Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Jetteke

Jetteke

06-10-2011 om 13:36

Tweeverdieners minder hypotheek?

Hoewel het voor mij zelf al lang niet meer speelt nu, vind ik de redenering van minister Donner toch wat discutabel.
Ik citeer: Dat tweeverdieners minder hypotheek kunnen krijgen dan een eenverdiener met hetzelfde inkomen, is volgens minister Donner niet vreemd. Hij wijst erop dat bij eenverdieners de partner over het algemeen ook nog de mogelijkheid heeft om te gaan werken als dat nodig mocht zijn. Het risico voor de bank is bij eenverdieners daardoor lager.
Ik zie om mij heen op dit moment juist problemen ontstaan bij de eenverdieners. De vrouwelijke partner heeft jaren thuis gezeten, en maakt (in deze tijd zeker) geen enkele kans meer op de arbeidsmarkt. Mocht ze kunnen gaan werken dan is haar salaris een fractie van wat haar partner verdiende. WW is bij de hogere inkomens beperkt en bij zelfstandigen uiteraard helemaal niet beschikbaar. Ik denk juist dat tweeverdieners meer kunnen schuiven qua uren en inzetbaarheid en sowieso een grotere flexibiliteit hebben. Overigens ga ik er dan niet van uit dat je een tophypotheek hebt (altijd onverstandig) of een hypotheek op twee inkomens neemt en dat er dan eentje stopt me werken. Ik vind het nogal ouderwets van minister Donner. Wat vinden jullie?

Nibud

Niet donner, maar het nibud berekent de inkomenstoets. Je zou het daarom aan Nibud moeten vragen.
Overigens is het verschil niet daverend. Bij twee inkomens van 35.000 en 22.000 mar de bruto woonlast bij een rentestand van 5,75, 31,2% van 57.000 euro zijn.
Iemand die dat alleen verdient komt aan een woonlast van 35%.
"Ik zie om mij heen op dit moment juist problemen ontstaan bij de eenverdieners."
Ja. Is vast een probleem. De werkelijkheid is dat stellen overwegend beiden werken en eenverdieners dus overwegend geen stel zijn.
Dat betekent automatisch dat het risico op inkomensverlies bij stellen groter is dan bij eenverdieners. Eenverdieners die alleenstaand zijn, scheiden niet.
Maar eigenlijk zou je je vraag aan Nibud zelf moeten stellen. Ik weet helemaal niet wat precies de achtergrond van de som is.
Groet,
Miriam lavell

+ Brunette +

+ Brunette +

06-10-2011 om 16:18

Ben het eigenlijk wel met donner eens.

De andere partner kan gaan werken. Ook al vind die slechts een parttime flutbaantje voor het minimumloon, dan kun je daar toch mooi de boodschappen van betalen. Dat de niet-werkende partner vaak de vrouw is omdat die ervoor heeft gekozen thuis te blijven voor de kinderen is weer een ander verhaal.

Ely

Ely

06-10-2011 om 22:43

En...

Als het gaat om tweeverdieners waarvan maar 1 werkt zal dat in de meerderheid van de gevallen met kinderen zijn. Mocht de verdiener thuis komen te zitten kan hij niet gaan solliciteren want de zorger is gaan werken en oeps waar moeten de kinderen nu heen?
En als je aan kinderopvang dacht, dat is in deze situatie hoogstwaarschijnlijk onbetaalbaar ...
Dus moet zorger werken en prompt ontslag nemen als verdiener weer verdient? Huhuh

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

Rosase

Rosase

06-10-2011 om 23:42

Idd ouderwets

Wij werken beide parttime, de een wat meer dan de ander, en als een van ons tweeën zijn baan verliest kan de ander meer uren gaan maken.

Dat zie ik echt nog niet zo gauw gebeuren bij een eenverdiener met een partner die al een aantal jaren uit het arbeidsproces is.

Mij lijkt dus ook dat aan die kant de klappen harder kunnen vallen. Omdat er dan, oneerbiedig gezegd, maar op een paard gewed wordt.

