Religie en Spiritualiteit Religie en Spiritualiteit

Religie en Spiritualiteit

Katholiek en protestant

Laatst vroeg mijn dochter (13) wat nu het échte verschil was tussen katholieken en protestanten. Ik moest even denken, maar kwam toen op het punt van de transsubstantiatie. Dus dat volgens de katholieke leer de priester tijdens de mis brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus verandert.
Natuurlijk zijn er meer verschillen (de heiligen en symbolen bij de katholieken, de bijbelvertaling die gebruikt wordt, de apocriefen), maar dit was eigenlijk het eerste wat bij me opkwam.
Tegelijkertijd werd ik benieuwd hoe anderen dat zien. Dus vandaar mijn vraag: wat is voor jullie het wezenlijke verschil tussen het katholieke en het protestante geloof?
n@nny

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.

Voor mij als protestant

Zijn de grote dingen die ik bij mijn katholieke vrienden zie en heel anders vind als volgt:

Dat je via een priester moet biechten en om vergeving vragen.

Dat Maria heilig is en dat je tot haar kan bidden.

De rol die de paus speelt.

En ik vind vooral heel veel nogal op elkaar lijken eerlijk gezegd.

Mariel

tonny

tonny

21-04-2009 om 09:46

Het heil

Zomaar wat dingen die me invallen, met elkaar komen we vast op een aardig plaatje van de verschillen.

- Bij de katholieken ontvangen de gelovigen het heil (lastig woord...) door deel te nemen aan de sacramenten.
Bij de protestanten is het heil uit het horen van het woord van God.

- De katholieke eredienst is (eigenlijk) niet compleet zonder eucharistieviering (een van de sacramenten), de preek minder belangrijk.
De protestante eredienst is niet compleet zonder preek.

= Verder zingen protestanten als gemeente meer dan katholieken. In de katholieke viering is een koor van belang (er zijn diensten waarin het koor de meeste liederen zingt, de gelovigen maar een enkel gezang), in protestante diensten is er soms een koor als 'extra' bijvoorbeeld op een feestdag.

= Katholieken kennen allerlei ordes, protestanten niet.

= De katholieke kerk is hierarchisch van structuur, de protestante kerk heeft per plaatselijke gemeente verantwoordelijkheid, er is geen 'instantie van bovenaf' die functies invult. Een protestante gemeente beroept zelf de predikant(e) die men wel.

Tonny

tonny

tonny

21-04-2009 om 09:48

Ga kijken!

Ga eens op kerken-excursie met je dochter, laat haar de verschillen in de prakijk ervaren.

Een katholieke viering in een nieuwbouwwijk zal anders aanvoelen dan in Volendam.
En ook in protestante erediensten zijn grote verschillen.

Leuk voor een werkstuk op school, origineel!

Tonny

mijk

mijk

21-04-2009 om 09:50

De kerkstructuur

is voor mij het wezenlijke verschil. De protestantse kerk is bottom up. De kerkenraad is de baas in de gemeente, niet de dominee of de landelijke kerk. Belangrijke beslissingen worden door de kerkenraad genomen en daar zou ik als belijdend lid ook zelf in kunnen zitten. In de katholieke kerk is het top down en heeft een gewone katholiek niets te zeggen over het beleid. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de inhoud.

Inhoudelijk is mijn ervaring dat protestanten meer woordgericht zijn en weinig aandacht hebben voor rituelen en is het in de katholieke kerk vaak een beetje andersom.

