Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Kindsdeel


https://thuisnotaris.nl/kennisbank/kindsdeel-uitbetalen/

Kindsdeel uitbetalen na verkoop huis.

Je kan je vader vragen of je het testament mag inlezen. Het testament staat vaak vol juridische woorden maar er staat ook in wie hij als erfgenaam aanwijst en dat hij wilt dat hij zijn vrouw goed achterlaat. Maar er staat misschien ook iets in over uitbetaling kindsdelen na verkoop huis of aanpassingen als zij gaat hertrouwen. Je kan hem vragen waarom hij kiest voor 5 kinderen als erfgenamen daar haar /(hun) kinderen ook erven als zij komt te overlijden terwijl jullie na alle waarschijnlijkheid erbuiten vallen omdat jullie niet haar kinderen zijn. Hij kan antwoorden dat hij vindt dat zijn vrouw dat te zijnerzijds dat in haar testament mag vastleggen en zodoende erbuiten staat; hij ziet haar kinderen als zijn kinderen gelijk aan dat jullie zijn kinderen zijn. Daar kan je niets tegen inbrengen.Dus lees het testament eerst, voor je je vader boos aankijkt.

verder in dezelfde link bepaling kindsdeel.

Als je vader niet heeft vastgelegd om welk bedrag het gaat, alleen aantal erfgenamen, wordt het kindsdeel berekend aan hand van helft totale vermogen gedeeld door 6; zijn vrouw telt ook mee.
Over dat bedrag wordt eenmalig belasting betaald, meestal door degene die vruchtgebruik heeft. Voor ieder jaar dat zij vruchtgebruik heeft, neemt ieders erfdeel toe met ca. 5% rente. Degene die het kindsdeel op een gegeven moment erft, hoeft niet alsnog belasting hierover te betalen.
Stel  je vader bezit een koophuis en spaargeld; totaal €600.000
De helft is van hem= €300000. Dat wordt gedeeld door 6= € 50.000 de man. Dit bedrag groeit met 5% dus na 10 jaar ca €25.000 extra.
Als zij dan komt te overlijden, zodat het koophuis  verkocht wordt of een paar jaar ervoor reeds verkocht is, kan ieder erfgenaam zijn €75.000 via een notaris tegemoet zien. Maar ze heeft vruchtgebruik dus van dat vruchtgebruik ( incl huis) wordt na haar overlijden eerst de erfdelen van je vader uitgekeerd; 5x€75.000 =€ 375.000 ipv €250.000 bij overlijden vader.
Haar nalatenschap die ze wrs aan haar kinderen na laat, is dan een stuk minder hoog omdat jullie erfdelen door de rente hoger uitvallen. Schrale troost. 
De rente op kindsdelen bij vruchtgebruik is, net als vruchtgebruik om te voorkomen dat een echtgenoot door opeisende kinderen dakloos raakt, algemeen doorgevoerd. In testament van mijn vader stond geen woord over rente op kindsdeel bij vruchtgebruik. Toch heeft de notaris die rente erbij gedaan als een wettelijk verrekening van de erfdelen, waardoor erfenis van mijn moeder verkleinde.

Oja, notaris deed ook een erfgenamen onderzoek om te voorkomen dat eventuele buitenechtelijke kinderen achteraf aankloppen en hun kindsdeel opeisen. Het zou je maar gebeuren dat er zomaar 4buitenechtelijke kinderen verschijnen; moet die €300.000 niet door 6 maar door 10 gedeeld worden. Dat ziet de rekensom er zo uit; €30.000 ipv €50.000 en rente ca. €15.000. Dat betekent een kindsdeel van €45.000 ipv €75.000. Gelukkig hier geen buitenechtelijke kinderen. 

Maar de afhandelingen van erfenissen was erg naar omdat er een groot wantrouwen tussen mensen kan groeien die na de afhandeling nog lang nasuddert. Ik was zo blij dat de notaris dit heeft afgehandeld. 