Weet meteen weer waarom CDA niet mijn partij is.

Kansberekening

Rosase, dat is in enkele gevallen waar, maar bij het berekenen van risico's gaat het om grote getallen.
Nogmaals: eenverdieners zijn meestal alleen en gaan niet scheiden. Wat wel voorkomt is dat er een verdiener bij komt. Tweeverdieners scheiden vaak. Stellen waarvan er maar een verdient of die samen door ieder parttime te werken aan een salaris komen, zijn schaars.
Het risico op ontslag is bij allen aanwezig, hoewel een eenverdiener met een salaris van 50.000 euro wel meer kans op werk heeft dan twee tweeverdieners met een salaris van ieder de helft (die laatsten vissen in de drukste vijver).
Kortom: maatschappelijk is geld lenen aan tweeverdieners meer risicovol dan geld lenen aan eenverdieners. Misschien niet zozeer om hun individuele kansen, maar wel om het risico dat ze als soort in optelling bij elkaar met zich meebrengen.
Groet,
Miriam Lavell

Wat miriam zegt

..het gaat om kansen.

In Amerika is er zelfs al een naam voor: two-income-trap.
kort citaat:
We tend to assume with two incomes you're doubly secure. But if you count on every penny of both of those incomes, which most families today do, then you're in big trouble if either income goes away. And obviously, if you have two people in the workforce, you have double the chance that someone will get laid off, or double the chance that someone could get too sick to work. When that happens, two-income families really get into trouble, and that's how a lot of families quickly go bankrupt.

Bij een eenverdiener/kostwinner zijn er meer mogelijkheden om het inkomen te verhogen dan als je twee werkende partners hebt. Gewoon simpel, het aantal uren in een dag dat er meer gewerkt zou kunnen worden. Daar gaat het om voor de bank.

Ik heb het gevoel dat de economische ernst van de situatie nog steeds bij veel mensen niet helemaal doordringt. Een hypotheek is een lening die je moet terugbetalen. Geen verworven recht. Er worden risico's gelopen door de bank en door de overheid (die uiteindelijk indirect kosten maakt als mensen hun huis uit moeten en terugvallen op de bijstand of hun restschuld via de NHG moeten regelen).
Niemand heeft er baat bij als er een percentage van de kopers in de problemen komt. Ja, de mensen bij wie het wel goed afloopt vinden dat het hun recht was om te veel te lenen. Maar dat is het dus niet.

Asa Torell

Asa Torell

07-10-2011 om 09:48

Vs vs. nl

Deze aanname (eenverdiener minder risico dan tweeverdieners) lijkt me om meerdere redenen veel gerechtvaardigder voor de situatie in de VS, dan voor NL. Namelijk:
* De tweeverdieners in de VS werken al fulltime, dus er kan niet eentje makkelijk meer uren gaan maken als de ander minder verdient, zoals dat hier in NL met 2 parttimers wellicht wel mogelijk is.
* Het is veel makkelijker in de VS om ook op latere leeftijd (dus als herintreder bijv.) nog een (ongeschoold) baantje te vinden dan hier. Keerzijde is weer dat er veel minder baanzekerheid is en de lonen lager, maar enfin.
* Ziek worden is daar qua financiële gevolgen nog veel erger dan hier.
Evengoed kan het best waar zijn dat zelfs in NL het risico voor de banken hoger is bij tweeverdieners, zeker als je de alleenstaanden-categorie mee moet nemen zoals Miriam stelt. Maar dat amerikaanse stuk lijkt me dus niet zonder meer op de nederlandse arbeidsmarkt van toepassing.