Mijk

rutiel

rutiel

21-04-2009 om 13:05 Topicstarter

Leuk

Leuk, al die reacties! De meeste elementen herken en onderschrijf ik ook wel als verschillen tussen de twee tradities.
Een kerkenexcursie zou inderdaad een goed idee zijn, leuk dat je het noemt, Tonny. Ik vrees alleen dat ik mijn dochter niet echt meekrijg. Het was meer een vraag vanuit het niets zeg maar. Op het eerste gezicht lijken beide geloven ook zo op elkaar. Zelf heb ik ook dat als ik (als katholiek) een protestante dienst volg, het voor mijn idee ongeveer hetzelfde is.
Leuk is dat wij onze kerk delen met onze protestantse wijkbewoners en eigenlijk de meeste dingen wel samen doen op gebied van pastoraat en diaconie. Maar juist het liturgische veld zorgt nog wel eens voor wrijvingen.
De katholieke kerk is veel hierarchischer, dat klopt zeker. Aan de andere kant zijn katholieken (althans degene die ik ken) weinig gezagsgetrouw. Ik ken maar weinig katholieken die de paus een prima vent vinden en het eens zijn met zijn opvattingen. Toch is dat voor een minderheid een reden om zich uit te schrijven. Dit komt omdat er op de werkvloer, de eigen parochie, veel dingen gebeuren die op het randje van de kerkelijke regels (of net daaroverheen) zitten.
n@nny

Maylise

Maylise

22-04-2009 om 00:25

Verschillen

Wat voor mij verschillen zijn tussen rooms katholieken en protestanten.

Katholieken branden meer kaarsjes.

Maar serieus bij protestanten ligt er mee nadruk op de bijbel (solo scriptura) terwijl bij katholieken het woord van God door de bijbel en door de apostolische traditie wordt doorgegeven.

Verder natuurlijk de rol van Maria en de heiligen. Maria wordt binnen de katholieke kerk als veel belangrijker gezien dan binnen de protestantse kerk.

Verder zijn er vrij veel katholieke bedevaartsoorden maar veel minder protestantse. Hebben protestanten eigenlijk wel bedevaartsoorden? Jeruzalem misschien?

Wat mij ook te binnen schiet is natuurlijk de sacramenten. Dat is ook iets typisch katholieks.

En inderdaad de kerkelijke hierarchie en de structuur. De rol van de Paus als Vicaris van Christus.

Verder zijn protestanten wat onrustiger. Bij theologische of andere verschillen zijn ze vlugger geneigd te splitsen en een eigen kerk op te richten. Protestanten veranderen ook vaker van kerk als ze het ergens niet mee eens. De schoot van de moederkerk is redelijk breed

Ik heb het hier trouwens alleen over Rooms katholieken en niet over andere katholieke kerken.

Deze mop geeft ook wat verschillen weer:
A priest was giving a talk before an interfaith community group. A Presbyterian pastor asked him if he were going to give a Baptist, Presbyterian, or Catholic message. Puzzled, the priest asked him what he meant. The minister replied, "the Baptist begins with The Bible says. . ., the Presbyterian begins with Well I think that . . ., and the Catholic message begins the Church has always held that . ."

Maylise

Maylise

Maylise

22-04-2009 om 00:41

Ook leuk en katholiek

ik moest trouwens aan die ene oude mop denken:
A man in Ireland was walking through the woods. Suddenly, he was surrounded by a gang of six men carrying knives. One of them said "Catholic or Protestant?". Wisely, the man replied "I'm an athiest." Replied the thug: "Catholic athiest or Protestant athiest?".

Of deze die is ook wel grappig:

Sister Mary was asking all the Catholic school children in fourth grade what they want to be when they grow up.
Little Sheila said, "When I grow up, I want to be a prostitute!"
Sister Mary's eyes grow wide and she barked, "What did you say?!"
"A prostitute!" Sheila exclaimed.
Sister Mary breathed a sight of relief and said "Whew! Thank God! I thought you said 'A Protestant'!"

Of wat een echte katholieke mop is (die de protestanten minder zullen begrijpen)

Ss Dominic, Francis of Assisi and Ignatius of Loyola are transported back in time and place to the nativity of Our Lord.
St Dominic, seeing the Incarnation of the Word, is sent into ecstasy.
St Francis, seeing God become a helpless child, is overcome with humility.
St Ignatius of Loyola takes St Joseph and Our Lady aside and asks "Have you given any thought to the boy's education?"

Maylise

Maylise

22-04-2009 om 00:42

Wat ik eigenlijk wilde weten

Anglicanen, worden die tot de protestantse kerk gerekend of vormen die een categorie apart?

Maylise

Maylise

Maylise

22-04-2009 om 00:51

Overigens

Die eerste mop over die Ierse man is natuurlijk meer een Ierse grap dan een religieuze grap maar ik vind hem wel heel leuk.

