Religie en Spiritualiteit Religie en Spiritualiteit

Religie en Spiritualiteit

tonny

tonny

21-01-2010 om 11:17

Heilig... wat is heilig?

In de 'bijbeldraad' kwam terzijde het begrip heilig naar voren.

Wat betekent het eigenlijk?

Kan de ene mens de ander heilig verklaren?
En wat heeft een ander aan zo'n heilig-verklaarde, wat is de functie?

Is het verschillend binnen christelijke kerken? Ook andere religies kennen heiligen, hoe funtioneert het daar?

En is 'heilig' wel zoiets bijzonders? In bijbels verband worden alle volgelingen van Jezus 'heiligen' genoemd, zo worden ze in de brieven van o.a. Paulus geregeld aangeduid.

tonny

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.

Ik lees mee

bij mij in de kerk (Gereformeerd vrijgemaakt) hebben we het ook wel over ''heiligen', wat dan betekent dat mensen ''apart gezet zijn''.
Oftewel: alles wat sterk op God betrokken is, klaargemaakt is voor Zijn dienst en daarom onttrokken is aan het gewone (wereldse) leven; de wereld van mensen die God niet willen kennen en zich van Hem hebben vervreemd.Toegewijd zijn aan de Heer.Israel was ook een heilig volk; apart van alle andere volken.Paulus noemt de geroepenen door Jezus ook heiligen.

Maar wat de RK kent van heiligen, daar ben ik niet in thuis, waardoor ik meelees in dit verder draadje...

tonny

tonny

21-01-2010 om 12:12

Apart gezet

zo heb ik dat ook meegekregen.

De eerste volgelingen van Jezus maakten in etische en sociale kwesties andere keuzes dan om hen heen gebruikelijk was. Daarin waren ze 'apart'.

Het ging niet om enkelingen, maar om een groep die zich aaneen sloot.

En inderdaad, binnen de Rk kerk worden 'heiligen' anders gezien. Naar mijn idee meer als voorbeeld. Als inspiratiebron. En als voorspraak bij God.

Hoe het met heiligen in andere religies zit, daar heb ik geen zicht op.

Geen idee

Ik had altijd zo'n vaag gevoel dat heiligen een soort van 'toppertjes' binnen de katholieke kerk waren. Mensen die iets bijzonders hadden gepresteerd op sociaal-maatschappelijk vlak.

Pippin

Pippin

21-01-2010 om 23:35

Heilig

Ik heb bij ons in de kerk (pkn) geleerd dat heilig betekent: 'van God'. En dat vind ik een mooie gedachte.

Ja pippin

Dat heb ik ook geleerd. Alle gelovigen zijn in die zin heiligen, want ze willen kind van God zijn.

Pippin

Pippin

22-01-2010 om 10:58

Verschil in beleving rk-pkn

Ik had daar laatst met een katholieke buurvrouw een leuk gesprek over. Zij heeft met haar koor in een pkn kerk gezongen, en was verbaasd dat zij in het liturgisch centrum mochten staan als koor. Bij hen noemen ze dit het 'priesterkoor' en daar mogen zij absoluut niet komen. Dat is voorbehouden aan de pastoor en zijn misdienaars. Grappige woordspeling, het koor mag niet in het priesterkoor komen.
Wij kwamen tot de conclusie dat bij de (meeste) pkn kerken, iedereen meer gelijk is. Er is geen hierarchie. Een dominee is een kind van God, maar ik ook bijvoorbeeld. In die zin zijn alle gemeenteleden heilig te noemen. En dus is de dominee niet 'heiliger' dan ik. (hij heeft wel veel meer kennis, op theologisch gebied, dat dan weer wel).
Bij buurvrouws kerk ligt dat anders. De pastoor laat zich er zeer op voorstaan dat hij 'boven' de leken in deze kerk staat.
En dat vind ik heel interessant. Ik kom namelijk uit een gereformeerde bond traditie. En daar zie je het ook wel. Er zijn dan een paar gemeenteleden die zich 'Bekeerd' (met hoofdletter) noemen. Zij gaan dan wel aan het Heilig avondmaal, terwijl de rest van de gemeente dit niet durft, uit angst hoogmoedig te zijn. Zij gaan dan in de kerk staan tijdens het gebed en dergelijke. Op deze manier maken ze eigenlijk een stap terug richting de roomse tradities, met hun hierarchie in heiligheid, terwijl ze in hun uitlatingen enorm anti-rooms zijn.
Dat vind ik ironisch.

tonny

tonny

22-01-2010 om 23:24

Die hierarchie in heiligheid

zoals je dat beschrijft, Pippin, is wel anders in bevindelijk protestantse kring. Want ook al ervaart men nadrukkelijk verschillen, deze komen niet tot uiting in de officiele kerkorde. De protestantse kerk is anders georganiseerd dan de RK kerk.
Een protestantse gemeente is vrij een dominee te beroepen (en die kiest zelf of hij/zij het beroep aanneemt.
In de RK kerk wordt van bovenaf vanuit het gemaakte beleid besloten wie op welke plaats in functie treedt.

