Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Kinderregelingen

Graag aandacht voor het volgende.

Het huidige kabinet wil het mes zetten in de kinderregelingen. Deze regelingen ondersteunen ouders in de kosten van kinderen. Veel alleenstaande ouders, waaronder ook veel gescheiden ouders, maken gebruik van deze regelingen. Zo wordt de financiële klap van de scheiding een beetje opgevangen. Als deze maatregel doorgaat gaan heel veel alleenstaande ouders er op achteruit. Dit mag niet gebeuren. Ik heb daarom een petitie op gesteld. Ik roep iedereen die dit leest op deze te ondertekenen.

Je kan deze petitie vinden door de volgende link te kopiëren in je adresbalk van je internetbrowser:

redkinderregelingen.petities.nl

Alvast bedankt

Vic

Vic

17-02-2012 om 14:17

Welke?

Is al bekend welke regelingen gaan verdwijnen? Ik had geruchten gehoord dat de alleenstaande-ouderkorting vervalt. Dat zou nogal een inslag betekenen (ca. 200 netto per maand).

amk

amk

17-02-2012 om 14:41

8 stuks

gaan er mogelijk verdwijnen, er zijn nog geen beslissingen genomen:
Blijven:
# Kinderbijslag
# Kinderopvangtoeslag
# Kindgebondenbudget
# Combinatiekorting

Deze regelingen verdwijnen:

# Aanvulling op sociaal-minimum uitkeringen voor alleenstaande ouders
# Tegemoetkoming onderwijs en schoolkosten
# Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen
# Kindertoeslag op vrijstelling box 3
# Aftrek levensonderhoud kinderen
# Alleenstaande ouderkorting
# Ouderschapsverlofkorting
# Aanvullende alleenstaande ouderkorting

Ik snap iets niet

Ik zit niet in de regelingen voor allerlei kortingen voor èèn-ouder gezinnen, dus het is de vraag van een leek.
Gescheiden is voor mij niet hetzelfde als een èèn ouder gezin. Een kind van gescheiden ouders heeft in principe toch ook 2 ouders met een inkomen?
Waarom zou je dan in aanmerking moeten komen voor aparte regelingen/extra kortingen? Kinderen van gescheiden ouders kosten toch niet meer dan kinderen die bij beide ouders wonen?

De 8 stuks van amk

Je ziet toch door de bomen het bos niet meer?

Kinderbijslag: Dat krijgen we allemaal, zou gebaseerd kunnen worden op inkomen ouders en speciale omstandigheden, dan hebben we alle vliegen in èèn klap.

Elisabeth B.

Elisabeth B.

18-02-2012 om 17:48

Scheiden doet lijden (beetje it)

Glenn: "Zo wordt de financiële klap van de scheiding een beetje opgevangen."
Scheiden doet lijden, zeker financieel en zeker de vrouw. Dat is doorgaans het gevolg van de 'afspraken' die de voormalige echtelieden met elkaar gemaakt hebben over het verdelen van zorg en werk. Ik heb wel vraagtekens bij het afwentelen van het financiële risico dat men door deze afspraken loopt op de samenleving. Ik heb geen moreel oordeel over hoe werk en zorg wordt verdeeld maar zorg dan ook zelf dat de klap van bijvoorbeeld een scheiding wordt opgevangen. Om die reden ben ik ook geen voorstander van het rücksichtslos inperken van de partneralimentatie als dat leidt tot het aanvragen van een bijstandsuitkering.

Vic

Vic

18-02-2012 om 19:25

Wil

Ik denk dat het ermee te maken heeft dat een alleenstaande ouder in verhouding meer kosten heeft (bijv. kinderopvang, oppas). Daarbij is een spaarpotje ook belangrijker omdat er geen partner is met wie je kosten kunt delen, of bijvoorbeeld het inkomen vergroten door meer te gaan werken. De kinderen 'kosten' ook meer doordat ze in twee huizen een kamer, kleding en speelgoed hebben.
Er zijn overigens maar 2 regelingen speciaal voor alleenstaande ouders (alleenstaande-ouderkorting en aanvullende alleenstaande-ouderkorting). De overige regelingen gelden voor alle ouders.

