Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

tonny

tonny

31-03-2010 om 12:00

Het plan van groen links

Marith: 'GL wil dat alle vrouwen vanaf geboortejaar 1973 en laat dat nou net mijn geboortejaar zijn :-( verplicht aan het werk moeten om nog recht te hebben op AOW. Dat mag in deeltijd zijn en als je kinderen onder de 5 jaar hebt ben je daarvan gevrijwaard.'

Wat vinden we ervan?

Persoonlijk raakt het mij niet met mijn '59, maar ach, misschien zit er wel wat in. Ik werk sinds '90 (heb vier kinderen geboren tussen '83 en '91)in deeltijd, altijd oproepwerk of freelance, dus ik heb luie en drukke weken ;)

tonny

Biene M.

Biene M.

31-03-2010 om 12:29

Eerste gedachte: niet gek

Dat kan er misschien voor zorgen dat de AOW-leeftijd voor al die stakkers die wél werken niet naar 69 hoeft.

Eerste gedachte: zucht

Daar gaan we weer. Hiermee geef je de boodschap af dat thuis zijn en voor de kinderen en het huishouden zorgen een nutteloze tijdsbesteding is die op geen enkele manier gelijk staat aan buitenshuis werken. Waar blijft het belang van de kinderen toch in dit soort theorieën?

Is dat echt het ideaal van Groen Links: papa en mama werken allebei en hebben dus geen tijd meer voor de opvoeding van de kinderen, ergo die wordt verplicht uitbesteed? Laat iedereen dat toch lekker zelf bepalen.

En is het echt zo erg dat je moet werken tot je 69e?

Chris

Bemoeienis

Ik vind het een bemoeienis in het persoonlijk leven waar ik niet blij van word. Op twitter had ik er discussie over met een Groen Linkser (best lastig als je maar 140 tekens hebt ;-) maar zijn mening was kort gezegd. Je moet niets (geen dwang dus), dan werk je toch niet? Dat vind ik te kort door de bocht. In onze persoonlijke situatie (als we er van uitgaan dat we het geluk hebben de 65 dan wel 67 te bereiken is het niet zo'n ramp als ik die AOW niet ontvang omdat ik niet gewerkt heb. Maar dat geldt niet voor het merendeel van de bevolking dus het is wel dergelijk een dwangmiddel om vrouwen de arbeidsmarkt op te "schoppen". Niet werken is geen AOW. Hoezo "je moet niets". In dat licht gezien vind ik het een behoorlijk a-sociaal plan van een linkse partij als Groen Links. Arbeidsparticipatie stimuleren, prima maar niet met een pistool tegen je hoofd aan. Zo ervaar ik dit plan namelijk.

Nasha 1st

Nasha 1st

31-03-2010 om 13:19

Eh chris

>>Is dat echt het ideaal van Groen Links: papa en mama werken allebei en hebben dus geen tijd meer voor de opvoeding van de kinderen, ergo die wordt verplicht uitbesteed? Laat iedereen dat toch lekker zelf bepalen.

En is het echt zo erg dat je moet werken tot je 69e? < <

Vind je ook niet dat je jezelf zo een beetje tegenspreekt? Ja, ik vind het heel erg om tot mijn 69e te moeten werken, ik werk al vanaf mijn 18e....En ja, iedereen mag er voor kiezen thuis te blijven voor de kinderen, maar daar mogen dan best bepaalde consequenties aan zitten....de werkenden moeten de AOW opbrengen, dus misschien zou er best een bepaalde compensatie tegenover mogen staan voor vrouwen (of mannen, want die zijn er ook) die stoppen met werken....en dan misschien niet helemaal geen AOW, maar maar de helft ofzo....

