Religie en Spiritualiteit Religie en Spiritualiteit

Religie en Spiritualiteit

Waar staat....?(bijbelkennis-vraagje)

ik heb een gesprek gehad over ''het zorgen voor anderen, ten koste an je eigen gezin''. Zorgen voor anderen is een opdracht vanuit de Bijbel.Maar er staat ook in de Bijbel dat je eerst voor jezelf/eigen gezin moet zorgen....maar waar?!Weet iemand dat?

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Minet

Minet

05-01-2010 om 21:56

Binnen je mogelijkheden?

Geen idee of dat in de bijbel te vinden is, maar het lijkt me niet meer dan logisch dat je alleen kunt zorgen voor anderen zolang dat niet ten koste gaat van de zorg voor je jezelf en je eigen gezin.

rugby

rugby

06-01-2010 om 12:19 Topicstarter

Tuurlijk

ja ik vind het ook (meestal)logisch, maar niet iedereen vindt dat/kan dat (altijd). En voor zo iemand (en dus ook voor mijzelf) zoek ik waar het staat in de Bijbel...

Vic

Vic

06-01-2010 om 14:32

Deze?

Matteüs 22:36-40
"Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten."

Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor een ander zorgen. (Ik ben een complete leek op bijbelgebied, dus wellicht sla ik hier de plank mis).

Timotheüs

1 Timotheüs 5:8: "Ja, indien iemand niet voor de zijnen zorgt, en in het bijzonder voor hen die leden van zijn huisgezin zijn, dan heeft hij het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige."
Daarbij kun je denken aan een man die weigert zijn geld af te staan aan het gezin, maar ook aan een vrouw die weigert de huishouding op zich te nemen als de man wèl kostwinner is.
Bedoelde je deze tekst? Misschien kun je duidelijker uitleggen wat je bedoelt met zorgen voor een ander ten koste van je gezin?

rugby

rugby

06-01-2010 om 16:51 Topicstarter

Uhh nee?

bedankt voor de reacties...Ik weet zelf dus niet OF het in de Bijbel staat...Ik leg de situatie ff beyer uit:
Een vriendin doet zoveel voor anderen, dat haar eigen gezin en zijzelf vaak tekort komen.Ze gaf aan dat ze dit deed uit plichtsbesef, vanuit haar geloof; haar wil om God te dienen... Een derde vriendin zei daarop: In de Bijbel staat ook dat je eerst voor je eigen gezin moet zorgen.....

Daarna gebeurde er iets , waardoor we afgeleid werden, pas na enkele dagen dacht ik eraan terug en vroeg mij af: waar staat dat dan in de Bijbel?
Ik kan natuurlijk t navragen aan die (derde) vriendin, maar ik dacht dat ik hier wellicht sneller n antwoord kon krijgen?

Het lijkt mij niet die teksten die nu gegeven zijn, ik zou daar niet de conclusie uit kunnen halen, dat je eerst voor je zelf/gezin moet zorgen en daarna pas voor anderen.

vanmorgen op de Bijbelstudie hadden we het wel over Lucas 3, en lazen in de Bijbel dat je je EXTRA kleding moet weggeven...dus niet eens je eigen jas. Als je dat ruimer neemt, kan je zeggen dat je de EXTRA zorg/energie moet weggeven, niet je eigen energie?
Ik denk maar wat hardop...
Ik ga t vragen, waar zij het andaan heeft uit de Bijbel...

Ik ga t maar s aan die vriendin vragen en ik laat het wel weten...

tonny

tonny

06-01-2010 om 23:37

Tja

losse bijbelteksten rondstrooien is nooit verstandig, je moet alles altijd in z'n verband lezen, in de context.

De tekst die Peenvogel aanhaalde luidt in de NBV: ' Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.'

Ik ben benieuwd met welke tekst vriendin 3 komt aanzetten.

Mensen die zo overijverig uit plichtsbesef zichzelf voorbij lopen en hun eigen thuis enigszins verwaarlozen, komen zichzelf vroeg of laat tegen. Of ze dat nu vanwege hun geloof doen, vanwege hun werk of de voetbalclub of politieke partij waarin ze elke vrije minuut steken.

Film 'alles is liefde'

Tonny, geloof jij eigenlijk in God? Je maakt zulke verstandige opmerkingen over religieuze zaken.
Enfin, ter zake: Tonny's opmerkingen deden me denken aan de film 'Alles is liefde'. Daarin speelt een gezin, 2 kinderen, een rol waarvan de moeder zichzelf inderdaad voorbijholt (Thomas Acda speelt vader, die zijn baan kwijtraakt). Ze is actief op school in talloze commissies, streeft zo'n perfectionisme na in haar huishouding en opvoeding en sociale contacten dat ze aan het einde van de film doodop in de meterkast zit te huilen. Best leuke film om eens te zien met de bewuste vriendin van Rugby, die zo veel voor anderen zorgt.
Wat ik wél nog kan toevoegen, is dat Jehovah's getuigen in de begintijd veel tijd en aandacht stopten in de prediking van huis tot huis, maar de laatste decennia erop gewezen zijn dat ze hun eigen gezin wel voorrang moeten geven. Zij zijn vrij bijbelvast, dus in die zin wel een voorbeeld voor andere christenen, vind ik.
Ik wacht ook nieuwsgierig af wat die derde vriendin van Rugby voor tekst heeft om haar opvatting te ondersteunen. Er wil mij niets anders te binnen schieten.

tonny

tonny

09-01-2010 om 15:49

Peenvogel

ja - ik geloof in God.