Elisabeth B.

Elisabeth B.

19-02-2012 om 10:58

Vangnet

Ik vind dat je partneralimentatie kan beperken tot 5 jaar mits er geen bijstandsuitkering wordt aangevraagd. Als de vrouw na 5 jaar nog niet haar eigen broek kan ophouden en bijstand nodig heeft, is dat zeer waarschijnlijk het gevolg van de verdeling van werk en zorg tijdens het huwelijk. In plaats van de kosten daarvan af te wentelen op de samenleving moeten de ex-echtelieden daar zelf voor opdraaien. Tot max 12 jaar na de scheiding moet de kostwinner opdraaien voor die keuze, niet de samenleving. Dat stimuleert echtelieden beter na te denken over de taakverdeling. Als de vrouw thuisblijft en de man werkt, heeft dat financiele consequenties, ook na echtscheiding.

Vic

Vic

19-02-2012 om 11:47

Compensatie

Is het niet zo dat het verdwijnen van de alleenstaande-ouderkortingen wel weer gecompenseerd wordt (een beetje)? Ik heb gelezen dat het plan is om dat via het kindgebonden budget te doen. Dat is dan wel weer vreemd aangezien men (het kabinet) op deze manier mensen wil stimuleren om te gaan werken. Het kindgebonden budget wordt juist minder naarmate je meer verdient en houdt op bij ongeveer 1,5 modaal. Nou ja, we gaan het wel zien. Ik denk dat de mensen met lage inkomens zich niet zoveel zorgen hoeven te maken. Ook hier wordt het gewoon gehaald bij de middeninkomens.

Jaymza

Jaymza

19-02-2012 om 12:15

Joyeux

" Jeetje, als iemand na vijf jaar zijn/haar eigen broek nog steeds niet kan ophouden, kun je je toch echt niet meer verschuilen achter een 'hij wilde dat ik thuis bleef'-verhaal! Dan kun je wel aan de gang blijven! Een universitaire studie hoeft minder tijd te kosten dan vijf jaar, dus hoe zielig wil je zijn!"

Vraag is of je met kleine kinderen wel een fulltime universitaire opleiding kunt volgen qua tijd en ook nog eens qua kosten. Daarnaast zitten de werkgevers niet op en starter te wachten die 15 jaar ouder is als de normale starters. En als je al een hbo of universiataire opleiding gedaan hebt kun je qua kosten geen tweede doen en herintreden kan ook niet omdat je er zoveel jaar bent uit geweest en dan willen ze je ook niet.
Als er samen voor gekozen is dat een zijn carriere stil zet voor de kinderen, dan moeten ook beiden daar de kosten van dragen!

Jaymza

cqcq

cqcq

19-02-2012 om 12:39

't zijn niet alleen maar plannen

De kindertoeslag op het vermogen is al per 1-1-2012 geschrapt. Helaas zullen veel mensen dit pas ontdekken bij de belastingaangifte volgend jaar.

(en dit heeft dan bijvoorbeeld ook gevolgen voor de huurtoeslag, doordat je nu opeens teveel vermogen hebt, heb je dan geen recht meer op huurtoeslag).

Overigens zijn er wel plannen om een deel van de alleenstaande ouderkorting terug te laten komen in het kindgebonden budget.

amk

amk

19-02-2012 om 13:59

Cqcq

die extra vermogensvrijstelling was nu ook weer niet zo veel. Het ging bij fiscaalpartners om 2600 euro per kind, dat scheelt zo'n 30 euro op je belastbaar inkomen.
Voor alleenstaande ouders scheelt het de helft omdat je maar de helft van de vrijstelling mag gebruiken. (het is ook de belastingdienst onduidelijk of je dan ook maar de helft van het vermogen van een kind hoeft te gebruiken, en de andere helft bij de andere ouder moet opgeven)

Het kan idd van invloed zijn op je huur toeslag.

cqcq

cqcq

19-02-2012 om 14:04

En dan scheelt het veel meer

Als je dan net over de grens komt, raak je je hele huurtoeslag kwijt (en dat kan gaan om meer dan 100 euro per maand.

amk

amk

19-02-2012 om 15:29

Cqcq

maar is het terecht dat mensen huurtoeslag krijgen bij een vermogen van minimaal €21000 (alleenstaanden) of ruim €40000 (fiscaal partners)?
Je hoeft geen vermogen achter de hand te houden voor groot onderhoud aan de woning.