Massi Nissa

Massi Nissa

31-03-2010 om 13:47

Niks mis mee

Kinderen van vijf jaar en ouder zitten op school. Tijdens schooluren kun je dus sowieso werken. Bovendien krijgen kinderen echt niets van een paar middagen opvang. GL heeft het toch niet over fulltime? Een 4/4 model is heel goed te doen, hoor, dan zitten je kinderen maximaal driemaal per week een paar uur op een BSO. Maximaal. Intussen heb je dan allebei een vrije dag doordeweeks om het huishouden te doen. Heb je de avonden en weekenden heerlijk de handen vrij voor je gezin. Ik begrijp echt niet wat er nu zo dramatisch is aan werken.
Vorig jaar mopperde mijn schoonzus (halverwege de dertig, getrouwd, drie kinderen tussen de 4 en 10 jaar, nooit gewerkt) dat ze zo weinig geld had. Door hun krappe inkomen wonen ze op een klein huurflatje in een slechte buurt. Ze zouden heel graag groter willen wonen, maar dat zit er financieel niet in, want man is automonteur en verdient te weinig. Ik vroeg waarom ze dan niet ging werken. Dat kon niet, want dan was ze er niet voor de kinderen en bovendien had ze geen ervaring, dus zou ze nooit een baan kunnen vinden. Okee, dan ga je toch hier en daar wat schoonmaken tussen 9 en 12? Verdient hartstikke leuk. Ik heb haar voorgerekend dat ze daarmee zo 400 tot 600 euro extra per maand zou kunnen binnenbrengen. Ze keek me uiteindelijk meewarig aan en zei: "Je denkt toch niet dat ik ga schoonmaken?". Einde discussie. Tja, ik begrijp dat dus niet. Als ik in haar positie zat en het ging erom de kinderen (en jezelf!) een betere woon- en leefomgeving te bieden, zou ik dus wel gaan werken. Ik ken best veel vrouwen zoals mijn schoonzus. Hoorde er pas nog een bij de bushalte tegen haar vriendin klagen dat haar man haar had gevraagd om ook te gaan werken: "Hij heeft een gaatje in zijn hoofd, ik heb nu al nergens tijd voor!". Misschien is die oproep van GL broodnodig voor nieuwe inzichten.
Groetjes
Massi

Tihama

Tihama

31-03-2010 om 13:52

Rekensom

De rekensom die ik nog niet helemaal door heb. Stel nu dat je NU niet werkt omdat je kunt leven van het inkomen van je partner. Hoe ziet het er dan uit ná pensionering? Je hebt dan dus 1-maal AOW plus pensioen tot totaal maximaal 70% van het laatst verdiende loon. Is dan je pensioengrondslag groter omdat je AOW-franchise daalt?
Of moet je dat apart regelen?
In principe zou de redenering kunnen zijn: als je NU kunt leven van 1 inkomen, dan kun je het straks ook.

Tihama

Tihama

Tihama

31-03-2010 om 14:02

Veel ingewikkelder

Er zit nog een heel ander macro-economisch aspect aan. Een groot deel van mantelzorg, hulp op scholen, vrijwilligerswerk wordt nu door vrouwen gedaan, die geen betaalde baan hebben.
Persoonlijk vind ik dit al jaren een fout signaal omdat je daarmee indirect de waarde ontkent. Scholen kunnen het alleen maar redden dankzij leesouders, computervaders, schoonmaakmoeders etc.
Budgettechnisch klopt daar iets helemaal niet.

Het is een heel interessante vraag wat er precies in ons land zou gebeuren als ál die onbezoldigde mensen opeens zouden stoppen met hun taken omdat ze nu aan het werk gaan.....

Tihama

Massi Nissa

Massi Nissa

31-03-2010 om 14:27

Tihama, goeie vraag

Ik begrijp wel wat Lorwyn in het draadje hierboven probeert te betogen: vrouwen draaien overal voor op. Wie daar verantwoordelijk voor is en hoe het zo gekomen is, doet er eigenlijk niet zo toe voor deze discussie. Ik zou heel graag zien dat er een maatschappelijke heroverweging komt van de 'proprol' die vrouwen nu is toebedeeld, waardoor ze vaak a la Wouter Bos tig ballen in de lucht proberen te houden. Als vrouwen (veel) gaan werken, moet die verdeling ook anders. Jaha, er zijn gezinnen waar het allemaal prima is geregeld. Er zijn vrouwen die weinig met mantelzorg te maken krijgen. Er zijn zelfs scholen die het zonder hulpouders kunnen. De meeste vrouwen die ik ken, hollen toch van hot naar haar om alles voor elkaar te krijgen in een leven waarin de taken niet duidelijk afgebakend zijn. In principe is een vrouw nu een invalkracht op 24-uurs-oproep-basis: altijd bereid en in staat om er onverwacht nog een klus bij te doen. Daar moeten we vanaf.
Ik ben dus voor een werkende moeder, mits er geen rits onbezoldigde goede werken aan haar achterwerk blijft plakken. Die goede werken kunnen best door een betaald persoon worden gedaan. Meer werkende moeders = meer belastingopbrengst = meer bestedingsruimte in zorg en onderwijs. Of vergeet ik nu ergens iets essentieels?
Groetjes
Massi