En ik ben heel geinteresseerd in allerlei manieren van geloven, de kerkgeschiedenis, de beleving binnen diverse geloofsgemeenschappen.

Van andere religies dan het christelijk geloof weet ik veel minder af, ik ben daarmee niet vertrouwd en de cultuur is me niet van nature bekend. Feitjes weten is wat anders dan iets van binnen uit meebeleven.

Rugby, heb je al antwoord?

Vol spanning wachtten we op het antwoord van vriendin 3, maar heb je al een goed antwoord gekregen of zoek je nog?

Klopt

Dat staat idd ergens in de bijbel, maar waar???

Ik ga het voor je proberen op te zoeken!

Groetjes Milou

rugby

rugby

01-02-2010 om 15:35 Topicstarter

Overmorgen

zie ik haar bij de bijbelstudie en dan ebben we het er verderover, wordt vervolgd

rugby

rugby

11-02-2010 om 17:47 Topicstarter

Eindelijk.....

Die Bijbelstudie ging niet door, maar ik heb op de GKV forum mn vraag ook gesteld en daar kreeg ik ongeveer dit amrtwoord:
''1 Tim 5,8
Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.
------------------------------------------------------
1 Tim 3:4 Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. 5 Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?

Maar ook in 1 Kor 7:29 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt, 30 ieder die verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst, ieder die vreugde voelt zo dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is, 31 ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. 32 Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. 33 Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, 34 dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer, en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. 35 Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen.

Het is dus wat genuanceerder dan alleen voor je gezin zorgen maar voor je gezin zorgen/leidinggeven is wel voorwaarde om ook voor andere te kunnen zorgen blijkt.''

Ik kan hier iig wel wat mee, juliie?

tonny

tonny

11-02-2010 om 23:42

Nou nee...

Dat stuk uit de brief aan de gemeente in Corinthe... In de tekst die je citeert is de apostel Paulus aan het woord. De indruk die je uit zijn woorden krijgt, is dat het niet lang meer duurt voordat de huidige wereld voorbij zal zijn: vandaar de oproep nadrukkelijk prioriteit te geven aan geestelijk leven.

Maar ja, we zijn nu bijna 2000 jaar verder en de wereld draait nog steeds. Ik vind dat je echt een flinke vertaalslag nodig hebt om deze tekst te lezen in het heden. Ik geloof dat Paulus hier vanuit zijn persoonlijke situatie spreekt - elders zegt hij dat ook. Hij voelt zich geroepen om ongebonden te blijven en zo zijn werk als apostel te doen - maar dat betekent niet dat iedereen dat zo moet doen.
En hij heeft verder makkelijk praten... Hij heeft geen vrouw, geen gezin, het is allemaal wel wat theoretisch. Maar goed, dat is niet vreemd, hij was een gestudeerd en ijverig persoon, die leven wel vaker iets buiten het gewone leven. Als iedereen was als hij, waren de gelovigen uitgestorven.

rugby

rugby

12-02-2010 om 09:18 Topicstarter

Mijn poging tot vertaling naar nu

ik haal er - voor mij- het volgende uit: als je getrouwd bent, moet je goed voor elkaar zorgen (behagen), om zo te kunnen leven zoals God dat wil.(naar Zijn Wet en eer). Het is Zijn wens!
Mijn huwelijk/gezin is dus belangrijk, ik moet ervoor zorgen, juist ter ere van God.

(als je ongetrouwd/single bent, hoef je dus niet voor een partner te zorgen/te behagen,en kan je je hele leven richten op God)

Als je dus getrouwd bent, moet je niet alleen maar zorgen voor mensen ''buiten je gezin'', er staat voor mij duidelijk dat je ook voor je gezin moet zorgen, dat dat juist ook ter ere van God is!

Ik geef toe dat ik Tim. een beter/overtuigender antwoord vind, waar ik meer mee kan.
Natuurlijk waren de omstandigheden toen anders en schrijft Paulus idd dat hij dat voor zichzelf zo bedoeld.Maar voor mij wordt het er niet minder om, ik neem het wel ter harte.

Laat het je leven niet beheersen

Ik zie wel wat Rugby bedoelt. Die tweede tekst is gewoon wat zwart-wit gesteld door Paulus. Hij zegt niet dat je je vrouw niet mag behagen of geen verdriet mag hebben, of aardse zaken mag bezitten, het moet je leven alleen niet beheersen! En daar ben ik het helemaal mee eens. Je leven moet niet behéérst worden door het verdriet, door alleen maar vreugde, door bezit, door de liefde voor je partner. Ik kan me daarin vinden.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.