Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Vriendin van...

Vriendin van...

02-09-2010 om 13:44

Concept begroting

Beste allemaal,

Graag zou ik van jullie willen weten wat jullie verstaan onder een concept begroting.

Waarom ik dit wil weten:

Voor een project (groot) is van te voren een concept begroting gemaakt. Gedurende het project zijn er steeds voorschotten voldaan. Nu is het project klaar en het eindresultaat is prachtig, dat vinden alle partijen. Maar ook de eindrekening is nu klaar, het totaalbedrag van deze eindrekening is aanzienlijk hoger dan het totaalbedrag van de concept begroting. Nu is dat deels te verklaren door extra werkzaamheden, maar ook door bepaalde tegenvallers. Het gevolg is nu, opdrachtgever wil zich uitsluitend houden aan concept begroting en ziet deze dus min of meer als offerte. Wel wil opdrachtgever iets bij betalen voor de extra werkzaamheden maar heel minimaal. Opdrachtnemer zit nu met een enorme kostenpost en zoals het nu lijkt zal opdrachtnemer deze volledig op zich moeten nemen, maar kan dat niet dragen. Mocht opdrachtgever echt bij zijn standpunt blijven, dan komt er zeer waarschijnlijk een fallisement in zicht voor opdrachtnemer, dat weet opdrachtgever ook. Beiden hebben al om de tafel gezeten, maar komen er niet uit. Persoonlijk denk ik dat opdrachtgever en opdrachtnemer wat water bij de wijn moeten doen, om het probleem op een nette manier op te lossen. En het is zo ontzettend jammer, dat het nu zo gaat. Zoals ik al zei, het eindresultaat is echt wonderschoon! Opdrachtnemer heeft zulke lange dagen gemaakt om tot dit resultaat te komen, bloed, zweet en tranen. Wat vinden jullie?

Ik hoop dat ik de situatie duidelijk en neutraal genoeg heb omschreven, zo niet, dan hoor ik dat graag.

Hanne.

Hanne.

02-09-2010 om 13:51

Tegenvragen

Even een paar tegenvragen:

Als de kosten mee waren gevallen had opdrachtnemer dan het teveel betaalde terugbetaald?

Het (eerlijke) antwoord op deze vraag geeft denk ik al aan wat de status van de concept begroting was voor de opdrachtnemer.

Is het extra werk in overleg uitgevoerd, of is dat eigen initiatief van de opdrachtnemer geweest?

Is er uberhaupt iets van een contract gemaakt? Of is er alleen de concept begroting (en staat daar dan ook letterlijk concept op)

Vriendin van.....

Vriendin van.....

02-09-2010 om 14:11

Als de kosten waren meegevallen, dan was dit zeker zichtbaar geweest op de eindrekening. Opdrachtnemer heeft natuurlijk liever dat hij uiteindelijk met een eindrekening komt die mee valt voor de opdrachtgever. Dit komt dan ook regelmatig voor, en opdrachtgevers waarderen dit zeer. In dit geval ging het denk ik om een te groot project, opdrachtnemer heeft het van te voren niet tot in details kunnen inschatten, wat hem te wachten stond.

Op de concept begroting staat duidelijk dat het om een concept begroting gaat, het woord offerte of iets dergelijks komt er niet in voor. Andere afspraken op papier zijn/waren er niet. Wel mondeling dat opdrachtgever nog wel iets achter de hand had, in geval het duurder uit zal pakken. Het moest allemaal op zeer korte termijn gebeuren en zo snel mogelijk.

De extra werkzaamheden zijn in opdracht geweest van opdrachtgever.

Tja, naar mijn mening kan je met zo`n project nooit van te voren precies op de 100 euro nauwkeurig aangeven wat de kosten zullen zijn.

Hoop dat dit voldoende is, om er een mening over te kunnen/willen geven?

Dit is heel slecht geregeld

In mijn vorige baan had ik hier veel mee te maken. Projecten die soms lang soms kort liepen, soms duidelijk waren vanaf het begin, soms heel vaag.

Het komt heel voor maar mijn bescheiden persoonlijke mening is dat je dit als professional eigenlijk niet moet laten gebeuren. Zondere heldere financiele afspraken gaat het vroeg of laat fout, dat blijkt ook wel uit dit verhaal.

Ik vind dus dat de opdrachtnemer veel te verwijten valt. Natuurlijk is het allemaal in in samenspraak en gaat de opdrachtgever mogelijk ook niet vrijuit, maar werken zonder dat je weet of je ervoor betaald wordt (zwart op wit, boter bij de vis, zonder stelposten of duidelijkheid over hoe om te gaan met meerwerk) ... dat is gewoon heel dom.

