Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen
Religie en Spiritualiteit Religie en Spiritualiteit

Religie en Spiritualiteit

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

27-05-2010 om 10:54

Orgaandonatie hoe denk jij als christen daarover?


Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Bastet

Bastet

01-06-2010 om 18:17

Niet waar rugby

Als je doneert, word je weggereden, op het moment dat het lijkt dat je nog leeft (stekkers erin), en je komt terug bij je dierbaren op het moment dat je \'\'defintief\'\' dood bent (stekkers eruit).
Dat is niet altijd waar,mijn nichtjes hebben na het doneren rustig afscheid genomen van hun moeder,en pas daarna is de beademing uitgezet.
Groet,bastet

Klopt bastet

ja ik schreef al dat ik het er niet mee eens ben; ik weet dat het zo niet hoeft te gaan. Maar ik weet dat het zo KAN gaan, en dat die wijze van afscheid voor velen een bezwaar kan zijn, ook voor christenen.
Hoe het zal gaan weet iemand niet van te voren, niet op het moment dat je je codilcil ondertekent. Dat maakt dat sommigen (ook sommige christenen) twijfelen.
Die wachten liever op het moment dat God bepaalt wanneer iemand overlijdt; ''hoe dood is hersendood?''...heb ik vaak genoeg gehoord/gelezen over twijfels bij christenen.

Ik ben het dus wel met je eens.

Maylise

Maylise

01-06-2010 om 21:03

Rugby

De bezwaren die jij noemt gelden echter niet alleen voor transplantaties maar voor elk medisch handelen.

Je mag je lichaam, wat je gekregen hebt van God, niet verminken.

- Een transplantatie staat niet gelijk aan moedwillige verminking wat mij betreft. Maar als ik dit argument volg mogen amputaties dus ook niet? Immers dat is ook verminking dan. Of elk ander medisch ingrijpen wat het lichaam veranderd.

God heeft jou uniek gemaakt, met jouyw mogelijkheden, maar ook met jouw beperkingen. Als god had gewild dat je (bv.) hartklep gezond was, had God het wel gezond gemaakt, al vanaf je geboorte.

- Dan mag je dus nooit medisch ingrijpen en gaat zelfs een simpele blinde darm operatie al te ver. Immers anders had God wel gezorgd dat die blinde darm niet ontstoken was geraakt.

Je speel voor God, door te denken de dood tegen te kunnen houden

- Zelfde argument als hierboven.

Als je ziel in je lichaam zit, en je geeft een deel weg, geef je dan (een deel) van je ziel weg? Lichaam en ziek is 1, dat is niet aan de mens om te scheiden. (het zg. \'\'voortleven\'\' in een ander)

- Dat geldt niet alleen voor transplantaties maar ook voor amputaties, hysterectomie, galblaas verwijderen, blinde darm verwijderen

Je mag de tempel van de Heilige Geest niet ontwijden.

- Zelfde argument als hierboven

Als je doneert, word je weggereden, op het moment dat het lijkt dat je nog leeft (stekkers erin), en je komt terug bij je dierbaren op het moment dat je \'\'defintief\'\' dood bent (stekkers eruit).

- Dat is wel een argument dat sommige mensen gebruiken maar geen christelijk argument verder lijkt me.

De mens bepaalt hiermee dus het moment van sterven, niet God.

- Dat geldt dan wederom voor elk medisch handelen.

Kortom, ik zie geen enkel argument waarom specifiek transplantaties niet zouden mogen maar andere vormen van medisch ingrijpen die soms ook hele ingrijpende en blijvende consequenties voor het lichaam hebben wel.

Concreet zie ik nog steeds geen (bijbels) bewijs dat juist transplantatie niet zou mogen en andere vormen van medisch ingrijpen wel mag.

Maylise

ps: ik bedoel dit niet als aanval op jou persoonlijk maar meer omdat ik graag wil weten waarom juist op dit punt sommige christenen zeggen dat vanuit hun overtuiging transplantatie niet mag.

