Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Knijster

Knijster

14-01-2012 om 18:01

Onduidelijkheid uitspraak klachtencommissie

In mei is bij mijn zoon een dyslexietest gedaan, dit gaat altijd samen met een IQ test. Er kwam een IQ-scoore uit waar wij ons absoluut niet in kunnen vinden, ook de klassenleraar en IB-er waren hoogst verbaasd (en eigenlijk iedereen die mijn zoon kent).
Dus heb ik bezwaar ingediend bij het betreffende begeleidingsdienst die het onderzoek heeft uit gevoerd. En heb daarbij oa verzocht om een nieuw onderzoek op hun kosten.
Na maanden bezig geweest te zijn en vele brieven, mailtjes en telefoontjes verder heb ik nu eindelijk een uitspraak van de 'onafhanelijke' klachtencommise van betreffende begeleidingsdienst.

Laatste stukje van de brief is voor mij onduidelijk.
Citaat:
"Op basis van bovenstaande constateringen, heeft de commissie besloten de beide eisen af te wijzen."

-Gezien de moeizame afhandeling van de klacht, geeft de commissiie de Begeleidingsdienst in overweging, om bij wijze van coulance, tegemoet te komen aan het verzoek om een eventueel noodzakkelijk extra inteligentieonderzoek voor de overgang naar het VO te bekostigen."

Kan ik hieruit opmaken dat ze het nu gaan betalen, of dat ze gaan overwegen dit te betalen?

Nee

Ik weet niet over welke klachtencommissie je het hebt en of uitspraken van die commissie bindend zijn.
Maar ook als de uitspraken bindend zijn, dan geeft de commissie niet het bindende advies om de iq test nog eens over te doen.
Er wordt een beroep gedaan op coulance. Dat is nooit binden (coulant zijn is niet verplicht).
Groet,
Miriam Lavell

Er staat

Dat je klacht afgewezen is. Je hebt verloren. Maar de commissie geeft aan dat het netjes zou zijn als de begeleidingsdienst toch nog iets voor je doet.

Een kopie van dir brief gaat ook naar de begeleidingsdienst. Misschien nemen ze contact met je op voor bijvoorbeeld een nieuwe test. Misschien ook niet. Ze hoeven namelijk niets te doen.

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

Knijster

Knijster

14-01-2012 om 20:47

Dat dacht ik al

Dank Mirjam en Sahara voor de snelle reactie.
Mirjam het gaat om de 'onafhankeleijke' Interne Klachtencommissie van begeleidingsdienst zelf.
Ik had het zelf ook al op die manier geintrepreteerd. Mijn man las het positiever dus had ik het nog even aan mijn vader voorgelegd en die was er zo van overtuigd dat ze het zouden betalen dat ik begon te twijfelen.
Dan is het duidelijk en ga ik in hogerberoep bij het overkoepelend orgaan waar begeleidingsdienst bij is aangesloten.

Je kunt

Die commissie misschien eerst nog vragen/peilen of ze misschien vanuit die coulance die test wel nog eens gaan vergoeden? Of is dat niet het enige wat je wilt bereiken?

app-sent

Inge M

Inge M

14-01-2012 om 22:44

Een test (dezelfde) herhalen kan geloof ik nooit direct

De uitslag van een iq test is niet betrouwbaar als die te snel herhaald wordt, tenminste niet als het om dezelfde test gaat. De norm weet ik niet, 1-2 jaar?
In welke klas zit je zoon? Misschien is de overgang naar het VO niet in dit schooljaar. Dan zit er in ieder geval meer tijd tussen afgelopen onderzoek en volgend onderzoek.