Maylise

Maylise

31-03-2010 om 15:06

Eerste gedachte: goed plan

Mij lijkt het op eerste gezicht wel een goed plan. Het is deels natuurlijk wel symbolisch want veel van de niet werkende mensen die dan geen recht op AOW meer zouden hebben (of maar deels recht op AOW) krijgen dan natuurlijk wel een uitkering zodat ze op bijstand niveau zitten. De enige besparing vind dus plaats bij getrouwde/samenwonende mensen waarvan een van de partners (meestal de vrouw dus) nooit of niet altijd heeft gewerkt. Dit vind ik wel logisch. Deze mensen hebben altijd van één inkomen rond kunnen komen dus waarom zouden ze dan na pensionering niet meer kunnen?

Ik zou het dus wel wat vinden om de AOW te koppelen aan de duur van het werkzame leven. Hierbij wil ik dan wel een kanttekening maken dat wie zonder eigen keuze niet werkt wel zijn rechten op AOW op blijft bouwen. Dan denk ik aan mensen die arbeidsongeschikt zijn en aan mensen die wel willen werken maar geen werk kunnen vinden. Uiteraard zou voor die laatste categorie dan een sollicitatie plicht en controle daarop gelden zoals dat nu bij uitkeringsgerechtenden ook zo is.

Als werkenden mensen door moeten blijven tot hun 69ste of zo terwijl andere mensen al jaren thuis zitten omdat ze nu eenmaal een partner hebben die voldoende verdiend zie ik niet in waarom die mensen die al jaren thuis verblijven ook mee moeten profiteren van de AOW. Als je het altijd samen op één inkomen hebt gered dan kan dat dan toch ook.

Overigens zoals ik al eerder aangaf ik denk eigenlijk niet dat het zoveel geld bespaard omdat een deel van de mensen die nu AOW krijgt dan toch bijstand zal krijgen (wat dan best op AOW niveau mag zitten). Het is maar een kleine groep die van deze maatregel last ondervindt. Ik vind het echter wel fair.

Nu heb je de situatie dan een immigrant die met 35 jaar naar Nederland komt en vervolgens 30 jaar lang fulltime werkt met een AOW gat zit en dat iemand die hier altijd gewoond heeft maar misschien maar 5 jaar heeft gewerkt wel volledige AOW krijgt terwijl de immigrant netto veel meer heeft bijgedragen aan de schatkist.

In mijn eigen situatie is dat ook wel een beetje zo. Ik krijg straks maar heel weinig AOW. Dat geeft op zich niet. Ik ben zelf bezig met een pensioen te regelen want dat is gevolg van keuzes die ik heb gemaakt.

Daarom vind ik ook niet zo erg dat dit huisvrouwen tot een keuze dwingt. Het feit dat ze geen AOW zullen krijgen is meer een gevolg van keuzes die ze zelf maken. Keuzes hebben nou eenmaal altijd consequenties. Dat geldt voor elke situatie. Als je het op tijd weet kan je een alternatief verzinnen (pensioenplan regelen, aan het werk gaan)

Maylise

lena tbm

lena tbm

31-03-2010 om 15:58

Op tijd weten en eerlijkheid

Maylise schreef: "Als je het op tijd weet kan je een alternatief verzinnen (pensioenplan regelen, aan het werk gaan)"
Maar is niet een van de grote problemen met het GL plan dat je het niet op tijd weet? Het geldt voor iedereen die na '72 geboren is.