Maylise

krin

krin

22-04-2009 om 09:41

Anglicanen

Vormen vziw een hoofdstuk apart dankzij Hendrik VIII die wilde scheiden van zijn zoveelste vrouw, en toen dat niet mocht van de paus zichzelf tot hoofd van de Engelse kerk uitriep.

krin

krin

22-04-2009 om 09:42

Link

De anglicanen zijn "katholiek maar niet rooms". Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Anglicaanse_kerk

krin

krin

22-04-2009 om 09:57

Overigens

zei mijn (niet overtuigd, maar zo opgevoed) anti-paapse vader ooit over het verschil: protestanten geloven in god, katholieken in de kerk. )

Maylise

Maylise

23-04-2009 om 01:56

Krin

LOL

krin

krin

23-04-2009 om 09:14

Fijn

dat ik niet onbedoeld op tenen heb staan dansen. Voor de liefhebbers een ander kort-door-de-bocht aforisme van mijn vader - het verschil tussen atheïsten en agnosten:
atheïsten geloven niet in god, agnosten niet in sprookjes.

Kaaskopje

Kaaskopje

24-04-2009 om 01:00

Protestants is sober

Protestanten zijn in hun uitingen veel soberder. Kerken zijn simpel ingericht. Als je katholieken niet een béétje aan banden legt hebben ze voor iedere gebeurtenis wel een feestje. Als je ´zondigt´ kon je bij de katholieke kerk biechten. Ik heb de indruk dat dat tegenwoordig niet meer zo populair is? Maar na het biechten is de last van de zonde van je afgenomen als ik het wat simpel zeg en dat is bij de protestanten niet zo. Daar kun je niet veel meer doen dan flink bidden en maar hopen op een gunstig oordeel als je dood bent.
Als je voor de Katholieke kerk trouwt blijf je in principe je leven lang met elkaar verbonden ook al ga je scheiden. Alleen als vanuit de kerk wordt besloten dat je ´recht´ hebt op een scheiding, bijvoorbeeld als blijkt dat een van de twee homofiel is, ben je bij een eventueel volgend huwelijk welkom om nog een keer in de kerk te trouwen. Bij de protestante kerk is dat naar mijn idee niet zo.
Bij de protestanten worden geen beelden aanbeden, bij de katholieke kerk wel.
In de protestantse kerk heeft Maria een grote rol maar wel een bijrol, bij de Katholieken een hoofdrol naast Jezus.

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

24-04-2009 om 12:11

Kaaskopje

je schrijft:
Als je ´zondigt´ kon je bij de katholieke kerk biechten. Ik heb de indruk dat dat tegenwoordig niet meer zo populair is? Maar na het biechten is de last van de zonde van je afgenomen als ik het wat simpel zeg en dat is bij de protestanten niet zo. Daar kun je niet veel meer doen dan flink bidden en maar hopen op een gunstig oordeel als je dood bent.
-------------------------------------------

bij de protestanten is het niet zo zwart wit als jij het schetst.
Als protestant bid je om vergeving en biecht je je zonden op bij God zelf en je kunt ook een ander vragen daar samen voor te bidden.
Als je je zonden benoemd en om vergeving vraagt bij God mogen we weten dat God ons vergeven heeft!!
Dat is een zekerheid...dus niks hopen op een gunstig oordeel na je dood.
als je belijd worden je zonden vergeven...
in de bijbel staat dat God je zonden dan gooit in de diepte van de zee en er nooit meer naar kijkt.

Starry Night

Starry Night

24-04-2009 om 17:40

Krin

Die van die atheïst en die agnost begrijp ik niet... Een agnost zegt toch niet meer dan dat het hem eigenlijk allemaal niet zo interesseert?

krin

krin

24-04-2009 om 20:37

Ha, starry

Daar zit wat in. Maar: een atheïst kan nog wel ietsist zijn, een agnost niet. In die zin gelooft een agnost (zelfs) niet in sprookjes.

Ellen Wouters

Ellen Wouters

24-04-2009 om 23:00

Scheiden

"Als je voor de Katholieke kerk trouwt blijf je in principe je leven lang met elkaar verbonden ook al ga je scheiden.(...)Bij de protestante kerk is dat naar mijn idee niet zo."