Inderdaad

Als je nog 'iets' wil, lijkt het me verstandiger om even af te wachten wat dat bureau nog te bieden heeft.
Overigens gaat het beroep op coulance niet over een iq-test. Het gaat over een "eventueel noodzakkelijk extra inteligentieonderzoek voor de overgang naar het VO te bekostigen."
Nu is zo'n test helemaal niet noodzakelijk. Als er al zo'n test gebruikt wordt, dan gaat het over NIO of eind-Cito.
Ik begrijp bovendien niet zo goed waarom je een rare uitslag van een test via een klachtencommissie zou bestrijden. De eigenschap van die testen is nu eenmaal dat ze niet altijd bij iedereen een even consistent resultaat hebben.
Als jij en de school het er mee eens zijn dat die uitslag niet klopt, dan gebruik je 'm gewoon niet. Toch?
Groet,
Miriam Lavell

Knijster

Knijster

15-01-2012 om 10:38

Reactie

Ik zal idd even afwachten wat begeleidingsdienst gaat doen naar aanleiding van het advies van hun commissie.
een juiste test uitslag heb ik wel nodig, er is nu een dyslexieverklaring afgegeven bij een IQ van onder de 70 met een regeltje erin "co-morbiditeit met laagbegaafde intelligentie"
Dat regeltje druk een stempel op mijn zoon wat niet te recht is. En er had sowieso geen verklaring afgegeven mogen worden bij een IQ van beneden de 70 dat is tegen de richtlijnen.
Zoon is geen hoogvlieger maar een IQ lager dan 70 (wat staat voor een verstandelijke beperking) klopt gewoon niet.

Inge test mag idd niet binnen 1,5-2 jaar herhaald worden, maar dat was nu de vraag niet.

Snap ik het nog niet

"een juiste test uitslag heb ik wel nodig, er is nu een dyslexieverklaring afgegeven bij een IQ van onder de 70 met een regeltje erin "co-morbiditeit met laagbegaafde intelligentie" "
Dat is vervelend. Maar het lijkt mij genoeg om die test te laten vernietigen. Onbruikbaar te verklaren. Dan heb je dat stempel ook niet meer.
En ja, misschien heb je dan toch nog weer iets van een test nodig. Dat is lastig. Maar als je het idee hebt dat dit begeleidingsbureau cruciale fouten maakt, dan kun je beter bij een ander om een nieuwe test vragen.
Groet,
Miriam Lavell

Dat kan allemaal

Maar als knijster en de school samen tot de conclusie komen dat de uitkomst niet klopt, dan kun je dat allemaal laten vernietigen.
Die testen hebben alleen maar waarde bij de gratie van het geloof erin. Bij twijfel kunnen ze in de prullenbak.
Ben je weer terug bij af (weer geen dyslexieverklaring), maar dat is wellicht minder ernstig dan het meenemen van zo'n foute uitslag.
Groet,
Miriam Lavell

Ruzie om geld verlies je

Kern van het probleem:"Maar dan moet Knijster zelf de volgende dyslexietest betalen"
Ja. En dat is een probleem.
Maar nogmaals: dit soort onderzoeken hebben nooit een 100% goed score. Meestal past de uitslag op het kind, maar soms niet. Als het niet past, dan betekent dat niet dat het testbureau iets fout heeft gedaan. Alle waarschijnlijkheid dat het gewoon bij de beperkingen van de test zelf hoort.
Een strijd om geld, dat testbureau moet betalen of krijgt zijn geld niet, is daarom lastig.
Blijft de vraag wat je met die uitslag moet doen. Weggooien (die uitslag is schadelijk) of laten bestaan.
Groet,
Miriam Lavell

Knijster

Knijster

15-01-2012 om 12:48

Nee hij komt niet voor vergoede behandeling in aan merking, daarvoor moet er sprake zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie. Als je een IQ score van onder de 85 hebt gaan ze uit van een meervoudige leerproblemen.

En hij heeft idd een dyslexie verklaring nodig voor hij naar het VO gaat.