De zin over dat je nooit vooruit precies kunt weten over hoeveel een project kost vind ik heel naief. Moet een opdrachtgever dan bij een vage opdracht altijd rekening houden met grote overschrijdingen van de begroting? Dan wordt de rekening bij voorbaat bij de opdrachtgever gelegd, dat mag je wel even met hem/haar bespreken. Welk bedrijf gaat nou opdracht verlenen voor iets dat misschien 10.000 maar misschien ook wel 40.000 euro kost? Zo kan je toch geen bedrijf runnen?

guera

guera

02-09-2010 om 16:22

Dom

nooit van start gaan op basis van een concept. Een concept begroting is mijns inziens een indicatief bedrag op basis waarvan men kan zeggen. "Ah ik moet dus denken aan 4 nullen ipv aan 3 nullen". Dan ga je verder en maakt een offerte. Je gaat niet dan al je werkzaamheden uitvoeren. Als sommige dingen nog niet helder zijn neemje ze op als PM in de offerte.
Ik denk dat er van beide kanten water bij de wijn moet ja...

dc

dc

03-09-2010 om 00:14

Hangt ervan af

Wat is het jaarlijks budget van de opdrachtgever en worden er nog andere projecten voor deze gedaan?

Mijn man werkt met voor een vrij groot bedrijf met grote klanten, en brengt altijd alles in rekening, juist omdat alles vaak heel snel moet en van goede kwaliteit moet zijn. Maar dan is zo'n project een druppel op de plaat van het gehele budget zeg maar. En er is een vertrouwensbasis tussen bedrijf en klant. De relatie gaat niet om enkel 1 project.

Het lijkt me dat als het werk gedaan is, dat de opdrachtgever daar gewoon voor moet betalen. Als ze echte duidelijkheid hadden gewild over het budget, hadden ze een offerte moeten vragen (maar kost meer tijd).

Hanne.

Hanne.

03-09-2010 om 09:29

Na een nachtje nadenken

Na een nachtje nadenken weet ik eerlijk gezegd nogsteeds niet wat ik er van moet denken. Volgens mij speelt er een groot stuk naiviteit mee (van beide partijen).

De opdrachtnemer had inderdaad duidelijke afspraken moeten maken. De concept begroting heeft blijkbaar impliciet de status van een offerte gekregen. Op basis daarvan zijn opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in zee gegaan. Ze zijn alleen vergeten af te spreken of het om 'vaste prijs' of 'op nacalculatie' ging. En beiden hebben de voor hun meest gunstige optie in het hoofd gehouden.

Extra werk is in principe altijd dat wat het zegt, nl extra, en zou dus ook extra betaald moeten worden. Maar ook hier is de grens niet zo zwart wit. Kleine extraatjes kunnen soms wel gewoon binnen het project vallen.

Al met al dus vooral gebrekkige communicatie. Er samen uit proberen te komen lijkt me de beste optie. Maar als het voor opdrachtnemer mogelijk tot een falissement kan leiden zou ik ook serieus overwegen om juridische bijstand te vragen/in te zetten. Als dat het verschil tussen wel en niet falliet gaan betekent lijkt het me zeker de moeite waard.

Ik neem aan dat ze een verzekering heeft voor dergelijke dingen.

ijsvogeltje

ijsvogeltje

03-09-2010 om 10:47

Had niet mogen gebeuren

En ik ben toch geneigd om de 'fout' neer te leggen bij de opdrachtnemer. Als ik het goed begrijp, is dit degene die de uitgaven heeft geregeld en dus over de kosten waakt. Is ook een heel logische constructie.
De overschrijding van de begroting had hij al veel eerder moeten signaleren. En dan maakt het wat mij betreft niet uit of er 'concept' of 'definitief' boven die begroting stond. Je gaat van te voren uit van een bepaald bedrag. Ga je daar overheen, dan bespreek je dat met de opdrachtgever. Aan hem dan de keuze extra geld vrij te maken óf genoegen te nemen met mindere kwaliteit. Nu heeft opdrachtnemer die keuze gemaakt: hoge kwaliteit is belangrijker dan binnen budget te blijven. En is daarmee op de stoel van opdrachtgever gaan zitten.

Tijgeroog

Tijgeroog

03-09-2010 om 11:04

Over faillisement

Ik sluit me aan bij de vorige posters, ik wil nog een ding toevoegen:

"Mocht opdrachtgever echt bij zijn standpunt blijven, dan komt er zeer waarschijnlijk een fallisement in zicht voor opdrachtnemer, dat weet opdrachtgever ook."

Bedankt wel dat als het standpunt van de opdrachtnemer gevolgd wordt, dat bij de opdrachtgever tot een faillisement zou kunnen leiden. Ik ken de situatie natuurlijk niet, de opdrachtgever niet, maar opdrachtgevers kunnen ook in grote problemen komen als rekeningen opeens veel hoger uit blijken te vallen.
Ik ben ook bang dat het verschil tussen het concept en de nacalculatie wel groot is, als dit tot faillisement bij de opdrachtnemer gaat leiden...