Als het trouwens om eerlijkheid gaat vind ik het oneerlijk dat in een gezin waar een man 60 uur werkt en een vrouw thuisblijfmoeder is alleen de man AOW opbouwt, terwijl in een gezin waar man 32 uur werkt en vrouw een dagje in de week werkt wel beiden AOW opbouwen. Als het echt eerlijk moet zijn, dan ook alleen volledig AOW opbouwen voor voltijd werk vind ik.

En als we de AOW ineens als een verzekering gaan zien die mensen individueel opbouwen, dan vind ik het ook onlogisch dat alleenstaande mensen meer AOW per persoon krijgen dan samenwonenden.

lena tbm

lena tbm

31-03-2010 om 16:01

Oh, ik zie net Izar's reactie dat je wel 3 dagen moet werken. Dat had ik gemist.

mirreke

mirreke

31-03-2010 om 16:12

Tihama, idd goede vraag

"Een groot deel van mantelzorg, hulp op scholen, vrijwilligerswerk wordt nu door vrouwen gedaan, die geen betaalde baan hebben.
Persoonlijk vind ik dit al jaren een fout signaal omdat je daarmee indirect de waarde ontkent. Scholen kunnen het alleen maar redden dankzij leesouders, computervaders, schoonmaakmoeders etc.
Budgettechnisch klopt daar iets helemaal niet.
Het is een heel interessante vraag wat er precies in ons land zou gebeuren als ál die onbezoldigde mensen opeens zouden stoppen met hun taken omdat ze nu aan het werk gaan....."
Om deze reden heb ik nooit aan de structurele oudertaken (leesmoeders, computerondersteuning, schoolbibliotheek) willen meedoen. Ik heb dat ook altijd uitgelegd. Er bestaat totaal geen goed beeld van wat een school nodig heeft om echt goed te kunnen draaien, dus ook bovengenoemde taken te kunnen uitvoeren. Wat ik me weer wel kan voorstellen is dat daar een baan van wordt gemaakt. Die dan weer door een voormalig leesmoeder kan worden ingevuld.

mirreke

mirreke

31-03-2010 om 16:16

Verder, tja

vind ik het ook niet zo'n goed moment om nu ook niet-werkenden persé aan het werk te krijgen. Ik ben het ermee eens dat je toch een vreemde boodschap uitdraagt. Dat werk geen werk is als het niet betaalt. Want als het wel betaalt, kinderopvang, is het ineens wel goed. Maar jij als ouder die thuisblijft, of die minder werkt dan drie dagen, hebt geen recht op die AOW. Eerlijk gezegd vind ik dat toch ernstig neerbuigend.
Ik geloof vooral in keuzevrijheid. Laat de mensen toch vooral hun eigen leven invullen. Je kunt wel adviezen geven, maar waarom deze dwang?

lena tbm

lena tbm

31-03-2010 om 16:27

Emma b

"Nee, ik vind het niet leuk dat ik moet werken tot mijn 69ste!"
Maar juist in dit Groen Links plan zullen veel hoogopgeleiden tot hun 69e moeten werken toch, omdat ze bijvoorbeeld pas op hun 24e klaar waren met hun studie? (Pfoe, dit werpt ook weer een ander licht op de kleuterverlengdiscussie - een jaar langer doen over school betekent een jaar langer moeten werken)

lena tbm

lena tbm

31-03-2010 om 16:51

Izar

Ik baseer me op de meest gestelde vragen die op hun homepage gelinkt staan. Ik ben ook wat verbaasd dat ik daar niets kan vinden over wat ze nu precies verstaan onder arbeidsverleden. In een gelinkt stuk lees ik juist dat je volledig AOW opbouwt als je in een jaar minimaal 50% van het minimumloon verdient.

Tihama

Tihama

31-03-2010 om 17:01

Ah, dus nog minder

50% van het minimumloon betekent dus zelfs bij het laagste salaris niet meer dan 50% werken. Dat betekent in theorie zelfs dat 2 laagbetaalde ouders de volledige zorg zelf kunnen geven en toch beiden volledig AOW opbouwen.

Hoogopgeleiden met dito salaris zullen vaak kunnen volstaan met 1 a 2 dagen per week werken.