Onderzoek bestaat uit delen

Knijster, als het goed is bestaat de test die gedaan is uit delen. Een deel dat vaststelt dat er sprake is van dyslexie en een ander deel dat het IQ bepaalt.
Je kunt het ene deel houden en het andere deel verwerpen. Voor een dyslexieverklaring op zich is geen IQ-test nodig. Het bepalen van het IQ naast het bepalen van de vraag of er sprake is van dyslexie, is alleen maar nodig voor de verzekering. Als je daar geen aanspraak op maakt, dan heb je die IQ test helemaal niet nodig.
Kortom: je hebt al een dyslexieverklaring.
Groet,
Miriam Lavell

Knijster

Knijster

15-01-2012 om 13:08

ja ik heb die dyslexie verklaring al maar met dat stomme regeltje erin, en met een zeer duidelijke verwijzing naar het rapport van de IQ test

Laat dat eruit halen

Dan moet je aan de firma vragen of ze dat eruit willen halen.
Groet,
Miriam Lavell

Knijster

Knijster

15-01-2012 om 13:43

Dat wijgeren ze ook

Dat heb ik ook al lang geprobeerd, eerst op de gewoon en daarna via de klachtencommissie. Dat wijgeren ze dus ook.

Primavera

Primavera

15-01-2012 om 15:02

Vreemde weigering

Wat vreemd dat het testbureau dat weigert. Mijn zoon net taalstoornis is nu ook net getest voor de inschrijving op het VO. De psychologe heeft juist speciaal voordat ze het rapport schreef gevraagd of ik het IQ-gedeelte met de exacte bepaling daarvan apart wilde hebben, omdat dat vanwege privacyredenen niet hoeft te worden gegeven voor de inschrijving.
Op de diagnose omschrijving zelf staat alleen een regeltje dat uit de test een IQ is gekomen liggende in het midden-hoge gebied. Ik vond dat wel een leuke omschrijving voor 130 ;-) De psychologe doet dat zo, omdat haar ervaring is dat veel leerkrachten anders meer waarde aan het IQ-cijfertje gaan hechten dan aan het hele rapport met voorgestelde aanpak om het kind met problemen zo goed mogelijk te laten functioneren. Bij een laag IQ is de conclusie al snel dat het toch geen zin heeft om er energie in te stoppen en bij een hoog IQ snappen ze niet dat een kind 'iets zeer simpels voor normale mensen' echt niet kan. Natuurlijk zijn niet alle leerkrachten zo, maar aangezien je niet weet van te voren wie je krijgt kun je maar beter voorzichtig zijn met hoeveel informatie je geeft. Het zit zo in de dossiers en je krijgt het pas met zeer veel moeite eruit, als het dan niet alsnog ergens opduikt.
Je kan inderdaad dezelfde IQ-test niet herhalen, maar wel een andere op een ander vlak doen. Toen mijn zoon op de kleuterschool zwak-begaafd scoorde en ze hem daarom wilden laten doorkleuteren, kwam dat ook totaal niet overeen met onze ervaringen als ouders. We hebben toen gevraagd om een andere non-verbale IQ-test waar hij vervolgens HB op scoorde en die als tegenwicht bij het dossier laten voegen.
Groeten Primavera

Testonderdelen

De dyslexieprotocolmensen zijn het er onderling niet over eens of een IQ test deel uit moet maken van een dyslexie-onderzoek, maar een laag IQ is wel een contra-indicatie voor dyslexie. Ik snap wel dat het bureau het volgens hun geteste IQ, wat zij waarschijnlijk beschouwen als een bepalend element, niet zomaar even aan de kant schuiven maar de diagnose wel in stand houden.

skik

Knijster

Knijster

15-01-2012 om 15:58

Heb ik ook al gedaan

P: ik heb al met een soortgelijke instantie contact op genomen (http://www.dyslexie.net/pages/regionaal-instituut-voor-dyslexie-den-haag.php) die zegt ook dat zo'n regel niet op de verklaring moet staan. Dat heb ik ook aangevoerd in mijn klachtenbrief maar zelfs dan wijzen ze het af.
Skik die verklaring is onbeperkt geldig, een IQ test is een moment opname is maar max 2 jaar geldig omdat het IQ bij kinderen nog niet vast staat dus het slaat nergens op die regel erin te zetten.

