Religie en Spiritualiteit Religie en Spiritualiteit

Religie en Spiritualiteit

tonny

tonny

28-10-2010 om 12:14

Vanavond bijbelkwis

Jongste dochter is bij de opname geweest, eens even kijken of ik haar zie op TV en of ik haar ga verslaan

Hoe is jullie score?

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.

Leuk tonny!

Mogen we nog weten hoe we jouw dochter kunnen herkennen? Ik heb vanavond andere dingen te doen dus hoef gelukkig niet geconfronteerd te worden met mijn gebrekkige bijbelkennis (tja katholiek he...)
n@nny

Mijn moeder

Mijn moeder heeft een keer meegedaan, niet gewonnen maar wel leuk!

Mariel

tonny

tonny

29-10-2010 om 19:35

Ze zat in vak west

beetje vooraan. Blond, kleding wit / grijs. Ik kon helaas zelf niet kijken, maar Uitzending Gemist doet het prima.

Mark van Abcoud

Mark van Abcoud

03-11-2010 om 17:07

Alternatieve bijbelquiz..

Doe ook eens deze bijbelquiz, een leuk alternatief

Vraag 1.
Wat schiep God eerst? De mens of het dier?

A) De mens
Het dier
C) De mens en het dier werden tegelijk geschapen
D) De Bijbel zegt maar wat op dit punt

Tip:
Genesis 1:25-27
Genesis 2:18-19

Vraag 2.
Wat is de Bijbelse oplossing voor scooterklootzakjes en hangjongeren?

A) Aangeven bij de autoriteiten
Dukaten bij elkaar leggen voor een buurtloofhut
C) 0800-YAHWEH bellen om te vragen de tieners door twee beren te laten verscheuren, wat God dan ook prompt ook zal doen
D) Tweesnijdend zwaard trekken en eigen rechter spelen

Tip:
2 Koningen 2:23-24

Vraag 3.
Maakt Lance Armstrong kans op een plekje in de hemel?

A) Nee, God haat dopingzondaars
Nee, God haat Mart Smeets en dus Lance Armstrong
C) Nee, God haat de éénballigen
D) Nee, God haat mensen die hem niet aanbidden

Tip:
Deuteronomium 23:1

Vraag 4.
Wanneer moet de hand van een vrouw zonder pardon worden afgehakt?

A) Als ze zichzelf op de Sabbath vingert
Als ze de ballen van een vijand van haar man kapot knijpt
C) Als ze haar man slaat
D) Als ze huishoudelijk werk doet op de Dag des Heere

Tip:
Deuteronomium 25:11-12

Vraag 5.
Wat moet je als man volgens de Bijbel doen als broer overlijdt zonder kinderen achter te laten bij zijn vrouw?

A) Je schoonzus neuken, anders maakt God je dood
Je eigen kroost afstaan aan de weduwe van je broer
C) Je schoonzus opnemen in je harem
D) Je schoonzus levend begraven in het graf van je broer

Tip:
Genesis 38:8-10

Vraag 6.
Welke bruidschat moest de Bijbelse held David aan koning Saul geven om met zijn dochter Mikal te mogen batsen?

A) 100 kamelen
100 voorhuiden
C) 100 oogballen
D) 100 maagden

Tip:
1 Samuel 18:25-27

Vraag 7.
Wie is de grootste crazy bitch in de Bijbel?

A) Eva
Lea
C) Sippora
D) Ruth

Tip:
Exodus 4:24-25

Vraag 8.
Welke voorwaarden stelt Jezus aan het volgen van hem?

A) Je moet al zijn lessen retweeten
Je moet jezelf, je ouders, je broers, je zussen en je kinderen haten
C) Niets, er zijn geen voorwaarden aan het volgen van Jezus
D) Je moet met de kerst naar de kerk om Zijn verjaardag te vieren

Tip:
Lukas 14:26

Vraag 9.
Wat moet je niet doen met gouden voorwerpen die bedoeld zijn als aanbidding voor God?

A) Op de grond laten vallen, dan moet je hart uitgerukt worden
Aanraken als je een ongestelde vrouw bent
C) Verkopen voor eigen gewin
D) Dildo's van maken en mee neuken

Tip:
Ezechiel 16:17

Vraag 10.
Welke omschrijving van piemels en klaarkomen vind je terug in de Bijbel

A) Geen, want gekuiste taal
Ze verlangde terug naar haar minnaars daar, die zo zwaargeschapen zijn als ezels en hun zaad lozen als hengsten.
C) De Heere sprak tot zijn twaalf disciplen: gij zult u kruis opnemen en tot mij komen
D) Neemt uw pompwortel in de hande en leg aldus een kalkei op uw vrouw

Tip:
Ezechiel 23:19-20

Vraag 11.
Stel dat je kritisch bent over het geloof en het christendom naast je neer legt. Wat ben je dan in de ogen van de discipel en kerkvader Petrus?