Wat feiten

En dan nog even voor alle duidelijkheid: bij de Kredietbeoordeling tellen beide inkomens mee. Alleen het hoogste inkomen telt voor het maximale percentage woonlasten.
Rekenvoorbeeld Nibud:"Het woonlastpercentage wordt alleen gebaseerd op het hoogste inkomen. Bij het vaststellen van de totale financiering kunt u beide inkomens bij elkaar optellen. Een voorbeeld: u verdient € 35.000 en uw partner € 22.000 bruto per jaar. Bij een rentestand van 5,75% mogen de bruto woonlasten maximaal 31,2% (=het woonlastpercentage bij een inkomen van € 35.000) van € 57.000 per jaar bedragen. In dat geval is het maximale bedrag dat u mag lenen € 209.400,-. "
Uit de tabellen:
Een alleenverdiener met € 35.000 mag bij dat rentepercentage € 155.000,- lenen. Dat tweede inkomen levert dus toch een smak aan extra kunnen lenen op.
Maar: een alleenverdiener met € 57.000 mag € 285.000,- lenen. Dat is inderdaad wel weer een smak meer.
Dan de pijn op de woningmarkt: De gemiddelde woning kost € 232.000,- Dat is dus te duur voor het meest voorkomende inkomen van stellen (zie rekenvoorbeeld Nibud).
Bij Funda staan ± 80.000 woningen te koop voor € 200.000,- met een oppervlakte van > 50 m2 en minimaal 2 kamers. Woningen die horen bij de doelgroep startende stellen. In die sector is er dus wat te koop.
Er staan 166.000 woningen te koop met een prijs > € 200.000,- (meer dan 2 x zoveel) Het zijn die woningen die de gemiddelde prijs opdrijven. Het zijn ook die woningen die het slechtst verkocht worden.
In de duurste provincie (Utrecht) liggen de verhoudingen nog duidelijker. 3300 woningen voor de meest voorkomende doelgroep, 13.200 woningen duurder dan 2 ton (bijna 4 x zoveel).
Het verdriet van de markt: een flink deel van die te dure huizen is gekocht door mensen met een gezamenlijk inkomen van € 57.000. De huizen horen wel bij de doelgroep, maar de prijs niet. In Utrecht staan er ca 4600 te koop voor een prijs tussen € 200.000 en € 275.000.
Geleend op basis van 2 inkomens die samen tellen als 1. Maar nu alleen maar te koop door 1 verdieners met dat inkomen (en daar zijn er te weinig van).
Groet,
Miriam Lavell

Er is alleen maar theorie

Jetteke, het heeft niet zoveel zin om boos te worden op de theorie. Er is niet anders dan theorie om rekenmodellen te kunnen maken. Die theorie heeft het wel eens mis. Het vol berekenen van dubbele inkomens (wat overigens relatief nieuw is, 20 jaar geleden telde dat tweede inkomen ook niet vol) blijkt bijvoorbeeld zo'n misser te zijn.
Rodebeuk geeft een voorbeeld. Meer is het niet. Nibud baseert de berekeningen op Nederland. Men heeft het gewoon nagerekend en van de kansen en risico's een rekenmodel (theoretisch model) gemaakt.
Het heeft geen zin vergelijkingen met Amerika te maken. Daar gaan de Nederlandse modellen niet over.
Groet,
Miriam Lavell

"< " vergeten

Kleine correctie op de feiten: Bij Funda staan ± 80.000 woningen te koop voor < = € 200.000,-
Groet,
Miriam Lavell

Yura

Yura

07-10-2011 om 11:37

Jaren 80

Zinloze bijdrage, maar moest hier aan denken. Mijn ouders wilden in de tweede helft van de jaren 80 een groter huis kopen. Mijn moeder was weer gaan werken, fulltime want parttime was toen nog niet zo gangbaar, en ze vonden een leuk huis dat ze makkelijk konden betalen. Wat bleek, de bank wilde alleen het inkomen van mijn vader mee tellen, want als er kinderen kwamen dan stopte de vrouw. Dat wij bijna de deur uitgingen, mijn vader reeds jaren gesteriliseerd was en mijn moeder geen baarmoeder meer had maakte geen enkel verschil voor dit oordeel.