Chippie

Chippie

15-01-2012 om 16:04

Second opinion

Ik ga er gemakshalve even vanuit dat het dyslexieonderzoek wel wordt vergoed. Dan is het een 'gewone' medische diagnose waarvoor je een second opinion kunt aanvragen.

Uitspraak is duidelijk, je eis is afgewezen. Commissie vraagt of aan bureau of ze uit coulance nog een test willen afnemen, maar het lijkt me duidelijk dat je dat niet wilt.

Ik snap eigenlijk ook wel dat de klacht is afgewezen. De IQ uitslag is niet meer dan de IQ score die is gemeten. Dit is er gemeten en het kan dus zijn dat door allerlei zaken dit niet zijn IQ is, maar dat wil nog niet per definitie zeggen dat het bureau zijn werk niet goed heeft gedaan.

Lidewei

Lidewei

15-01-2012 om 22:53

Opnieuw kan wel

Een vriendin van me heeft haar kind destijds ook laten testen (vanwege vermoeden hoogbegaafdheid, dus niet voor dyslexie). Uit het IQ onderdeel kwam de score 60. De desbetreffende orthopedagoog heeft destijds gewoon de test over laten doen. Bij doorvragen bij het kind waren ze er namelijk achter gekomen dat bij tijd-kritische onderdelen het kind tussendoor naar de wc was gegaan, op de grond was gaan liggen om het systeemplafond te bestuderen en meer van dat soort dingen. Bij de 2e test kwam er een score uit van 135 >.
Het kan dus wel, een test nog een keer laten doen. Een andere test, die anders is ingericht? Of door een ander bureau?

Wat schrijft men daarover?

Knijster:"Dat heb ik ook aangevoerd in mijn klachtenbrief maar zelfs dan wijzen ze het af. "
Wat schrijft men daarover dan in de klachtenafhandeling? Dit is je voornaamste punt (niet het geld of het overdoen van de test). Is dat niet behandeld? Zijn de doelpalen onderweg verschoven?
Groet,
Miriam Lavell

Waar staat dat?

Skik:"maar een laag IQ is wel een contra-indicatie voor dyslexie."
Wie beweert dat dan?
Uit het beleid rond vergoeding voor behandeling kan worden opgemaakt dat een laag IQ als contra-indicatie wordt gezien voor behandeling (het vergoede traject zal te weinig resultaat opleveren).
Maar ik ken geen stellingen die beweren dat mensen met een laag IQ geen dyslexie kunnen hebben.
Heb je een link?
Groet,
Miriam Lavell

Knijster

Knijster

16-01-2012 om 11:54

Miriam

"Uw klacht met betrekking tot het op x mei 2011 door begeleidingsdienst uitgevoerder dyslexie-onderzoek bij uw zoon Pietje Jansen, bestaat uit zes onderdelen die door ons apart beoordeeld zijn.

U stelt dat:
1.....
2.....
3 de formulering van de uitkomst van het onderzoek een onnodig zwaar stempel druk op de toekomstmogelijkheden van uw zoon.
4.....
U eist dat
a)de begeleidingsdienst de tekst van de dyslexieverklaring alsnog aanpast
b).....
De interne klachtencommissie heet ten aanzien van bovenstaande punten het volgende geconstateerd:
ad 1: ....
ad 2: ....
Ad 3: naar het oordeel van de commissie is de formulering van de uitkomst van het onderzoek conform de professionele gebruiken in dit vakgebied. Het is gebruikelijk om voor de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs opnieuw onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een leerling. De bevindingen uit deze eerdere onderzoeken hoeven dan geen rol te spelen in de verder schoolloopbaan van Pietje.
ad 4: .....