Maylise

Maylise

24-01-2010 om 18:58

Heilig

Het begrip heilig zelf zegt niet zoveel. In de bijbel komt het regelmatig voor en niet alleen met betrekking op God en Jezus.

Het lijkt alsof het een begrip is wat verder niet heel exclusief is.

Heiligen kan ook bedoeld worden in de term van volgelingen. Bijvoorbeeld bij de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Overigens ook een Kerk met een hiërarchie. Kerkelijke hiërarchie bestaat zeker niet alleen bij Rooms-Katholieken maar ook bij de Oosters Orthodoxe kerken,de Anglicanen en de Mormonen.

Heiligen zoals bedoelt wordt in de volksmond is meestal geïnspireerd door de Rooms-Katholieke, Orthodoxe en Anglicaanse traditie is natuurlijk weer wat anders. Heiligen kunnen als een inspiratie bron dienen voor de mensheid om hun geloof en levenswandel of de bijzondere dingen die ze gedaan hebben.

Verder is het binnen de RK traditie natuurlijk heel normaal om heiligen te verzoeken om God te vragen een gebed te verhoren. Er zijn ook overal wel beschermheiligen voor. Veel mensen vinden daar houvast bij. Ik heb dat zelf niet zo maar kan me voorstellen dat mensen zich daar prettig bij voelen.

Maylise

Agchie

Agchie

24-01-2010 om 19:29

Vandaag een preek over gehoord

Onze dominee legde aan de hand van 1 kor 7:14 uit dat heilig betekent: alles wat uit de schepping apart gezet wordt voor God. Hij legde het uit als het is heilig door God, voor God, in verbondenheid met Hem. Het is een verbondsterm.
In het Oude Testament slaat het op zaken,dieren, personen, volk (Israel) en op God zelf. In het Nieuwe Testament slaat het op zaken, personen, engelen, groepen (gemeente, broeders en zusters) en God zelf.

Geheiligd zijn gaat niet in de eerste plaats over je houding of je gedrag, maar om de positie die je bij God inneemt. In die zin is het een objectief gegeven.

Ik vond het heel leerzaam. Vooral omdat hij eraan koppelde dat in de bijbel staat dat ongelovige kinderen/ echtgenoten geheiligd zijn door de geloof de van ouder/andere echtenoot.

Groetjes,

Agchie

Agchie

die laatste opmerking van je, over dat de ongelovige man geheiligd is in de gelovige vrouw, dat is voor mij zo'n hoopgevende Bijbeltekst, aangezien ik die vrouw ben en mijn man die ongelovige. Die uitleg in de preek, zo wordt het bij ons in de kerk ook uitgelegd, heel mooi en hoopvol toch?!
Je verwoordde het mooi, thx.

Agchie

Agchie

25-01-2010 om 12:14

Het trof mij ook

Mij raakte het, omdat mijn man niet-gelovig was op het moment dat ik hem ontmoette. Hij had wel belangstelling, gelukkig. Zijn hele familie niet of nauwelijks. Gelukkig is hij na verloop van tijd tot geloof gekomen!

OT: Wel grappige/ hoopgevende anecdote: mijn zoon (toen 5)vroeg mij wat "de gemeente" nou precies was. Dus uitgelegd dat alle mensen die geloven in de Here Jezus behoren tot de gemeente. Hij vroeg: ik dus ook? Ja jij ook. Jij ook, Ja ik ook. Toen: Opa ook? Nee, opa niet. Waarom dan niet? Omdat opa niet gelooft. O. Oma dan? Volgens mij oma ook niet.
De eerstvolgende keer dat hij oma zag, vroeg hij haar: oma, waarom geloof je niet? Oma, half verontwaardigd, ik geloof wel!
Op dat moment niet verder op ingegaan, maar prachtig om te horen, van iemand die totaal niet openstaat voor gesprekken op dit vlak. Maar ze zit wel wekelijks bij ons aan tafel en hoort de verhalen uit de bijbel, de gebeden, de gesprekken over wat er op school en in de kerk gebeurt.

Groetjes,

Agnes

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.