A) Een schaap die weer terug moet naar de kudde
Een arendskuiken dat uit het nest is gevallen en door de moeder wordt opgevangen
C) Een pup die die de riem van het baasje nodig heeft
D) Een zwerfhond die zijn eigen kots op vreet van de straat

Tip:
2 Petrus 2:20-22

Vraag 12.
De grootste Bijbelse evangelist is Paulus. Waar is Paulus nu, als je de Bijbel gelooft?

A) Verteerd door de wormen in de aarde
In de hemel in het warme licht van Jezus
C) In de vuren van de hel
D) Op Urk

Tip:
Matteus 5:22
1 Korinthiërs 15:36

Vraag 13.
God liet zijn eigen zoon Jezus kruisigen als een offer en slachtoffer voor onze zonde. Wat was de reactie van God op het bloedende lijk van zijn eigen zoon?

A) Hij vond het heerlijk ruiken
Hij vond het beter te verteren dan de reacties op Joop.nl
C) Hij vond het een beetje jammer
D) Hij moest zijn ogen afwenden van afschuw

Tip:
Efeziërs 5:2

Vraag 14.
Wat is de smerigste zelfmoord in de Bijbel?

A) Die van Jezus
Die van Ehud
C) Die van Judas Iskariot
D) Die van de harige Samson

Tip:
Richteren 3:21-22

Vraag 15.
Wat moet er volgens kerkvader Petrus gebeuren met de mensen die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is en is opgestaan uit de dood?

A) Zij moeten bekeerd worden
Zij moeten geswaffeld worden
C) Zij moeten verbannen worden
D) Zij moeten vermoord worden

Tip:
Handelingen 3:23

Vraag 16.
Wat gebeurt er volgens de Bijbel met je als Jehova Getuigen niet binnenlaat?

A) Je komt niet in de hemel
Je stad wordt letterlijk omgedraaid en je gaat direct naar de hel
C) Je zult worden uitgelachen door de Raad der Engelen
D) Dan zullen de gelovigen net zolang volharden tot je wel luistert naar het woord van leven.

Tip:
Lukas 10:10-16

Vraag 17.
Welke dieren kunnen volgens de Bijbel, die we wetenschappelijk serieus moeten nemen als het om de schepping gaat volgens christenen, praten? Meerdere antwoorden mogelijk.

A) Ezels
Schapen
C) Slangen
D) Paarden

Tip:
Numeri 22:33
Genesis

Vraag 18.
Wat zal de landen overkomen die weigeren God te aanbidden? Meerdere antwoorden mogelijk.

A) De inwoners zullen doodgestoken worden met zwaarden
Hun rijkdom zal geroofd worden
C) Zwangere vrouwen zullen worden opengesneden
D) Babies zullen kapot gesmeten worden tegen de rotsen

Tip:
Hosea 13:15-16

Vraag 19.
Hoe noemt God je als hij boos op je is?

A) Lutsert
Katholieke haatsnol
C) Lul met vingers
D) Dronken hoer

Tip:
Klaagliederen 4:21

Vraag 20.
Wat is de meest stompzinnige reden waarvoor God iemand vermoordt in de Bijbel?

A) Nieuwsgierigheid (1 Samuël 16:19-20)
Het feit dat een man weigert een profeet te slaan die daar namens God om vraagt. Door een leeuw (1 Koningen 20:35-36)
C) Voor het voorkomen dat de Heilige Ark van het Verbond op de grond valt (2 Samuël 6:3-7)
D) Voor werken op de Sabbath. Zoals de dominee die door de kerk betaald wordt om de dienst te leiden. (Exodus 31:12-15)

Tip: Het grootste gedeelte van het Oude Testament. Diverse anecdotes uit het Nieuwe Testament.

liedewij

liedewij

03-11-2010 om 23:04

Mark

Mark; wat is het doel van je bijdrage?

tonny

tonny

04-11-2010 om 12:53

Religie en spiritualiteit mark

betekent dat iets voor jou?

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.