Elisabeth B.

Elisabeth B.

19-02-2012 om 17:32

Prima, maar niet op kosten van de samenleving

Dus: op anticiperen en zorgen dat beide partners financieel op eigen benen kunnen staan of geld oppotten zodat je dat weer binnen afzienbare tijd kan. Als je dat niet doet, dan moeten beide ex-partners daar de consequenties van dragen en niet de samenleving.
Niet zo heel erg lang geleden kon nog worden afgezien van partneralimentatie, dat kon voor beide partners bevrijdend zijn want de niet werkende partner (meestal de vrouw) had recht op een bijstandsuitkering. Dit recht is terecht geschrapt, want dan wentel je het financiële risico af op de samenleving. De sociale dienst die bijstand aan de ex-echtgenoot uitkeerde kreeg daarbij een verhaalsrecht op de andere ex-echtgenoot ter grootte van de partneralimentatie.

cqcq

cqcq

19-02-2012 om 18:30

Precies

Ook hier is spaargeld gewoon nodig i.v.m. toekomstige uitgaven. Bovendien is dit geld gespaard door zuinig te leven. (en daar krijg je op deze manier spijt van, achteraf had ik wellicht beter vorig jaar mijn oude auto kunnen vervangen door een nieuwe, en zo twee vliegen in 1 klap slaan, recht houden op huurtoeslag, en een zuiniger auto).

amk

amk

19-02-2012 om 19:09

Overwaarde

overwaarde heb je alleen maar besteedbaar op het moment dat je je huis verkoopt tegen een prijs hoger dan je hypotheek. Als je in je huis blijft wonen op je 65e heb je dat niet beschikbaar.

Vic

Vic

19-02-2012 om 19:23

Gaat niet over pa

Partneralimentatie is weer een heel andere discussie. Daar ben ik ook niet voor, op de huidige manier. De alleenstaande-ouderkortingen zijn bedoeld om alleenstaande ouders enigszins te ontlasten omdat ze het veel zwaarder hebben dan twee-oudergezinnen (in de regel natuurlijk, je hebt altijd bijzondere situaties). Daarbij zijn er legio (de meeste?) exen die helemaal geen pa kunnen betalen omdat de draagkracht er niet is. Of echtscheidingen die al jaren geleden afgerond zijn, en die heffingskortingen die je natuurlijk gewoon in je financiële plaatje hebt meegenomen.

Ely

Ely

19-02-2012 om 20:31

Gescheiden en pa

'Er zijn ook genoeg vrouwen die gewoon een fulltime baan hebben met een laag salaris en die een partner hebben die veel meer verdient. Wat is er op tegen als de veel meer verdienende partner PA betaalt?'

Nou ehm... Omdat de minstverdienende partner niet het recht op het salaris van de meerverdiener trouwt voor de komende x jaar maar de persoon zelf. Het huwelijk is geen communistische staat zeg maar.

Trouwens, ik ken ook huwelijken waar er ' groot' salaris verschil is en dat alleen wordt verdisconteerd in de vaste-lastenverdeling. Het overgebleven vrij te besteden bedrag is van diegene zelf. Dat zou dan dus veranderen als je gaat scheiden?

Ik dacht dat we de tijd van trouwen voor het geld toch achter ons hadden gelaten maar helaas...

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

Ely

Hier is er tijdens het huwelijk een groot verschil in inkomen ontstaan. De èèn maakt een carrlère en de ander doet een stapje terug. Ik ben niet getrouwd met de baron, dat is hij in de loop der tijd geworden. Keuze is gemaakt in overleg.
Ik moet er niet aan denken dat ik na een scheiding nog vele jaren "afhankelijk" zou zijn van pa, maar de bijstand lijkt me ook geen optie. Als ik dus i.p.v. parttime , fulltime ga werken, mijn eerste keuze, wie zorgt er dan voor ons kind?
Ik vind, wij beide, dus echtgenoot zal ook deel van de zorg/financiën op zich moeten nemen. Of hij blijft meer thuis, of hij betaald mij de uren die ik meer zorg. Maar blijkbaar kom ik in aanmerking voor allerlei kortingen als "alleen-ouder".