Niet (!) mijn bezwaren/medische noodzaak

Het zijn dus niet mijn bezwaren...ik had er al bij gezet, in mijn laatste bericht dat ik het er niet mee eens ben...Ik heb in een van de eerste postings al geschreven dat ik WEL doneer, en al een codocil heb vanaf mn 14de. VOL overtuiging, en ik ben christen.
Maar Geerke (en anderen) vroegen zich af wat de bezwaren nu kunnen zijn, van christenen. Ik ken de bezwaren wel en noemde ze even op. Ik voel me dus totaal niet aangevallen,want ik ben het HELEMAAL met je eens, Maylise!Ik schreef al dat God het laatste woord heeft, mi. , dus ook bij een transplantatie. Wij kunnen wel de dood proberen af te houden, maar het is altijd aan Hem.Ik ga er ook vanuit dat bij de opstanding mijn lichaam niet intact hoeft te wezen, want ook verdronken lichamen, verbrande lichamen zullen opstaan.We krijgen dan een nieuw (geestelijk) lichaam.

Maar: het is ook geen duidelijk te bewijzen standpunt; er is niet voor niets een discussie gaande binnen (de verschillende) kerken over dit onderwerp. Bewijzen ,of steekhoudende argumenten zul je niet krijgen, het gaat om interpreteren van Bijbelteksten.
En het gevoel wat men heeft, dat kan ik wel begrijpen. Ik volg de argumenten wel.
Ik schreef ook al eerder: ik denk dat wat je doet/besluit goed is als je het doet ter ere van God.(staat in de Bijbel en ik keg die tekst zo uit)Betrek God in je besluit, vraag Zijn zegen.
Het zijn boenstaande bezwaren tegenover de naastenliefde.Voor beide meningen vind je Bijbelteksten om te verdedigen.
Nog ff:
Verminking wordt gezien bij tatoeage, piercings,kortom snijden/prikken in een lijf wat niet nodig is om te overleven. Natuurlijk amputeer je, of verwijder je alleen een blinde darm, indien het noodzakelijk is. En een orgaan na je dood verwijderen is niet noodzakelijk, om te blijven leven.
Het gaat dus om medische noodzaak.

Starry night

ik krijg het gevoel dat je de argumenten wat te ver doorvoert en bijna in het belachelijke wilt trekken?
Ik wil juist begrip hebben voor die bezwaren..
Dit terwijl ik het dus op zich met je eens ben!
Maar :
Nagels knippen, haren knippen, dat is (natuurlijk) lichamelijke verzorging.Dat is juist voor je tempel zorgen!
Slagaderlijke bloeding stoppen of ontstoken blinde darm verwijderen is (natuurlijk) een medische noodzaak om de persoon te redden. Ook in de Bijbel werden mensen genezen (Lucas was arts), dus genezen mag wel.
Maar er zijn idd kerken bij waar inetingen/verzekeren niet gedaan wordt; de gedachte hierbij is dat God laat gebeuren wat moet, ziekte of bijvoorbeeld brand, je moet het aan Hem overlaten. Niet denken dat het de mens is die het leven wel regelt.
Maar je mag de ziekte heus wel proberen te genezen en de brand wel blussen.
In deze situaties zullen mensen ook idd. moeite hebben met het in leven blijven door apparaten.

En je beeldspraak over die boot...een hele bekende,maar zooo mooi en waar blijft ie!

Maylise

Maylise

02-06-2010 om 16:21

Rugby

Ja, ik had inderdaad begrepen dat het niet jouw persoonlijke bezwaren waren maar meer een poging om een paar bezwaren te bedenken vanuit christelijke hoek. Het gaat mij er ook niet om dat iedereen persé moet doneren maar ik vind het nog steeds niet duidelijk op welke bijbelse gronden een christen een transplantatie nu af kan wijzen en ander medisch handelen wel goed kan keuren.

Medische noodzaak is er niet voor het verwijderen van een orgaan. Wel voor het ontvangen van het orgaan. Dus welke medische noodzaak is dan het meest belangwekkend? Verder zou betreffende christenen dan ook beenmerg transplantaties, bloedtransfusies en dergelijke moeten afwijzen. Immers de donor staat dan ook iets van zichzelf af zonder medische noodzaak. De meeste christenen keuren dat niet af behalve jehova getuigen dan. Is een orgaan afstaan kwalijker in de ogen van God dan bloed afstaan? Als het lichaam intact moet blijven mag je dus niks afstaan tenzij het medisch noodzakelijk is en dat geld dus ook voor bloed/beenmerg.

