Religie en Spiritualiteit Religie en Spiritualiteit

Religie en Spiritualiteit

liedewij

liedewij

23-03-2009 om 14:10

Wie is god..

Ik had beloofd een draadje te starten...maar merk dat ik huiverig ben. Ik vind het moeilijk onder woorden te brengen hoe ik God zie en hoe Hij is. Of Hij almachtig is en alles bestuurt. Ik ben huiverig omdat woorden zo snel verkeerd geinterpreteerd kunnen worden. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik de wijsheid niet in pacht heb, dat wat ik schrijf mijn beleving en gedachtes zijn. Ik heb absoluut niet de behoefte mensen te overtuigen.
Ik geloof,Starry Night, dat God zorgt voor zijn wereld en mensen. Dat Hij mensen inderdaad als instrument gebruiken kan maar dat wij niet willoos alles ondergaan. We hebben verstand meegekregen om verstandig te handelen en zijn dus zelf verantwoordelijk voor wat wij doen. We zijn geen marionetten waar aan de touwtjes getrokken wordt. God wil ook dat wij zelfstandige wezens zijn. Hij dwingt ons het geloof in Zijn zoon niet af maar geeft ieder mens een keus. De bijbel is de handleiding. Maar helaas voor velerlei uitleg vatbaar zoals blijkt. Ik lees hierin een rode draad en dat is dat God van ons houdt(Hij heeft ervoor gezorgd dat er geen barrieres meer zijn tussen Hem en ons) en dat wij mogen genieten van ons bestaan. Dat wij onze naaste lief moeten hebben( poeh, soms al een moeilijke taak) en bewust met de schepping om moeten gaan. Als je hierover nadenkt heeft dit gevolgen voor je praktische manier van leven. Ik lees de bijbel wel degelijk als een oud boek uit een andere tijd/cultuur. Ik lees meestal geen pasklare antwoorden en al helemaal niet voor moderne ethische vraagstukken. Ieder mens maakt hier zijn keuzes in en het is goed om daar goed over na te denken. En voor ogen te houden dat je verantwoordelijk bent voor elkaar en voor de schepping.

Eerlijk gezegd weet ik niet eens of het allemaal zo belangrijk is. Soms denk ik wel eens dat wij allemaal nog voor verrassingen komen te staan. Dat wij met onze menselijke geest en beperkingen wel proberen om vat te krijgen op "God" maar dat het zo eenvoudig niet is.

Nou ja, zomaar wat gedachtes die in mij opkomen.

groeten Liedewij


Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

17-04-2009 om 11:30

De zin.....(starry night)

van het leven

je schrijft:Wat is de zin van dit bestaan?" Wel, er is geen 'zin'. Die zin moet je zelf maken.

oooh wat vind ik het moeilijk om in draadjes als deze te reageren...soms klap ik dicht....zou ik iets willen zeggen en weet ik niet zo goed hoe en wat erop te zeggen....

Ik kan alleen maar zeggen dat ik geloof dat de zin van het leven voor mij God is.
Hij heeft een plan met ieder van ons.
En ik geloof dat.
Hij geeft zin aan mijn leven....
Ik heb ooit een alpha cursus gevolgd waar ik antwoord kreeg op mijn sceptische vragen....ik vond daar wat ik zocht.
Nadeel is dat ik het lastig vind om te verwoorden of vertalen kan meer naar een ander toe...tis ook weer meerdan 3 jaar geleden...
dus als je echt op onderzoek bent...zou ik zeggen...je hebt niets te verliezen...en alphacursussen zijn gratis en vrijblijvend.
je mag er al je sceptische vragen neerleggen en uiteindelijk ermee doen wat jij wil...het wel of niet geloven......

Als je werkelijk zou willen dat je het kon geloven...stel je open....en ga oprecht op zoek zou ik zo zeggen....wat let je?

"Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn
enige geboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem geloofd eeuwig leven zal."

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

17-04-2009 om 12:09

Die laatste zin...

in mijn vorige bericht is niet bedoeld om iemand te bekeren ,maar wel om aan te geven wat voor mij een heel belangrijke tekst is in de bijbel...

wat mij ZIN van leven geeft

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

17-04-2009 om 12:24

Handpalm van god

starry night schrijft:

"Dat kan zo zijn", zo stelde hij, "maar toch vind ik de gedachte dat mijn naam geschreven staat in de palm van God's hand veel mooier."