Op basis van bovenstaande constateringen, heeft de commissie besloten de beide eisen af te wijzen."

Het is wellicht gebruikelijk om intelligentie opnieuw te onderzoeken maar een dyslexie verklaring is onbeperkt geldig.

Punt verloren gegaan

Ik weet niet precies hoe je klacht is geformuleerd, maar het belangrijkste punt is verloren gegaan.
Dit "Ad 3: naar het oordeel van de commissie is de formulering van de uitkomst van het onderzoek conform de professionele gebruiken in dit vakgebied." kan waar zijn, afhankelijk van de onderzoeksvraag.
Als er verzocht is om een dyslexie-onderzoek met het doel eventueel bekostiging door de verzekering, dan hoort de IQ uitslag erbij. Het is mogelijk dat de begeleidingsdienst dan op het standpunt staat een compleet antwoord op de vraag gegeven te hebben en dat niet aan te willen passen.
Ja, een dyslexieverklaring zonder IQ vermelding kan ook, maar dat zou een andere onderzoeksvorm kunnen vereisen (weet ik niet, kan wel).
Heb je alleen maar om een dyslexieverklaring gevraagd, dan hoort de vermelding van het IQ er niet in thuis. Hoe gebruikelijk dat ook kan zijn, je hebt er niet om gevraagd.
Op grond daarvan zou dan aanpassing moeten volgen.
Aanpassen hoeft niet als het onderzoek en de uitkomst wel aansluit bij de vraag, maar bij nader inzien toch een onbetrouwbaar resultaat geeft.
Hiermee "Het is gebruikelijk om voor de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs opnieuw onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een leerling. De bevindingen uit deze eerdere onderzoeken hoeven dan geen rol te spelen in de verder schoolloopbaan van Pietje. " zegt de klachtencommissie wat ik ook al zei: Je gooit dit onderzoek weg en doet een nieuwe.
De manier waarop de uitspraak het formuleert is alsof jullie sowieso geen nadeel kunnen hebben van de uitslag, omdat je toch een nieuwe test zou moeten laten doen.
Of dat zo is, weet ik niet. Dat hangt ook af van de onderzoeksvraag: Heeft het juist het doel gehad om voor de overgang naar het vo iets te betekenen?
Knijster:"Het is wellicht gebruikelijk om intelligentie opnieuw te onderzoeken maar een dyslexie verklaring is onbeperkt geldig. "
Nee. Voor de overgang naar het vo is het gebruikelijk een eindtoets te doen (niveaubepaling). IQ niet.
Bovendien is het gebruikelijk dat op de vo school opnieuw onderzoek gedaan wordt naar dyslexie.
De geldigheid van een dyslexieverklaring is betrekkelijk: zonder IQ vermelding is ie niet geldig voor de verzekering. Verder is de verklaring zo geldig als de school wil.
De kernvraag is eigenlijk: wat was de onderzoeksvraag en welk doel hadden jullie met de uitkomst?
Groet,
Miriam Lavell

Weet ik niet

P:"Het gaat zo:"
Oh, zo! ;-)
Mijn antwoord: ik weet niet hoe het gaat. Ik weet wel hoe ik het zou willen. Ik denk bovendien dat er geen 'hoe het gaat' bestaat maar dat verschillende bureau's verschillende manieren gebruiken.
Ik kan me voorstellen dat dyslexie-onderzoek er bij veel testbureau's inmiddels zo uitziet dat er standaard een IQ-test wordt afgenomen. Daarbij is het dan zelfs mogelijk dat de twee onderzoeken met elkaar verweven zijn.
Zelfs ook nog dat er voor een dyslexie-onderzoek waar alleen maar iets over dyslexie wordt gezegd, een ander onderzoek wordt gebruikt.
"Dat klopt dus niet, je doet een dyslexieonderzoek en daarbij kan het \'zo erg\' zijn dat je in aanmerking komt voor vergoeding maar dat is de vraagstelling in principe helemaal niet."
Dat is dus de vraag. Ik weet niet wat er gevraagd is en ik weet niet wat er geleverd is.
Groet,
Miriam Lavell

Dat staat inmiddels nergens meer mirjam

Het Steunpunt Dyslexie Nedeland heeft inmiddels het standpunt dat en IQ-test onderdeel uit moet maken van dyslexie-onderzoek verlaten, hoewel deskundigen het daarover onderling niet eens zijn.

