebruikt wordt, belemmert de genade en de werking van de Geest. En ik denk dat dat ook best eens de oorzaak kan zijn van wat jij ook aanhaalde, dat sommige mensen hun gevoel verwarren met de Geest.
Ik heb me de laatste maanden best wel verdiept in dit onderwerp en ben er meer en meer van overtuigd geraakt dat het gebruik van de wet een totaal verkeerd effect heeft op christenen. Men wordt weer teruggeworpen op het zondaar zijn ipv dat men zich geheiligd weet in Christus!

Roos Vicee

Roos Vicee

22-02-2012 om 14:24

Maylise

"Maar welke regels dan wel en welke niet? Waar hecht je wel of geen waarde aan? Hoe stel je dat vast?"
Voor mij is het gebod van de liefde het belangrijkste en alles omvattende gebod: Mattheüs 22: 37-39 "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naast lief als uzelf." En 1 Korintiërs 13 (maar die zal ik niet helemaal citeren, beetje lang ) http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+korintiers+13&id18=1&l=nl&set=10

Cicade

Cicade

23-02-2012 om 00:19

Kerk is helemaal uit de tijd

En dat bedoel ik echt niet negatief al komt dat wel zo over.
Ik bedoel daarmee dat het instituut kerk er misschien goed aan zou doen om wat moderner te worden (al zou ik ook niet weten hoe) omdat het toch een feit is dat de kerken leeglopen.

Wat de 10 geboden betreft, ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar die zijn toch hartstikke tijdloos?

Kijk, of je ze elke week moet citeren, daarover kan je best discussiëren. Het ligt denk ik een beetje aan de mensen die naar de boodschap komen luisteren. Als ik een voorganger was zou ik proberen uit te vinden waar de mensen door geïnspireerd, geraakt worden en daarop inspelen. En als dat is door regelmatig die 10 geboden te herhalen zou ik dat doen. Maar ik zou ze ook met enige regelmaat puntsgewijs uitdiepen om te voorkomen dat het 'loze' woorden gaan worden die puur als een soort herhalend ritueel opgedreund worden.

Ik ben van mening dat de kerk flink zou moeten veranderen om meer mensen aan te spreken en daar zou het Vaticaan eens mee moeten beginnen. Maar misschien zijn ze daar ook wel mee bezig, ik weet er echt te weinig van om daar iets zinnigs over te zeggen. Alleen weet ik wel dat er nog veel hoge omes binnen de kerk zijn die hardnekkig vasthouden aan oude, achterhaalde dogma's en dat vind ik oerdom als je juist wilt dat zoveel mogelijk mensen zich zouden willen bekeren tot jouw geloof. Maar ik geloof dat ik nogal afwijk van de vraag en ik vind het nogal lastig om met jullie hierover te discussiëren omdat jullie steeds zoveel bijbelkennis ten toon spreiden waardoor ik me wat dommig ga voelen.

Ik reageer hier puur vanuit mijn nuchtere verstand en vanuit mijn hart, maar ik bezit zeer weinig bijbelkennis dus daar haak ik af....

Maylise

Maylise

23-02-2012 om 16:16

Cicade

Niet elke kerk is natuurlijk hetzelfde. Er is ook niet een enkele kerk. Er zijn ook hele liberale kerken waarbij alles mag. Ook niet in elke kerk wordt elke week de tien geboden voorgelezen. Persoonlijk ken ik die traditie helemaal niet vanuit mijn eigen kerk (Rooms-Katholiek) en ook niet vanuit de semi-evangelische kerk waar ik weleens kom. Maar misschien is dit in bijvoorbeeld de PKN de gewoonte?

Leegloop van de kerken is voor een westers fenomeen. De katholieke kerk groeit zowel getalsmatig als procentueel nog elk jaar. Er is dus weinig reden wat dat betreft om zaken te veranderen.