Ely

Ely

19-02-2012 om 21:49

Natuurlijk wil

Ben ik met je eens dat de Baron als exgenoot mee moet doen in/aan de zorg voor de kinderen, in daad en/of financieel.
Maar ik reageerde op wat 'gescheiden' schreef. Zij (aanname, wellicht een hij) vond dat de medisch specialist die twee ton meer verdient dan zijn exgenoot PA moet betalen aan die exgenoot. En als je het zo sec schrijft vind ik van niet.
Kijk, als er kinderen in het spel zijn dan vind ik het logisch dat er naar rato wordt bijgedragen dmv KA en ik ben zeker niet tegen PA. Maar het voorbeeld van het twee ton inkomensverschil waarin geen kinderen worden genoemd, nee, dat snap ik niet.

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

Vic

Vic

19-02-2012 om 21:58

Ely

De veronderstelling is dat mevrouw ook specialist had kunnen worden als ze niet voor het huishouden had gezorgd. Dat vind ik altijd wel een leuke. Het zou natuurlijk kunnen, maar in veel gevallen is het niet waarschijnlijk.

Ely

Ely

19-02-2012 om 22:03

Ooo (vic)

Dan snap ik het! Ja nee, die schurk van een exgenoot heeft haar natuurlijk aan de stofzuiger vastgebonden terwijl zij zich naar de universiteit probeerde te slepen maar bleef steken in de draaideur.

< deze opmerking is niet gebaseerd op echte gebeurtenissen en/of personen>

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

Een "jonge" meid is op haar toekomst voorbereid

Dus tijdens het stofzuigen/ de parttime baan/de fulltime slecht betaalde baan, flink studeren!
Glenn reageert niet, dus we ontsporen wat....sorry.

Ely

Ely

19-02-2012 om 22:41

Nee wil

Zoals gezegd is studeren lang niet voor iedereen weggelegd. Daarnaast is gestudeerd hebben zeker geen garantie voor een goed betaalde baan en is niet-gestudeerd hebben ook geen garantie voor een slecht betaalde baan.
Wat mij betreft gaat het om twee dingen (as u wish geformuleerd in advies naar de zgn jonge meid) als je de keuze maakt om vrijwillig (!) uit het arbeidsproces te stappen, realiseer je dan dat je die keuze niet alleen voor nu maakt maar ook voor later
en
reken er niet op dat het evt hoge(re) inkomen van je partner voor altijd jou ook ten goede komt.

Inkomensverschillen zijn er nou eenmaal in dit land, op zijn minst tot de komende verkiezingen. En niet iedereen is in staat om een hoog inkomen bij elkaar te verdienen en trouwen is geen carrièrestap.
Al kende ik vroeger een meisje die al haar keuzes: studie, sport, waar uitgaan baseerde op waar ze de meeste kans maakte een rijke vent aan de haak te slaan. Toch eens opzoeken op linkedinn die dame, ben eigenlijk benieuwd of t is gelukt ;)

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

Vic

Vic

19-02-2012 om 22:58

Ely (o.t.)

Ca. 15 jaar geleden werkte ik bij een bedrijf dat werd opgeheven. Alle collega's waren dus hard aan het soliciteren, behalve een secretaresse. Zij had gespaard en ging haar 'sabbatical' besteden aan het vertoeven in o.a. het Amstelhotel om zo een rijke man aan de haak te slaan. Een paar jaar later kwam ik haar bij toeval tegen bij een benzinestation waar zij haar SUV voltankte. Missie geslaagd ;-)

Maylise

Maylise

19-02-2012 om 23:04

Ik vind PA een eerlijker systeem dan het afwentelen op de samenleving van de kosten. 5 jaar is genoeg als de situatie optimaal is maar dat is niet in elk geval zo. Zoiets zou per geval moeten worden vastgesteld. Verder lijkt me ook handig dat zulke afspreken van te voren of tijdens het huwelijk vast worden gelegd. Prima als een van de partners thuisblijft bij de kinderen maar dan moet de andere partij ook na de scheiding de verantwoordelijkheid nemen. En voor hoelang is iets wat beide partijen samen kunnen afspreken.