Dyslexie is inderdaad niet gebonden aan IQ, je kan laag-, gemiddeld- en hoogbegaafd zijn én dyslectisch. Waarom er lange tijd een IQ-test afnamen was om te kijken of het lees- en/of spelllingsniveau op het niveau lag wat je zou mogen verwachten bij het intelligentieniveau. Als een kind met een gemiddel IQ een grote achterstand op lees- en spellingsgebied heeft, adequaat onderwijs heeft genoten en ondanks aanvullende therapie/RT te weinig vorderingen dan is er (hoogstwaarschijnlijk) sprake van dyslexie.

Heeft een kind slecht onderwijs genoten, dan heeft het waarschijnlijk geen dyslexie, maar op de verkeerde school gezeten. Gaat het kind met aanvullende therapie/RT goed vooruit en loopt het de achterstand in, dan wordt er getwijfeld aan dyslexie als oorzaak (en is het probleem ook over, als het alle achterstand heeft ingelopen). Heeft een kind een laag IQ, dan is het waarschijnlijker dat de lees- en spellingsproblemen te maken hebben met het lage IQ dan met dyslexie. Ik weet niet hoe ze dat interpreteren, maar misschien stellen ze dan het niveau wat je op basis van leeftijd/groep mag verwachten iets naar beneden bij en kijken dan nogmaals of het kind dan aan het te verwachte niveau voldoet.

Het één sluit het ander niet uit, je kan zowel slecht ondewijs genoten hebben en ook dyslectisch zijn, een ondergemiddeld IQ hebben en dyslectisch zijn, maar daarom werd de uitkomst van een IQ-test wel als één van de gegevens gebruikt om al dan niet tot de diagnose te komen.

Knijster schrijft: met een IQ onder de 70 mag een dyslexieverlaring niet gegeven worden. Gelukkig heeft ze de dyslexieverklaring in elk geval gekregen. En ik snap dat ze het IQ-getalletje uit het rapport wil hebben. Ik neem aan dat ze wil aantonen dat haar kind niet laagbegaafd is en daarom moeite heeft met lezen en spellen, maar dat hij dyslectisch is e dat dat de reden van zijn lees- en spelproblemen is. Ik denk dat ze het onderzoek beter over kan doen bij een bureau dat geen IQ-test afneemt bij dyslexie-onderzoek.

skik

Knijster

Knijster

16-01-2012 om 22:39

Voor zo ver het er toe doet

De vraag was: het officieel vaststellen of Knijsterzoon dyslectisch is en zo ja of hij voor vergoede behandeling in aanmerking komt.

Knijsterdochter heeft ook een dyslexie verklaring en daar staat niks in wat haar IQ betreft. Volgens begeleidingsdienst worden deze richtlijnen dat het er wel in moet door 2 instantie bepaald. Ik heb dat toen bij beide instantie nagevraagd: ene instantie zegt dit nooit in de verklaring zelf te zetten, andere zegt dat het niet noodzakelijk is IQ score in verklaring te zetten.
Ik wacht even de reactie af wat begeledingsdienst gaat doen met het advies van de commissie. Brief voor het hoger beroep heb ik al klaar, dus zodra ik een reactie heb gaat die de deur uit. En daarin zet ik vooral in op het laten verwijderen van die regel.