TO, je vreest dat zijn vrouw alles van te voren er door heen jaagt. Maar zij wilt ook zo lang mogelijk een dak boven het hoofd waardoor het koophuis niet snel verkocht gaat worden waardoor jullie je  kindsdelen ‘veilig’ staan. Die koopwoning is jullie spaarpot, eentje waar jullie pas bij kunnen als het wordt open gebroken.
Dus eerst dat testament inzien want adviezen en waarschuwingen  van bv vrienden over erfenis erdoor heen jagen, zijn killing voor vader- dochter banden.

PS. Ik ben geen deskundige op gebied van erfenissen, schrijf puur uit recente ervaring.

Wat een vreemd advies om te vragen om het testament te mogen lezen. Dat zou ik weigeren als ik die vader was. Hij heeft nu al een boze dochter, het zou alleen maar meer boosheid kunnen opleveren.

Als haar vader laatst vertelde dat hij zijn testament heeft aangepast, is het niet raar als ze vraagt of ze het mag lezen, juist omdat hij het haar vertelde.
Als hij niet wilt dat ze het leest, had hij die info beter voor zich kunnen  houden. Omdat hij het wel verteld heeft, kan je het ook zien als een opening om er over te praten.

Als ze het leest en hem op iets wijst waar hij over heen gekeken heeft, zonder kritiek te hebben op het aantal erfgenamen, kan dit hun band verbeteren. Dat hij er over verteld heeft, lees ik eerder als de wens van haar vader haar mening erover te horen. Misschien is hij toch niet zo zeker van zijn laatste wil.


Uitleg: Eens werd ik op een dag verrast door verzoek van mijn vader om te zijnde tijd zijn uitvaart te regelen terwijl mijn zus  en moeder  die middag hem ook een bezoek gebracht hadden. Contact tussen vader en mij was best afstandelijk itt tot  zijn contact met mijn zus. Maar toch had hij blijkbaar meer vertrouwen en respect in mij. TO kan denken dat haar vader de tweede familie hoog in vaandel heeft staan, omdat hij alles voor hen koopt. Het is toch goed mogelijk dat hij meer respect heeft voor wat zij bereikt heeft in haar leven en haar onafhankelijkheid hoog heeft staan.

Flanagan schreef op 15-11-2023 om 23:54:

Als haar vader laatst vertelde dat hij zijn testament heeft aangepast, is het niet raar als ze vraagt of ze het mag lezen, juist omdat hij het haar vertelde.
Als hij niet wilt dat ze het leest, had hij die info beter voor zich kunnen houden. Omdat hij het wel verteld heeft, kan je het ook zien als een opening om er over te praten.

Als ze het leest en hem op iets wijst waar hij over heen gekeken heeft, zonder kritiek te hebben op het aantal erfgenamen, kan dit hun band verbeteren. Dat hij er over verteld heeft, lees ik eerder als de wens van haar vader haar mening erover te horen. Misschien is hij toch niet zo zeker van zijn laatste wil.


Uitleg: Eens werd ik op een dag verrast door verzoek van mijn vader om te zijnde tijd zijn uitvaart te regelen terwijl mijn zus en moeder die middag hem ook een bezoek gebracht hadden. Contact tussen vader en mij was best afstandelijk itt tot zijn contact met mijn zus. Maar toch had hij blijkbaar meer vertrouwen en respect in mij. TO kan denken dat haar vader de tweede familie hoog in vaandel heeft staan, omdat hij alles voor hen koopt. Het is toch goed mogelijk dat hij meer respect heeft voor wat zij bereikt heeft in haar leven en haar onafhankelijkheid hoog heeft staan.

Ja of ze komt over als een enorme aasgier. 

ik had het heel anders aangepast. Op zijn opmerking over langstlevende in het testament had ik gevat geantwoord: Mooi, dat geld heeft me überhaupt nooit geïnteresseerd. Ik had liever je liefde dan die stomme centen van je gehad. 

