Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Tigerfeet

Tigerfeet

04-06-2012 om 13:47

Ff verhaal kwijt

Moet even mijn verhaal kwijt, weet dat ik geen poot heb om op te staan maar toch.
Vanuit de periode dat ik nog getrouwd was heb ik een naheffing van de belasting gekregen die op mijn naam stond, mag 1000 euro terugbetalen, wel in termijnen.
Ik heb bij de zilveren kruis winkel een duurdere verzekering afgesloten die onder het gemeente collectief zou vallen, alles ter plaatse geregeld, nog na gevraagd of alles in orde was, nee alles was akkoord. Ze hebben alleen niet verteld dat ik me ook via de gemeente moest aanmelden dus bij de nota''s die vergoed zouden gaan worden bleek dat zen iet vergoed worden en ook het eigen risico wat de verzekering af zou dekken wordt niet afgedekt. De verzekering is 25 euro per maand duurder, dus kost me 300 euro per jaar meer, en dan nog eens het eigen risico wat ik moet betalen 220 euro en de eigen bijdrage zorg a 200 euro kost me dus eventjes 720 euro per jaar mee. En daarbij zit ik door het co-ouderschap onder bijstandsniveau(heb geen co-ouderschap meer maar dat is weer een heel ander verhaal.) Natuur;lijk gelijk betalingsregeling getroffen voor de eigen bijdrage maar vrolijk wordt ik hier niet van uiteraard. Eerder erg verdrietig. Ga wel weer contact opnemen met de gemeente om te zien of zij nog de eigen bijdrage kunnen of willen vergoeden. Ben ook wel bezig met reintegreren en op zoek naar werk, maar zo wor4dt ik er even niet vrolijk van. Even geen tijger mee, maar een muisje.............
Straks wel weer de tijger hoor, ik blijf vechten.

Tigerfeet

Tigerfeet

Een ongeluk komt nooit alleen...

Maar ik bleef hier even op haken

" En daarbij zit ik door het co-ouderschap onder bijstandsniveau(heb geen co-ouderschap meer maar dat is weer een heel ander verhaal.) "

Er staat me iets van bij dat je een bijstandsuitkering hebt, en kennelijk een met een korting vanwege dat co-ouderschap. Als ik dat goed heb, is het dan niet handig om die bijstandsuitkering aan te laten passen aan de feitelijke situatie? Dan moet die korting er nu af.

Hoop dat ik geen onzin zit uit te kramen...

Sterkte ermee

Temet

kamille

kamille

04-06-2012 om 20:00

Enigszins off topic vraagje uit belangstelling

Waarom word je bij co-ouderschap gekort op je bijstandsuitkering?

Kamille

Je hebt een bijstandsnorm voor alleenstaanden en een bijstandsnorm voor alleenstaande ouders. Als je maar een deel van de tijd de zorg voor je kind hebt is het niet onlogisch dat het verschil tussen die twee uitkeringen gedeeld wordt. Dus dan krijg je een uitkering die tussen beide normen in zit.

Het is in de praktijk natuurlijk niet altijd makkelijk om de grens te trekken tussen een alleenstaande gescheiden ouder van wie het kind een uitgebreide omgangsregeling heeft, en een co-ouderschap.

Groeten,

Temet

Aanvulling

Kamille, hier bijvoorbeeld een stukje uit de werkvoorschriften van de Amsterdamse sociale dienst. Een andere gemeente kan dit weer anders regelen.

"5.4 Co-ouderschap en niet rechthebbende partners
Co-ouderschap
Het begrip co-ouder of gezamenlijk ouderlijk gezag bestaat niet in de WWB. Hoe je een co-ouder dus moet aanmerken is lastig. Een co-ouder is geen alleenstaande ouder, omdat hij niet de volledige zorg voor een of meer eigen of adoptiekinderen heeft (Artikel 4. Alleenstaande, alleenstaande ouder e, onder b, WWB).
De co-ouder is ook geen alleenstaande, omdat een alleenstaande geen tot zijn last komende kinderen heeft. Dat is bij co-ouders wel het geval (Artikel 4. Alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin, onder a, WWB).

Norm co-ouder
Vanaf 1 september 2009 spreek je van co-ouderschap als de ouder gedurende 3, 3,5 of 4 dagen de zorg voor een kind/kinderen heeft. De basisnorm van een co-ouder is gelijk aan een alleenstaande. De bijstandsnorm wordt verhoogd met het verschil tussen de bijstandsnorm voor een alleenstaande en de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder in het geval de klant de zorg heeft voor het kind/kinderen gedurende 3, 3,5 of 4 dagen. Bij drie dagen zorg per week bedraagt de verhoging dus 3/7 van het normverschil. Voor het recht op toeslag gelden dezelfde regels als bij een alleenstaande ouder.

Wanneer co-ouder
Er is in ieder geval sprake van co-ouderschap als dit schriftelijk is vastgelegd, hetzij via een rechterlijke uitspraak, hetzij via een notaris. Ontbreekt een dergelijk bewijsstuk dan moet de medewerker zelf onderzoeken of er sprake is van co-ouderschap. In ieder geval moeten beide ouders verklaren dat er sprake is van co-ouderschap. Eventueel kan een huisbezoek worden afgelegd.

Groeten,

Temet

kamille

kamille

04-06-2012 om 21:59

Temet

Bedankt voor je uitleg. Ik wist niet beter dan dat er alleenstaanden, gezinnen en alleenstaande ouders waren maar dat is dus veranderd.
Tigerfeet, ik begrijp dat er geen sprake meer is van die co-ouderschap. Ik hoop dat dat aangepast kan worden!

Tigerfeet

Tigerfeet

04-06-2012 om 22:46

Temet

Om de korting eraf te krijgen moest ex ondertekenen en dat weigert hij. Nu mijn advocaat een verzoek bij de rechtbank heeft liggen(hoop dat ik het zo goed noem) wil de meneer van de centen er naar kijken en hopelijk met terugwerkende kracht de uitkering aanpassen. En hopelijk vanaf nu de uitkering verhogen naar gewoon bijstandsniveau. Dan wordt het allemaal iets makkelijker financieel.

tigerfeet

Tigerfeet

Tigerfeet

04-06-2012 om 22:48

Thanks

Moest ook gewoon even het verhaal van me afschrijven, ff klagen en janken en dan weer verder. Het is een rot situatie maar niet onoverkomelijk. Ik heb nog geen schulden, kan misschien hier en daar toch nog een potje geopend krijgen(gemeente, of wat er dan nog is). Geef de moed niet op.

Tigerfeet

Aha

Aha, je bent er dus al mee bezig. Mij lijkt inderdaad dat als uit de stukken van de advocaat duidelijk blijkt dat de feitelijke situatie veranderd is, er geen reden is om ophoging van de uitkering te weigeren (als ze toch de poot stijf houden: naar het Juridisch Loket voor doorverwijzing om de bezwaarzaak te doen, al kan je eigen advocaat dat misschien ook wel). Dat je ex niet wil tekenen is logisch. a) hij is vervelend, b) hij geeft daarmee toe dat hij de eerder gemaakte afspraken niet nakomt en c) als jij meer bijstand krijgt, zal hij in principe meer moeten betalen, voor zover zijn draagkracht dat toelaat.

Dus dit kan niet zomaar afhankelijk gemaakt worden van zijn handtekening.

Succes ermee, en sterkte met de financiƫle sores voor dit moment.

Groeten,

Temet

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.