Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

inspiration

inspiration

11-08-2009 om 21:09

Onder bewindvoering stellen

We moeten een aanvraag gaan doen om 1 ouder onder bewind te gaan stellen. Als namelijk de andere ouder komt te overlijden, kan de ouder die onder bewind moet geen zelfstandige beslissingen meer nemen. Heb al een beetje zitten zoeken en zie dat de overige famillie aan moet geven akkoord te gaan. Hoe zit dat met famillie waar geen contact meer mee is? Moeten die eigenlijk ook toestemming geven?

Minet

Minet

12-08-2009 om 09:23

Wel heel summier

Gaat het over een ouder van jezelf, over een ouder van een jong kind? Waarom moet die ene ouder onder bewind gesteld worden? En wat moet er onder die bewindvoering komen te vallen?

Iemand die onder bewind staat is voor andere zaken nog altijd handelingsbekwaam, mag dus zelfstandig beslissingen nemen, behalve over datgene dat onder het bewind valt. Eigenlijk gaat bewindvoering altijd om de financiƫle zaken, maar vergeet niet dat deze persoon daarna nog gewoon bekwaam is om bv. contracten af te sluiten.

Sancy

Sancy

12-08-2009 om 10:13

Belanghebbenden

Bij een verzoekschift tot onder bewindvoering stellen moeten de eventuele belanghebbenden de mogelijkheid hebben hun visie te geven op het verzoek. Dat is niet hetzelfde als "toestemming geven".

inspiration

inspiration

12-08-2009 om 13:21

Summier

is het, vanwege de herkenbaarheid. Er is een echtpaar met een aantal kinderen. Dit echtpaar is al op leeftijd. Een van hen is door de gezondheid niet meer in staat over financiele zaken te beslissen, de andere wel. Als degene die dat nog wel kan overlijd moet er iets geregeld zijn t.a.v. de ouder die het dus niet meer kan. Een aantal van de kinderen komt nog wel bij de ouders, een aantal niet. Degenen die nog wel bij de ouders komen willen dus het onder bewindstellen gaan aanvragen, of mentorschap voor de ouder die niet meer zelf kan beslissen. Maar hebben zij dan de toestemming van de kinderen die niet meer bij de ouders komen nodig?

Sancy

Sancy

12-08-2009 om 13:37

Zoals

ik al schreef: het gaat niet om toestemming verlenen door familieleden, maar het gaat er om dat iedere belanghebbende (dus -ook- die familieleden) gelegenheid geboden wordt om zijn/haar visie op het verzoek te geven. Stap dus even af van het idee dat er toestemming gegeven moet worden. Belanghebbenden geven aan of zij kunnen INstemmen met het onder bewind stellen of niet, dat is iets anders.
Hier is wat meer informatie over een dergelijk verzoek in het algemeen: http://www.justitie.nl/onderwerpen/familie_en_gezin/curatele_bewind_mentorschap/#paragraph2
Onder aan dat artikel staan nog wat links naar meer informatie. Lees de folder eens door van postbus 51. Die is best duidelijk.

inspiration

inspiration

12-08-2009 om 14:24

Sancy

ik snap wat je bedoelt, maar dat betekent dat de niet meer thuiskomende kinderen toch wel op een of andere manier dat kenbaar moeten kunnen maken, met andere woorden, stel dat ik degene ben die de bewindvoerder wordt, dan moeten broers/zussen dus aangeven dat zij daar mee instemmen, ook de broers/zussen die niet meer bij ouders komen, toch?

Neehee

Nee, inspiration, je begrijpt het niet. Ze mogen hun zegje doen. Of ze hun zin krijgen is maar helemaal de vraag.

Heb daar ook wel eens een voorbeeld van gezien. Pietje is gek. Zusje van Pietje verzoekt ondercuratelestelling (met onderbouwing van de stelling dat Pietje gek is). Broertje van Pietje mag ook zijn zegje doen, en zegt 'Pietje is niet gek, of in elk geval niet zo heel erg, hij hoeft niet onder curatele te worden gesteld'. Pietje zelf vindt ook dat er niets aan de hand is. Rechter geeft zus gelijk, stelt Pietje onder curatele en benoemt zus (in dit geval, dat hoeft niet) tot curator.

Familieleden hoeven dus helemaal geen toestemming te geven, ze moeten alleen in de gelegenheid gesteld te worden hun mening te geven.