PA zal sowieso steeds minder gebruikelijk worden als beide partners blijven werken maar dan zijn er alsnog veel met name vrouwen die financieel niet onafhankelijk zijn. Het voordeel is wel dat deze groep vrouwen makkelijker meer kan gaan werken dan de groep vrouwen die al heen lang niet meer gewerkt hebben. Ook in dit geval vind ik het trouwens logischer dat de ex partner na de scheiding nog een periode bijdraagt dan dat de samenleving dat zou doen. Natuurlijk hoeft het inkomen niet 100% gelijk getrokken te worden maar de armere partij zou in elk geval dusdanig inkomsten moeten hebben (van werk en pa) dat hij/zij in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

5 jaar zal in de meeste gevallen voldoende zijn maar enige flexibiliteit zou wel prettig zijn voor de gevallen waarin het lastiger is (partner die geen/weinig opleiding heeft & al heel lang niet heeft gewerkt)

Snuggle's

Snuggle's

20-02-2012 om 12:26

Gescheiden

Ik snap best dat sommige mensen geen universitaire studie kunnen doen, juist wel. Maat waarom zou dan iemand die dat wel kan jaren en jaren moeten betalen aan een ex die een mbo baan heeft? Omdat je ooit getrouwd bent geweest met iemand met een goed betaalde baan moet je daar de vruchten van blijven plukken? Waarom?

Ka vind ik iets anders maar pa? Ik snap dat niet. Als je uit elkaar gaat ben je dan dus gewoon weer zoals het was als je diegene niet tegen was gekomen. Met je baan en bijbehorend salaris op mbo niveau, waarom zou dat anders zijn? Omdat je een poos hebt geleefd op beter financieel niveau?

Ik ben zelf gescheiden van een veel beter verdienende ex, maar geen haar op m'n hoofd die er aan heeft gedacht op pa te vragen. Ik kan toch zelf werken? En ja, nu woon ik in een veel kleiner en goedkoper huis dan toen, gewoon zoals bij mijn salaris 'hoort'. Hij woont nog steeds prachtig en rijdt een luxe auto. Nou en. Daar heb ik toch niks meer mee te maken?

Vic

Vic

20-02-2012 om 12:28

Gescheiden

Dat erken ik toch ook. Van mezelf durf ik ook best te zeggen dat ik met geen mogelijkheid 2 ton zou kunnen verdienen. Ik vind alleen niet dat je dan na een scheiding nog recht hebt op de voordelen die het salaris van 2 ton van je ex biedt, 12 jaar lang.

Snuggle's

Snuggle's

20-02-2012 om 12:31

Gescheiden: " Er zijn genoeg relaties waarbij een van de twee een hoger niveau van opleiding heeft en een baan heeft met een groter salaris. "

Precies! Dat is precies wat ik (en anderen) zeggen. Ook zonder kinderen en huwelijk was dat verschil er geweest. Waarom moet dat verschil opgeheven worden als je gaat scheiden?
Blijf je dan door te scheiden recht houden op dat grotere salaris dat je anders ook nooit had bereikt?

Vic

Vic

20-02-2012 om 13:39

Joyeux (o.t.)

Wat dat betreft heb je wel mazzel dat je ex niet zo'n gehaaide advocaat had en dat hij geen bijstandsuitkering heeft aangevraagd. De sociale dienst heeft namelijk niet zoveel moeite met verhalen. En wat betreft het betalen door 'de samenleving' snap ik dat ook wel weer, maar het blijft krom dat je door het aangaan van een huwelijksverbintenis ook nog een onderhoudsplicht krijgt voor vele jaren na het huwelijk. Eigenlijk zou je met die onderhoudsplicht ook nog rechten moeten krijgen (stofzuigen, ramen lappen enzo). Nu staat er niets tegenover.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.