Tihama

Maylise

Maylise

31-03-2010 om 18:42

Fladderbeestje

Niemand zegt toch dat vrouwen die thuis zijn niks nuttigs doen?
Alleen in het kader van het betaalbaar houden van de AOW vind ik de koppeling werk-AOW niet zo'n rare. Als mensen immers voor die tijd met z'n tweeën rondkwamen van één loon dan moet dat na hun pensioen ook maar kunnen.
Voor een alleenstaande zal er dan toch een vangnet moeten komen in de vorm van bijstand. Het is dus deels een symbolische keuze uit welk potje het geld komt maar het geeft wel een signaal.
Als jij rond kan komen van je spaargeld + loon al is het laag dan is het toch prima? Niemand wil dan toch dat je meer gaat werken?
Dat is gewoon een keuze die je nu maakt en die voor jouw omstandigheden het beste is.
Dat dit nu of in de toekomst financieel nadelig kan zijn is een gevolg wat je zelf wil dragen dus dan is het toch prima. Je neemt gewoon je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen leven.
Dat doe ik ook. Ik weet dat ik nauwelijks AOW zal krijgen. Dus neem ik die verantwoordelijkheid zelf.

Maylise

Nasha 1st

Nasha 1st

31-03-2010 om 19:26

Nee didi

dan krijg je gewoon minder AOW....Ik ben voorstander om de AOW net als de WW te relateren aan arbeidsverleden en dan wel jaren van bijv arbeidsongeschiktheid of werkloosheid mee te tellen (gerelateerd aan het recht op WW, want dan was je niet verwijtbaar werkloos....)

Ellen Wouters

Ellen Wouters

31-03-2010 om 20:44

Teiltjes

Inderdaad, als je een paar jaar niet in NL hebt gewoond heb je ook minder AOW-rechten opgebouwd.
Dus als je een paar jaar van je leven hebt besteed aan het redden van arme aids-wezen in Oeganda, dan krijg je ook minder AOW. Nog meer teiltjes gevraagd?

De hele discussie wordt vreselijk emotioneel opgehangen aan de waardering van onbetaalde arbeid en weet ik al niet wat. Daar gaat het allemaal niet op.

Iedereen hoeft helemaal niks. Je mag zelf weten of je je hele leven werkt, zorgt, of arme aids-wezen in Oeganda verzorgt.
Alleen wordt de opbouw van AOW gekoppeld aan arbeidsverleden. Net zoals een stuk of -tig andere regelingen. Als je 20 jaar gewerkt hebt en je raakt werkloos krijg je ook een ruimere uitkering dan als je nooit gewerkt hebt.

Ik zie wel wat in het principe (even los van de precieze invulling). De luxe van voorzieningen voor een steeds grotere groep mensen is niet meer op te brengen door de steeds kleinere groep werkenden.

Dat was voor de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsregelingen (vroeger riant in vergelijking met nu) ook al zo. Als dat wat soberder wordt, doet dat pijn en het levert altijd massa's verontwaardigde mensen op.

Laatst verdiende loon niet gelijk aan aow

Ik vraag me af of de redenering dat als je vóór je pensioen kon rondkomen met één salaris dat je dat dan na het pensioen ook moet kunnen wel helemaal steekhoudt. De AOW-uitkering ligt meestal een stuk lager dan het salaris dat iemand voor zijn pensioen verdiende.

Overigens ben ik zelf erg blij dat ik 2,5 dag per week werk, en dat ik dat straks als de kinderen ouder zijn verder kan uitbreiden. Wat ik vooral op het voorstel tegen heb is dat thuis de boel draaiende houden en het zorgen voor anderen niet worden gezien als werk dat recht geeft op een AOW-uitkering (wat het natuurlijk wel is, want reken maar dat het een zak met geld gaat kosten als iedereen de zorg voor kinderen en mantelzorg moet uitbesteden), plus het verplichte karakter ervan.

Chris

Jolanda123

Jolanda123

31-03-2010 om 21:03

3 generaties

Alleen in het kader van het betaalbaar houden van de AOW vind ik de koppeling werk-AOW niet zo'n rare. Als mensen immers voor die tijd met z'n tweeën rondkwamen van één loon dan moet dat na hun pensioen ook maar kunnen.

ja, ware het niet, dat de pensioenen er NU op gebaseerd zijn, dat je beiden een aow krijgt, en dat het pensioen daar een aanvulling op is.

