Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Makkelijk overstappen hypotheek

Ik heb in eerdere discussies over hypotheken al aangegeven dat ik vermoed dat er niet zo bar veel aan de HRA gedaan zal worden door de overheid, maar dat er wel regels komen die het aflossen zullen stimuleren.
En jawel, zie:
http://www.nu.nl/geldzaken/2786975/jager-wil-oversluiten-hypotheek-simpeler-maken.html
Overstappen moet makkelijker en goedkoper vindt de Jager. Ik vul aan uit eigen werk: vooral als je je spaartegoed gebruikt voor aflossen (feitelijk een nieuwe hypotheek sluiten voor het restant, onder de nieuwe voorwaarden bovendien, max 50% aflossingsvrij).
Dat is de snelste manier om én de particuliere schuldendruk te verlagen, de banken aan een betere balanspositie te helpen, de woningmarkt vlot te trekken (meer hypotheken onder marktwaarde) én de staatskas zicht te geven op meer belastinginkomsten.
Nu is het wachten op de reactie van de banken. Wat gaan ze doen: voordeel bieden als je zo'n overstap maakt (nog lagere rente, bonus), of nadeel als je vast wilt houden aan je bestaande hypotheekvorm (hogere rente)?
Ik ben benieuwd.
Groet,
Miriam Lavell

M Lavell

M Lavell

14-04-2012 om 15:41 Topicstarter

Wacht even

Ik denk het niet. Je kunt het op je vingers natellen: als je als overheid niet wil ingrijpen in de HRA en er toch wat wilt doen, dan verander je de marktregels zo dat banken en consumenten het met elkaar uitvechten.
Ik ben daar niet voor. Ik denk dat het voor consumenten veel beter zou zijn als de overheid wel ingrijpt in de HRA met een geleidelijke en afgebakende maatregel waarbij de nadelen niet alleen bij de consumenten, maar ook bij de banken terecht komen.
Ik vrees dat de weg die nu gekozen wordt de banken spaart en consumenten niet.
Groet,
Miriam Lavell

M Lavell

M Lavell

15-04-2012 om 09:37 Topicstarter

Met een schok op aarde

Iets meer tekst hier http://www.z24.nl/economie/artikel_327551.z24/De_Jager_komt_met_nieuwe_financiele_regels.html
Let op!
"De hypotheekverstrekker moet de consument ook 3 maanden van tevoren een nieuw aanbod doen. Dat aanbod moet gelijk zijn aan een aanbod dat een vergelijkbare nieuwe klant zou krijgen, vindt de bewindsman."
Dat is 'm dus. Nieuwe looptijd onder nieuwe voorwaarden: lager leenbedrag, 50% aflossen.
"Met de maatregelen wil De Jager de positie van de consument te versterken"
Yeah, right.
Groet,
Miriam Lavell

Ander probleem

Voor zover ik het begrijp wil de Jager een ander probleem oplossen, namelijk dat de banken op dit moment klanten pas vlak voordat de termijn is afgelopen waarschuwen en een nieuw aanbod doen. De rente voor dat nieuwe aanbod ligt dan behoorlijk hoger dan de gangbare marktrente, maar klanten hebben geen tijd meer om bij andere hypotheekverstrekkers een offerte aan te vragen en de hypotheek elders over te sluiten. Ze moeten de hogere rente dus wel accepteren en komen daardoor in de financiële problemen. Zelf zijn de banken blijkbaar niet in staat om op dit punt enig fatsoen te betrachten en moeten ze door de minister daartoe gedwongen worden.

Of dat betekent dat dan ook de nieuwe regels rondom aflossingsvrije hypotheken gelden is mij niet zo duidelijk. Als dat wel zo zou zijn zou het betekenen dat je nog 50% aflossingsvrij kunt doen en voor 50% iets als een annuïteitshypotheek of spaarhypotheek dan wel banksparen (mag dat wel nog?) moet afsluiten. De vaste lasten worden dan wel hoger, maar de restschuld wordt lager.

Tsjor

M Lavell

M Lavell

15-04-2012 om 11:34 Topicstarter

Interpretatie van de banken

Dat is het precies tsjor. Deze manier van politiek bedrijven (overheid op afstand), geeft ministers de kans om onder het mom van het ene, het andere (ook) te laten gebeuren.
Hoe en wat precies, is aan de banken. Die inmiddels ook willen dat er wordt afgelost.
De operatie als geheel is te verkopen als eentje in het belang van de consument (zekerheid), zefs onder het mom van zorgplicht en behoeden voor restschuld.
Dat is allemaal ook een beetje waar, maar reken er vooral op dat de kwestie tot een voor de banken meest optimale oplossing leidt. Dat is weer niet per se hetzelfde als de meest optimale oplossing voor consumenten.
De kwestie is natuurlijk ook dat burgers in hun bestedingspatroon rekenen op een bepaalde maandlast en het niet prettig vinden als een ander ineens gaat bepalen dat dat voortaan drastisch anders moet (dan ga je maar minder op vakantie).
Betutteling noemde Chippie dat in een andere discussie. (daar hoef je het niet mee eens te zijn om toch de pijn ervan te kunnen invoelen).
Als de banken de ruimte die ze krijgen nemen, dan zal het ingrijpen in de HRA veel forser zijn dan ooit door zelfs de grootste tegenstanders van HRA bepleit is.
Ondertussen zal dit kabinet blijven beweren dat _zij_ niet aan de HRA zijn gekomen.
Groet,
Miriam Lavell

