Home » Forum » Is er meer tussen hemel en aarde

Is er meer tussen hemel en aarde?

69 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Alkes
Paasei

"Maar ook privé.. tot wie moet je je richten als je vol angst zit te wachten op een uitslag of ligt te wachten op een operatie..? Daarnaast is geloven niet alleen vragen maar ook dank zeggen. Dankbaar zijn voor wat je is geschonken. De liefde van de mensen om je heen b.v."
In tijden van nood helpen mijn vrienden me. Ik kan ze bellen, ze luisteren, spreken me moed in, laten me tig keer hetzelfde verhaal vertellen. Maar nee, ze hebben geen krachten om het slechte te voorkomen. Dat betekent ook dat ik niet boos of teleurgesteld ben als dat toch gebeurt.
En ook zonder geloof kun je geluk enorm waarderen en jezelf gelukkig prijzen dat het je overkomt.
Ik ben niet gelovig maar heb behoorlijk veel bijbel kennis. Ik vind dat interessant omdat onze maatschappij en geschiedenis daardoor sterk beïnvloed is. Voor het overige vind ik het niet zo nodig om mij te verdiepen in een religie waar ik zelf niet in geloof. Eerlijk gezegd denk ik dat het merendeel van de christenen beperkte kennis heeft van de islam of het hindoeïsme. Moslims zullen weer weinig bijbelkennis hebben. Dat lijkt me verder geen enkel probleem en zeker niet suf..

Kaaskopje
Alkes

Het zou me niet verbazen als moslims best veel weten van de bijbel, omdat er overeenkomsten zijn met het oude testament. Alleen zitten christenen er naast wie de Redder van ons mensen was. Jezus is een profeet, een belangrijke, maar meer niet. Voor zover ik het heb uitgedokterd, is elke religie een voortborduren op een bestaand geloof, maar verbouwd door andere inzichten, er tegen afzetten, een ander licht gezien te hebben, enzovoort. Veelgoderij waar Jezus op los ging, kan heel goed boeddhisme geweest zijn.

Kaaskopje
Paasei en Alkes

Door Alkes lees ik dit ook weer ""Maar ook privé.. tot wie moet je je richten als je vol angst zit te wachten op een uitslag of ligt te wachten op een operatie..? Daarnaast is geloven niet alleen vragen maar ook dank zeggen. Dankbaar zijn voor wat je is geschonken. De liefde van de mensen om je heen b.v."".

Ik zou het irl nooit zo zeggen, maar nu het er toch over gaat... Ik vind het oprecht fijn voor mensen als hun geloof de functie kan hebben van troost, steun en dergelijke. Als hen dat op de been houdt, wie ben ik dan om dat te misgunnen? Maarrr... ik vind het wel jammer dat deze mensen het gevoel hebben dat alles buiten henzelf, hun naasten en zelfs de mensheid ligt, als het gaat om eigenlijk álles. Waarom moet je God danken voor je eten? De boer zaaide en ploegde, de groothandel distribueerde, de winkel verkoopt het en de kok heeft er een maaltijd van gemaakt. Ere wie ere toekomt. Het wonder van het eerste zaadje en plantje kun je nog verwijzen naar God, maar het vervolg lag in onze handen.
Waarom is troost van een mens niet genoeg? Waarom ben je niet zelfstandig in staat om het leven te dragen of een huis te bouwen? Of een auto te verdienen? Kortom ik vind de kwaliteiten die aan het geloof in God, Jahweh of Allah, vaak getuigen van een laag zelfbeeld, trots op eigen kunnen en vertrouwen in eigen kracht van een persoon, maar ook van de mens in het algemeen. Bescheidenheid is een goede eigenschap, maar zo bescheiden hoeft ook niet.

Paasei
Diepzinnige discussie

Aha.. nu komen we in een diepere discussie.. :-). Kaaskopje, je hebt gelijk, bescheidenheid siert te mens maar trots op eigen (of een ander's) kunnen is ook niet verkeerd. Klopt. Maar met 'dankbaar zijn' bedoel ik vooral dankbaar zijn voor al die dingen waar je geen invloed op uit kunt oefenen. Die weliswaar verklaarbaar maar daardoor zeker niet vanzelfsprekend zijn. Dat je die niet-vanzelfsprekendheid er ook van in ziet. Het kindje dat mag groeien in je buik. Dat je gezonde kinderen mocht krijgen. Een partner/ouders/familie/vrienden die van je houden. De bloemen die groeien in het veld. Het eten op je bord, het dak boven je hoofd. Je gezondheid.

