Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

zon

zon

16-02-2009 om 11:48

Kan je onder je opzegtermijn uitkomen?

Ik zou graag onder de opzegtermijn van mijn huidige baan uitkomen. Weet iemand of dit mogelijk is, en hoe?

hasse

hasse

16-02-2009 om 13:32

Het kán wel...

Van: http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=70065

Ontslag op staande voet
Kan de werkgever een werknemer van de een op de andere dag op straat zetten als hij genoeg van hem heeft? Of kan de werknemer opstappen op het moment dat het werk of zijn baas hem te veel wordt? Het kan, zij het onder bepaalde voorwaarden.

Het hoeft geen betoog dat ontslag op staande voet voor de werknemer vervelende consequenties heeft. Behalve dat de werknemer geheel onverwacht zijn baan kwijt is, zal het ontslag ook gevolgen hebben voor zijn WW-uitkering omdat hij verwijtbaar werkloos is. Ook de werkgever zal met zijn handen in het haar zitten op het moment dat zijn werknemer ervandoor gaat.
Ontslag op staande voet is dan ook alleen mogelijk als er een dringende reden aanwezig is en deze reden onmiddellijk wordt meegedeeld aan degene die de dringende reden heeft veroorzaakt.

Dringende redenen voor de werkgever
Dringende redenen voor de werkgever zijn daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever niet gevraagd kan worden de dienstbetrekking te laten voortduren. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan: ernstige onbekwaamheid; de weigering om te voldoen aan een redelijk bevel.

Deze situaties leveren niet automatisch een dringende reden op. Alleen als zij zo ernstig zijn dat van de werkgever niet verlangd kan worden dat hij de dienstbetrekking voortzet, is een dringende reden aanwezig. Of een bepaalde gedraging/daad van de werknemer een dringende reden oplevert zal van vele factoren afhangen. Eerdere misdragingen of gegeven waarschuwingen spelen een rol, maar ook zal gelet worden op zijn dagelijkse functioneren en de lengte van het dienstverband.

Dringende redenen voor de werknemer
Voor de werknemer gelden als dringende redenen daden, eigenschappen of gedragingen van de werkgever die tot gevolg hebben dat van de werknemer niet kan worden verlangd dat hij de dienstbetrekking nog langer laat voortduren. Hieronder vallen mishandeling, belediging of bedreiging, maar ook het niet tijdig uitbetalen van loon of het door de werkgever negeren van de rusttijden. Op grond hiervan kan de werknemer ontslag op staande voet nemen.

zon

zon

16-02-2009 om 13:35

Helaas

ik kan moeilijk vragen of ze me even willen mishandelen ;)

ishtar

ishtar

16-02-2009 om 15:15

In overleg

of door het opnemen van (nog beschikbare) vakantiedagen. Maar ook dat zal in overleg moeten.
De vraag is dus of je werkgever je persee aan je opzegtermijn wil houden.

Nasha 1st

Nasha 1st

17-02-2009 om 00:05

Alleen in onderling overleg

kun je er onderuit, anders niet....

Even zeuren

Lorwyn, je bent bij die slechte werkgever niet op staande voet weggegaan, maar je hebt je ziekgemeld. En dat is een verschil: je dienstverband liep gewoon door tot de datum waartegen was opgezegd. Je werkte feitelijk niet, want je was ziek.
Maar als je in die tijd bij een nieuwe baas begonnen was had dat nog voor gezanik kunnen zorgen (want je was immers ziek?).

Op staande voet ontslag nemen kan overigens in bepaalde gevallen gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld als de werkgever het loon niet betaalt. Maar het komt maar zelden voor. Bij een ontslag op staande voet hou je niet alleen feitelijk op met werken, maar is je arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk geëindigd.

Groeten,

Temet

Aha

Ok, het was dus uiteindelijk afgesproken dat je weg mocht. Dan is er geen probleem natuurlijk, in onderling overleg mag alles.

Groeten,

Temet

Nasha 1st

Nasha 1st

19-02-2009 om 19:25

Begrip op staande voet

wordt hier door Lorwyn verkeerd uitgelegd, op staande voet is direct.

trijntje71

trijntje71

19-02-2009 om 21:50

Hier gebruikelijk

dat je als naar een concurrent gaat, je de dag dat je opzegt ook direct niet meer welkom bent. Dat is zo in de hele branche. Opzegtermijnen wordt dan ook eigenlijk nooit aan gedaan.

zon

zon

23-02-2009 om 16:10

Bedankt

helaas is er voor mij geen enkele reden om er onder uit te kunnen komen. Ik heb twee maand opzegtermijn en dat komt zowel mij als mijn nieuwe werkgever erg slecht uit. Aangezien ze geen vervanging voor me hebben en ik geen werk heb wat makkelijk kan blijven liggen geeft mijn huidige werkgever geen toestemming voor eerder vertrek.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.