Cato

Cato

07-10-2011 om 11:56

Slecht gedefinieerd

He gaat er uiteindelijk niet om of er of 2 partners werken, maar om de rek die er in zit om elkaars aandeel op te vangen. Wanneer een hypotheek is gebaseerd op 2 fulltimesalarissen, dan is er weinig ruimte om elkaars werkloosheid op te vangen. Wanneer een stel opgeteld 6,5 dagen per week werkt en 1 van de 2 raakt zijn baan kwijt, kan de ander misschien meer gaan werken. De ' werkloze' kan tijdelijk voor een laagbetaald baantje gaan.

Sommetje

cato:"He gaat er uiteindelijk niet om of er of 2 partners werken, maar om de rek die er in zit om elkaars aandeel op te vangen."
Nee. Het gaat uiteindelijk om dat wat de verschillende verdiengroepen het meeste overkomt. Om risico's en kansen. Hoe dat precies allemaal zit en welke argumenten daarin doorslaggevend zijn voor Nibud om deze werkwijze voor te stellen, weet ik ook niet.
In de uitleg wordt de kans op scheiden wel genoemd. Maar misschien spelen er nog wel meer factoren.
Het is gewoon een sommetje op basis van risico's. Het is geen verkapte gezinspolitiek.
Groet,
Miriam Lavell

Voorbeeld, mensen, het was maar een voorbeeld!

En je kan redeneren en omdraaien wat je wilt. Maar tweeverdieners die op twee salarissen lenen, die kunnen in de problemen komen. Andere problemen dan eenverdieners. Daar kan je gewoon een model overheen gooien en kansen van berekenen.

Ik krijg de indruk dat mensen hier om mij onbekende redenen liever niet willen dat die kans bij tweeverdieners anders ligt dan bij eenverdieners.

Even even voor de duidelijkheid: tweeverdieners kunnen altijd nog het eenverdienerbedrag lenen, dus dakloos worden ze nou ook weer niet.

Al gemaild?

Heb je Nibud al gemaild met je vraag?
"omdat juist tweeverdieners in mijn ogen een betere financiele balans en flexibiliteit hebben"
Ik denk dat jouw ogen dat verkeerd zien.
Groet,
Miriam Lavell

Amerikaans worstelen

Oh ja hoor. We mogen er alle twee anders over denken *hug*. Moet kunnen.
Maar dat is wel een saai model. *big smile*
Bij cbs kun je inkomensinformatie inzien. Daar kun je zien dat alleenverdieners in de salarisschaal van huizenkopers, meestal alleen zijn in hun huishouden. Tweeverdieners zijn meestal met meer dan twee (hebben kinderen) en hebben dus bij een gelijk verzamelinkomen, toch meer kosten.
Neemt niet weg dat wat jij zegt ook waar is: tweeverdieners hebben meer inkomenskansen. Maar dat is vooral doorslaggevend bij verzamelinkomens onder modaal. In die salarisschaal hebben 1 verdieners trouwens vaker wel kinderen (bijstandsouders) en is 1 verdienen een extra inkomensrisico.
Wat waar is voor de ene groep, is dat niet voor de andere.
*hug*
Miriam Lavell

Rosase

Rosase

07-10-2011 om 23:06

Ja jetteke, thuisblijfrecht

Die heb ik ook wel eens gehoord. En dat moet dan wel een baan op stand zijn, want er moet wel gewoon doorgeleefd worden. Kijk dat vind ik nou prinsessegedrag.

Rosase

Rosase

07-10-2011 om 23:24

Even bij ons berekend

En het scheelt wel. Als een van ons zou verdienen wat we nu samen verdienen zouden we zo'n 80.000 euro meer kunnen lenen voor een huis. Scheelt denk ik ook dat degene in dat geval in het hoogste belastingtarief zou vallen en daardoor meer hypotheekrente zou kunnen aftrekken, dus netto lagere maandlasten heeft.

Tja ach, ik kijk altijd liever wat het me per maand gaat kosten en of ik dat voor een huis over heb. Uiteindelijk gaat het er toch om dat je dat bedrag iedere maand kunt opbrengen en daarnaast nog een beetje leuk kunt leven. Dat de bank het wel goed vindt, vind ik dan van minder belang.