Hangt er erg vanaf bij welke protestanten je bent.

tonny

tonny

24-04-2009 om 23:35

Beelden - kaaskopje-

hoho, katholieken aanbidden geen beelden!

tonny

Starry Night

Starry Night

28-04-2009 om 13:22

Krin

Maar... is dat nu wel zo? Dat een atheïst wel een ietsist kan zijn? Een atheïst wijst het bestaan van een God af, omdat er geen bewijs voor te vinden is. Maar daaruit volgend zou je kunnen concluderen dat atheïsten dan dus ook alle vormen van 'iets' afwijzen, omdat ook daar geen bewijzen voor te vinden zijn. 'Bewijs' is voor de atheïst een cruciaal gegeven. Als ergens geen bewijs voor is, dan bestaat het dus niet.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe een agnost zich verhoudt tot godsdiensten en andere geloofsstromingen. Toch niet afwijzend, lijkt me. De agnost zal er altijd vanuit gaan dat de 'sprookjesgelovers' heel goed gelijk zouden kunnen hebben, alleen brandt hij er zelf liever de vingers niet aan.

(ja, ik heb een afwijking: ik vind het leuk om over dit soort dingen na te denken, hahahaha)

krin

krin

28-04-2009 om 22:58

Hm, ja, tja

Misschien blijf ik te veel op het letterlijke woord hangen, maar bij een atheïst spitst het < niet geloven> zich voor mijn gevoel toe op godsgeloof, met de nadruk op god. Niet direct op de vraag of het wel of niet te bewijzen is. Hij/zij zegt hooguit dat er wetenschappelijk redenerend geen god nodig is.
Bij een agnost is m.i. het argument van de bewijsvoering het belangrijkst, in die zin dat het bestaan van een hogere macht (god or otherwise) wat een agnost betreft niet aangetoond kan worden, terwijl dat blijkbaar wel een noodzakelijke voorwaarde voor geloof is. Een agnost wéét het niet, en doet er daarom geen uitspraken over.
Een atheïst zegt dus ronduit dat er geen god is, een agnost zegt alleen dat hij er niets over kan zeggen.
Hoe dan ook blijft er van het aforisme van mijn vader zo langzamerhand niet veel meer over, maar ja. Ik zal zeggen dat hij een nieuwe moet verzinnen.

Kaaskopje

Kaaskopje

01-05-2009 om 17:10

Beelden

Dat Katholieken beelden aanbidden is misschien wat bout gesteld, maar ze gebruiken beelden wel als er gebeden wordt. Een kruisje slaan voor een beeld van Jezus aan het kruis, een bloemetje leggen bij een beeld van Maria bij belangrijke gebeurtenissen. Laat ik het dan zo stellen dat beeltenissen in de vorm van beelden of schilderijen als onderdeel van geloofsuitingen worden gebruikt. En dat is in de protestantse kerk toch niet zo?

Kaaskopje

Kaaskopje

01-05-2009 om 17:21

Ellen

Het is me soms ook niet allemaal even duidelijk. Ik weet wel dat een tante van mij uit haar kerk is gestapt na haar scheiding omdat ze niet meer welkom was als gescheiden vrouw. Ze was er witheet om. Maar dat ging echt om haar eigen kerk. Stel dat zij met een homo getrouwd zou zijn en de scheiding was achter de rug. Wat zou dan het oordeel van haar kerk geweest zijn? Bij de protestanten ben je meer aan willekeur overgeleverd dan bij katholieken, heb ik wel eens het idee. Bij Katholieken heb je je te houden aan wat de Paus allemaal bedisseld, bij de protestanten kan het per kerkgebouw anders zijn zonder eenduidige richtlijnen van hogerhand.

Ellen Wouters

Ellen Wouters

02-05-2009 om 22:09

Kaaskopje

Mwoh, niet elke RK pastor houdt zich even keurig aan wat de paus voorschrijft.
Maar (even heel grof gegeneraliseerd): de protestanten richten voor elk verschil van inzicht een nieuwe afsplitsing op, de katholieken blijven toch met z'n allen hangen aan de moederkerk.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.