Religie is vanuit de eeuwen al een manier geweest om een maatschappij te laten functioneren. Regels voor een goede gemeenschap. Denk aan de fundamentele normen van de Tien Geboden in de bijbel. Ik ken persoonlijk de koran of de thora niet, maar ik ben er van overtuigd dat dat ook iets dergelijks in staat. Eert uw vader en uw moeder. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren wat van uw naaste is. Zoals ik al eerder schreef; zodra geloof religie wordt, worden die regels met voeten getreden. Door de eeuwen heen hebben de Christenen -en alle andere religies- zich weinig gehouden aan 'Gij zult niet doodslaan'.. sterker nog; geloof werd gebruikt om te domineren en klein te houden. Uit politieke motieven en machtsmisbruik. Dat gebeurt nu helaas nog; denk aan de Jihad terroristen. En dat terwijl elk geloof vrede predikt. Ook de islam.

Mensen die puur geloven doen vanuit dat geloof goede dingen. Het Leger des Heils is daar een goed voorbeeld van. Ik ben blij dat mijn ouders mij dat geloof hebben meegegeven. Ik ben niet heel 'kerks' (ja, ook het instituut kerk heeft zich misdragen), maar in de basis heb ik het geloof wel diep in me geworteld zitten. En wil ik mij gedragen zoals die Tien Geboden dat hebben aangegeven.

Aagje Helderder
Kaaskopje

‘Maarrr... ik vind het wel jammer dat deze mensen het gevoel hebben dat alles buiten henzelf, hun naasten en zelfs de mensheid ligt, als het gaat om eigenlijk álles.’

Zoals zo veel mensen die niets of niets meer hebben met geloof in God vul je geloven op een heel beperkte manier in. Je hanteert een of....of...-denken in plaats van en....en-denken. Het is niet of God of de mens maar God en de mens.
Als wel gelovige herken ik in mijn eigen leven niet dat geloof maakt dat ik verantwoordelijkheden buiten mezelf leg. Wat me overkomt heb ik grotendeels niet in de hand, hoe ik er mee om probeer te gaan deels wel. Daar ligt een verantwoordelijkheid van mensen voor hun eigen leven. En er zijn natuurlijk nog gelovigen die in jouw vergruisde manier van denken zitten maar ik kom er meer tegen die dat niet doen. En ik kom er nog best wat tegen, al zeg ik het zelf.

Het danken voor ‘het dagelijks brood’, om even op jouw voorbeeld in te gaan, zie ik dan ook niet als een ontkenning van het werk van de boer. Ik zie het als een manier om te laten zien dat het niet vanzelfsprekend is dat ik iedere dag genoeg te eten heb. Er zijn namelijk genoeg mensen in de wereld die dat niet hebben. Helaas. Dat kan ik dan weer niet helemaal opgelost krijgen (al vind ik dat het de verantwoordelijkheid van ons mensen is om dat wel te regelen) maar dankbaar zijn dat mijn kinderen en ik niet met honger hoeven te gaan slapen voel ik dan weer wel.

Maar goed, eigenlijk worden we met deze discussie wat off topic.

Aagje Helderder
Ik vind dit wel een mooi gesprek trouwens

maar eigenlijk is het mss niet helemaal goed om naast de vraag naar ervaringen ineens op een ander niveau het gesprek voort te zetten. Dat bedoelde ik met off topic. Een idee voor een ander draadje of kunnen we hier blijven?

Alkes
Paasei

De fundamentele normen uit de 10 geboden (moord niet, roof niet, geen afgunst, geen valse getuigenissen plegen, zelfs eert uw vader en uw moeder en pleeg geen overspel) zijn soort van basisnormen waarmee iedere gemeenschap leeft. Lang voordat het christendom er was sloegen de bewoners elkaar ook niet zomaar de kop is of roofden ze bezittingen van elkaar. Ze voerden oorlog, ze verkrachten vrouwen, begeerden elkaars land, maar dat was onder het christendom niet anders

En ik doe het goede - zo ben ik opgevoed - uit een besef dat deze wereld er beter uitziet als we elkaar helpen. Ook dat maakt geloof niet beter (of slechter). Echt ook zonder religie zijn mensen aardig voor elkaar, helpen ze vreemden, maken ze zich druk om het klimaat, om een eerlijke verdeling van rijkdommen etc

Het stoort mij altijd wat de christenen de neiging hebben dat alleen dankzij geloof en de bijbelse 10 geboden het nog een beetje leefbaar is op aarde.

Alkes
en

De hiervoor beschreven ergernis leidt er altijd toe dat ik op mijn handen moet gaan zitten om niet uit te wijden over de enorme rijkdom van het Vaticaan, de weigering van christelijke politieke partijen om 500 vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen of het jarenlange misbruik in de katholieke kerk en hoe dat toch allemaal binnen het geloof te rijmen schijnt te zijn (geweest). Maar ik doe het niet. Ik denk namelijk niet dat gelovige mensen per se beter zijn dan niet-gelovigen, maar ook niet dat ze slechter zijn

Pagina's

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.