Ely

Ely

07-10-2011 om 23:34

Discussie verschuiven?

Volgens mij wordt de discussie breder getrokken maar zeker niet verschoven door Jetteke.
Maar goed, ti's maar op welk aspect je inspringt.
Ik vind het trouwens ook wel een interessant aspect, ook al is het wellicht lichtelijk ot: ik vind 22% nl geen fractie of schijntje maar significant. En ik vraag me ook af hoeveel procent van de werkende vrouwen economisch zelfstandig zijn hier. En daarmee zeg ik helemaal niet dat ik dat in alle gevallen veroordeel. Ben gewoon benieuwd....
Dan even de brug naar on topic: zou het Nibud dit percentage hebben? Het zal meetellen in de kansberekening, dus...

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

Dat is te weinig

Rosase:"Uiteindelijk gaat het er toch om dat je dat bedrag iedere maand kunt opbrengen en daarnaast nog een beetje leuk kunt leven. Dat de bank het wel goed vindt, vind ik dan van minder belang. "
Maar juist die gedachte heeft tot de ellende geleid. Als je niet hoeft af te lossen, alleen maar aftrekbare rente betaalt, dan kun je om het maandbedrag veel meer lenen dan als je wel moet aflossen.
Zo zijn de leningen (en huizenprijzen) opgedreven.
Bovendien zijn er aan een huis nogal wat kosten die je niet maandelijks betaalt. Onderhoud, afschrijving van waarde (van de inrichting, maar inmiddels ook van het huis zelf).
Groet,
Miriam Lavell

Rosase

Rosase

08-10-2011 om 15:42

M lavell

Laat dat stokpaardje nu eens los, je begint in herhaling te vervallen.

Ik heb het nergens over niet aflossen. Ik heb het erover dat je je moet afvragen of je die woonlasten wel Wilt opbrengen, ookal zou het theoretisch wel kunnen en mogen. Lijkt me overduidelijk dat je alleen maar leuk kunt leven als je daarnaast ook nog geld hebt voor onderhoud aan je huis, en auto en noem maar op...

Verongelijkt

Moet je niet boos op me worden. De kwestie dat dit draadje opwerpt, gaat ook over willen. Over tweeverdieners die net zoveel willen lenen als eenverdieners met hetzelfde salaris. Die dat ook best willen betalen(en als je naar het maandbedrag kijkt, misschien ook wel kunnen).
Het verschil in maandlast tussen die twee is maar enkele procenten. Het gaat in het maandbedrag om tientjes, niet om duizendjes.
Dat blijkt ook wel uit het feit dat diezelfde tweeverdiener wel die tientjes meer mag uitgeven aan huur. Bij mensen die naar hun maandbedrag kijken zoals jij dat omschrijft, voelt dat vreemd. Ze zouden in maandlast goedkoper uit kunnen zijn als ze mochten kopen ipv huren.
De kwestie is juist dat die maandlast onvoldoende rekening houdt met de verborgen kosten/risico's van koop.
Groet,
Miriam Lavell

Rosase

Rosase

09-10-2011 om 12:58

Nou miriam

Toegegeven, er had misschien wel een smiley achtergemoeten.

Maar waar ik over viel is je opmerking dat juist die gedachte tot de ellende heeft geleid. En dat is gewoon niet waar. De gedachte nu leven en later wel zien heeft geleid tot een hausse aan aflossingsvrije hypotheken en de evt ellende die daarbij hoort. Iemand die vooruit kijkt en vooruit plant zal niet zomaar een aflossingsvrije hypotheek nemen (want die weet dat d'r ooit met geld over de brug gekomen moet worden en heeft daarvoor een plan).