Kimdekim

Kimdekim

16-11-2023 om 08:04 Topicstarter

ik heb helemaal niet gereageerd.  Nou ja iets van O oke. Dingen met hem bespreken is nog nooit gelukt.  En misschien is het ook wel goed dat dit gebeurt. Ws ben ik ( als oudste dochter) toch degene die ingeschakeld wordt als er meer zorg nodig is.  Als ik het idee had dat hij mij nodig had zou ik hem niet laten vallen en het ws zien als een toenadering,  waar ik dan weer als een kind zo blij mee was.  Nu weet ik dat dat dan vanuit eigen belang is een kan ik wat gemakkelijker mijn grenzen bewaken.  

Flanagan, wat je beschrijft ligt vast in de wet, dus eigenlijk maakt het inzien van het testament dan niet eens zoveel uit, alhoewel ik het wel redelijk vindt dat Kimdekim daarom vraagt. Nee heb je.
Wat ik me wel afvraag bij je verhaal: stel dat vader overlijdt, hoe weet je dan hoe groot zijn vermogen is? Bijvoorbeeld de waarde van het huis?
En als zijn vrouw dan het huis verkoopt voordat zij overlijdt, hoe weet je dat zij dat doet? En is er dan ergens geregeld dat zij op dat moment het kindsdeel met rente moet uitkeren, of hoeft dat ook pas later als zij overleden is?
Of wordt ergens vastgelegd op het moment van overlijden hoe groot ieders erfdeel is, ook al wordt het nog niet uitgekeerd? Dit laatste heb ik namelijk nog nooit gezien. Nu heb ik (gelukkig) ook geen vermogende nalatenschappen meegemaakt.
Verder lijkt het me wel een goede regeling. In elk geval zinnig als Kimdekim zich hierin verder verdiept, zodat ze weet wat haar rechten zijn.
Een heel kleine, voorzichtige toevoeging nog: je vader heeft wel 35 jaar financieel gezorgd voor jouw moeder, jou en je broer. Wellicht meer uit plichtsbesef dan uit liefde. Misschien helpt het als je een keer gaat uitrekenen hoeveel geld hij daaraan besteed heeft (en dat dan vertalen naar bedragen van nu).

Tsjor

Kimdekim

Kimdekim

16-11-2023 om 08:32 Topicstarter

Nogmaals het gaat niet om het geld.  Als je kinderen hebt dan kies je daarvoor.  Ik heb er niet om gevraagd om geboren te worden.  Mijn vader werkte en mijn moeder zorgde voor ons ( heeft ook altijd wel parttime gewerkt toen we oud genoeg waren).
Ik weet heus wel dat mijn vader in mijn jeugd goed voor mij gezorgd heeft. Omdat ik enorm in conflict kwam tussen de band die we hadden als kind en de band die er hebben als volwassenen heb ik therapie nodig gehad.  Hij is niet dezelfde man als toen ( en ik natuurlijk ook geen kind meer). De regisseur die er nu hebben had ik nooit gewild.  Dat hij nauwelijks een relatie met mijn kinderen heeft vind ik heel erg.  Maar het is zoals het is.  Ik had dit topic misschien ook wel nodig om dit weer even helder te zien.  Elke verwachting is te veel.  

Wij hebben namens mijn ouders het huis verkocht. Half jaar later overleed mijn vader. De belastingdienst vraagt dan naar zijn vermogen om zodoende de erfbelasting erover te innen. Voor deze bepaling is geen notaris nodig als er toch sprake is van vruchtgebruik.

Pas bij overlijden van moeder is een notaris ingeschakeld. Deze heeft ahv de gegevens van de belasting ten tijde van overlijden vader (vijf jaar eerder), de berekening van de uiteindelijke kindsdelen van vader en daarna van moeder opgemaakt.
(Als het huis nog in bezit was op moment dat mijn vader overleed, hadden we voor de belastingdienst wrs een taxatierapport moeten laten opmaken zodat ze ons konden aanslaan voor erfbelasting.)