Kortom, ik ben er nog steeds niet achter op welke bijbelse grond een Christen zich in dit geval beroept. En dat is jammer want er zijn dus wel christenen die daarom niet doneren en het anders misschien wel zouden doen.

Maylise

Marieke

Marieke

02-06-2010 om 23:17

- ·´¯`·­» evy-leigh «­·´¯*

Hoi *´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*
Je hebt deze vraag gesteld omdat je met deze kwestie worstelde. Hebben de reacties je verder kunnen helpen in je afwegingen?
Marieke

Het was geen ''poging'' maylise

Je schrijft:
''...dat het meer een poging om een paar bezwaren te bedenken vanuit christelijke hoek.''

Mijn rijtje was geen ''poging om bezwaren te bedenken''....het ZIJN de bezwaren die christenen hebben! Ik ''bedenk'' ze niet, ik probeer niets,ik raad niet ofzo, nee , ik WEET dat het gewoon de bezwaren zijn van sommige christenen.
Jij (en ik) zijn het niet eens met die bezwaren. Maar ik begrijp de bezwaren wel,ik neem ze heel serieus,maar ik maak een andere afweging, ook op Bijbelse grond.
Jij wil/kan ze niet begrijpen en veegt ze van tafel, als ware het geen bezwaren zijn?

Ik heb je verteld waar de christenen zich op beroepen, vanuit de Bijbel gezien.(ik heb alleen niet de teksten erbij gezet). Als iemand het er niet mee eens is, kan je niet zeggen dat die bezwaren ''niet tellen'', toch?

Je schrijft:''Kortom, ik ben er nog steeds niet achter op welke bijbelse grond een Christen zich in dit geval beroept.''
Ik dacht dat ik had geschreven op welke Bijbelse grond deze christenen zich beroepen?

Ik ben het met je eens,dat er zoveel mogelijke donors moeten zijn!

Ik denk dat (de meeste)christenen die op grond van de Bijbel niet willen doneren, hier heel goed over na gedacht hebben, hun afwegingen hebben gemaakt en een besluit hebben genomen.

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

03-06-2010 om 09:18

Marieke

of ik aan de hand van de antwoorden en reacties een keuze heb kunnen maken? voor mij gaat dat zo snel niet sorry....

Ik ben er nog niet uit wat ik wel of niet wil.
puur omdat enkel dit draadje me niet over een streep gaat trekken.

Ik wil me er graag meer in verdiepen alvorens ik een keuze maak wel of niet te doneren.
Ik ben ook benieuwd op welke bijbelse grond mede christenen hun bezwaren baseren...

in elk geval bedankt voor de reacties!

Rugby

Dank je wel, want je hebt me geholpen om te proberen te kijken van een andere kant, door de bestaande bezwaren bij christenen te noemen. Ik zie ze nu wel. En sommige snap ik op zich ook wel, ook al zijn het mijn bezwaren niet.
Wat zijn jouw bijbelse gronden om het wel te doen?

Geerke

Ik heb mijn keuze bepaald door naastenliefde.
Ik wil mijn naaste liefhebben, ter ere van God. En natuurlijk in opdracht van God.

Ik ga ervanuit dat ik het orgaan niet mis bij de opstanding, dus niets weerhoudt mij.

''Ik krijg om te geven'', zo ervaar ik het leven...geld, gezondheid,spullen enz. Ik krijg dit van God, om (weg)te geven.
Dit vond ik wel mooi gezegd door iemand:
''.....Jezus gaf zichzelf - ook zijn lichaam - voor anderen, voor arme zondaars zoals jij en ik. Hij was niet uit op lijfsbehoud, maar liet zich kruisigen.

Als iemand bij overlijden een hartklep of een hoornvlies afstaat, kan een ander mens - bij gebleken geschiktheid van de organen - misschien jaren langer leven of beter zien. Bestaat er groter liefde jegens een naaste? ......''