En daar draait het dus om. Dat kan ik me namelijk voorstellen. Prachtig, uitverkoren zijn, speciaal gecomponeerd door een Opperwezen. Maar daarom gelóóf ik het nog niet. Ik geloof in die moleculen en niet in die hand, die me erg Monty Python-achtig (en dus niet 'echt') voorkwam.

----------------------------------------------
Het draait voor mij niet om de symboliek die schuilt achter een uitspraak als in de handpalm van God gegrift staan.

Het gaat bij mij om wat God gedaan heeft voor mij....
zie die laatste zin,in mijn bericht

"want alzo lief had God de wereld enz...."

Jezus ging voor mij aan het kruis....
de Spijkers die door zijn handen zijn gegaan,dat deed Hij ook voor mij....
En daardoor mag ik elke dag leven uit genade!
Dat is Liefde voor mij ...
die alle verstand te boven gaat.

het gaat er voor mij niet om of het een mooier idee is
dat mijn naam in de handpalm van God gegrift staat.
Het gaat er mij om dat ik gewoon weg geloof dat God het was die mij geschapen heeft naar Zijn beeld.
Niet omdat dat mooier is maar omdat dat voor mij zo IS.
Zoals iemand al schreef een keer op OOL(was dit draadje volgens mij) toen ze haar beleving schreef...God IS.
en dat beleef ik net zo...
dat God IS .............
voor mij is de Bijbel waarheid.....

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

17-04-2009 om 18:42

Effe aanvullen vorige berichtje

ik schreef :
Het gaat er mij om dat ik gewoon weg geloof dat God het was die mij geschapen heeft naar Zijn beeld.

had erbij willen schrijven dat het gaat omdat Jezus Zijn leven gaf opdat ik vrij mag zijn en eeuwig leven heb!
Dat ik mag geleven uit Genade!
Hij nam alle schuld op zich van de mensheid!
Daar gaat het om! die daad van liefde!

Starry Night

Starry Night

24-04-2009 om 17:28

Evy-leigh

Dat je het moeilijk vindt om te reageren op uitingen zoals de mijne heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat iets wat voor jou heel erg belangrijk en dierbaar is, voor een ander onzichtbaar blijkt te zijn. Ik vat dat eigenlijk op als empathie, het stoort me niet in ieder geval. Er ligt namelijk niets onaardigs aan ten grondslag, integendeel zelfs.

Eigenlijk denk ik dat jij veel beter onder woorden kunt brengen waarom je wel gelooft, dan dat ik onder woorden kan brengen waarom ik niet geloof. Want feitelijke bewijzen heb ik niet (jij ook niet, maar daar draait het geloof ook helemaal niet om, dat is een in mijn ogen vrij dommige benadering van sommige atheïsten) en het onbreken van een behoefte is ook moeilijk te verdedigen natuurlijk. Ik ben er bovendien van overtuigd dat geloven eigenlijk prettiger is dan niet-geloven. Geloven geeft hoop. Gisterenavond sprak ik iemand die heel hard moest lachen bij de gedachte dat 'na de dood' in feite hetzelfde zou kunnen zijn als 'voor je geboorte'. Die gedachte van een onbevattelijk 'niets', ze kon zich niet voorstellen dat je daarmee kon leven. Maar ik kan daar dus heel goed mee leven Zij dacht dat het wellicht ook te maken kon hebben met hoe je bent opgevoed trouwens (in mijn geval niet-gelovig).

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

25-04-2009 om 19:43

Starry night

Hai Starry Night!
Ik ben blij dat je mijn reactie in die zin goed opvat dat er niks onaardigs aan ten grondslag ligt.
Ik ben er zeker niet op uit iemand te veroordelen of een vervelend gevoel te geven.
Je hoort gewoon zooo vaak dat christenen worden afschilderd als mensen die de ander veroordelen om het feit dat de ander niet gelooft in God....
En dit soort draadjes word zo vaak vijandig naar elkaar toe dat een open gesprek vaak jammer genoeg helemaal niet meer mogelijk is.
Ik ben blij dat we tot nog toe gewoon zo open met elkaar in gesprek kunnen gaan!