De mensen (wij onderandere, mijn man en ik) die nu rond kunnen komen van één salaris, gaan er vanuit dat "later" zowel man als vrouw beide aow krijgen, en dan aangevuld met het opgebouwde pensioen over al die jaren. Die 3 componenten vormen dan samen je inkomen.

Als je één component wegdenkt, namelijk het gedeelte aow van de vrouw, dan wordt het rondkomen heel wat moeilijker. Ook met één salaris.

Waar ik me persoonlijk wezenloos aan erger, is het idee dat ALLE vrouwen nu zo onderhand wel in staat zouden moeten zijn om voor zichzelf te zorgen.

Wat vaak vergeten wordt, dat is het feit dat dit soort grote maatschappelijke veranderingen gemiddeld genomen 3 generaties nodig hebben, om van de ene in de andere positie te komen.
Om van het kostwinners model met de huisvrouw die alleen thuis werkt, naar het tweeverdieners model toe te gaan duurt in mijn ogen ook 3 generaties.

De generatie van mijn moeder, de groep vrouwen die ontslagen werden op het moment dat ze gingen trouwen.

Mijn generatie, de generatie van "een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.

En de generatie van mijn kinderen, die niet beter weten als dat je met zijn tweeen werkt.

Dat zijn 3 generaties.
De tussenliggende generatie is in mijn ogen ook de generatie het er het moeilijkst mee heeft, met deze maatschappelijke verandering.
Want in deze groep zitten vrouwen die wel graag willen werken, maar die qua gezin/partner toch in de kostwinnaars situatie verzeild geraakt zijn.

En er zitten vrouwen tussen die het helemaal gemaakt hebben, die een carriere en man en kinderen hebben, maar die van voren niet weten dat ze van achteren leven. En dan natuurlijk alle vrouwen ertussen in hun eigen situatie.

Ik blijf er alleen bij, dat je vrouwen uit deze tussenliggende groep niet kunt dwingen om te gaan werken, of om hun zelf de verantwoording te geven voor hun aow en hun pensioen.

Een groot gedeelte van die vrouwen komt namelijk in een onmogelijke spagaat terecht.
Qua socialisatie hebben ze de normen en waarden van de generatie voor zich over genomen, en met betrekking tot hun carriere moeten ze de normen en waarden van de generatie na hun omarmen en verwelkomen.

Ik kom uit een gezin met het kostwinners model, en ondanks dat ik met de mond altijd riep dat ik dat niet wilde, dat ik op mijn toekomst was voorbereid, heeft ook mijn gezin het kostwinnaarsmodel.

En wij hebben niet bewust gekozen voor dit model. Het is domweg zo gegroeid. En dat is ook niet zo vreemd, want als je in een nieuwe situatie terecht komt, dan kijk je als eerste naar jezelf en de manier waarop je zelf bent opgegroeid. En op basis van die informatie neem je een beslissing hoe te handelen.

En ja, onbewust heb ik/hebben wij toch oplossingen/beslissingen gekozen/genomen die dat model bevestigd hebben.

En dat geeft ook niets. Al die verschillende vrouwen met hun verschillende keuzen hebben er wel voor gezorgd dat de overgang geleidelijk aan gaat, en dat ook mannen er werkgevers daar aan kunnen wennen.

Stel je de puinhoop eens voor als die overgang in één dag had plaatsgevonden, en dat iedereen in één dag van kostwinnaars naar tweeverdieners model was gegaan.

Jolanda

Tihama

Tihama

31-03-2010 om 21:54

Nog een knelpunt

De generatie voor ons kwam gemiddeld genomen uit grote gezinnen. De mantelzorg voor de ouders kon verdeeld worden over meerdere kinderen én de vrouwen werkten veelal niet. Dat was de generatie die eerst thuis was om voor de kinderen te zorgen en die daarna tijd had om voor de behoeftige ouders te zorgen.

Maar wij (de generatie die in de jaren 60-70 geboren is) komen uit kleine gezinnen en we werken meestal.

Ik heb diverse collega's die naast hun volle baan elke avond 'even' naar een andere stad rijden om hun ouders te verzorgen. En die regelmatig vrij moeten nemen om die mantelzorgtaken op te pakken.