Hou rekening met de verzekeraar

Knijster, ik denk dat je opnieuw in gesprek moet met die club.
Ik probeer even te beredeneren waarom men weigert de regel over dat IQ eruit te halen en kom dan op de volgende suggestie.
Het eerste waarom kan simpel zijn: Jullie hebben elkaar niet begrepen. Opnieuw praten kan helpen.
Het tweede waarom kan te maken hebben met afspraken met verzekeraars.
Je schrijft:"De vraag was: het officieel vaststellen of Knijsterzoon dyslectisch is en zo ja of hij voor vergoede behandeling in aanmerking komt. "
Voor het antwoord op die vraag is een dyslexie-onderzoek én een IQ test nodig. Ik kan mij goed voorstellen dat verzekeraars (misschien niet allemaal, maar sommigen wel), nog een aanvullende eis stellen. Namelijk dat het resultaat van de IQ test wel degelijk wel is opgenomen in de tekst van de dyslexieverklaring.
En dan juist omdát die dyslexieverklaring geen beperkte duur heeft.
De reden: Theoretisch is het mogelijk dat jullie met een dyslexieverklaring zonder IQ vermelding elders een IQ test laten doen die een ander resultaat geeft. Daarmee ontstaat dan alsnog recht op vergoeding tot behandeling, terwijl dat in eerste instantie niet gevonden werd (IQ te laag).
In dat geval zal het testbureau weigeren de regel uit de verklaring te halen, omdat men daarmee wellicht financiering door (sommige) verzekeraars op het spel zet.
Het is maar een theorie, maar ik zou het testbureau duidelijk vragen of dit een rol speelt.
Als dat het geval is, dan zal dit testbureau niet van standpunt veranderen. Het is twijfelachtig of een beroep dan alsnog het testbureau tot ander handelen zal brengen.
Blijft wel de vraag of de informatie duidelijk is geweest.
Groet,
Miriam Lavell

Jij weet het ook niet

P, ik vind je lief en al die dingen, maar jij weet ook niet hoe het gaat. Er is geen 'hoe het gaat'. Er zijn verschillende werkwijzes en verschillende belangen en dat verandert allemaal ook voortdurend.
P:"De uitslag van die IQ test hoeft bij bewezen dyslexie NIET op de dyslexieverklaring."
Van mij niet, van jou niet, voor het kind niet, maar van de verzekeraar misschien wel.
Het zal niet de eerste keer zijn dat bureaucratie en het ontduiken van verantwoordelijkheden (niet hoeven betalen) zegenviert boven gezond verstand.
P:"Miriam: geef haar tips hoe ze die regel over dat IQ van de verklaring af kan krijgen ga niet jamaren ;)"
Zou ik graag doen. Maar er is al een mogelijkheid (elders een andere test laten doen zonder IQ bepaling en deze weggooien). Dat dat geld kost is vervelend, maar zodra dat het doorslaggevende argument zou moeten zijn, dan wint de verzekeraar.
Dyslexieverklaringen zonder vermelding van IQ kosten mogelijk ook geld.
Groet,
Miriam Lavell

Op het spoor (groter dan knijster)

Als het waar is dat dit testbureau is gezwicht voor aanvullende eisen van verzekeraars, dan is het laten doen van een dyslexietest ineens een riskante onderneming geworden én dan is de uitslag ervan ineens onbetrouwbaar.
Een testbureau dient in dat geval vooral het belang van de verzekeraar: het IQ zo concervatief mogelijk inschatten.
De test wordt dan wel betaald (testbureau blij), maar minder kinderen komen in aanmerking voor behandeling met vergoeding (verzekeraar blij). Meer kinderen lopen rond met een 'zwak begaafd' stempel.
Een beroep bij een klachtencommissie zul je met dit vermoeden niet mee winnen. Bewijzen wordt ook lastig. Het beste wat je eruit kunt halen is het openbaar maken van dit soort afspraken tussen verzekeraars en testbureau's.
Groet,
Miriam Lavell

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.