Ik weet dat er wel vergelijkingen bestaan:'' eva is ook gemaakt van een rib van adam''
En: " als een ongelovig iemand mijn orgaan krijgt en doordat hij langer leeft kan hij toch nog tot geloof komen, bied je hem een kans om het eeuwige leven te krijgen. Dat is naastenliefde''

Zover wil ik niet gaan Maar t is wel mooi bedacht toch?

Ik schreef al eerder dat ik vertrouw op God, dat als iemand mijn orgaan krijgt, het toch God is die bepaalt of de ontvanger moet blijven leven of niet. Hij heeft het laatste woord!

Doordat het niet expliciet in de Bijbel staat krijgen we -denk ik- de ruimte om je eigen keuze te bepalen, je eigen verantwoording daarin te nemen.God ziet in mijn hart wat de afwegingen zijn. En daar vertrouw/hoop ik op, dat het goed is. Terwijl een ander een andere afweging en besluit maakt,OOK juist ter ere van God besluit geen donor te willen zijn. God ziet ook diegenen in het hart, en ook daar vertrouw/hoop ik op dat het goed is.
God zal later wel oordelen..

Hè ik vind dat je dat weer mooi omschrijft Rugby.

Starry Night

Starry Night

03-06-2010 om 16:37

Rugby

Ik voerde de argumenten inderdaad ver door, maar niet om ze in het belachelijke te trekken. Ik doe dat alleen om aan te geven dat bepaalde ideeën voor mijn gevoel soms de neiging vertonen inconsequent te zijn. En dat ik daarop reageer heeft natuurlijk wel te maken met een lichte irritatie daarover. Verhalen (uit de eerste hand) van orthodoxe gelovigen die hun kinderen niet laten inenten, maar vervolgens wel midden in de nacht in blinde paniek de huisarts uit zijn bed bellen als hun kind een aanval van de mazelen heeft. Als neutrale buitenstaander kan ik dat niet rijmen. Als je op het ene moment je lot in de handen van de Heer legt, dan ook op het andere moment, lijkt mij.
Je tegenwerping dat nagels knippen juist 'voor de tempel zorgen' is, vind ik een heel goed tegenargument. Maar ik ontkom er niet aan dat ik de achterliggende boodschap verbijsterend egocentrisch vind. Er doemt een beeld op van een Almachtige die 'voor de eigen tempel zorgen' kennelijk hoger in het vaandel heeft staan dan 'voor andermans tempel zorgen'. Als mijn eigen nier het begeeft, dan mag daar iets aan gedaan worden, maar als andermans nier het begeeft dan heb ik daar niks mee te schaften?
Ik stel dit, even ten overvloede, pertinent niet om het belachelijk te maken. Ik stel wel dat de gedachtegang me vooralsnog uitermate egocentrisch voorkomt en een Almachtige - heel frank gezegd - onwaardig. En om die reden rijst bij mji het sterke vermoeden dat de gedachte niet van een Almachtige afkomstig kan zijn, maar eerder door mensen verzonnen.

Starry Night

Starry Night

03-06-2010 om 16:52

Overigens (rugby)

Overigens moet je mijn reactie hoe dan ook niet als een aanval in jouw richting beschouwen, want ik lees jouw posting inderdaad als een poging begrip te krijgen voor de bezwaren van andersdenkenden. Die bezwaren respecteren lukt mij wel. Maar ze begrijpen....? Nee.

Maylise

Maylise

03-06-2010 om 20:07

Rugby

Maar alsnog is mij niet duidelijk op welke bijbelse gronden orgaan donatie zo anders is dan bijvoorbeeld beenmerg donatie. Weet je toevallig welke bijbel teksten gebruikt worden hiervoor? Alleen als je het toevallig weet hoor.

Ongetwijfeld denken christenen vast wel na voordat ze donoren maar ik probeer me gewoon in te denken dat iemand die christelijk is zegt: ik wil wel donoren maar doe het niet want het is niet Gods wil. Dus dat probeer ik te achterhalen, waar op gebaseerd is dat het Gods wil is.

Maylise

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.