Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Karin Schmidt

Karin Schmidt

08-02-2010 om 11:26

Erfenisvraagje

Voor zover ik weet heeft mijn vader voordat hij met mijn moeder kinderen kreeg in ieder geval 1 kind en misschien 2 kinderen bij andere vrouwen verwekt. Het 2e geval schijnt zeer discutabel te zijn, het eerste geval 'bewezen'. Ik weet er het fijne niet van af, maar een een ander zou toentertijd met de moeder geregeld zijn (een bedrag betaald?). Hoe of wat weet ik niet, maar het komt er op neer dat mijn vader nooit enigerlei bemoeienis/contact of wat dan ook met dit kind heeft gehad of heeft willen hebben.
Nu is mijn vader ziek en heeft niet meer heel lang te leven. (wellicht nog een aantal jaar, maar hij wordt rap steeds slechter) Hij heeft mijn broer gevraagd wat hij ervan zou vinden als hij op zoek zou gaan naar deze kinderen.
Even los van de morele, ethische en andere kanten die hieraan zitten, vraag ik me af of het consequenties heeft voor onze erfenis als hij ineens 'erkent' (door het aangaan van contact) dat hij vader is van dit (deze) kind(eren).
Wie is thuis in deze materie?
Alvast bedankt

Contact maakt nog geen erfgenaam

Ik begrijp dat je vader deze kinderen niet wettelijk heeft erkend, en dat hij dus juridisch niet de vader van deze kinderen is. Zolang hij dat niet is, zijn zij niet zijn erfgenaam (althans niet automatisch; wel natuurlijk als hij ze in zijn testament noemt). Als hij de kinderen alsnog zou officieel zou erkennen (ja, dat kan nog) wordt hij alsnog juridisch hun vader en erven zij op gelijke voet met jullie. Maar dan moet er dus een juridische erkenning zijn (bij de burgerlijke stand), het feitelijk verklaren dat het zijn kinderen zijn is iets heel anders.

Je vader kan dus contact met deze kinderen zoeken zonder dat hij daarmee de juridische situatie verandert.

Het is wel zo dat die kinderen in principe juridisch zouden kunnen laten vaststellen dat jouw vader ook hun vader is. Dat is een procedure tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (art. 1: 207 BW om precies te zijn). Dat kan overigens niet als ze al een juridische vader hebben, bijvoorbeeld omdat ze door een andere man zijn erkend of omdat hun moeder ttv hun geboorte getrouwd was. Ook daar zijn weer juridische mouwen aan te passen trouwens maar dan wordt het allemaal wel heel erg ingewikkeld.

Weet je zo voorlopig genoeg?

Groeten,

Temet

televisie

televisie

08-02-2010 om 17:20

Temet

Temet, onze situatie is dat mijn oom, die 15 jaar geleden overleden is, mogelijk een dochter heeft. Er zijn aanwijzingen in z'n dagboek gevonden, maar daaruit blijkt ook dat er niet of nauwelijks contact is geweest. Mijn ouders hebben dit pas langere tijd zijn overlijden "ontdekt", er is behalve ons gezin geen verdere familie dus ook niemand op de hoogte.
Mijn ouders hebben, toen ze dit vertelden, ook gevraagd hier verder niets mee te doen omdat ze bang zijn ze een deel van de erfenis (van m'n oom en van m'n grootouders) op zou gaan eisen. Ik begrijp nu dus dat dat niet mogelijk is, omdat ze nooit door m'n oom erkend is?
(zelf ben ik best nieuwsgierig naar deze nicht. Maar ik vind dat het niet aan mij is om haar leven overhoop te gaan halen (met vooral trieste verhalen over haar vader) omdat ik zo nodig nieuwsgierig moet zijn)

Karin, sorry voor het inbreken in je draadje. Veel sterkte met je vader, en het omgaan met deze emotionele situatie.

Nu de aanvulling (tikje macaber)

Erfgenaam zonder testament kan je alleen maar zijn als er een juridische afstammingsrelatie is. Daarvoor is nodig dat het kind tijdens een huwelijk van de ouders is geboren of dat het kind is erkend. Maar er is nog een derde mogelijkheid: gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Dat kan op verzoek van een moeder of van het kind. Het is in feite het spiegelbeeld van de erkenning. Met dit verschil: gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kan ook posthuum!

Zo'n teruggevonden kind is dus geen erfgenaam, tenzij zij een procedure tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap zou starten en dat verzoek ook zou worden toegewezen. Dan is wel nodig dat wordt bewezen dat de overledene ook werkelijk de verwekker was.
Bij de invoering van deze bepaling merkte een hoogleraar jeugdrecht al op dat een man die er zeker van wil zijn dat er na zijn dood niet van dit soort verrassingen komen, zich het beste kan laten cremeren.