Eerlijk gezegd is dit iets dat me meer zorg baart. Ik heb zelf 'geluk'. Mijn broer woont om de hoek bij mijn vader en er is genoeg geld om veel hulp in te huren. Schoonouders idem. Maar wat als je geen geld beschikbaar hebt en je je moet dagelijks je ouders te verzorgen, naast je baan?

Ik vraag me regelmatig af of dit aspect wel voldoende zichtbaar is in alle vergrijzingsdiscussies. Wat dit macro-economisch betekent weet ik echt niet.

Tihama

Ach ja

ik heb alleen de eerste paar postings gelezen dus, but anyway:

gezeur, niet doen, laat het niet afhangen van geslacht en wel/niet kinderen. Ik hou per definitie niet van een basispensioen voor iedereen, vind ik net als de kinderbijslag zo iets raars. Hef de aowpremies op, vervang de aow voor een ander basispensioen voor de lagere inkomens, verhoog de inkomstenbelasting vanaf x-modaal en kort de hra in (flatrate !), verder betalen aan de benzinepomp (de vervuiler/gebruiker betaald). Het wordt allemaal te ingewikkeld gemaakt vind ik, te veel potjes, te veel verschillende groepjes mensen, geld is geld en meer moet uit de inkomstenbelasting.

Ik heb nog geen euro opzij gezet voor pensioen (ja echt waar), alles wat ik verdiend heb en over had heb ik gestopt in ons huis en dat blijf ik doen, ik denk dat ik liever nog mijn hypotheek af los (of ouderwets ga sparen) dan dat ik in een pensioenplan ga (heb ik berekend en kost te veel/levert te weinig op). Ik reken overigens ook helemaal niet op een aow.

Kaaskopje

Kaaskopje

01-04-2010 om 01:33

Inkomensafhankelijk

Ik ben ook voor inkomensafhankelijk uitkeren, maar dat wordt oneerlijk gevonden. Werk je verdeurie je hele leven en draag je je hele leven AOW premie af... kan je er niet van meeprofiteren! Bij inkomens boven een x-bedrag vind ik het helemaal niet zielig als dat zo is. Net als met kinderbijslag. Er zijn ook mensen die nooit naar de dokter hoeven, nooit in het ziekenhuis liggen en amper een pil hoeven te slikken, maar toch iedere maand 100 euro betalen voor hun zorgverzekering. Ik vind dat principe nog steeds heel sociaal. Je betaalt niet persé voor jezelf, maar voor iedereen die het nodig heeft.
Ik ben het dus eens met Manda Rijn, behalve met dat het een goed idee is om geen pensioen op te bouwen. Ieder beetje maakt het leven aangenamer. AOW is geen vetpot.

lena tbm

lena tbm

01-04-2010 om 09:15

Premies betaald

Ik vind de meestgestelde vragen op de GL site meer vragen oproepen dan antwoorden geven. Wat ik me bijvoorbeeld afvraag is dit: ik klus wat bij af en toe. Dat verdient een paar duizend euro per jaar, en daarover betaal ik dus een paar 100 euro per jaar AOW premie. Nou heb ik niets tegen een solidariteitspremie, maar het gaat me toch wat te ver dat ik met mijn mini-inkomen meebetaal aan de AOW van rijke mensen terwijl ik zelf geen recht heb op die AOW (overigens zal het in mijn specifieke geval wel loslopen, ik ben begonnen met werken op mijn 18e en heb er geen probleem mee om door te werken tot mijn 70e, maar het gaat me ook wel om het principe).

