Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Mama van puber

Mama van puber

01-05-2012 om 12:33

Id in ov

Ik werd gewezen op deze link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/identificatieplicht?ns_campaign=Thema-openbare_orde_en_veiligheid&ro_adgrp=Paspoort_en_identificatie_identificatieplicht&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bidentificatieplicht&; waar het volgende in staat: Identificatieplicht minderjarigen

Toezichthouders of opsporingsambtenaren kunnen minderjarigen naar een identiteitsbewijs vragen. Maar wanneer de minderjarige jonger is dan 14, geldt geen identificatieplicht. Op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening geldt deze alleen voor personen vanaf 14 jaar. De vader of moeder van de minderjarige hoeft daarom ook niet te voldoen aan het verzoek om inzage. Alleen in het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar.

Hoe kan het zijn dat je onder de 14 geen id plicht hebt en geen id hoeft te hebben maar toch een id plicht hebt als je brugpieper de bus naar school neemt?

Anders geen korting?

Het enige wat ik kan bedenken is dat dit gedaan is om te checken of er terecht met een kortingskaart gereisd wordt. Leeftijd van 12 is waarschijnlijk genomen omdat dat de leeftijd is wanneer kinderen naar VO gaan.

Pien

Pien

01-05-2012 om 17:44

Wet personenvervoer 2000

Er staat iets over legitimatieplicht voor reizigers die de leeftijd van 14 nog niet hebben bereikt in de Wet Personenvervoer 2000 artikel 92 :

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/geldigheidsdatum_01-05-2012#HoofdstukIV : Gekopieerd: De reiziger die de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt, is verplicht op de eerste vordering van de artikelen 87 en 89 bedoelde ambtenaren en personen die hebben vastgesteld dat de reiziger heeft gehandeld in strijd met de artikelen 70 of 71, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan te bieden. Einde.

Mama van puber

Mama van puber

01-05-2012 om 18:14

Korting?

Mijn kind reist helemaal niet met korting. Hij is geen 11 (railrunner) en heeft een ovchipkaart en gaat gewoon met de bus.

Mama van puber

Mama van puber

01-05-2012 om 18:16

Pien

Is iets uit 2000 niet achterhaald ivm de wetten voor het identificeren voor vanaf 14 jaar? Ik begrijp het ook niet zo goed wat daar staat.

Is mijn kind van 13 nu verplicht een id bewijs bij zich te hebben als hij met de bus naar school gaat en hoe kan dat als hij met 13 jaar geen identificatieplicht heeft in Nederland?

Sancy

Sancy

01-05-2012 om 19:09

De Wet personenvervoer 2000 is niet achterhaald hoor Mama van puber. Die heeft gewoon die naam. De Natuurschoonwet heet voluit Natuurschoonwet 1928 ;-) De wetten worden met regelmaat aangeast, maar pas als een wet vervalt en wordt vervangen, wijzigt ook de naam. Voor de herkenbaarheid zetten ze dan soms het jaartal waarin de nieuwe wet gemaakt is erachter. Zo is er ook de (vervallen!) Postwet en de Postwet 2009.
Wat Piens citaat betreft: die moet in samenhang gelezen worden met artt 70-71 van de Wet personenvervoer 2000.
Artikel 70 lid 1. Het is verboden zonder hiervoor geldig vervoerbewijs gebruik te maken van het openbaar vervoer, alsmede, voor zover de vervoerder zulks duidelijk kenbaar heeft gemaakt, van de daartoe behorende voorzieningen.
Artikel 70 Lid 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen.
Artikel 71
Het is verboden een onbevoegd gewijzigd of anderszins bewerkt vervoerbewijs te gebruiken, een vervoerbewijs te misbruiken of de controle van vervoerbewijzen te belemmeren of te verhinderen.
In samenhang met art. 92 staat er dus: Je moet een vervoersbewijs hebben om met het openbaar vervoer te reizen of als je op een perron/station oid bent (art 70). Het vervoersbewijs moet correct en geldig zijn en er mogen geen wijzigingen in aangebracht zijn (art 71). Als je een dergelijk vervoersbewijs NIET hebt EN dit is vastgesteld door de daartoe bevoegde ambtenaren/personen, DAN ben je verplicht om je op de juiste wettelijk aangegeven wijze te identificeren (art. 92)
Voor jouw puber betekent dit verder niets als die een geldig busabonnement heeft. Maar dit is mi inderdaad vanwege de mogelijkheid dat kinderen tussen de 11 en 14 (dus 12 of 13 jaar) niet met een kaartje voor onder de 12 jaar reizen.

Sancy

Sancy

01-05-2012 om 19:12

Correctie

"Maar dit is mi inderdaad vanwege de mogelijkheid dat kinderen tussen de 11 en 14 (dus 12 of 13 jaar) niet met een kaartje voor onder de 12 jaar reizen."
moet gelezen worden als:
"Maar dit is mi inderdaad vanwege de mogelijkheid een boete of straf op te leggen als kinderen tussen de 11 en 14 (dus 12 of 13 jaar) niet met een kaartje voor onder de 12 jaar reizen."

Sancy

Sancy

01-05-2012 om 19:16

en "niet" moest weg: "Maar dit is mi inderdaad vanwege de mogelijkheid een boete of straf op te leggen als kinderen tussen de 11 en 14 (dus 12 of 13 jaar) met een kaartje voor onder de 12 jaar reizen"
Tijd om even andere dingen te doen, na een dag werken zit ik duidelijk nog in de uitlegmodus terwijl mijn zinnen er niet euh zinniger op worden ;)

Mama van puber

Mama van puber

03-05-2012 om 20:40

Bedankt!

Hij reist gewoon met ov chipkaart dus hij heeft altijd een geldig plaatsbewijs.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.