Verstrekking

'Als de banken de ruimte die ze krijgen nemen, dan zal het ingrijpen in de HRA veel forser zijn dan ooit door zelfs de grootste tegenstanders van HRA bepleit is.' Ik denk dat je bedoelt: de hypotheekverstrekking. Want de aftrekbaarheid van de belastingen, daar hebben de banken niets over te zeggen. En op het verstrekken van de hypotheken, daar heeft de minister eigenlijk geen enkele invloed op, dat zijn zaken tussen burgers onderling. Hij kan hooguit wat aan consumentenbescherming doen. Maar banken hanteren al op dit moment de meest exotische criteria om hypotheken te weigeren. Rood staan op je lopende rekening bijvoorbeeld. Doe ik altijd al! Nog nooit een punt geweest. Nu blijkbaar wel. Die vrijheid houden banken, daar kan geen enkele minister iets aan doen.

Banken moeten meer geld in kas gaan houden vanwege allerlei nieuwe regels, dus willen ze minder geld verstrekken, dat is één probleem voor de banken.

Daarnaast schijnen de ratingbureaus als zij met Nederland (de Nederlandse Bank) praten steeds weer te praten over de hoge hypotheekschulden in Nederland. (een fragment uit een openbaar interview met Klaas Knot wat ik gisteren hoorde op de UVA) Dat lijkt wat op de Amerikaanse paniek, en in die zin is het niet vergelijkbaar met Nederland. Maar anderzijds, het grote aantal aflossingsvrije hypotheken dat is verstrekt is ook echt een probleem. Je kunt als consument wel bedenken, nou ja, jammer dan dat mijn huis straks minder opbrengt dan ik aan hypotheek heb, maar zolang ik hier blijf wonen is er geen probleem, dat probleem is er voor de banken wel, want de tegenwaarde die zij in de boeken zouden moeten zetten is onmiddellijk aanzienlijk lager dan de hypotheken die zij hebben uitstaan.

Ondertussen komen er veel minder mensen in de problemen dan gedacht en wordt er veel meer extra afgelost dan verwacht. Het consumentengedrag vertoont wat dit betreft in elk geval een behoorlijk grote mate van verantwoordelijkheidszin. Nu nog duidelijk maken aan banken en ratingsbureaus dat consumenten wél te vertrouwen zijn. Als ze maar fatsoenlijk behandeld worden.

Tsjor

Creativiteit

En wellicht zullen consumenten ook creatiever worden. een mooi voorbeeld in Breskens, vrouw met slijterij wil verhuizen. Heeft een ton nodig. Bank vraagt haar het hemd van het lijf en dan is het nog niet duidelijk of ze de ton mag lenen. Ze bedenkt een heel creatieve oplossing: via faceboek verspreidt ze een oproep aan haar klanten: geef mij 100 euro, dan krijgen jullie daarvoor 1200 euro aan waardebonnen in tegenwaarde, die waardebonnen mag je pas na een jaar inleveren. Ze heeft 100 mensen nodig en de teller stond nu al op 83 (met kerstmis bedacht). Voordeel voor haar: geen rente betalen aan de bank, over een jaar een gegarandeerde omzet van zo'n 100.000 euro, waarbij ze zelf ook nog 10% winst maakt. En de verhuizing kan doorgaan.
Ik ben ervan overtuigd dat consumenten ook creatief zullen worden. De hypotheekverslaving is ook vreemd geweest. Mijn eerste huis was belast met een spaarhypotheek van omgerekend zo'n 32.000 euro (toen nog in guldens, ik lag er wakker van, zoveel geld). Nu denk ik: wat stom, daar doen je dan 30 jaar over om dat af te lossen. Dat is nog geen duizend euro per jaar! En maar betalen, betalen, betalen, 30 jaar lang. We zijn ook hypotheekverslaafd geweest, vooral vanwege de hypotheekrenteaftrek, want dat was dan ons voordeel.