Ik denk dat er veel meer mensen zijn die een klein baantje hebben, juist weer vrouwen natuurlijk. Er wordt hier vaak mensen aangeraden om zoiets te zoeken, omdat dat zo handig is te combineren met de kinderen. Kantoren/scholen/huizen schoonmaken, krantenwijk, post rondbrengen bij Selectmail e.d.. Al dat soort "baantjes" leveren vaak minder op dan de helft van het minimumloon (als dat het criterium is), maar al die mensen betalen wel AOW premie.

lena tbm

lena tbm

01-04-2010 om 10:41

Uurloon en ouderen

Didi: "Ik vind het bezopen dat alles wat mensen doen, alleen maar meetelt als ze er een uurloon aan kunnen koppelen. "
Ik heb hier een keer een discussie met GL over gevoerd over de oma-subsidie, of hoe dat ook heet. GL is/was daar voorstander van. In mijn omgeving gebeurt het geregeld dat oma's hun baan opzeggen of minder gaan werken om op de kleinkinderen te gaan passen. En dat wordt dan gesubsidieerd door de overheid. Mijn moeder is onder de zestig, heeft een goede baan in de zorg. Op wat voor manier is de maatschappij er bij gebaat als zij haar baan gaat opzeggen om voor mijn kinderen te zorgen zodat ik in een supermarkt achter de kassa kan zitten? Waarom wordt het gezien als werk als zij dat doet (en krijgt ze er zelfs geld voor van de overheid), en ben ik een luxepaard als ik het zelf doe?

Ook voor de oma's die niet hun baan op hoeven zeggen vind ik het een verkeerd signaal. Het zou juist gestimuleerd moeten worden dat mensen van rond de 60 nog gewoon aan de slag kunnen. Mensen van 60 nu zijn relatief jonger dan ze 40 jaar geleden waren, ik heb ook een aantal tantes die weer gewoon zijn gaan werken toen de kinderen het huis uit gingen, in een winkel, als chauffeur, op kantoor bij de zorginstelling waar ze vroeger verpleegwerk deden, dat soort dingen. Ik snap niet goed waarom er zoveel nadruk ligt op moeders met jonge kinderen die aan de slag moeten terwijl er nog zoveel 50plussers thuis zitten. Ja, ik snap dat het voor hen moeilijk kan zijn om weer aan de slag te gaan, maar dat kan het ook zijn voor thuisblijfmoeders, en daarvoor is het blijkbaar ook geen argument.

Kaaskopje

pensioen is ook maar een term, ik ga dus wel iets opbouwen voor mijn oude dag maar niet in de vorm van een pensioenfonds omdat dat minder rendabel is, aow reken ik niet op ik denk dat dat tzt al afgeschaft is.

Kaaskopje

Kaaskopje

01-04-2010 om 13:05

Manda

Ik vond het ook al een verrassende uitspraak voor jou:-)

Kaaskopje

Kaaskopje

01-04-2010 om 13:27

Broekzak vestzak

Het is allemaal leuk en aardig wat er bedacht wordt voor senioren, maar waar het uiteindelijk op neer zal komen, naar mijn idee tenminste, is dat de mensen die geen recht meer hebben op volledige AOW toch hun leefgeld moeten krijgen in de vorm van bijstand. Dus als je niet je volledige arbeidszame leven in Nederland gewerkt hebt en daardoor het recht op 100% AOW verspeeld hebt moet dat toch weer aangevuld worden naar die 100%. Hetzelfde verschijnsel heeft plaatsgevonden bij de WAO. Mensen, ik ook, die opeens weer goed genoeg waren voor de arbeidsmarkt, waren dat niet en maakten/maken gebruik van een uitkering. Het staat mooi voor de cijfers: 10 procent minder WAO (ik noem echt maar een wild getal), maar dat wil niet zeggen dat die 10 procent werk heeft. Net zo dus bij AOW zal gebeuren als ze mensen met een kleiner arbeidsverleden gaan korten: minder AOW, maar meer Bijstand'trekkers'.
Nee, ik blijf erbij. AOW moet inkomensafhankelijk gemaakt worden. Heb je alleen of samen met je partner een bepaald inkomen wat een paar honderd euro boven het AOW niveau ligt dan heb je geen AOW nodig.

Massi Nissa

Massi Nissa

01-04-2010 om 13:32

Izar

Roe-rend eens met jouw posting "Vrijwilligerswerk ed". Alsof alle vrouwen die niet werken de post-millennium-versie van Florence Nightingale zouden zijn. Alsof werkende vrouwen verder niet nuttig (kunnen) bijdragen aan de maatschappij als er geen salaris aan verbonden is. Geef mij dan ook maar een teiltje.
Groetjes
Massi (altijd even opgewekt)

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.