Ik snap de frustratie van Kimdekim. Ik had ergens ook liever gehad dat we dit niet hadden hoeven meemaken. Ruzies rondom erfenissen doen je afvragen hoe warm de banden onderling zijn, of er eigenlijk wel een band geweest is. En dat doet zeer.
Het laatste levensjaar van mijn vader stond voor mij in teken van mijn vader opnieuw leren kennen, zodoende wroegingsvrij aan mijn vader te kunnen denken. De verpleging verzorgde hem, ik gaf hem aandacht en merkte dat het eigenlijk een heel gebroken man was geworden.

tsjor schreef op 16-11-2023 om 08:15:

 
Of wordt ergens vastgelegd op het moment van overlijden hoe groot ieders erfdeel is, ook al wordt het nog niet uitgekeerd? Dit laatste heb ik namelijk nog nooit gezien. Nu heb ik (gelukkig) ook geen vermogende nalatenschappen meegemaakt.

Tsjor

Ja, je kunt dat terugzien in de aanslag van de belastingdienst. Daarop staat het te verdelen bedrag, het vruchtgebruik en de erfbelasting. Ook als de partner vruchtgebruik heeft en de erfbelasting betaalt, krijgen alle erfgenamen een aanslag.
Dit ligt dus voor altijd vast

Als partner overlijdt, krijgen de 'eerdere erfgenamen' voorrang. Daarover betalen ze geen erfbelasting mee. Het geld dat daarna over is van de erfenis van partner, wordt verdeeld tussen de erfgenamen van de partner. Dus zelfs al zou de nieuwe partner ondertussen alles opmaken, dan nog kan iemand aanspraak maken op het oorspronkelijke erfdeel? Is dit veranderd in de wet? Want ik ken 1 situatie, waarbij de kinderen uit het eerste huwelijk alleen maar in de garage snel wat spulletjes van hun eerder overleden moeder mochten uitzoeken, de rest namen de tweede moeder en haar kinderen in beslag. Dat heeft een levenslange pijn veroorzaakt.

Tsjor

https://www.erfwijzer.nl/erfrecht/kinderen-kind/wilsrechten.html

Vruchtgebruik is in 2003 in het  leven geroepen om de langstlevende te beschermen. Wilsrecht is in leven geroepen om de erfgenaam te beschermen. Alleen dient men bij het inroepen van iemands wilsrecht, de hulp in te roepen van een advocaat om dit via een kantonrechter mogelijk te maken. Dat  is voor sommigen een brug te ver of ze laten zich afbluffen uit onwetendheid.

Een notaris moet alle eigendommen op papier vastleggen. In geval van Tsjor dienden de kinderen uit eerste huwelijk een advocaat in de arm te nemen. Maar dat kunnen ze alsnog door hun wilsrecht te laten bepalen en die op te eisen. 

https://www.infotaris.nl/blogs/mag-je-met-een-vruchtgebruik-de-erfenis-opmaken/
3. Mag je de erfenis verteren als je aanspraak maakt op het wettelijk vruchtgebruik?

Een onterfde partner kan soms een beroep doen op de “andere wettelijke rechten”. Eén daarvan is het recht van vruchtgebruik op de woning. Ook een vruchtgebruik op de rest van de erfenis is mogelijk als de langstlevende geen eigen inkomen heeft. Met dit wettelijke vruchtgebruik mag je de erfenis alleen opmaken met toestemming van de kantonrechter.

De vruchtgebruiker mag pas vruchtgebruik op de rest van de erfenis doen, als je toestemming krijgt van de kantonrechter.

Het heet dus 'wilsrecht'. Goed om te weten, ook voor Kimdekim.
Je opmerkingen bij punt 3 snap ik niet zo goed, want het lijkt alsof het dan gaat om een onterfde partner. En 'vruchtgebruik' is toch net hetzelfde als 'opmaken'.

Tsjor

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.