Nu staat overigens in hetzelfde wetsartikel dat ik al eerder aanhaalde dat 'te goeder trouw verkregen rechten van derden niet worden geschaad'oid, maar ik weet niet of dat betekent dat een eenmaal verdeelde erfenis niet meer kan worden aangevochten.

Dat soort vragen, als ze spelen, zou ik aan een notaris voorleggen (die hebben een site en een gratis advieslijn dacht ik). Ik weet het dus niet.

Een wat macaber verhaal, maar goed, voor de volledigheid toch maar gedaan.

Groeten

Temet

televisie

televisie

09-02-2010 om 13:55

Temet

Dank je. M'n oom is overigens gecremeerd, net als m'n beide grootouders. Dus zouden ze DNA bij m'n moeder moeten gaan halen, en dan wordt bewijzen al lastiger.
Ik maak me zelf helemaal niet druk om dat geld, ik denk dat m'n ouders daar meer mee bezig zijn. Het is overigens wel zo dat een flink deel van die erfenis gebruikt is voor de huizen die m'n broer en ik later gekocht hebben.

Karin Schmidt

Karin Schmidt

09-02-2010 om 14:04

Dank je wel

Dank je wel Temet voor je uitgebreide antwoord. Vooralsnog hoeven we dus niks te 'vrezen', maar het is dus niet te hopen dat deze buitenechtelijke kinderen zelf op het idee komen om zo'n gerechtelijke vaststelling van vaderschap te beginnen. Begrijp me niet verkeerd; ik aas niet op een zo groot mogelijke erfenis- al maakt hij het allemaal op of vermaakt hij het (gedeeltelijk) aan mensen van wie ik weet dat ze veel voor hem betekenen- dat vind ik allemaal best, ik zou er alleen wel moeite mee hebben als (wat mij betreft) wildvreemden ermee aan de haal zouden gaan.

Jaymza

Jaymza

09-02-2010 om 22:36

Ook erfenisvraag

Stel dat een kind is onterft. De erfenis wordt verdeeld over de andere erfgenamen. Na 4 jaar komt de onterfde en eist zijn legitieme portie op. Moeten de anderen dan allemaal een deel terugbetalen? En hoe gaat de fiscus om met de successierechten die al betaald zijn? Hier kunnen heel wat problemen opdoemen.
Ik vraag me af of dit vaak voorkomt en hoe men dit oplost.

Jaymza

Tinus_p

Tinus_p

10-02-2010 om 11:40

Executeur testamentair?

Jaymza:
"Stel dat een kind is onterft. De erfenis wordt verdeeld over de andere erfgenamen. Na 4 jaar komt de onterfde en eist zijn legitieme portie op. Moeten de anderen dan allemaal een deel terugbetalen? En hoe gaat de fiscus om met de successierechten die al betaald zijn? Hier kunnen heel wat problemen opdoemen."
Ik heb begrepen, maar weet niet zeker, dat het de taak is van executeur-testamentair, samen met een notaris, om dit _tijdens_ de verdeling van de erfensi netjes te regelen. De onterfde moet dan de kans krijgen om de legitieme portie op te eisen, doet hij het niet, dan heeft hij zijn kansen verspeeld.

Jaymza

Jaymza

10-02-2010 om 18:41

Tinus

Ik heb begrepen dat je de onterfden niet op de hoogte hoeft te stellen van het overlijden. Die moeten dat zelf in de gaten houden en binnen 5 jaar hun legitieme portie opeisen. Ik kan me zo voorstellen dat je er niet om zit te springen iemand die je bijvoorbeeld 30 jaar niet gezien hebt hiervan op de hoogte te stellen. Zeker ook niet als het om grote erfenissen gaat. Maar dan let het zwarte schaap waarschijnlijk zelf beter op :).

Jaymza

Guinevere

Guinevere

10-02-2010 om 22:31

Onterfden

Wij hadden laatst bij een nalatenschap te maken met onterfden. Deze zijn door de notaris op de hoogte gesteld van hun onterving, en de mogelijkheid hier bezwaar tegen te maken.

Jaymza

Jaymza

11-02-2010 om 20:16

Gegoogled

"Onder oud erfrecht was de notaris die het laatste testament had opgemaakt, verplicht om – indien redelijkerwijs mogelijk – een (onterfd) kind op de hoogte te stellen van een testament van de ouder. Onder nieuw erfrecht (sinds 1 januari 2003) staat die verplichting niet meer in de wet."

De notaris had dat dus niet hoeven doen.

Jaymza

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.