Rosase

Rosase

09-10-2011 om 16:56

Ja okee en dus inderdaad ook

Dat mensen niet (meer) zelf nadenken dan.

mopperkont

mopperkont

09-10-2011 om 18:53

Extra kosten 2 verdieners

Wanneer je allebei werkt heb geef je meer geld uit aan kinderopvang, huishoudelijke hulp enzovoort. Dat zijn best flinke bedragen.
Ik vindt het raar dat ze het aantal kinderen niet ook meenemen in de berekening voor de maximale hypotheek. Natuurlijk weet je dat van tevoren niet, maar de kinderen die er al zijn zijn wel zeker.
Stel je voor: tweeverdienders met 10 kinderen (bestaan die eigenlijk wel?)

Ely

Ely

09-10-2011 om 23:14

Mopperkont

Tweeverdieners met 8 kinderen wel, tien nog niet gespot :)

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

kaatje43

kaatje43

16-10-2011 om 15:32

Jetteke

"Wat dat betreft zouden we terug moeten gaan naar hypotheken die op aflossen gericht zijn (zoals annuiteitenhypotheek"
Dat doen ze nu toch ook. Je mag nu nog maar de helft van je hypotheek aflossingsvrij nemen.

kaatje43

kaatje43

16-10-2011 om 15:39

Rosase

"Iemand die vooruit kijkt en vooruit plant zal niet zomaar een aflossingsvrije hypotheek nemen (want die weet dat d\'r ooit met geld over de brug gekomen moet worden en heeft daarvoor een plan)"
Dat klopt, maar dat kan eventueel ook pas bij verkoop van huis. Ook na de 30 jaar kun je gewoon je rente door blijven betalen.

Rosase

Rosase

16-10-2011 om 19:45

Kaatje

Een plan is een plan. En als je na 30 jaar je lening wilt laten doorlopen moet je dat wel met de bank bespreken. Niet alle banken staan daar namelijk voor open.
Ik vind het dus een beetje naief om daar nu al vanuit te gaan. Je zult ergens in je achterhoofd toch mee moeten nemen dat het tegen kan zitten in het leven en dat die hypotheek dan wel nog betaald moet worden, en dat er ooit een moment zal moeten zijn dat je of met geld over de brug zult moeten komen of je huis verkopen. En vooral ook hoe dat je na je pensioen ook nog moet leven en wonen.

Chippie

Chippie

18-10-2011 om 09:58

Jetteke

"Er wordt bijvoorbeeld altijd gerekend met een maximale HRA, terwijl dat voor het merendeel van de mensen helemaal niet opgaat (of in de toekomst niet opgaat)."

Er wordt helemaal niet altijd gerekend met de maximale HRA (52%). Maar 42% aftrek is ook leuk meegenomen.

"En dat je als je meer dan 20.000 euro p.p. gespaard hebt, daar vermogenbelasting over betaald moet worden"

Dat weten mensen wel, daaar komen ze snel genoeg achter. Een stel met 2 kinderen heeft een vrijstelling van 50.000 euro (2 x 21.000 plus 2 x 4.000). Over alles wat je meer hebt (stel 10.000 euro) betaal je 1,2 % (120 euro). Als je 60.000 euro op de bank hebt staan kan er best 120 euro vanaf.

"wat niet geldt over het vermogen dat je in je huis hebt zitten (door af te lossen)" Nee, maar van dat geld kun je niet op wereldreis of zoiets.

Het is een simpel rekensommetje. Ik heb geld (stel 100.000) weggezet voor 5,25 % rente, over 50.000 euro betaal ik 1,2% inkomensrendementheffing. Dat kan dus wel uit. Ik krijg 5250 euro rente per jaar en betaal 600 euro vermogensrendementsheffing, netto is dat 4650 euro in de plus.

Mijn hypotheekrente staat op 3,9 %. Netto is dat nog geen 2%. Als ik 100.000 euro aflos op mijn hypotheek scheelt mij dat 2000 euro per jaar in de plus.

Aflossen levert mij dus minder op dan spaargeld op de bank laten staan en tzt aflossen. Bovendien geeft het spaargeld mij vrijheid. Als ik het in het huis stop dan moet ik eerst het huis verkopen voordat ik er iets anders mee kan.

Het spaarbedrag is fictief, de andere cijfers niet.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.