Overigens zal het liberaler worden van de kerk niet tot grotere toeloop leiden. Juist in de tijd van de liberalisering van de katholieke kerk in de Nederlandse kerkprovincie is de kerk een stuk kleiner geworden. Nu de Nederlandse kerkprovincie weer wat orthodoxer aan het worden is wordt die leegloop niet op eens veel groter.

Die leegloop zie je ook in verscheidene protestantse kerken terwijl andere protestantse kerken zoals evangelische kerken en de pinkstergemeenschap juist groeien. Het is ook niet zo dat het juist de meest strenge kerken zijn die leeglopen. De streng gereformeerde kerke zijn juist veel stabieler wat leden aantal betreft dan veel minder strenge kerken.

Veel mensen die vooral cultureel christelijk waren (katholiek of protestant) of omdat het nu eenmaal zo hoorde zijn weggegaan bij de kerk of komen nauwelijks. Je houdt dus een kleinere kern over maar die kern is vaak wel orthoxer/strenger in de leer want die mensen kiezen er bewust voor.

Ik denk in elk geval dat er vanuit de katholieke kerk geen liberalisering te verwachten valt. De westerse wereld zal steeds minder belangrijk worden voor de katholieke kerk en juist in Azie (waar de kerk het meest groeit) en Afrika zijn ze vaak veel strenger in de leer dan hier. Dat de Nederlandse kerkprovincie getalsmatig veel kleiner wordt zal op de wereldkerk weinig invloed hebben. Het loslaten van bepaalde dogma's en het liberaliseren van de kerk in andere opzichten zou overigens die leegloop echt niet kleiner maken.

Maar er zijn ook genoeg hele liberale vrijzinnige kerken waar ontzettend veel ruimte is voor persoonlijke interpretatie. Niet elke kerk is even streng in de leer.

tonny

tonny

24-02-2012 om 14:42

Cicade - o.t..

hee, laat je niet verjagen door een paar bijbelteksten hoor.
De een weet veel van scheikunde, de ander van muziek, een volgende van honden en toevallig zijn hier een paar mensen die in hun opvoeding (en wellicht ook daarna) bijbelkennis hebben meegekregen

Petr@

Petr@

26-02-2012 om 21:11

Cicade

Vanochtend tijdens de viering begon de voorganger ook met het opsommen van een aantal geboden. Om vervolgens, zoals hij zelf zei, een samenvatting te geven: "heb uw naaste lief als u zelf".
Zo simpel is het toch?

tonny

tonny

25-03-2012 om 18:46

Heb u naaste lief als uzelf

Toch is dat best lastig.

Ten eerste het 'jezelf liefhebben'.
En vervolgens dat mensen uiteenlopende verwachtingen hebben in het leven, als het om liefhebben in de praktijk gaat.

Goed om dat weer eens te horen, die samenvatting van de geboden, zo aan het begin van de week.

Petr@

Petr@

25-03-2012 om 20:54

Tonny

Best lastig? Ik vind dat heel lastig ) Vooral bij zeer vervelende of storende mensen in mijn omgeving....

En inderdaad, al die uiteenlopende verwachtingen... Het scheelt misschien al als je vreemden met een glimlach tegemoet treedt en ook zonder vooroordelen. En verder geen dingen doet die anderen mensen verdriet zouden kunnen doen. Dan kom je toch al een heel eind?

Ik neem mij voor er deze week eens goed op te letten!

hoelahoep

hoelahoep

27-03-2012 om 16:20

Tien geboden

ik ben van mening dat het ze een richtlijn zijn idd zoals ...weet even niet meer precies wie dat nu zo zei, al schreef.
Die vanuit het Nt gezien niet zomaar overboord gegooid worden .

Wanneer je die relatie met Jezus hebt,ga je niet wettisch meer om met de wet zoals ie er staat maar ga je met die leefregels om vanuit je hart....vanuit de liefde voor Jezus .

overigens kom ik uit een PKN gemeente waar niet wekelijks de tien geboden worden genoemd en waar de vernieuwing binnen de kerk er toch behoorlijk zichtbaar is.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.