Als dit voor de rechter komt

..dan zal die kijken wat partijen hadden beoogd af te spreken. Daarvoor kunnen in beginsel alle omstandigheden van het geval een rol spelen. Moeilijk dus om daar met de summiere info die we hier hebben een voorschot op te nemen.

Je ziet in de vonnissen eigenlijk altijd twee elementen of tegenpolen: wat je als opdrachtgever hebt afgenomen daar moet je voor betalen, maar je krijgt alleen maar als opdrachtnemer betaald waar je opdracht voor hebt gekregen.
En wat die opdracht dan wel of niet omvat... dat moet de rechter dan uitmaken.

Vriendin van.....

Vriendin van.....

03-09-2010 om 16:55

Re:

Graag wil ik jullie allen bedanken voor jullie kijk op deze kwestie.

Opdrachtnemer is te naief en te goed van vertrouwen, dat was en is inmiddels wel duidelijk. Het is geen harde zakentype maar wel heel erg goed qua werk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch bang ben dat hier `misbruik/gebruik` van is gemaakt, en helaas niet de eerste keer. Opdrachtnemer hecht te veel waarde aan hetgeen wat mondeling doorgenomen wordt. En is zeer verbaasd als men daar later niet op terugkomt. Het gaat hier trouwens om een kleine zelfstandige. In dit geval was dus afgesproken (mondeling) tijdens de werkzaamheden, toen duidelijk werd dat het bedrag overschreden zal worden, dat er reserves voor waren, dus geen probleem.

Opdrachtnemer voelt zich nu ook zeer aangeslagen en is dus zo`n twee maand voor niks aan het werk geweest. Erg moeilijk op te vangen, zo niet onmogelijk. Opdrachtnemer maakt zich zelf ook zeer grote verwijten in deze hele kwestie. Omdat er dus niks over op papier staat. Het is voor opdrachtnemer een hele dure en leerzame les, alleen wel erg treurig als dit het einde (financieel) zal betekenen.

Opdrachtnemer heeft opdrachtgever voorgesteld om de kosten die er nu liggen, door tweeen te delen. Een helft voor opdrachtnemer en andere helft voor opdrachtgever. Dit is voor opdrachtgever onbespreekbaar en daar blijft deze bij. Opdrachtgever geeft aan genoeg betaald te hebben en ja, jammer dan voor opdrachtnemer dat hij met meer kosten blijft zitten.

Nou ja, al met al een heel trieste zaak, of het nou dom of heel dom is.

Het is voor mij erg lastig om de situatie zo duidelijk en neutraal mogelijk hier neer te zetten, maar was gewoon erg benieuwd hoe jullie kijk erop is. Ik heb het allemaal nogal haastig getypt, maar hoop dat het toch nog een redelijke reactie is geworden;-)

Bedankt!

mirreke

mirreke

03-09-2010 om 18:27

Naïef ja...

Is opdrachtnemer al lang kleine zelfstandige? Of is het een van de eerste opdrachten? Ik ben zelf ook kleine zelfstandige, en herken toch wel een beetje wat er gebeurt. Als kleine zelfstandige heb je namelijk meestal geen poot om op te staan. Ik heb een grote opdrachtgever die een betaaltermijn van 3 maanden hanteert. Dat mag helemaal niet, het is zelfs zo dat ik zelf, als leverancier van de diensten, de betaaltermijn mag aangeven, maar ik heb slechts één opdrachtgever die mijn betaaltermijn hanteert. De rest heeft zijn eigen en die is meestal lang.
Kleine zelfstandigen wordt ook aangeraden bij grote of langlopende klussen geld deels vooraf te vragen, of in delen te factureren. Dat is mij nog nooit gelukt. Ik heb geen één opdrachtgever die dat doet. En soms heb ik grote opdrachten, waar ik lang mee bezig ben en waar ik enkele maanden van kan/moet leven. Dan vind ik het toch behoorlijk spannend als er betaald moet gaan worden. Maar nee zeggen doe ik niet, want ik heb het werk en de opdrachtgever hard nodig.
Zeker als je creatieve concepten levert, of iets als interieurinrichting of zo, kan ik mij voorstellen dat het werk tijdens besprekingen zich uitbreidt. Wat je vriend(in) had moeten doen is telkens een opdrachtbevestiging schrijven en die aan opdrachtgever doen toekomen. Heeft opdrachtnemer een rechtsbijstandsverzekering? Dan zou ik denk ik toch wel een zaak willen aangaan. Een mondelinge bevestiging geldt immers ook? En als tijdens gesprekken toch altijd is aangegeven wat de bedoeling was... tja.
Ik zet zelf altijd alles op papier, en gelukkig is het inmiddels in mijn 'branche' wel zo dat er duidelijke opdrachtbevestigingen of purchase orders worden verstrekt. Het vage is er inmiddels wel vanaf gelukkig.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.