Een soort inspraakprocedure, eigenlijk: het houdt de boel wel op, maar het houdt niet per se tegen ;-)

Groeten,

Temet

inspiration

inspiration

12-08-2009 om 14:59

Ok...

moet ik dan als 1 van de kinderen de broers/zussen vragen mee te gaan naar de rechter, of gaat de rechter zelf kontakt opnemen met die broers/zussen om hun mening te vragen?

Het zal dus ongeveer zo gaan, ik en de kinderen die nog wel bij de ouders komen gaan de bewindvoering/mentorschap aanvragen. En dan?

Voor zover mij bekend

.. moet je in dat soort zaken dan bij je verzoek ook een lijst overleggen van degenen die 'belanghebbende'zijn. De rechtbank roept ze dan op. Lees die folders, en bel zonodig de rechtbank even (vraag naar de afdeling die de bewindvoeringen doet) over het preciese hoe en wat.

Sterkte ermee

Temet

inspiration

inspiration

12-08-2009 om 17:08

Was er al bang voor....

heb hier helemaal geen zin in...maar als er nu wat gebeurt met ouder die nog wel voor zichzelf kan beslissen zitten we met het probleem dat meteen alles geblokkeerd staat....en dat in principe de andere ouder, in het hele slechte geval, zelfs nog hele gekke dingen kan uitvoeren....er zit dus eigenlijk niks anders op....

Minet

Minet

12-08-2009 om 23:50

Testament

mijn broer heeft destijds laten vastleggen dat, na zijn overlijden, zijn bezittingen (volgens testament niet voor partner maar voor kind) onder bewindvoering van ..... komen te vallen.
Is zoiets in dit geval ook niet te regelen?

Amasja

Amasja

13-08-2009 om 20:31

Machtiging?

Gaat het je hoofdzakelijk over het kunnen beheren van de financien? Zou je dan voldoende hebben aan een machtiging? De niet-capabele ouder mag zelf beslissen wie die machtiging krijgt, en hoeft de andere kinderen daar dus niet in te kennen. En na het overlijden van de laatste ouder hoef je als gemachtigde niet alsnog rekenschap te geven aan de overige kinderen (over de financien tot aan het overlijden bedoel ik, daarna is het een ander verhaal).

inspiration

inspiration

13-08-2009 om 20:50

Machtiging

is er al, probleem is, als een van de ouders overlijdt, vervalt de machtiging. Gaat de ouder wiens gezondheid niet goed is als 1e, dan hoeft het geen probleem te zijn, want de andere ouder kan dan een nieuwe machtiging tekenen. Gaat echter de nog "goede" ouder eerst, dan komen we dus weer voor het probleem dat de niet gezonde ouder niet meer voor een machtiging kan tekenen, dus kunnen we ook geen dingen meer kopen voor die ouder (kleding e.d.).

Daarom heeft een testament ook geen zin, deze betreffende ouder is sowieso niet meer in staat daar naar toe te gaan, danwel te tekenen....

Klaartje

Klaartje

14-08-2009 om 12:58

Machtiging

Bij mijn moeder hebben we het een tijdje zo gedaan dat 1 zus haar pinpas heeft. Als portemonnee van moeder bijna leeg was werd er wat bijgestopt. Kleding en dergelijke werd door die zus gekocht en betaald met pinpas. Nu heeft ze wel een machtiging omdat het tekenen van een acceptgiro steeds moeilijker ging.
Is het zo dat de "minst goede" ouder helemaal niet meer kan tekenen (niet aanspreekbaar)of weet ze niet meer wat ze tekent? Daar zit natuurlijk een groot verschil in. Een machtiging vervalt idd bij het overlijden van 1 van de rekeninghouders. Onder curatele stellen komt nog heel wat bij kijken hoor.

inspiration

inspiration

14-08-2009 om 20:15

Klaartje

curatele is een zware maatregel inderdaad, daarom willen we een onder bewind/mentorschap, dat is minder zwaar namelijk.

De minst goede ouder kan niet meer tekenen en weet ook niet meer wat er getekend wordt inderdaad. Daarom willen we dit gaan instellen.

Ik zal van de week de rechtbank eens bellen hoe dat met de broers/zussen zit....

inspiration

inspiration

17-08-2009 om 20:01

Iemand nog?

een idee?

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.