Tsjor

M Lavell

M Lavell

15-04-2012 om 12:37 Topicstarter

Grappig eigenlijk

tsjor, grappig dat je allerlei moeite doet om mij te overtuigen van de noodzaak van aflossen. Dat hoeft niet. Ik ben voor. ;-)
Ik leef me even in in mijn felste tegenstanders (dat mag hoop ik) die tevens niet zelden de kiezers van dit kabinet zijn: blijf van de HRA af!
Dat gaat helemaal nergens anders over dan over maandlast en belastingvoordeel. Moeten aflossen tast beide drastisch aan. Het is de manier om de HRA op papier onaangetast te laten, maar in effect wel degelijk drastisch te verminderen.
Dat betekent voor HRA adepten dat hun maandlasten stijgen. En ook al vind ik aflossen verstandig en een keertje minder op vakantie een verstandige ruil, je kunt je ook drastischer levensloopwijzigingen voorstellen: Ineens geen geld meer hebben om de kinderen te laten studeren bijvoorbeeld (weg buffer) of op een maandelijks besteedbaar inkomen uitkomen dat gelijk is aan dat van een minimum-inkomen (heb je een mooi huis, kun je de stookkosten niet betalen).
"Ondertussen komen er veel minder mensen in de problemen dan gedacht en wordt er veel meer extra afgelost dan verwacht. "
Dat is een beetje waar, maar als de banken los gaan met dit idee, dan komen er wél meer mensen in problemen. De bestedingsruimte gaat met honderdjes tegelijk achteruit. De spaarpot is in een klap leeg.
"Mensen met een aflossingsvrije hypotheek zijn huurders van de bank" was de stelling van Monasch laatst in de tweede kamer. Hij heeft gelijk. Deze mensen hebben gekocht op maandlast en dat vergeleken met huur. Deze mensen vinden het net zo goed oneerlijk als hun woonlasten ineens enorm stijgen (is kopen ineens duurder dan huren).
Banken zijn doorgaans veel minder gevoelig voor dit soort bestedingsschoks, dan overheden.
Dat is de kwestie: Ingrijpen in de HRA door de overheid, zou meer gelijdelijkheid waarborgen en laat bovendien de kans aan mensen zelf om op hun eigen termen extra af te lossen. Daarom juist heeft overheidsingrijpen mijn voorkeur.
De kiezers van dit kabinet hebben erop gerekend dat hun woonlasten met rust gelaten zouden worden door de overheid. Om dat op papier waar te maken, levert de Jager deze kiezers uit aan de banken. Het resultaat zal heftiger zijn dan de kwaadste dromen over HRA aanpassingen door de overheid.
De ruime publiciteit voor meer aflossen is trouwens een PR trucje van de banken om de publieke opinie te kneden naar 'aflossen is een deugd' ipv 'wie aflost is een dief van de eigen portemonnee'.
Het is onderdeel van het plan.
Groet,
Miriam Lavell

Hemel mirjam

Jou proberen te overtuigen? Ik zou het niet durven om daarvoor een poging te wagen. Het is eerder dat ik mezelf achteraf wel afvraag hoe het komt dat een hypotheek nemen, en dan zo hoog mogelijk en liefst met zo lang mogelijk lasten zo lang als 'normaal' in mijn hoofd zat. Inderdaad met dit: \'wie aflost is een dief van de eigen portemonnee\'.
Overigens werkt de PR van de banken rond aflossing niet echt goed. Het is nog steeds eenvoudiger om te achterhalen hoe je aan een hypotheek komt dan te achterhalen hoe je versneld kunt aflossen. En te snel aflossen levert je nog steeds een boete op.

'Om dat op papier waar te maken, levert de Jager deze kiezers uit aan de banken. Het resultaat zal heftiger zijn dan de kwaadste dromen over HRA aanpassingen door de overheid.' volgens mij valt er niet zoveel te kiezen. Het is niet óf de overheid regelt zelf de HRA anders óf de banken gaan het regelen.
Als je termijn afloopt moet je een nieuwe afspraken maken en de afspraak dat er geen volledig aflossingsvrije hypotheken meer worden afgesloten is al gemaakt. Hoe de banken daarmee om gaan ligt aan hen, daar kan de minister van financiën niets aan veranderen. Hij kan banken niet dwingen om volledig aflossingsvrije hypotheken af te sluiten. Hooguit zou er nog een vorm van consumentenbescherming kunnen komen: 3 maanden vooraf waarschuwen een aanbod tegen de rente voor nieuwe hypotheken én op dezelfde voorwaarden rond aflossing.
Ook al zou de Jager verstandige afspraken maken rond de HRA (geleidelijkheid, met oog voor gevolgen voor huishoudens etc.) dan nog worden de banken niet weerhouden om te doen wat ze willen.

Ik zou zelf liever zien dat aflossing en onderhoud aftrekbaar worden, en niet de rente. Dan is het een kwestie tussen belastingdienst en burger, in plaats van indirect de bank. Bovendien zou je dan toch eigen huizenbezit bevorderen en onderhoud stimuleren (ook goed voor de economie en de werkgelegenheid).

Tsjor

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.