Wat ik nog steeds ook zo wonderlijk vind is dat je enerzijds het niet gelooft voor jouzelf.
Maar tegelijkertijd er van overtuigd bent dat wel-geloven prettiger is.
En in een eerdere posting al zei dat je zelfs zou willen dat je het kon geloven!

Dat vind ik echt zo wonderlijk!
En vat het niet verkeerd op hoor,maar
dat geeft mij ook enigszins hoop...
hoop dat er een dag komt in je "zoektocht"
waarop je tot de ontdekking komt dat je zult ontdekken het wel eens waar zou kunnen zijn allemaal wat er in die bijbel staat.....ook al denk je er nu zo anders over...

Waarom hoop ik dat voor jou?

a) omdat je zelf aangeeft dat dat is wat je best zou willen geloven.(maar wat je nu niet kunt)

(ooit heb ik zo'n uitspraak ook gedaan en kijk waar mijn zoektocht mij gebracht heeft


Omdat iets wat je zooo blij maakt,iets dat echt waarde geeft aan het leven,en hoop geeft voor de toekomst,
dat gun je een ander zoooo van harte om dat ook te kunnen ervaren......!
Dat wil je graag delen!
En ook ik was sceptisch, had veel vragen, en was extreem terughoudend naar christenen toe....
christenen in mijn omgeving sloegen je om de oren met de Bijbel en wezen met hun vingertje ,maar waren totaal vergeten wat elkaar liefhebben eigenlijk betekent.
Dat gaf dat ik er de brui aan gaf.
Maar ik heb er toch uiteindelijk een weg in gevonden,
Of eigenlijk God vond die weg voor mij en klopte op mijn deur via een van de kinderen.
Ik heb open gedaan en ben erg blij dat ik dat gedaan heb...

Reden dat ik het ook lastig reageren vind in dit soort draadjes is omdat ik het jammer zou vinden als
wat ik zeg als aanstootgevend ervaren zou worden terwijl ik het zo niet hoop over te brengen.

ik wil niemand voor t hoofd stoten ieder in zijn waarde laten en tegelijkertijd wel gaan staan voor waar ik in geloof....
ik hoop dat die intensie in elk geval over gekomen is.

Verder....
Lieve Starry Night,

wens ik jou alle goeds toe in je zoektocht naar "wie God is"

en hoop dat je ooit zelf mag ervaren wie Hij ook voor jou zou willen zijn....Ik zou het geweldig gaaf vinden
als ik ooit mocht horen dat je opendeed toen God klopte....Iets dat je je niet kunt voorstellen zoals je er over denkt natuurlijk
maar mocht het ooit anders zijn...open je dan een nieuw draadje??

liefs van Evy-Leigh

Starry Night

Starry Night

28-04-2009 om 13:54

Oordelen

Ik denk dat gelovigen en niet-gelovigen prima met elkaar over godsdienst en geloven kunnen discussiëren, als je allebei maar in het oog houdt dat het doel nooit moet zijn de ander op 'andere gedachten' te willen brengen en dat het uitgangspunt ook niet een 'eigen gelijk' kan zijn. In feite doet dat er namelijk niet toe. Als ik met iemand van gedachten wissel over het geloof, dan is mijn enige doel die ander te kunnen begrijpen (of de ander mij begrijpt vind ik niet eens zo belangrijk eigenlijk). En ja, dan komen dingen tot mij die ik zonder meer benijden kan. Maar eerlijk gezegd tevens dingen die ik niet benijd.

Jouw postings ademen zoveel positieve energie en beste wensen jegens anderen, als iedereen elkaar zo benaderde dan ontstond er weinig ruzie in de wereld volgens mij

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

·´¯`·­» Evy-Leigh «­·´¯*

28-04-2009 om 18:20

Starry night

Jij schrijft:

Jouw postings ademen zoveel positieve energie en beste wensen jegens anderen, als iedereen elkaar zo benaderde dan ontstond er weinig ruzie in de wereld volgens mij

________________________________________________________

*Bloos*

Ik kon alleen maar hopen dat wat ik zeg als positief ervaren zou worden.
Omdat ik geenszins op iets anders of negatiefs uitgeweest ben...
Wat fijn dat je dit zo ook kon lezen uit mijn postings.
T ga je goed starry night!!

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.